Print

Světově nejvyšší vyhlídkové kolo využívá průmyslové komunikace

-- 12.02.15

PŘÍPADOVÁ STUDIE: Světově nejvyšší vyhlídkové kolo High Roller v Las Vegas o výšce 55patrové budovy využívá průmyslovou bezdrátovou techniku a samoozdravná síťová zařízení na bázi optických vláken pro sledování a řízení polohy. Toto neobyčejné ruské kolo s názvem High Roller vyveze na 30minutovou jízdu v každé kabině 40 osob, což představuje 2 200 cestujících za hodinu.

Nově otevřené vyhlídkové kolo High Roller v Las Vegas je s výškou 168 metrů nejvyšším vyhlídkovým kolem na světě a nese 28 kulových kabin upevněných vně věnce kola, které během jízdy zajišťují nerušený 360° výhled. Pro zajištění kriticky významné infrastruktury propojující bezpečnostní a řídicí systémy kabiny s hlavní řídicí místností byla naprosto nezbytná průmyslová síťová zařízení i odborné znalosti z této oblasti.

Vyhlídková věž High Roller v Las Vegas, jejíž stavba byla poprvé oznámena v srpnu 2011, byla od samého začátku prestižním projektem. Se svými 28 uzavřenými futuristickými kabinami, kdy každá je určena pro 40 cestujících (což je více než 2 200 za hodinu), je kolo High Roller dominantou komplexu The Linq, venkovního nákupního, restauračního a zábavního centra, do něhož společnost Caesars Entertainments investovala 550 milionů dolarů. Vyhlídkové kolo High Roller, jež je vysoké 168 metrů a nasvícené pestrobarevnými diodami LED, je světově nejvyšším a nejvyspělejším vyhlídkovým kolem a okamžitě se stalo symbolickou atrakcí Las Vegas.

Velikost a složitost tohoto projektu vyžadovaly zapojení nejrůznějších průmyslových technologických lídrů. Projektový manažer Randy Printz ze společnosti Themed Development Management má více než 30 let zkušeností s velkými developerskými projekty tematických parků, jako je Disneyland, Epcot Center a Universal Studios. Společnost American Bridge, výrobce zvolený pro výrobu kola, staví složité nosníkové konstrukce a mosty již přes 100 let, včetně visutého mostu Bay Bridge s lany kotvenými do výztužného nosníku v San Franciscu. Společnost Schwager Davis, specializovaný dodavatel zvolený pro navržení, dodávku, instalaci a zprovoznění všech mechanizačních zařízení, má více než 30leté zkušenosti s rozsáhlými projekty inženýrského stavitelství. Společnost Leitner Poma, dodavatel 28 kabin, je globálním dodavatelem lanovek a gondolových konstrukcí. 

Guinnessův světový rekord

High Roller, nová položka v Guinnessově knize rekordů v kategorii výšky vyhlídkového kola, poskytuje cestujícím plynulou 30minutovou jízdu s nerušeným 360° výhledem na obzor Las Vegas. Obrazovky s videem ukazují cestujícím polohu kabiny při její cestě po obvodu kola a slouží také pro zábavní programy v kabině.

Komunikační infrastruktura na bázi IP zpřístupňuje všechny aspekty řídicích a nouzových systémů operátorům v centrální řídicí místnosti a zajišťuje, že kolo High Roller splňuje ty nejvyšší standardy provozní spolehlivosti a bezpečnosti cestujících, jak potvrzují ti, kteří se na tomto projektu podíleli.

Technické požadavky

V každé kabině je mnoho řídicích a bezpečnostních systémů komunikujících s centrální řídicí místností na zemi. Každá kabina je rovněž vybavena nouzovým komunikačním systémem s funkcí videopřenosu, který musí být neustále dostupný. Pro zajištění vysoce kvalitního zážitku cestujících během 30minutové jízdy bylo nutné kolo vybavit kabinovým zábavním systémem, sledováním polohy a bezdrátovým síťovým přenosem. Z důvodu kriticky významné povahy těchto systémů musí bezdrátová komunikace z každé kabiny do hlavního kola a z kola do pozemní stanice fungovat s absolutní spolehlivostí.

Zřízení spolehlivé komunikace bylo mimořádně náročné, a to z následujících důvodů:

• Nové sofistikované řídicí a nouzové systémy vyžadovaly vysokou míru komunikační redundance a spolehlivosti pro zajištění bezpečnosti cestujících.

• Topologie sítě byla velice složitá a silně se opírala o bezdrátovou komunikaci z důvodu rotačního pohybu jednotlivých kabin a hlavního kola.

• Už samotná ohromná velikost a fyzické uspořádání kola extrémně znesnadňovaly instalaci a odstraňování chyb, zejména po nainstalování kabin.

• Unikátní a rekordní vlastnosti projektu přinesly komunikační problémy, s nimiž se ještě nikdo nikdy nesetkal a které nebyly při počátečním testování odhaleny.

Kritická spolehlivost komunikace

Zajištění úspěšnosti projektu vyžadovalo vysokou úroveň technických dovedností v oblasti komunikace na bázi IP a průmyslových systémů. Komunikační síť musela zahrnovat:

• Extrémně spolehlivý hardware navržený s ohledem na velmi malý rozsah údržby a maximální dobu pohotovosti za náročných provozních podmínek.

• Robustní bezdrátové spojení kabiny s věncem kola a náboje s vřetenem kola.

• Živou, na vyžádání řízenou správu kabinových řídicích a komunikačních prvků z centrální řídicí místnosti.

• Vysoce pohotový tým technické podpory s technickými dovednostmi v oblasti automatizačních a síťových technologií od různých dodavatelů.

Randy Printz, projektový manažer kola High Roller, uvedl: „Dostali jsme se do mnoha neobvyklých a unikátních situací. Jednali jsme se dvěma hlavními dodavateli. Společnost Schwager Davis měla na starost integrovaný systém řízení jízdy a společnost Leitner Poma se zabývala kabinami.

Obě firmy potřebovaly bezdrátové komunikační systémy. U projektů, jako je tento, máte pevné součásti a pohyblivé součásti a ty musejí vzájemně bezdrátově komunikovat.“

Bezdrátová technika průmyslové třídy a kabelově zapojený síťový hardware byly použity pro komunikační infrastrukturu propojující každou kabinu na kole High Roller s centrální řídicí místností. Pro zajištění co nejvyšší úrovně spolehlivosti byly zřízeny dvě samostatné, plně redundantní sítě pro veškerou komunikaci kola a kabin.

• Pro duální redundantní síť byly v každé kabině použity kompaktní gigabitové řízené přepínače s montáží na lištu DIN, které propojují protipožární a záchranné systémy, hlasové komunikační systémy a systémy řízení pohonu kabin.

• K propojení komunikace mezi věncem a jednotlivými kabinami byly použity specializované přístupové body WiFi. Namísto použití tradičních bezdrátových antén byly aplikovány vyzařující („propustné“) kabely pro zabezpečení co nejstabilnějšího a nejspolehlivějšího spojení při rotačním pohybu jak kola, tak kabin. Každá kabina využívá dva bezdrátové „přeskoky“, jeden pro každou redundantní síť.

• Redundantní, samoozdravná optická síť Ethernet, vedená podél věnce kola, se připojuje k jednotlivým přístupovým bodům WiFi na kole. Pro tuto síť byly použity přepínače navržené pro vysokou odolnost vůči nárazu a vibracím, které slouží také pro komunikaci a řízení venkovního osvětlovacího systému kola na bázi diod LED. K větší pružnosti sítě navíc přispívá vysoce výkonná kruhová topologie sítě z optických vláken s dobou obnovy 20 ms.

• Na protilehlých koncích kola byly použity stojanové přepínače s odolnými  gigabitovými moduly SFP pro odesílání síťové komunikace po optických kabelech do vřetena ve středu kola. Ke komunikačnímu propojení vřetena a osy kola byly opět použity bezdrátové přístupové body.

• Páteřní síť centrálního řídicího střediska využívá vysoce výkonné přepínače na úrovni 2. a 3. vrstvy s redundancí průmyslové třídy a funkcemi pro zabezpečení. Snadno použitelný software pro správu sítě dovoluje operátorům na první pohled identifikovat jakékoli problémy se síťovou komunikací. ce

Oliver Wang je manažer marketingové komunikace společnosti Moxa. Upravil Mark T. Hoske, časopis Control Engineering, mhoske@cfemedia.com.

Autor: Oliver Wang, Moxa


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI