Print

Ušetřete integrací bezpečnostních a automatizačních projektů

-- 25.07.16

Vaše firma může ušetřit značné prostředky interní kooperací na zdánlivě různorodých projektech. Tato případová studie prokazuje výhody systémové integrace a kooperace mezi odděleními. 

Téměř každý střední až velký výrobce má vyhrazené oddělení technického zajištění a oddělení pro ochranu životního prostředí a BOZP. Protože účel, záměry a cíle těchto oddělení se tradičně jen málo překrývají, není příliš vzácné, že tato oddělení pracují bez povědomí o tom, co dělá to druhé. Technici se neustále věnují provozu, aby nacházeli nové cesty, jak zvýšit produktivitu a efektivitu. Bezpečnostní technici zase posuzují, snižují a řídí rizika a potýkají se se zákonnými požadavky. Příliš tedy nepřekvapí, že se cesty těchto oddělení během roku jen málokdy prolnou. S nástupem vyspělejší technologie na trh, zejména technologie určené k vytvoření bezpečnějšího a produktivnějšího pracovního prostředí, se důležitost spolupráce mezi odděleními na úrovni různých pozic stává kritickou pro přežití firmy. 

Mnoho firem si neuvědomuje, kolik peněz může ušetřit kooperací, a to i u zdánlivě nesourodých projektů. Jednou z oblastí s největším finančním dopadem v rámci spolupráce mezi odděleními ŽP/BOZP a technickým zajištěním mohou být každodenní projekty týkající se strojních zařízení a vybavení. Je možné, že na projekty zahrnující strojní zařízení a procesy jde většina investičních prostředků firmy. Ignorování spolupráce může stát firmu zbytečné peníze navíc. 

Až donedávna bylo primární metodou snižování rizik zřízení fyzických zábran okolo zařízení; tyto zátarasy bránily zaměstnancům ve vstupu do nebezpečných prostor. Během let se ruku v ruce s rozvojem průmyslu objevila opatření na snižování rizika a tato opatření umožňují snadnější přístup k zařízení nahrazením fyzických zábran inteligentními zabezpečovacími zařízeními. Tato zařízení byla obvykle připojena k jednoúčelovému, bezpečnostně klasifikovanému logickému zařízení, a to nezávisle na řídicím systému stroje, a vznikl tak samostatný bezpečnostní systém. V době, kdy se tato bezpečnostní zařízení a systémy instalovaly, šlo skutečně o jedinou dostupnou a cenově přijatelnou možnost. Nicméně díky integraci bezpečnostních opatření do standardních automatizačních zařízení existuje pro oddělení ŽP/BOZP a technického zajištění finanční motivace ke spolupráci na podnikových strategiích a budoucích investičních projektech. 

Případová studie spolupráce

Pro určení výše úspor plynoucích ze spolupráce byla provedena případová studie, která vyhodnotila dva návrhy projektů ve velké firmě na výrobu potravin a nápojů. Požadované návrhy projektů byly realizovány s odstupem šesti měsíců a oba se týkaly stejného páru 15 let starých depaletovacích zařízení. Účelem prvního projektu bylo modernizovat bezpečnostní systémy na depaletizátorech. 

Impulzem k tomuto projektu byl nedávný výskyt vážných úrazů a zjištění, že momentální bezpečnostní opatření jsou nedostatečná. Protože záběrem tohoto projektu bylo pouze modernizovat bezpečnostní aspekty stroje, bylo nutno přidat sekundární řídicí panel pro doplňkové komponenty bezpečnostního řízení. Záběrem druhého projektu bylo nahradit původní (a nyní zastaralý) řídicí systém a operátorskou stanici novým programovatelným automatem (PLC) a moderním rozhraním HMI. V tabulce č. 1 jsou vypsány složky projektových nákladů, jak byly původně navrženy. 

Analýza nákladů č. 1: Sloučení projektů

První zkušební analýza nákladů směřovala k prozkoumání potenciálních úspor získaných sloučením těchto dvou nezávislých projektů do jednoho projektu. Při vypracovávání nového návrhu, který by zohledňoval očekávané úspory, se předpokládalo, že záběr a technické zajištění každého projektu zůstanou naprosto stejné. Díky zachování stejných řešení bylo snadné určit náklady navíc z důvodu oddělení jednotlivých projektů. Tabulka č. 2 ukazuje, že sloučením těchto projektů a jejich realizací ve stejnou dobu by vznikla úspora více než 45 000 dolarů. 

Za zmínku stojí následující zjištění z tabulky č. 2:

  • Úspor v oblasti projektového managementu (30 %) bylo dosaženo zkrácením mobilizační doby (pochopení projektu, startovací porady, informační setkání apod.) a doby potřebné pro řízení (tvorba časových rozvrhů, finanční monitorování apod.).
  • Úspor v oblasti systémové integrace (40 %) bylo dosaženo odstraněním duplicitního programování softwaru, zejména vypuštěním zbytečných změn kódů u bezpečnostního projektu pro zajištění komunikace s původním PLC.
  • Úspor při navrhování elektrotechniky (35 %) bylo dosaženo omezením modifikací schémat a zkrácením doby potřebné pro vývoj. Bezpečnostní projekt vyžadoval modifikaci 12 z 15 stávajících výkresů a přidání 14 nových. Projekt PLC by vyžadoval modifikaci 15 z 15 stávajících výkresů a přidání 4 nových.
  • Úspor při zprovoznění a spouštění (25 %) bylo dosaženo odstraněním duplicitního přejímacího testování lokality, kontrol I/O, odlaďování systému a cestovného a stravného. 

Analýza nákladů č. 2: Přepracování technického řešení projektů

Když jsou do jednoho projektu sloučeny projekty technického zajištění, je možné, že budou dostupné další možnosti úspory nákladů díky alternativním řešením. Technici už se nemusejí soustředit na nezávislá, „jednoúčelová“ řešení. Namísto toho mohou přepracovat technická řešení, aby byla optimalizovaná a zjednodušená. Pokud se například v rámci modernizace vyměňuje PLC stroje, nemusel by se přidávat sekundární řídicí panel pro ovládání samostatného bezpečnostního systému. Použití bezpečnostního PLC zjednodušuje technické a návrhářské práce. Na základě první zkušební analýzy nákladů byl vypracován další návrh odrážející jednodušší, „technicky přepracovanou“ implementaci. 

Naprosto největší úsporou je ušetřený projektový čas při instalaci na místě určení. Nové řešení nepotřebuje speciální bezpečnostní řídicí prvek na samostatném panelu, což přináší jednodušší a čistší instalaci. I když je samotné bezpečnostní PLC dražší než standardní PLC a samostatný bezpečnostní řídicí prvek, celkové řešení vyžaduje nižší náklady na implementaci. Nižší náklady jsou na hardware, návrh elektrického zapojení, systémovou integraci a kabeláž a práci přímo na místě. 

Provozní přínosy

K provozním přínosům použití integrovaného bezpečnostního řešení patří omezení odstávek a snížení vystavení rizikům. Většinu z těchto přínosů všichni výrobci hardwaru dostatečně inzerují. Co se však u integrovaných bezpečnostních řešení často opomíjí, jsou náklady spojené s prováděním modifikací – buď změnové příkazy ke stávajícím projektovým požadavkům, nebo budoucí změny systému. U malých projektů, jako byl ten výše zmíněný, nemusejí být změny tak patrné. 

Když se však firma potýká s rozsáhlým projektem v oblasti bezpečnosti nebo řízení, tyto náklady se mohou nasčítat. V tabulce č. 3 jsou vypsány předpokládané úspory nákladů u většího projektu spojené se změnovými příkazy při použití integrovaného bezpečnostního řešení. Tento posuzovaný projekt zahrnoval 84 balicích strojů s 51 změnovými příkazy (od jednoduchých úprav programu až po hluboké funkční změny). Tento počet změnových příkazů se může zdát vysoký, ale odpovídá situaci u typických rozsáhlých projektů zahrnujících více výrobních linek a závodů. U projektu s integrovanou bezpečností lze většiny požadovaných změn dosáhnout prostřednictvím programování namísto fyzických změn hardwaru. V průměru se tím ušetří náklady přibližně 3 500 dolarů na jeden změnový příkaz (průměrná hodnota u 84 strojů). 

Hranice mezi automatizací a bezpečností se postupem času stále více stírají – nenechte si ujít příležitost k úsporám prostřednictvím integrace. 

Jeff Winter, CSP, FS. Eng., je ředitel pro bezpečnostní praxi společnosti Grantek Systems Integration; úpravy provedla redakce časopisu Control Engineering, controleng@cfemedia.com.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno
HANNOVER MESSE 2019
2019-04-01 - 2019-04-05
Místo: Hannover, Německo
Údržba pro TOP manažery 2019
2019-04-10 - 2019-04-11
Místo: Konferenční centrum Akademie věd ČR – zámek Liblice
Stlačený vzduch
2019-04-16 - 2019-04-16
Místo: Hotel Avanti ****, Brno
Dny teplárenství a energetiky
2019-04-24 - 2019-04-25
Místo: Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS, Hradec Králové

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI