Print

Tak jde čas s Průmyslem 4.0: (r)evoluční vývoj očima dodavatelů

-- 20.09.17

Které překážky podle vašeho názoru nedokáže tuzemský trh překonat, aby došlo k většímu rozvoji a přiblížení vyspělejším evropským zemím?

David Řehoř, ABRA Software: Za hlavní překážku považuji současnou náplň, způsob a úroveň vzdělávání v ČR. Na člověka v éře digitální revoluce připadnou jistě zajímavější a kreativnější pracovní úkoly než je tomu dnes. Tento člověk však také bude muset být vybaven zcela jiným souborem znalostí, než je tomu dnes. Rozhodující bude schopnost logického myšlení, adaptabilita a znalost technologií. Příkladem dobré praxe změn ve vzdělávání je jistě například ČVUT a její nově akreditovaný studijní program Průmysl 4.0. Změny však musí jít hlouběji. Je třeba začít s nimi již v základním školství.

Další z hrozeb, které mohou ne snad zadusit ale jistě přidusit plamének digitální revoluce, mohou být různé národní popř. panevropské regulace typu GDPR, popř. e-Privacy, které mohou významně zkomplikovat popř. úplně znemožnit komunikaci M2M a tím uzavřít potenciál internetu věcí.

Lubomír Sláma, Act-in CZ: Tuzemský trh se otevírá implementacím prvků Průmyslu 4.0 velmi dobře a neustále se zrychluje. Mírnou brzdou v některých případech může být u tuzemských poboček mezinárodních koncernů zdlouhavé rozhodování a schvalování těchto projektů, někdy i obava jejich českého managementu jít vlastní efektivní cestou. Na druhé straně u některých tuzemských společností dochází ke ztrátě času tím, že si prvně chtějí systémy vytvořit sami vlastními zdroji, a až vyplýtvají bez kýženého výsledku značné množství vlastních lidských zdrojů a uteče jim zbytečně čas, kdy již mohli ze systému profitovat, obrací se na profesionální dodavatele a implementují hotová

Jan Ohřál, B+R automatizace: Současný ohromný tlak na výrobu, která musí produkovat. Z toho pramení zoufalý nedostatek času u firem se problematice systematicky věnovat a nedostatek kvalitních pracovníků s potřebným nadhledem a systémovým přístupem.

Tomáš Halva, Beckoff: Nemyslím si, že bychom byli v něčem výrazně horší než kdekoliv jinde, ať už v Evropě nebo ve světě. Nemáme horší projektanty, programátory ani údržbu či management. Skrytý problém vidím spíše v naší velké závislosti na cizím kapitálu. Podniky v česku nemají velmi často dostatečnou volnost k tomu, aby mohli plně rozvinout svůj inovační potenciál – tedy uplatnit své vlastní nápady, vymyslet vlastní cestu a jít po ní. Přitom stačí mít jen trochu odvahy stoupnout si, představit svůj nápad a pokusit se nadchnout jím i své kolegy. Bohužel, my Češi raději potichu reptáme u piva v hospodě.

Peter Mačuš, CEIT: Nenazývajme to neprekonateľnými prekážkami. Je však treba povedať, že k tomu, aby sme dokázali udržať tempo s aktuálnymi trendmi v priemysle, je treba intenzívnejšie prepojenie priemyslu, vedy a štátu a posilnenie vlastného výskumu a vývoja, aby priemyselné podniky pôsobiace na tuzemskom trhu v spolupráci s technologickými partnermi prichádzali stále s novými inováciami a špičkovými smart technologickými riešeniami príznačnými pre podniky budúcnosti. Z našich skúsenosti vieme, že firmy pôsobiace na území Čiech a Slovenska majú obrovský výskumno-vývojový potenciál, ktorý umožňuje vyvíjať svetové riešenia. My v CEIT-e komunikujeme s univerzitami a spoločne riešime výskumno-vývojové projekty pre našich priemyselných partnerov.

Luca Rigali, IFM: Vidím zde několik zásadních rozdílů mezi zeměmi, jako např. Belgie, Francie, Nizozemí, Německo a Českou republikou:

  • V České republice je ve výrobě stále velký počet manuálně pracujících dělníků. Mezi výrobou a průmyslem 4.0 je nedostatek "konvenční automatizace".
  • V provozech je nedostatek informovaných a zkušených lidí, kteří by měli odvahu přijít s inovativním řešením a prosadit jej. Z tohoto pohledu se mi zdají čeští inženýři velmi konzervativní, jako by se obávali nových řešení.
  • Vzhledem k současnému hospodářskému cyklu a nedostatku kvalifikované pracovní síly se společnosti více soustředí na to, aby mohly dokončit své objednávky na stávajícím vybavení, stávajícími pracovními postupy. Nemají čas v době, kdy jsou zavaleni objednávkami a mají tedy zajištěn i příjem, zavádět pokročilé technologie.

Martin Lahoda, Phonex Contact: V tuto chvíli je to stále omílané téma nedostatku lidí a v další fázi otevření tvůrčího potenciálu našich lidí. Ale to není úplné specifikum českého trhu, nedostatek kvalifikovaných a tvůrčích lidí trápí všechny vyspělé země. Rozdíl je v přístupu k rozvoji a podpoře tvůrčího potenciálu lidí. A v tomto směru nám chybí takový magnet, který přitahuje nadané a ambiciózní lidi, jakým je Silicon Valley.

Myslím, že vize Průmyslu 4.0, který je součástí širšího tématu Internetu věcí, nabízí neskutečné příležitosti, a to i v České republice.

Miroslav Dub, SIDAT:  To je spíše filozofická otázka, co vše patří do Průmyslu 4.0. My tento pojem vnímáme jako proces, jehož součástí nesporně také je digitalizace výroby, který ale zejména představuje realizaci zásadních změn v pojetí předvýrobních a výrobních etap, jejich vzájemné datové provázanosti a také jejich provázanosti s dalšími subsystémy výrobního podniku.

Petr Pospíšil, EPLAN Engineering: Asi největší problém bude právě ve vertikální integraci. Tak, aby byly propojené jednotlivé dodavatelské systémy, bezproblémově spolupracovaly. Je zde poměrně vysoká obava ze zpřístupnění vlastního systému odběratelům – jde o ochranu know-how, průmyslových tajemství a specifických výrobnách postupů.


 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Údržba 2019
2019-10-23 - 2019-10-24
Místo: Konferenční centrum AV ČR, zámek Liblice
Konference kvality 2019
2019-10-31 - 2019-10-31
Místo: Grandior Hotel Prague
SCADA SECURITY 2019
2019-11-04 - 2019-11-05
Místo: Hotel DAP, Praha
Bezpečnost v průmyslu 2019
2019-11-05 - 2019-11-05
Místo: Brno
EX prostředí 2019
2019-11-06 - 2019-11-06
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI