Print

Uvedení integrace závodu a podniku do pohybu

-- 13.03.14

Pro firmy, jež právě začínají s integrací závodu a podniku, a ty, které se snaží urychlit své integrační snahy, bude před dalšími kroky užitečné vyhradit si čas na zhodnocení současného stavu integrační kultury a technologií jejich společnosti. Soustředění na kulturní aspekty integrace je naprosto nezbytné pro položení pevných základů. Zhodnocení optimálních aplikací stávajících technologií a plánování budoucích kroků může zajistit konkrétnější výsledky.

Kultivace strategie

Peter A. Martin, viceprezident a partner společnosti Invensys, doporučuje firmám, aby podnikly kroky v pěti oblastech, aby posílily své integrační úsilí. Jsou to tyto oblasti:

• Definujte svou strategii. Specifikovali jste jasně svou výrobní a produkční strategii? Je založena na nákladech? Je založena na objemu? Jak často se mění? Každý musí pochopit, jak integrační strategie dopadá na všechny aspekty provozu.

• Proveďte vyhodnocení vykazování. Ujistěte se, že personál závodu ví, jak jsou výsledky vykazovány. Určete, kdo jakým výstupem přispívá v rámci celého fyzického závodu. „Když s firmami hovoříme o jejich integračních programech,“ říká Martin, „snažíme se jim pomoci vyvinout algoritmy přispívání, takže mohou zjistit, jaká jsou strategická opatření pro výkon. Patří k nim opatření vykazování, která jdou až na základní výrobní úroveň. Následně se snažíme modelovat opatření přímo v řídicím systému.“

• Zhodnoťte své lidské zdroje. Jaká je úroveň vzdělání a zkušeností u zaměstnanecké základny závodu? Takové zhodnocení může pomoci závodu dát informace do formátu nejvhodnějšího pro každou osobu nebo skupinu.

• Vyhodnoťte již zavedenou technologii v oblasti IT a na základní výrobní úrovni. Tato analýza často odhalí nové způsoby využití stávajících systémů k implementaci a rozšíření infrastruktury.

• Vypracujte plán pro zlepšování. Zvažte, jakými kroky můžete dále zlepšit provoz. Jsou zapotřebí pokročilé metody řízení? Mohl by nový program údržby zajistit nějaké přínosy? Proveďte analýzu překážek, abyste určili, co může zlepšování stát v cestě.

„Tyto kroky jsou užitečné při stanovování integrační strategie,“ říká Martin a zdůrazňuje, že se analýza nesoustředí na produkty. Spíše posuzuje, jak měřit, zplnomocnit, využívat stávající výrobní prostředky ke zlepšování a následně jak integrovat. „Musíte začít zaměřením na to, co chcete s integrací dělat, ne na integraci samotnou,“ upozorňuje. „Integrace je jen umožňujícím prvkem. Poté, kdy víte, co budete s integrací dělat, mohou být technologie efektivně aplikovány.“

Posouvání technologií vpřed

Při pohledu na technologický aspekt začínání s integrací zdůrazňuje Ming Ng, produktový manažer pro průmyslové sítě společnosti Siemens Industry, že firmy usilující o integraci svých operací nemusí vše vytrhat a vyměnit. „Spoustu stávající infrastruktury lze opětovně využít,“ tvrdí a dodává, že podle jeho zkušeností se snahy o integraci závodu a podniku dnes typicky soustředí na tři oblasti:

• Zajištění přechodu ze starší technologie fieldbus na Ethernet. „Firmy mají instalovanou základnu a chtějí dát stroje na síť Ethernet a/nebo připojit ostrůvky automatizace k síti,“ vysvětluje Ming Ng. „Ethernet nabízí mnoho výhod, které nejsou dostupné s technologií fieldbus. Poskytne závodu lepší data a dovolí mu reagovat rychleji a přijímat lepší rozhodnutí,“ říká. „S ethernetovými produkty máte lepší sadu nástrojů – většina dnešních produktů na bázi Ethernetu má zabudovaný webový server. Se standardním laptopem a ethernetovým kabelem se technici mohou připojit k síti pro diagnostiku a prohlížet si v nich hlášení. Dříve by potřebovali speciální software, hardwarový klíč a spoustu síťových znalostí.“

• Zavádění bezdrátové techniky; přesněji řečeno, určení, kde ji lze použít, a jaké výhody může přinést. „Ve většině případů mají z používání mobilních a bezdrátových technologií obavy společnosti, které mají unikátní aplikaci, nebo které dosud bezdrátovou techniku nevyužívaly,“ říká Ming Ng. „Plánování je nejdůležitější součástí jakýchkoli aktivit na poli bezdrátové techniky. Firmy musí vědět, jak síť rozvrhnout.“

• Navrhování sítě a efektivní spolupráce s IT. „Mnoho výrobních, provozních a řídicích techniků má stále obavy z interakce s IT,“ přiznává Ming Ng. „Mohou se domnívat, že mají nedostatečné zkušenosti či znalosti o sítích,“ dodává, „ale většina řídicích techniků dokáže nainstalovat, nakonfigurovat a používat zařízení pro průmyslové sítě. Sady nástrojů jsou navrženy s podobným vzhledem a způsobem použití, takže se technici mohou starat o síť na základní
výrobní úrovni a IT může zůstat v kanceláři. Vymezit, kdo je za co odpovědný, má zásadní význam. Každá strana musí být odpovědná za oblasti, v nichž má oborové znalosti. Nejdůležitější však je, že musí vzájemně spolupracovat, aby nalezly body integrace. Každá situace je jiná. Firmy musejí usilovat o budování důvěry.“


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba 2020
2020-06-09 - 2020-06-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-06-10 - 2020-06-10
Místo: Brno
Marketing 4 Engineering
2020-06-11 - 2020-06-11
Místo: Praha

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI