Print

Určite existuje veľký priestor pre automatizáciu vo všetkých odvetviach

-- 11.10.16

Jedným z hlavných hýbateľov rozvoja digitalizácie slovenského priemyslu budú určite dodávatelia automatizačných technológií. Rad z nich nenachytal Priemysel 4.0 nepripravených, naopak sa na nutnosť rozvoja moderných technológií pripravovali už dlhšiu dobu. V akej kondícii vidí priemyselné podniky? Novú sériu redakčných rozhovorov načína Juraj Bielesch, obchodno-technický zástupca B + R Automatizácia. 

Ako by ste zhodnotili súčasný stupeň automatizácie naprieč slovenským priemyslom?

Úroveň automatizácie výrobných procesov v slovenskom priemysle je určovaná samotným technologickým procesom, efektívnosťou a samozrejme návratnosťou investície. Výrobné podniky sú ochotné investovať do automatizácie samozrejme aj pod tlakom svojich odberateľov, ktorí požadujú nielen vysokú kvalitu, ale aj spätné dohľadanie testovaných parametrov konkrétneho výrobku pre prípadné reklamácie. Automatizácia sa tak stala neoddeliteľnou realitou v prakticky každom podniku.

Aj na Slovensku existujú plne automatizované pracoviská, ale rovnako aj pracoviská s prevahou manuálnej práce. Určite existuje veľký priestor pre automatizáciu vo všetkých odvetviach. Osobne však vnímam ako perspektívne riešenie koloboratívnych pracovísk. Ľudská flexibilita a inteligencia spolu s presnosťou a výkonom strojov, robotov, senzorov,…

Ktoré odbory sú ťahúňmi zavádzania nových technológií do výroby? V prvom rade to zrejme bude odbor automotive...

Samozrejme automotive patrí medzi najinovatívnejšie odvetvie, ale nesmieme zabúdať ani na baliarensky alebo tlačiarensky priemysel. Otázka je skôr koľko slovenských firiem sa tomu, ktorému odvetviu venuje a akú technickú a cenovú úroveň strojov od slovenských výrobcov očakávajú ich zákazníci. Nesmieme zabúdať ani na procesnú automatizáciu, kde inovácie nie sú tak jednoducho viditeľné ako je to pri nasadzovaní robotov, vision systémov alebo 3D tlačiarni.

Slovensko už tiež prijalo vlastný akčný plán spojený s Priemyslom 4.0. Ako táto iniciatíva ovplyvňuje záujem o automatizáciu.

Myslím, že zatiaľ je Priemysel 4.0 vnímaný skôr cez IT pohľad prostredníctvom priemyselného internet vecí IIoT. Preto sa dnes hovorí v súvislosti  s Priemyslom 4.0 hlavne o implementácii IT technológii do riadiacich systémov. Nevyhnutné dopady na konštrukciu strojov, ich pružnosť, modularitu, diagnostiku a bezpečnosť vedú však aj k novým potrebám z pohľadu riadiacich systémov.  Výkonné integrované modulárne riadiace systémy pokrývajúce dnes oddelené svety PLC, CNC, robotiky a bezpečnosti so štandardizovaným komunikačným rozhraním – to začína byť nosná téma v automatizácii.

Realizovali ste nejaký projekt, ktorý by sa dal označiť ako "Priemysel 4.0".

Náš samotný výrobný podnik v rakúskom Eggelsbergu je typickým príkladom implementácie zásad “Priemyslu 4.0 “. Prebieha to vysoko individualizovaná výroba, napríklad priemyselných počítačov, od sériovosti 1 kus na linkách, ktoré produkujú zároveň aj série niekoľko stoviek kusov. A celý proces od objednania, nákupu komponentov, výrobu, riadenia skladu, dodávku až po prípadný servis je riadený cez ERP so zákaznícky web portálom.

Spolupracujete s českými firmami? Existujú nejaké rozdiely v prístupe k automatizácii na rozdiel od slovenského?

Nemyslím si , že by existovali nejaké špecifiká v prístupe medzi českými a slovenskými firmami. Skôr by som hľadal rozdiely v nazeraní na problematiku troche ďalej na západ. Určité kritéria a spôsoby nazerania na napr. celkovú cenu vlastníctva, sú u nás zjednodušené na obstarávacie náklady a tým je značne poznačený aj spôsob, akým sa k projektovaniu automatizovaného zariadenia pristupuje.

Ktoré trendy v automatizácii všeobecne sledujete, a ktoré z nich budú čoskoro všeobecne prijímané slovenskými firmami?

Pre mňa je veľmi zaujímavý trend štandardizácie na úrovni funkcionality. V tomto smere intenzívne vnímam nielen štandardy podporujúce iniciatívu “Priemysel 4.0”, ale aj konkrétnejšie špecifikácie napr. PackML ako aktivitu združenie OMAC.  Vo všeobecnosti je treba jasne povedať , že bez dohodnutých komunikačných rozhraní a protokolov nebude žiadny priemyselný internet vecí IIoT a ani PRIEMYSEL 4.0. Implementácia komunikačných štandardov ako napríklad OPC UA je nevyhnutnosť a to platí aj pre slovenské firmy v budúcnosti.

Jeden z trendov, ktorý osobne citlivo vnímame vďaka nášmu sesterskému časopisu (Riadenie a údržba) je prelínanie odborov automatizácie a údržby. Snažíte sa svoju produktovú ponuku prispôsobovať tiež požiadavkám údržby?

Moderný stroj už prakticky nemôže existovať bez vstavanej diagnostiky. Diagnostika riadiaceho systému cez web rozhranie je u náš štandard. Neustále dodávame na trh nové moduly, ktoré sú určené na meranie vibrácii, spotreby elektrickej energie, meranie teplôt,… Pohony poskytujú informácie o svojom stave, spotrebe, krútiacom momente. Moduly na meranie polohy alebo aj digitálne vstupy dokážu monitorovať funkčnosť resp. pripojenie snímača,… Samotná konštrukcia jednotlivých komponentov už zohľadňuje potreby ich možnej budúcej údržby. Je potom len na výrobcovi stroja aká dôkladná bude diagnostika, ktorú poskytne užívateľovi stroja.

S Priemyslom 4.0 sa do výroby snažia presadiť čoraz viac tradičných IT dodávateľov. Vnímate tieto snahy pozitívne smerom k možnej spolupráci alebo ide skôr o konkurenčné tlaky?

Je to nevyhnutnosť. Priemysel 4.0 je aj o implementácii IT technológii do strojov ,preto je fúzia “strojárov “ s IT nutná.  Netreba však zabúdať, že IT je len z jedných faktorov a bez moderných strojov schopných pružne meniť výrobný program sa nebude dať zrealizovať podnik podľa týchto.

Aké najväčšie prekážky dnes sú na strane vyšších investícií do moderných technológií?

Stabilita a dôvera trhu a preto aj neistá návratnosť investície. Ak potrebujeme pracovať s návratnosťou 1-2 roky, budú sa realizovať len určité typy investícii, to je zrejmé. A bohužiaľ aj odborná znalosť moderných technológii. Teraz určite nehovorím o smartphonoch, či autách.

Cítite dostatočnú podporu priemyslu zo strany vládnych a iných organizácií, ktoré by podporu mali zaisťovať.

Nemyslím si, že by toto malo byť o pocitoch. Máme národnú iniciatívu Priemysel 4.0 –Inteligentný priemysel pre Slovensko. Uvidíme, aké budú ďalšie kroky. Myslím, že pre priemysel sú dôležité konkrétne opatrenia, podmienky na podnikanie,…

Spolupracujete s akademickou pôdou? Považujete vzdelávanie v odbore za postačujúce?

Samozrejme spolupracujeme aj s univerzitami. Každoročne sa realizujú diplomové a bakalárske práce s našimi riadiacimi systémy. Rovnako ako výskumné a vývojové projekty na prakticky všetkých slovenských technických fakultách so zamarením na automatizáciu. Kedy je vzdelanie dostatočné? Asi nemôžeme očakávať, že človek z univerzity okamžite bez zaškolenie začne podávať 100% výkon. Ak má však seriózne základy a hlavne chuť sa ďalej učiť, je vždy pre každú spoločnosť prínosom.

Český trh je veľmi bohatý na rôzne konferencie a aj napriek poklesu záujmu je stále silne veľtržne orientovaný. Na slovenskom priemyselnom trhu príliš priestoru pre toto nie je. Akým spôsobom sa snažíte pritiahnuť pozornosť výroby?

To je pravda veľtrhy na Slovensku aktuálne určite nemajú takú úroveň a ani význam ako v Česku.  Myslíme si , že práve odborné konferencie do istej miery nahrádzajú tento rozmer trhu. Rovnako ako publikovanie článkov v odborných periodikách.

Ja osobne dúfam, že časom sa opäť vytvoria podmienky presilný slovenský automatizačný veľtrh. Možno tu by sa dalo hovoriť o možnosti určitej formy vládnej podpory.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI