Print

Virtualizace: Řízení populace vašich PC

-- 17.02.14

Virtualizace je technologií umožňující běh jednoho nebo více operačních systémů vedle sebe pouze na jednom PC nebo serveru, která se v průmyslovém světě využívá stále častěji. Ačkoli je virtualizace jen jiným pojmem pro abstrakci, v praxi umožňuje technikům ušetřit náklady, snížit půdorys (footprint) a konsolidovat systémy způsoby, které dříve nebyly možné.

Využití virtualizace dovoluje, aby virtuální stroje, každý provozující svůj vlastní operační systém a aplikaci, fungovaly zároveň na jediném fyzickém počítači. Virtualizace toho dosahuje, přičemž zaručuje, že daný virtuální stroj dostane přesně ten potřebný objem zdrojů, který je nutný pro vykonání jeho práce a jenž zajišťuje, že jakékoli problémy jednoho stroje neovlivní stroj jiný. Tento typ konsolidace snižuje potřebu více počítačů a maximalizuje využití hardwarových zdrojů. Zdokonalením využití hardwaru mohou závody snížit počet fyzických počítačů a zmenšit půdorys řídicího systému.

Bavíme-li se o virtualizaci ve vztahu k průmyslovému řídicímu systému, je důležité porozumět skutečnému významu pojmu půdorys (footprint). Kromě fyzického prostoru zaujímaného servery, pracovními stanicemi a pomocnými komponenty přispívají k půdorysu systému i další faktory, jako je spotřeba energie, požadavky na chlazení, hmotnost zařízení a provozní hluk. U projektů stavěných na zelené louce musejí firmy najít ten nejlepší způsob, jak zmenšit půdorys jejich řídicího systému, a to bez negativního dopadu na výsledky projektu. U firem se stávajícími instalacemi zlepšuje zmenšení půdorysu pracovní prostředí pro operátory a zároveň snižuje provozní náklady.

Jak může virtualizace pomoci

V serverové místnosti snižují virtualizační řešení prostorové nároky hardwarových komponent. Úspory v závodě jsou jak přímé (dané omezením hardwaru), tak nepřímé (omezení pomocných služeb). Provozování těchto virtualizačních řešení na deskovém (blade) hardwaru pak představuje dokonalou synergii využití zdrojů zajištěnou virtualizací společně s hustotou hardwaru zajištěnou deskovou technologií.

U clusteru DCS mohou zařízení serveru a pracovních stanic při tradičních metodách nasazení zaujímat přibližně 50 U (rackových jednotek) prostoru. Virtualizace s deskovou technologií může zajistit stejnou funkčnost na prostoru přibližně 7 U. S redukcí prostorových nároků jde ruku v ruce také odpovídající redukce hmotnosti, spotřeby energie a nároků na chlazení. Nejenže jsou prostorové nároky systému nižší, ale zaujímaný prostor je také předvídatelnější.

Jsou-li sníženy nároky na napájení, dochází také k následné redukci potřebné kapacity záložních zdrojů napájení (UPS). Protože zařízení při provozu nevydávají tolik tepla, dochází k odpovídající redukci spotřeby energie díky menší potřebě chlazení. Zařízení záložních zdrojů a chlazení mají také nižší hmotnost. Výhody v oblasti menšího „půdorysu“ u serverových místností jsou zvláště důležité pro odvětví, jako je těžba ropy a zemního plynu, kde příbřežní
lokality mají ze své podstaty prostorová omezení a působí zde i další fyzikální a provozní faktory.

V řídicí místnosti jsou virtualizace a vizualizace u „tenkých“ klientů dvěma silnými technologiemi, které se vzájemně doplňují a jsou ještě efektivnější, když jsou implementovány společně. V průmyslových prostředích se tyto technologie
protínají, když jsou tencí klienti připojení k virtualizovaným systémům, aby poskytovaly vizualizaci a operátorské rozhraní.

Tenký klient je bezstavovým, bezventilátorovým zařízením, které neobsahuje pevný disk a jež tvoří pouze zjednodušený hardware a software. Na rozdíl od běžného nasazení jsou aplikace, citlivá data, paměť apod. při použití tenkého klienta uloženy v datovém centru.

Virtualizované servery s operátorským rozhraním tenkého klienta jsou tou nejlepší volbou pro mnoho aplikací, které obvykle najdeme v řídicí místnosti závodu. Podobně jako v příkladu serverové místnosti mohou uživatelé optimalizovat stejné faktory půdorysu – prostorové nároky na zařízení, chlazení či hluk. Toho se dosahuje kompaktním fyzickým provedením tenkého klienta a nízkou spotřebou energie i absencí rotujících dílů, jako jsou pevné disky a ventilátory.

Dokonce ani není nutné, aby byli tencí klienti umístěni ve stejném závodě nebo geografickém regionu jako servery, protože spojení se serverem je realizováno síťovým připojením a veškerý základní software a výkon je umístěn v hostitelském systému. ce

Paul Hodge je produktový manažer pro infrastrukturu Experion a rozhraní HMI
společnosti Honeywell Process Solutions.


Autor: Paul Hodge, Honeywell Process Solutions


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI