Print

Tak jde čas s Průmyslem 4.0: (r)evoluční vývoj očima dodavatelů

-- 20.09.17

Průmysl 4.0 je pojem, který se za poslední měsíce skloňuje celkem často. Je jisté, že firmy „dodávající zařízení pro Průmysl 4.0“ mají v tomto pojmu jasno. Jak vnímáte povědomí tohoto pojmu u svých zákazníků?

David Řehoř, ABRA Software: Jsem velice rád, že se ABRA mohla podílet, jako člen pracovní skupiny Svazu průmyslu a dopravy, na velice úspěšné roadshow s názvem Kyberenetická revoluce. Věřím, že tato série regionálních akcí napomohla lepší informovanosti firem v otázkách Průmyslu 4.0.

Významným prvkem evangelizace v této oblasti bude jistě také Testbed pro průmysl 4.0 budovaný v rámci vznikajícího Národního centra pro Průmysl 4.0 při CIIRC ČVUT a který je určen speciálně pro potřeby malých a středních českých průmyslových firem.  Jsme rádi, že ABRA Gen je hlavním ERP systémem tohoto projektu a těší nás, že můžeme veřejnosti a firmám ukázat nejmodernější technologie, které poskytuje náš informační systém, jako je univerzální API rozhraní, nebo otevřená IoT platforma, v reálných souvislostech. Účast na tomto projektu je pro nás ale zajímavá také spoluprací s dalšími partnery jako je např. Siemens, kdy integrací s těmito specializovanými softwary vznikají pro zákazníka nadmíru zajímavé synergické efekty.

Dalším nástrojem, který přispívá k zvýšení povědomí o možnostech, které Průmysl 4.0 přináší je pak jistě evaluační formulář připravenosti na Průmysl 4.0, který je umístěn na stránkách www.firma4.cz Zde si může každá firma otestovat svou „digitální zralost“ z mnoha perspektiv a již samotný formulář může posloužit jako inspirace k inovacím.

Lubomír Sláma, Act-in CZ: Naši zákazníci vnímají pojem Průmysl 4.0 velmi dobře. Jsou si vědomí, jaké hlavní oblasti tvoří tato koncepce, a společně s námi dokážou identifikovat oblasti, ve kterých mají jejich společnosti největší inovativní potenciál, na jehož využití se následně v naší spolupráci zaměřujeme. 

Jan Ohřál, B+R automatizace: Zákazníci mají v pojmech, nabídkách, proklamacích i technologických možnostech spíše zmatek, proto mnozí toto téma spíše odmítají. Je to dáno také tím, že při současném běhu průmyslu, který vyrábí často již nad hranice svých technologických i personálních možností, není na tato témata prostě čas.  U větších zákazníků pak pozorujeme dva přístupy. První z nich je snaha moci deklarovat Průmysl 4.0 jako svoji „vizitku“ proto, že je to nadnárodními korporacemi jako (často blíže nespecifikovaný) program požadováno. Druzí a těch je většina, se snaží dílčími kroky své současné výrobní parametry vylepšovat za použití kombinace stávajících a moderních dnes dostupných technologií. Třetí skupinu, která by současné a budoucí možnosti skryté pod souhrnem P4.0 chápala jako skutečnou výzvu, snahu o přelomové technologie, produkty a obchodní modely zatím v průmyslu hledáme marně. Nabídka služeb zatím výrazně předstihuje možnosti fyzické výroby.

Tomáš Halva, Beckoff: Neznám nikoho z oboru, kdo by o fenoménu Průmyslu 4.0 neslyšel. Každý si jej samozřejmě vykládá trochu jinak, ale povědomí o základních principech je obecně velmi dobré. Mnohem důležitější však je, že mnozí z našich zákazníků intenzivně pracují na tom, aby měli jasnou představu o budoucí podobě své výroby. Snažíme se jim v tom pomoci a sdílet s nimi naše zkušenosti z různých průmyslových oblastí. Společně pak přicházíme na nové využití existujících technologií v automatizaci, zejména v rovině prediktivní údržby, zpracování velkých dat, traceability a podobně.

Peter Mačuš, CEIT: Našimi partnermi sú prevažne spoločnosti pôsobiace v oblasti automobilového, strojárskeho či elektrotechnického priemyslu, ktoré si uvedomujú potrebu technologických a procesných inovácií ako dôležitého kľúča k rastu ich produktivity a udržaniu konkurenčnej schopnosti. Preto sa živo zaujímajú o témy, ktoré otvára iniciatíva označovaná ako „Priemysel 4.0“ alebo štvrtá priemyselná revolúcia. Priniesla so sebou množstvo otázok a v praxi sa skutočne  častokrát stretávame s tým, že mnoho firiem ho vníma ako nejednoznačný, nejasný pojem,  hľadajú informácie, chcú sa zorientovať a nastúpiť cestu aktuálnych trendov.

Luca Rigali, IFM: Jsem v České republice krátce – od 1. června 2017, takže jsem se, zatím, setkal jen s velmi malým počtem zákazníků. Vidím však velký rozdíl ve firmách, které jsou součástí nadnárodních korporací a lokálních, českých společností. Inženýři z mezinárodních společností disponují více informacemi, mnohdy již zahájili několik projektů v rámci Industry 4-0., zatímco lokální společnosti jsou informovány pouze médii nebo dodavateli, kteří se zabývají tímto tématem. To, co postrádám v České republice je podpora ze strany státu a vzdělávacích institucí – já jsem zaznamenal pouze jeden velký projekt Národního centra pro průmysl 4.0 v Praze – to se mi zdá velmi málo, chybí mi podobné aktivity i mimo hlavní město, ktěré by stát podporoval a financoval.

Martin Lahoda, Phonex Contact: O filozofii Průmyslu 4.0 se mluví již relativně dlouho, proto je tento pojem již všeobecně znám a řada zákazníků tento pojem bere jako pojmenování něčeho, na čem u nich už léta pracují.

Miroslav Dub, SIDAT: Myslím, že firem, které jsou opravdu schopny dodat prvky a systémy, které snesou zařazení do kategorie „zařízení pro Průmysl 4.0“, mnoho není. Ty ostatní v tom celém jasno nemají.

Petr Pospíšil, EPLAN Engineering: Čeští zákazníci si uvědomují, jaký potenciál je uložený v Industry 4.0 a poměrně často o Industry 4.0 diskutují. Ale ne všichni pochopili klíčové vlastnosti Industry 4.0 – přeměnu továrny z klasického Cost Centra na něco, co generuje zisk. 


 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Údržba 2019
2019-10-23 - 2019-10-24
Místo: Konferenční centrum AV ČR, zámek Liblice
Konference kvality 2019
2019-10-31 - 2019-10-31
Místo: Grandior Hotel Prague
SCADA SECURITY 2019
2019-11-04 - 2019-11-05
Místo: Hotel DAP, Praha
Bezpečnost v průmyslu 2019
2019-11-05 - 2019-11-05
Místo: Brno
EX prostředí 2019
2019-11-06 - 2019-11-06
Místo: Brno

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI