Print

Systémy pro průmyslovou automatizaci

-- 10.05.08

Čtenáři tvrdí, že nové procesní systémy jsou praktičtější a přepokládají jejich další pořizování. Doporučení: než požádáte o nabídku, mějte přehled o systémových požadavcích a počítejte s rezervou na rozšiřování.

Systémy pro průmyslovou automatizaci již přerostly tradiční distribuované řídicí systémy, ale u uživatelů stále přežívá mnoho tradičních otázek, jako je spolehlivost, podpora help-desku a modernizace. Pro posouzení trendů v tomto produktovém sektoru představujícím trh o hodnotě miliard dolarů Control Engineering a Reed Research Group, obě společnosti coby součást Reed Business Information, požádaly čtenáře o jejich názory a preference týkající se systémů pro průmyslovou automatizaci, a to prostřednictvím e-mailového průzkumu. Výsledky ukazují, že novější systémy jsou spolehlivější a 37 % čtenářů předpokládá, že v příštích 12 měsících na systémy pro průmyslovou automatizaci vynaloží větší a 43 % z nich zhruba stejný objem prostředků.

Systémy pro průmyslovou automatizaci musejí v prvé řadě zlepšit chod závodu, říkají čtenáři časopisu Control Engineering.

Metodika a respondenti

Vybrané výsledky, které jsou zde prezentovány, vycházejí ze 193 úplných odpovědí přijatých v roce 2007 od čtenářů, kteří vyhodnocují, specifikují, doporučují, instalují a/nebo nakupují systémy pro průmyslovou automatizaci. 73 % z nich tuto činnost vykonává pro interní požadavky závodu, 9 % pro OEM (další prodej) a 17 % pro obě funkce.

Pro účely tohoto průzkumu je systém pro průmyslovou automatizaci (nebo distribuovaný řídicí systém, nikoli jediný řídicí prvek) definován jako soubor senzorů, logiky a akčních členů, který v závodě funguje jako jedna jednotka pracovního procesu. Logická část (software a přístrojové desky) může pocházet od jiného dodavatele než ostatní části.

Padesát devět procent respondentů uvedlo, že jejich závody provádějí dávkové i průběžné zpracování, 23 % využívá pouze průběžné a 18 % pouze dávkové zpracování.

Většina závodů využívá více než jeden systém průmyslové automatizace, 20 % používá dva až čtyři takové systémy, 23 % pět až devět, 18 % má 10 až 19 a 31 % má 30 a více systémů. Stáří nejnovějších systémů se u jednotlivých závodů lišilo, u 35 % to bylo méně než rok, u 46 % mezi jedním a pěti lety a u 20 % šest a více let. Několik respondentů (2 %) uvedlo, že jejich nejnovější systémy jsou staré 20 a více let.

Naproti tomu 10 % respondentů uvedlo, že jejich nejstarší systémy pro průmyslovou automatizaci byly méně než šest let staré (přičemž 2 % uvedla, že nejstarší měl méně než jeden rok) 24 % odpovědělo 6 až 12 let, 13 až 19 let mělo 30 % a 36 % uvedlo, že nejstarší systém v jejich závodě byl nejméně 20 let starý.

Když jsme se našich respondentů dotázali, co si myslí o užitečnosti svých systémů pro průmyslovou automatizaci, 90 % odpovědělo, že jejich nejnovější systémy byly buď vynikající (38 %) nebo dobré (51 %), ale pouze 36 % bylo spokojeno s užitečností svých nejstarších systémů, přičemž 50 % je hodnotilo jako ucházející a 15 % jako nedostatečné.

Na související otázku o hodnocení spolehlivosti jejich systémů pro průmyslovou automatizaci respondenti odpovídali vesměs kladně, i když novější systémy byly hodnoceny mnohem lépe než starší. Šedesát šest procent uživatelů hodnotilo spolehlivost svých nejstarších systémů buď jako dobrou (46 %), nebo vynikající (20 %) a 34 % považovalo své systémy buď za ucházející (25 %), nebo nedostatečné (9 %). Naproti tomu nejnovější systémy respondentů získaly z 93 % kladné hodnocení, přičemž 47 % je označilo za vynikající a 46 % za dobré.

Dobrou nebo vynikající známku za spolehlivost získalo 93 % nejnovějších systémů a jen 66 % nejstarších systémů. Je čas investovat? Celkem 37 %
respondentů předpokládá, že během následujících 12 měsíců vynaloží více prostředků na systémy průmyslové automatizace.

Využívání možností

Systémy pro průmyslovou automatizaci obecně nabízejí dlouhý výčet funkcí a možností, ale nikdo je nevyužívá všechny. Na dotaz o míře využívání těchto funkcí a schopností systémů pro průmyslovou automatizaci 96 % uvedlo, že využívá rozhraní člověk-stroj (HMI), 55 % je využívá intenzivně a 41 % je využívá do určité míry. U komerčního hardwaru a softwaru byly zjištěny podobné hodnoty – využívání 95 %, z toho 53 % intenzivně a 42 % do určité míry. Devadesát tři procent respondentů uvedlo, že využívají možnost zachovat stávající zapojení I/O, přičemž 40 % ji využívá intenzivně a 53 % do určité míry.

Běžně se také využívá podpora více dodavatelů, ale přestože ji do určité míry využívá 63 % respondentů, jen 27 % ji využívá intenzivně. Podobně, i když integrovanou systémovou architekturu využívá 88 %, pouze 35 % odpovědělo, že ji využívá intenzivně a 53 % ji využívá do určité míry.

Bezdrátová technologie postupuje dopředu, ale zatím ještě nedosáhla převahy. Zatímco 51 % respondentů ji alespoň do určité míry využívá na systémové úrovni, 49 % ji nevyužívá a dokonce ještě méně z nich ji využívá na úrovni I/O, 53 % ji v této oblasti nevyužívá vůbec.

Na konci seznamu, kde jsou „méně populární funkce“, 67 % respondentů uvádí, že nevyužívá jazykovou podporu (němčina, francouzština atd.).

Důvody nevyužívání možností

Uživatelů jsme se také dotázali, proč nevyužívají všechny funkce dostupné v systému pro průmyslovou automatizaci. V mnoha případech prostě nebyly potřeba: Polovina respondentů uvedla, že dostupné funkce a možnosti přesahují potřeby jejich procesů, přičemž 39 % uvedlo, že funkce a možnosti nebyly pro jejich proces vhodné. Poměrně hodně respondentů (32 %) také uvedlo, že mají příliš málo pracovníků na základní řídicí úrovni, 32 % uvedlo, že mají nedostatečně kvalifikované pracovníky, pro 15 % bylo využívání funkcí a možností příliš složité a pro 10 % by bylo obtížné je po jejich zavedení udržovat.

Plány na modernizaci

Osmdesát devět respondentů uvedlo, že plánují modernizovat, migrovat nebo nahradit své automatizační systémy. Na otázku o plánovaném postupu 64 % respondentů uvedlo, že chtějí postupovat po malých krocích rozložených do více než 24 měsíců, 13 % po větších částech s dokončením za 12 až 24 měsíců a 8 % po větších částech s dokončením za méně než 12 měsíců. Velmi málo respondentů (4 %) plánovalo provedení celého přechodu najednou (během odstávky).

Respondenti pro přechod na nový systém průmyslové automatizace uváděli nejrůznější důvody. Z těch, kteří zůstávali u stejného výrobce, jich mnoho uvedlo, že jejich starý systém se stal „nespolehlivým“, „bylo obtížné sehnat součásti“ nebo „nebude nutné odstraňovat ukončovací prvky tisíců I/O“ a podobně. Poměrně hodně respondentů chtělo rozšíření možností a mnoho z nich oceňovalo svého dosavadního dodavatele; jeden uvedl „dobrý zákaznický servis“, jiný zmínil „značné zlepšení“ a další pouze napsal „DŮVĚRA“.

Jeden z respondentů jako důvod pro změnu uvedl: „Nutí nás k tomu tento výrobce, což s sebou nese přezkoumání situace a také možnost, že tohoto výrobce opustíme.“

Ti, kteří chtěli změnit výrobce svých systémů, obvykle jako důvody uváděli „náklady, výkon, možnosti, spolehlivost, úroveň zákaznického servisu“. Jeden uživatel prostě napsal „HELP DESK“. Nedostatečná podpora byla dokonce jedním z nejčastěji uváděných důvodů pro změnu dodavatelů systémů pro průmyslovou automatizaci.

Doporučení uživatelů: migrace, náklady

Respondenti poskytli svá doporučení, pokud jde o funkce, implementaci, zakoupení a další záležitosti, týkající se systémů pro průmyslovou automatizaci. Jeden z respondentů doporučil udělat si před požádáním o nabídky přehled o systémových požadavcích a počítat s rezervou na rozšíření. Jiný upozornil, že „při posuzování nových systémů se musí vzít v úvahu kompatibilita softwaru a požadavky na zaškolení personálu a podporu“. Několik dalších uvedlo, že cena není vždy dobrým vodítkem. Jak jeden z nich napsal: „Někdy je při výběru systémů nesprávné považovat cenu za určující hledisko. To, na čem se ušetří v krátkodobém horizontu, může být z dlouhodobého hlediska nákladnější.“ A možná nejjednodušší rada zněla: „Udělejte si svou domácí přípravu.“

Nové produkty: systémy pro průmyslovou automatizaci

Čtenáři časopisu Control Engineering vybrali z předloženého seznamu jako přední dodavatele systémů pro průmyslovou automatizaci následující společnosti: Rockwell Automation, Siemens Energy & Automation, Honeywell Process Solutions, GE Fanuc, ABB, Emerson Process Management, Schneider Electric (Modicon), spojení Invensys Process Systems a Mitsubishi Electric Automation a společnost Yokogawa Electric.

Další dodavatele naleznete na webové stránce www.cesuppliersearch.com. Navštivte také webové stránky společností uvedené u popisu jednotlivých produktů.

Vylepšený řídicí automat

Rozšířená verze programovatelného řídicího automatu (Programmable Automation Controller – PAC) Allen-Bradley ControlLogix L64 společnosti Rockwell Automation má 16 MB paměti pro datově náročné aplikace. To umožňuje efektivnější využívání systémové kapacity s centralizací alarmů a dalších aplikací. Aplikaci FactoryTalk Alarms and Events nyní řídí PAC Logix. Správa alarmového stavu a časových známek řídicím automatem zvyšuje přesnost údajů a pomáhá operátorům a personálu údržby zachovávat konzistenci dat. Pro tyto datově náročné aplikace, jako je dávkové zpracování dat, tato jednotka poskytuje větší ukládací kapacitu pro lokální uložení více dat, což uživatelům umožňuje měnit výrobní postupy podle potřeby. Budoucí verze firmwaru ControlLogix V16 pro redundanci umožní použití řídicího automatu v redundantních aplikacích.

www.ab.com/programmablecontrol/pac/controllogix/news_2xmemory.html

Rockwell Automation

Rozšířený systém pro průmyslovou automatizaci

Systém pro průmyslovou automatizaci Siemens Version 7 Simatic PCS 7 integruje nové a stávající automatizační systémy (pro proces, dávkové zpracování, diskrétní operace a bezpečnost) a zařízení (přístrojová technika, analytická zařízení, motory, pohony a bezpečnostní přístrojové funkce) v jedné platformě. Tento systém rovněž disponuje obvyklými nástroji pro technické zajištění, vizualizaci a celozávodní správu výrobních prostředků a údržby. K novým možnostem Version 7 patří: nové nástroje pro konfiguraci/změnový management, včetně zabezpečení a řízení přístupu, sledování verzí, správu verzí a protokolování změn; knihovna pokročilých řídicích funkcí; PA redundance Profibus se zabezpečenou komunikací; integrace sběrnice Foundation fieldbus; inteligentní správa alarmů; průmyslová bezpečnost / bezpečnost kyberprostoru a správa výrobních prostředků závodu a monitorování stavu.

www.sea.siemens.com/process

Siemens Energy and Automation

Monitorování zdraví systému

Společnost Honeywell představila soubor technologických služeb pro monitorování zdraví a spolehlivosti bezpečnostních přístrojových systémů (Safety Instrumented Systems – SIS). Monitorování stavu systému omezuje nepotřebnou údržbu a technické zajištění a minimalizuje poruchy. Studie ukazují, že pokud jsou systémy SIS a související bezpečnostní přístrojové funkce (Safety Instrumented Functions – SIF) řádně technicky zajištěny a udržovány, mohou firmy ušetřit 100 000 až 1 milion USD za rok.

www.honeywell.com/ps

Honeywell Process Solutions

Integrovaný systém, automatizace procesu a řízení

Aplikace Proficy Process Systems společnosti GE Fanuc Automation je založena na hardwarové a softwarové infrastruktuře, která v sobě spojuje aspekty systémů DCS a PLC/HMI, přičemž prvky PAC- -Systems řídí proces, diskrétní operace a polohování. Technologie softwaru Proficy – HMI/SCADA a Historian společně se sadou Batch a Production Management zajišťují viditelnost, analytické funkce a konektivitu v rámci podniku. K hlavním komponentům patří pracovní stanice pro technické zajištění, poskytující integrované vývojové prostředí, operátorská konzola a společný globální jmenný prostor využívající vysílací technologii mezi řídicími prvky a operátorskými konzolami.

www.gefanuc.com/process

GE Fanuc Automation

Správa softwarových certifikátů řídicího systému

Program Sentinel společnosti ABB Automation pro správu softwaru řídicího systému společnosti ABB v sobě spojuje technickou a online podporu s plánovanou evoluční cestou k funkčnosti nejnovější generace pro dřívější verze softwaru pro řídicí systém. Tato společnost rovněž oznámila, že její regulátor Extended Automation AC 800M pro System 800xA získal certifikát Mu Security’s Industrial Control (MUSIC) Foundation-level Certification a certifikát pro bezpečnost v kyberprostoru Achilles Controller Level 1.

www.abb.com

ABB

Aplikace pomáhají optimalizovat ladění smyčky řídicího systému

Společnost Emerson Process Management představila integrovaný software pro výkonnost řízení DeltaV InSight, který je součástí verze DeltaV 9.3. DeltaV InSight se používá pro monitorování, analýzu, diagnostiku a optimalizaci výkonu řídicí smyčky. Obsahuje všechny základní monitorovací a ladicí funkce svých předchůdců, produktů DeltaV Tune a DeltaV a Inspect a navíc disponuje vyspělými funkcemi pro diagnostiku a adaptivní ladění. Automaticky se učí uživatelské procesy pomocí zabudovaných algoritmů, běžících na úrovni řídicího prvku, a vyvíjí procesní modely na základě každodenních operací. Tyto modely pomáhají identifikovat provozní benchmarky, diagnostikovat problémy a kalkulovat optimální ladění smyčky v rámci celého řídicího systému.

www.emersonprocess.com

Emerson Process Management

Programovatelný bezpečnostní řídicí prvek na bázi PLC

Společnost Schneider Electric představila programovatelný bezpečnostní řídicí prvek na bázi její špičkové platformy PLC – Modicon Quantum PLC pod značkou Telemecanique. Tento produkt je certifikován dle normy IEC 61508 organizací TÜV Rheinland Group pro aplikace vyžadující bezpečnostní úroveň integrity (Safety Integrity Level – SIL) až do stupně SIL2. Vychází ze standardní struktury PLC a dosahuje certifikace SIL2 díky integrovanému designu v PLC, který umožňuje standardní zapojení, kabeláž a programování společně s rozsáhlou interní diagnostikou na úrovni I/O a na úrovni CPU a nevyžaduje žádný dodatečný hardware (jako je hardwarový volič nebo dělič) ani dodatečnou kabeláž nebo logiku. Tuto novou nabídku tvoří pouze pět nových čísel dílu: dva procesory CPU a tři moduly I/O.

www.us.schneider-electric.com

Schneider Electric

Migrujte systémy APACS, ušetřete kabeláž

Obchodní jednotka Foxboro Automation společnosti Invensys Process Systems nabízí novou řadu zásuvných modulových desek I/A Series, usnadňující přechod ze starších řídicích systémů Moore APACS ACM a ACM+ na technologie podnikových řídicích systémů (ECS) I/A Series DCS a InFusion. Přechod lze provést bez nutnosti výměny stávající kabeláže, ukončovacích prvků, systémových skříní a napájecích zdrojů na základní řídicí úrovni. Společnost Invensys nahrazuje staré I/O moduly APACS novou řadou I/O modulů Foxboro I/A Series, které lze instalovat do stávajících systémových skříní. V případě řádného plánování předem, konverze databází a off-line testování lze změnu systému provést během několika hodin, s minimální nebo žádnou odstávkou. Kromě toho lze systém InFusion View bezproblémově použít s novými DCS komponenty I/A Series a zajistit tak důvěrně známé HMI prostředí a položit základní stavební kámen implementace kompletního podnikového řídicího systému InFusion.

www.foxboro.com/migration

Invensys

Nová procesní platforma

Společnost Mitsubishi bude v průběhu roku 2008 uvádět na trh novou platformu iQ Automation, která rozšiřuje možnosti řady Q Series o integraci řízení robotů a CNC společně s dalšími stávajícími prvky řady Q Series. Plaforma iQ bude rovněž využívat řídicí síť CC-Link IE na bázi gigabitového Ethernetu. Společnost Mitsubishi průběžně uvádí své programovatelné řídicí prvky řady Q Series do oblasti řízení procesů. Před několika lety tato společnost, společně s několika dalšími integrátory v oblasti řízení procesů, založila organizaci s názvem „MP2“ (MELSEC Process Partners). Poté v roce 2007 oznámila uzavření partnerství s obchodní jednotkou Wonderware společnosti Invensys za účelem poskytování vyšší míry integrace pro produkty SCADA, jako je například Wonderware InTouch. V roce 2007 také představila specializovaný systém pro řízení procesů pro průmysl výroby potravin a nápojů, vyvinutý ve spolupráci se společností ProLeiT AG.

www.meau.com

Mitsubishi Electric Automation 

 

 

Velký byznys řízení procesů

 

Systémy pro průmyslovou automatizaci, bez nichž se dnešní zpracovatelský průmysl neobejde, samy o sobě představují trh o hodnotě několika miliard dolarů. Studie „Globální výhled vývoje automatizačních systémů pro zpracovatelský průmysl“ (Automation Systems for Process Industries Worldwide Outlook) organizace ARC Advisory Group předvídá, že objem světového trhu se systémy pro průmyslovou automatizaci se z hodnoty téměř 30 miliard USD v roce 2006 zvýší na více než 47 miliard USD v roce 2011, se složenou roční výnosovou mírou (compounded annual growth rate – CAGR) ve výši 9,6 %.

 

Globalizace patří mezi největší hybné síly směrem k většímu používání automatizace, říká Himanshu Shah, hlavní autor studie.

 

„Díky globalizaci nemají výrobci jinou možnost než zlepšit výkonnost výrobního závodu,“ vysvětluje Shah. „Zlepšení výkonnosti závodu… je jedna z věcí, se kterou jim musí pomoci automatizace.“ Co ještě ovlivňuje trh se zařízením pro automatizaci? „Informační výměna je opravdu obrovská, musí se přenášet velký objem informací, což ovlivňuje technologie sítí,“ pokračuje Shah.

 

„Proto je Ethernet v čele. K jeho základním schopnostem patří zvládání přenosu velkého objemu dat vysokou rychlostí, což je velmi důležité vzhledem k postupující integraci mezi daty výrobního závodu a podniku,“ dodává.

 

Dalším významným faktorem je poptávka z rozvíjejících se trhů, uvádí Shah. Zatímco ekonomika USA může oslabovat, poptávka v Evropě a Japonsku je přinejmenším stabilní a na rozvíjejících se trzích Asie prudce roste. „To je pro tyto produkty a zpracovatelský průmysl hybnou silou, zejména z důvodu rozvoje v oblasti infrastruktury, poptávky po ropě a elektrické energii a rostoucí potřebě konkurovat na globálním trhu.“

 

Aby tyto země mohly na globálním trhu konkurovat, „musí být jejich výrobní závody na úrovni světového standardu. A to… je důvodem většího zájmu o systémy pro průmyslovou automatizaci a vyšší míru automatizace procesů.“

 

www.arcweb.com

 

 

Autor:
Peter Cleaveland pro Control Engineering


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba 2020
2020-06-09 - 2020-06-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-06-10 - 2020-06-10
Místo: Brno
Marketing 4 Engineering
2020-06-11 - 2020-06-11
Místo: Praha

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI