Print

Spolupráce systémových integrátorů a vlastníků závodů na automatizačním projektu

-- 25.07.16

Když vlastník závodu a integrátor automatizačního systému plánují automatizační projekt, obě strany se musejí dohodnout na směru postupu, prioritách a očekáváních. 

Stručný popis projektu integrace řídicího systému může mít dvě různá znění:

Tato nová procesní jednotka bude výstavní skříní technologií: žádná řídicí místnost – vše se bude obsluhovat pomocí ručních rozhraní HMI, softwaru v cloudu a maximální konektivity přes web. Sítě bezdrátových senzorů budou všude. 

Anebo možná takto: Jednotka musí využívat osvědčená základní analogová, napevno připojená zařízení a standardní rozhraní HMI na bázi PC, stejně jako starší systémy v závodě. Víme, co funguje, a držíme se toho. 

Tyto dva přístupy představují dva extrémy technologického spektra. Otázka zní, kdo tyto různé varianty navrhuje? Ve většině případů situace skončí někde uprostřed. Rozdílné pohledy je nutno vysvětlit a technologické rozpory vyřešit. Někdy se trpělivost a kompromis vyžadují od všech zúčastněných, ale pokud se to provede správně, zvýší se kvalita automatizačního projektu. 

Některé diskuse o projektu začínají tím, že majitel firmy zaujme silnou pozici a integrátorovi nařizuje: „Já jsem zákazník a vaším úkolem je projekt realizovat tak, jak chci já. Tady je jeho záběr, naplňte jej podle popisu a vystavte příslušnou fakturu.“ 

Tento přístup funguje u projektů, kde je záběr úzce definován a kde existuje jen málo možností pro formulování alternativního řešení. Mnoho automatizačních projektů se však z nejrůznějších důvodů stává složitějšími. Jít do otevřené diskuse přináší své výsledky v podobě úspěšných závěrů. V tabulce jsou uvedeny důvody, proč je do výběru a implementace technologie vhodné zapojit integrátora. 

Výběr systému DCS

Stále více procesních závodů se pouští do rozsáhlých modernizací řídicího systému, včetně plných náhrad distribuovaného řídicího systému (Distributed Control System – DCS). Mnoho firem provozujících závody s pomocí 30 let starého systému zjišťuje, že rizika a náklady na péči o staré systémy už jsou neúnosné. Výpadky a nedostupnost náhradních dílů přerušují výrobu. Zranitelnost vůči vnějším kyberprostorovým útočníkům představuje významnou hrozbu. 

Když už je nutno systém DCS nahradit, prvním oříškem je výběr dodavatele. U některých firem je výběr snadný: z historických důvodů, kvůli vztahům s dodavatelem, kvůli podnikovým technickým zásadám nebo z jiné příčiny existuje jen jediná volba, tj. dodavatel X. V takovém případě se kterýkoli systémový integrátor buď s touto volbou smíří, nebo projekt nepřijme. 

Pro vlastníka může deklarování výběru hned ze startu zúžit počet integrátorů ucházejících se o projekt. Integrátor neobeznámený s dodavatelem X musí buď vycouvat, nebo projekt přijmout a věřit, že dokáže své pracovníky rychle vyškolit anebo že bude schopen najmout příslušné odborníky. Ve většině případů nebude moci integrátor přenést tyto „vícenáklady“ na klienta a musí se na to dívat jako na investici. Možná že v dalším projektu bude moci tyto nové dovednosti znovu využít. Velký, zkušený integrátor je ve výhodě a na projekt potřebuje jen vyčlenit příslušné pracovníky.

Je-li výběr dodavatele otevřený k diskusi, integrátor zde může hrát zásadní roli. Proces začíná tím, že technici vlastníka závodu přezkoumají provozní potřeby; toto musí systém zvládat jako minimum a toto by měl umět, aby se zlepšilo řízení procesu. 

Projektový tým integrátora si prostuduje požadavky a interní odborníci na platformy, kteří zastupují jednotlivé dodavatele systémů DCS, vypracují na základě svých znalostí a zkušeností vyjádření, proč určitý systém splňuje požadavky vlastníka nejlépe. Když je dosaženo konsenzu, integrátor prezentuje vlastníkovi jednu nebo dvě nejlepší možnosti, včetně příslušného zdůvodnění. Nasbírané interní zkušenosti integrátora často hrají zásadní roli. Při výběru slouží jako vodítko zkušenosti, kde platforma v konkrétní aplikaci fungovala dobře nebo špatně. 

Tento nestranný pohled vycházející ze zkušeností je pro takové rozhodování neocenitelný. Interní technici v závodě nemají čas provést si dostatečně podrobný průzkum příslušných produktů. Katalogové popisy dodavatelů systému DCS nemusejí poskytovat zcela přesný obrázek. Protože má integrátor často praktické zkušenosti s platformou v nejrůznějších aplikacích, je pro něj snadnější dosáhnout vyšší míry objektivity než u samotného vlastníka závodu. 

Jestliže se integrátor domnívá, že volba zákazníka není pro danou situaci nejvhodnější, interní odborník pro danou platformu vysvětlí proč. Integrátor poukáže na rozpory mezi požadovanou funkčností a schopnostmi systému. Jestliže vlastník posudek akceptuje, ale drží se původní volby, dalším krokem je vymyslet, jak nedostatky překonat. Role integrátora v tomto procesu je zásadní. 

Projektový lídr integrátora možná bude muset vysvětlit problémy zástupci dodavatele systému DCS a dát tak této firmě příležitost tyto obtíže vyřešit. Pokud dodavatel systému DCS považuje vlastníka závodu za kriticky významného zákazníka, může ochotně pracovat na vyřešení problému a upevnit tak vzájemný vztah. Anebo může opravné řešení nabídnout integrátor, a to buď samostatně, nebo ve spolupráci s dodavatelem systému DCS. 

Nejobtížnější scénář se systémem DCS

Nejobtížnější situace nastává, když celý závod mění vlastníka. Nový majitel a jeho tým techniků nebyli nijak zapojeni do předchozích aktivit. Stále zde může být několik původních techniků závodu, kteří mohou pomoci, ale je těžké se na to dlouhodobě spoléhat. 

Integrátor pracující s novým majitelem je ve stejné pozici počátečního zmatku. Úkolem je zjistit, co zde je, identifikovat, které systémy potřebují pomoci a jak lze zlepšit infrastrukturu automatizace. Příslušný závod může být neznámý, ale má-li integrátor mezi svými pracovníky experty schopné pracovat s hlavními procesními jednotkami a automatizačními systémy, křivka učení může rychle stoupat nahoru. Nový majitel a integrátor musejí analyzovat závod, procesy a podpůrné automatizační systémy. Problémy je nutno prioritizovat podle jejich potenciálu co do narušení výroby. Ty je nutno dát do pořádku jako první. 

V dalším kroku se zkoumá, kde by zlepšení mohla zvýšit objem výroby a efektivitu. Obvykle jde o postupné kroky, metodické procházení systémy, zatímco v závodu běží výroba bez přerušení. Nový majitel jen málokdy odstaví závod, aby provedl všechna zlepšení najednou. 

Stejná pravidla platí pro výběr technologie. Vlastník se může rozhodnout z důvodu nákladů buď ponechat stávající systémy na místě, nebo může chtít nový závod pozvednout na úroveň jeho současného technologického standardu. Změny mohou vyvažovat náklady a přínosy. Integrátor může přinést pohled na situaci zvenčí – se svou schopností analyzovat a kvantifikovat kroky a praktickými zkušenostmi s jinými podobnými závody, procesy a automatizačními systémy. 

Nejefektivnější projekty a vztahy vznikají v případě, kdy majitel závodu a systémový integrátor spolupracují jakožto partneři ve vzájemné důvěře, a nikoli pouze jako dodavatel a zákazník. Takový partnerský vztah pak vytváří nejvyšší hodnotu pro obě strany. 

Tim Gellner pracuje jako hlavní konzultant společnosti Maverick Technologies. Společnost Maverick Technologies je obsahový partner vydavatelství CFE Media. Upravil Chris Vavra, CFE Media, Control Engineering, cvavra@cfemedia.com.

Důvody pro zapojení systémového integrátora do výběru a implementace automatizačního systému

  • Lepší pochopení vzájemných potřeb vlastníka a integrátora
  • Integrátor má větší zkušenosti s rozličnými automatizačními systémy než vlastník závodu
  • Integrátor má větší zkušenosti s prodejní taktikou dodavatelů automatizace než vlastník závodu
  • Integrátor poskytuje další nestranný pohled pro posouzení výběru technologie
  • Integrátor může odhalit nedostatky v nabídkách dodavatelů automatizace
  • Integrátor může často přicházet s nápravnými a zlepšovacími návrhy, jež mohou optimalizovat výkon automatizačního systému
  • Integrátor může poskytovat lepší dlouhodobou podporu, když je zapojen do procesu výběru automatizačního systému


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Bezpečnost v průmyslu
2020-11-04 - 2020-11-04
Místo: Brno
EX prostředí 2020
2020-11-05 - 2020-11-05
Místo: Brno
Fórum údržby 2020
2020-12-01 - 2020-12-01
Místo: Praha
Amper 2021
2021-03-15 - 2021-03-19
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery




Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI