Print

Tak jde čas s Průmyslem 4.0: (r)evoluční vývoj očima dodavatelů

-- 20.09.17

Jak sami vymezujete Průmysl 4.0? Je pro vás rovnocenný s digitalizací/automatizací, nebo jej vnímáte jako celkovou změnu v průmyslu či opravdovou revoluci na úrovni změn ekonomických a podnikatelských tendencí?

David Řehoř, ABRA Software: Průmysl 4.0 nemá jasné vymezení. Jeho součásti postupně vznikají provázáním a působením jeho jednotlivých prvků. Obecně vnímáme Průmysl 4.0 jako jednu z dimenzí digitální revoluce společnosti. Tato revoluce má už nyní dopad na životy nás všech. Proměňuje se vše – nejen výroba v průmyslových podnicích, významné změny jsou znát v obchodních modelech ve službách, v nástupu umělé inteligence, virtuální reality a v neposlední řadě se díky digitalizaci a virtuálnímu prostředí už změnil život každého z nás, našich rodin. Potenciál digitální revoluce je výjimečný a je na každém z nás, abychom využili jeho možností a zajistili či eliminovali případná rizika.

Lubomír Sláma, Act-in CZ: Přestože jsou u našich zákazníků v průmyslových podnicích nejvíce viditelné prvky digitalizace v podobě moderních dotykových operátorských panelů, vizualizačních TV obrazovek, mobilních telefonů, tabletů, čárových kódů a RFID vysílačů a čteček, vnímáme jako hlavní rozdíl oproti projektům digitalizace výrob a implementace MES systémů, které jsme dělali v minulých letech, nyní změnu v přijímání těchto moderních technologií pracovníky ve firmách. Jako revoluční tedy nevnímáme vlastní inovativní technologie, ale transformaci procesů a zejména positivní změnu postojů lidí k využívání těchto informačních systémů. Souvisí to jistě i s rozšiřováním nových technologií do běžného občanského života a následně i jejich lepším přijetím v práci.

Jan Ohřál, B+R automatizace: Otázka přímo dává návod k odpovědi. Číslo 4.0 je odvozeno od čtvrté průmyslové revoluce. Dnes se tato revoluce již masivně odehrává v online službách, aniž si to možná uvědomujeme. Jedná se především o nově vzniklá odvětví, která dříve nebyla. V průmyslu se musíme potýkat s tím, že fyzická výroba probíhá v tradičních provozech a kombinacích technologií. Zde je situace nesrovnatelně složitější. Ke skutečné revoluci dojde, až budou vznikat úplně nové výrobní postupy, nové firmy, nové obchodní modely, nové vztahy B2B i B2C, přesuny produkce z levných výrob do chytrých výrob. To ještě nějakou dobu potrvá, i když první náznaky tady již jsou.

Tomáš Halva, Beckoff: Podle mého názoru by bylo nesprávné omezit se při výkladu Průmyslu 4.0 jen na digitalizaci výrobního procesu. Ta je v podstatě jen jedním z logických důsledků širších společenských změn, které všude kolem nás probíhají. Lidé dnes žijí velmi rychlý život, chtějí vše v nejvyšší možné kvalitě, nejkratším možném čase a za nejmenší možnou cenu. Celý životní cyklus výrobku se musí tomuto trendu přizpůsobit. Tedy i všechny procesy uvnitř firem. Není to jen o rychlé a individualizované výrobě; Průmysl 4.0 začíná už doma v obývacím pokoji, kde zákazník přemýšlí o tom, jak by měl jeho budoucí zakoupený výrobek vypadat. Má okamžité srovnání s konkurenčními výrobky, porovnává hodnocení ostatních uživatelů či sám testuje virtuální podobu výrobku. Tady někde Průmysl 4.0 začíná.

Pokud se tedy tomuto trendu nepřizpůsobí všechny součásti výrobní firmy, konkurence ji časem předežene. Možná to nebude okamžitě, ale v řádu několika let určitě. Není samozřejmě reálné očekávat, že se všechny firmy tak zásadním způsobem transformují okamžitě. Žádná revoluce se nekoná, drtivá většina manažerů dá přednost sledu dobře rozmyšlených a logicky pospojovaných inovačních kroků, kterými se budou výrobní podniky přizpůsobovat požadavkům svých zákazníků. Důležitým faktorem je návratnost investice, která se samozřejmě s množstvím realizovaných změn prodlužuje.

Peter Mačuš, CEIT: Pojem Priemysel 4.0, vnímaný ako štvrtá priemyselná revolúcia, je označením pre mohutnú vlnu inovácií. Postavená je na digitalizácii a využití najmodernejších informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach priemyslu, od manipulácie s materiálom, cez jeho spracovanie, až po dodávku produktov zákazníkom. Hlavnými technológiami novej priemyselnej revolúcie sa stal internet vecí a cloud computing, ktoré spoločne s priemyselnými systémami vytvárajú kyberneticko-fyzikálne systémy.  Nová priemyselná revolúcia by nebola možná bez rýchleho pokroku ostatných vedných disciplín, akými sú umelá inteligencia, nanotechnológie, robotika, senzorika, rekonfigurovateľné systémy, digitálny podnik, big data, znalostné systémy, virtuálna realita, bezdrôtové senzorické siete, simulácia, nové metódy rozpoznávania a identifikácie objektov a pod.

My v CEITe vnímame Priemysel 4.0 ako rozvoj priemyslu s podporou troch integrovaných svetov: reálneho, virtuálneho a digitálneho. Digitálny znamená 3D reprezentáciu reálneho podniku, ktorá umožňuje rýchlo a efektívne navrhovať či optimalizovať výrobnú dispozíciu a výrobné aj logistické procesy. Dáta získavané prostredníctvom všadeprítomných senzorov sú základom virtuálneho podniku, ktorý je dátovou reprezentáciou skutočnej prevádzky a s podporou umelej inteligencie predstavuje predpoklad autonómneho riadenia a samooptimalizácie. U nás v CEIT-e túto symbiózu reálneho, digitálneho a virtuálneho podniku označujeme aj pojmom Factory Twin, čo je synonymum pre inteligentný podnik budúcnosti. Zároveň ho chápeme ako katalyzátor rozvoja inovatívneho potenciálu Slovenska a zdroj pre zaistenie vysokej kvality života našich ľudí.

Luca Rigali, IFM: Je to kombinace obou. S nástupem digitalizace mají firmy obrovské množství informací, které se mohou použít pro daleko podrobnější analýzu výrobního procesu, lepší využití strojního vybavení, což v konečné fázi, vede k vyšší kvalitě výrobku. Stroje se stávají navíc flexibilnější, bude možné vyrábět personifkované výrobky ale konvenčním výrobním procesem – to bude umožněné právě množstvím informací, které budou k dispozici již v průběhu výrobního procesu, a ne, jak doposud, kdy se informace z výrobního procesu sbírají, vyhodnocují a až posléze se proces adaptuje na nové podmínky – Navíc propojení strojů, dílčích výrobních linek až do ERP systémů vytvoří velmi pružnou výrobu, která překročí geografické hranice a bude záviset pouze na kapacitě toho kterého závodu. Správa datových souborů, které jsou odesílány a shromažďovány v cloudovém serveru, algoritmy, které zpracovávají tato data – dají vzniknout zcela nové oblasti podnikání a vytvoří se nové průmyslové odvětví.

Martin Lahoda, Phonex Contact: Filozofie Průmyslu 4.0 je velmi komplexní a nabourává zažité postupy a pokud by se skutečně naplnila vize této filozofie, tak to zcela jistě radikálně změní celý způsob zadávání výrobních zakázek a dodávky zboží a služeb, tedy obecně naplňování tužeb zákazníků. V samotném principu nejde o nic nového, cílem je dodat přesně to, co si zákazník přeje, přesně tehdy, kdy to potřebuje a přesně tam, kde to potřebuje. A filozofie Průmyslu 4.0 se snaží hledat způsoby, jak tyto požadavky fyzicky plnit, tedy zhmotnit sny zákazníků.

Digitalizace a automatizace je jen jedním z nástrojů, které nám umožňují naplňovat vizi Průmyslu 4.0. Ovšem neméně důležitá je i vzájemná kompatibilita, umožňující vzájemnou komunikaci bez hranic a omezení a také hardwarová univerzalita.

Miroslav Dub, SIDAT: To je spíše filozofická otázka, co vše patří do Průmyslu 4.0. My tento pojem vnímáme jako proces, jehož součástí nesporně také je digitalizace výroby, který ale zejména představuje realizaci zásadních změn v pojetí předvýrobních a výrobních etap, jejich vzájemné datové provázanosti a také jejich provázanosti s dalšími subsystémy výrobního podniku.

Petr Pospíšil, EPLAN Engineering: Industry 4.0 není revoluce, je to evoluce. Mnoho technologií, která spadají do Industry 4.0 již existuje a jen se zavádí do praxe.

Z našeho pohledu je Industry 4.0 o integraci výrobních a vývojových procesů a taková integrace potřebuje nové a obsažnější programy pro vývoj. A my takové programy máme a jsou již úspěšně odzkoušené v prostředí Industry 4.0.


 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno
AMPER TOUR - komentované prohlídky
2019-03-19 - 2019-03-21
Místo: Výstaviště Brno
Údržba a diagnostika: Prediktivní údržba 4.0
2019-03-21 - 2019-03-21
Místo: Výstaviště Brno
HANNOVER MESSE 2019
2019-04-01 - 2019-04-05
Místo: Hannover, Německo
Údržba pro TOP manažery 2019
2019-04-10 - 2019-04-11
Místo: Konferenční centrum Akademie věd ČR – zámek Liblice

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI