Print

Virtuální výrobní prostředí: Čtyři cesty k přechodu

-- 01.07.14

V článku popisujeme faktory, které byste měli vzít v úvahu při přechodu na virtualizované výrobní prostředí. Podívejte se na načasování modernizace, posouzení omezení a potřeb a minimalizaci selhání.

http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Barca_Karch/Casopis_CERVEN-CERVENEC_2014/obalka_1.JPGZeptejte se vedoucích pracovníků v IT oddělení na jejich priority; na jejich seznamu bude pravděpodobně zvýšené využívání virtualizace serverů, společně se zabezpečením, aktualizacemi operačního systému, zlepšováním možností spolupráce a vytváření lepších podmínek pro mobilní pracovní sílu. Skutečností je, že v průzkumu provedeném serverem IT Manager Daily u 3200 manažerů IT uvedlo 53 % z nich jako hlavní prioritu pro rok 2013 virtualizaci, hned za ochranou dat. Virtualizace ruší vazby mezi operačními systémy a fyzickým hardwarem, na němž aplikace běží. Virtualizace umožňuje použít na stejném hardwaru více instancí operačního systému s nezávislými aplikacemi, přičemž hardware lze vyměnit bez nutnosti nahrazení operačního systému nebo aplikací.

Prudký nárůst virtualizačních technologií v posledních letech lze snadno pochopit, vzhledem k přínosům v oblasti nákladů a efektivity. Výrobní firmy zavádějí virtualizační technologii průměrným tempem – již virtualizovaly asi 34 % serverů, jak uvádí společnost VMWare. Ačkoliv je tato technologie stále běžnější, studie upozorňuje na značnou různorodost v porozumění a odborných znalostech, které pravděpodobně souvisí s provozními rozdíly ovlivňujícími zavádění virtualizace.

Úspěšné zavádění vyžaduje zvážení specifických organizačních požadavků, zejména ve výrobě. U virtualizace ve výrobě existují čtyři specifická hlediska a příležitosti:

1. Porozumějte cyklům modernizací

Typický cyklus obnovení výrobních prostředků pro výrobu je mnohem delší než u většiny výrobních prostředků pro informační technologie. Růst objemu výrobních prostředků informačních technologií na základní výrobní úrovni zkomplikoval výrobcům předvídání a řízení rozpočtů pro modernizace. Modernizace hardwaru výrobní úrovně na bázi IT, jako jsou rozhraní HMI na bázi PC, tradičně vyžadovala nákladné aktualizace softwaru. Hardware obvykle vyžaduje častější modernizaci než software; výrobci často museli aktualizovat software dříve, než to bylo nutné. Každá změna hardwaru vyžaduje zásah technického zajištění, což zvyšuje náklady a způsobuje riziko odstávky. Virtualizace pomáhá prodloužit životnost hardwarového systému na základní výrobní úrovni, takže výrobci mohou realizovat plánované a předvídatelné cykly modernizací. Servery lze aktualizovat bez nutnosti výměny softwaru nebo zásahů technického zajištění a prodloužit tak praktickou životnost softwaru pro výrobu z 3–5 let na 10–15 let a více. Dovoluje také provádět modernizace operačního systému v době, kdy je to pro firmu z obchodního hlediska nejpříhodnější.

2. Znejte svá omezení

Fyzické servery uložené v datovém centru jsou v obecně stabilním prostředí navrženém k jednomu účelu. Výrobci čelí mnohem většímu počtu omezení, pokud jde o prostor, napájení, chlazení a správu fyzických serverů. Virtualizace umožňuje organizacím konsolidovat servery, a poskytuje tak úspory prostoru a energie. Zvýšená omezení daná výrobním prostředím jen zesilují přínosy konsolidace. Pro minimalizaci selhání na více strojích výrobci obvykle provozují jednu aplikaci na jednom fyzickém serveru. Tím vzniká mnoho nevytížených serverů, přičemž každý vyžaduje údržbu, generuje teplo a spotřebovává energii. Většina serverů na bázi procesorů x86 využívá jen asi 10–15 % kapacity CPU. Díky virtualizaci výrobci zabezpečeně sdílejí aplikace na jednom serveru, což zvyšuje jejich využití. Konsolidace zjednodušuje údržbu, snižuje generování tepla a snižuje spotřebu energie.

3. Vyhodnoťte potřeby správy

Architektura hardwaru pro výrobu je složitější než u většiny jiných odvětví. Na provozní úrovni se často kombinují starší osobní počítače, odolné přenosné počítače, bezdiskové jednotky tenkých klientů a tablety. Použití distribuovaných pracovních stanic může výrobcům zajistit dostatečný výpočetní výkon, flexibilní uživatelskou kontrolu a příjemné ovládání pro uživatele. Správa pracovních stanic je náročná s ohledem na vysoké provozní náklady na konfiguraci, správu záplat, podporu aplikací a rizika spojená se zabezpečením a správou dat. Virtualizace pomáhá centralizovat řízení a správu operátorských a technických pracovních stanic, což přispívá ke snižování nákladů na implementaci a podporu hardwaru pracovních stanic. Na straně serveru je monitorování hostitelských serverů a virtuálních strojů centralizováno a nové virtuální stroje lze nasazovat pomocí šablony. Centralizace usnadňuje správu instalovaných aplikací a uživatelé mohou zastavit nebo resetovat virtuální stroje, aniž by museli být v provozu přítomni. Výhody virtualizace serverů se mohou rozšířit i na klienty. Software se stává nezávislým na hardwaru a nabízí flexibilitu. Okamžitý přístup ke stavu stávajících klientů nabízí lepší přehled o celém provozu. Aktualizace a záplaty softwaru je možno zavádět centrálně. Problémové klienty je možno resetovat a zajistit nové systémy. Obnova po nehodách je centralizovaná a díky možnosti centrálně udělovat nebo zakazovat přístup je zvýšeno zabezpečení.

4. Minimalizujte selhání

Výpadek provozu je nepřítelem výroby a virtualizace nabízí zvýšenou  dostupnost, což zvyšuje spolehlivost a snižuje doby odstávky. Díky virtualizaci neznamená selhání stroje automaticky výpadek, jak je tomu až příliš často u fyzických serverů. Hostitelské počítače monitorují sebe navzájem a své virtuální stroje, zda nedošlo k selhání. Jestliže virtuální stroj selže, automaticky se  restartuje v jiném umístění, kde jsou dostupné zdroje. Virtuální stroje se mohou spouštět zároveň na dvou fyzických serverech a zajišťovat tak plynulý přechod na funkční instanci.

Implementace virtualizace ve výrobním prostředí vyžaduje brát ohledy na charakteristické vlastnosti tohoto prostředí, jako je automatizační síť a zabezpečení a služby pro výrobu a IT. Odborníci na virtualizaci mohou poskytovat služby a podporu, pokud jde o posouzení datového centra pro výrobu, návrh a plán virtuální infrastruktury a instalaci, zakoupení a konfiguraci virtuální infrastruktury. ce

Chris Di Biase je poradcem pro síťové služby a zabezpečení společnosti Rockwell Automation. Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel časopisu Control Engineering.

http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Barca_Karch/Casopis_CERVEN-CERVENEC_2014/obalka_2.JPG

Autor: Chris Di Biase, Rockwell Automation


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI