Print

Snižujte náklady uplatňováním standardů a zásad nejlepší praxe pro IT ve výrobě

-- 14.07.09

Kždá výrobní firma hledá způsoby, jak snížit náklady a ušetřit peníze. Existuje však oblast, kterou až příliš mnoho techniků i vedoucích pracovníků ignoruje. Pokud byste měli příležitost snížit náklady nebo čas u automatizace o více než 30 %, redukovat náklady na integraci výrobního závodu a podniku o více než 70 % nebo snížit náklady na údržbu o více než 10 %, řekli byste, že si většina techniků nebo vedoucích pracovníků tuto příležitost nenechá ujít. Přesto mnoho odborných pracovníků tyto úspory ignoruje, protože buď nevědí, jak je realizovat, nebo nevěří v hodnotu standardů pro IT ve výrobě. Existuje soubor široce přijímaných standardů pro IT ve výrobě, které se osvědčily pro snižování nákladů a doby trvání výrobních projektů.

Na vypracování těchto norem se podílelo několik organizací, mj. Mimosa, OMAC, ISA, WBF, OPC a OAGIS. Tyto úspory jsou dokumentovány v publikacích a prezentacích těchto organizací. Uvedené organizace rovněž spolupracují prostřednictvím iniciativy OpenO&M. Cílem iniciativy OpenO&M je poskytnout harmonizovaný soubor norem pro výměnu informací o operacích a údržbě. Je platformou pro diskusi vedoucích pracovníků této komise, dále pro koordinaci jejich práce a odstraňování duplicit v normách. Sekundárním cílem je vypracovat jednotný implementační rámec pro normy a soubor certifikačních programů pro normy.

U dobře známých norem ISA 88 a související normy Batch ML organizace WBF existuje prokázaný vliv na úsporu nákladů u automatizačních projektů o více než 30 %, a to prostřednictvím opětovného použití programového kódu a implementace standardů. Přesto se odhaduje, že zhruba 50 % firem tyto standardy v nových řídicích projektech nevyužívá. Implementace modelů opětovného použití kódu (definovaných v normě ISA 88, část 3, Generální a místní receptury) zkrátila dobu potřebnou pro vývoj receptur o více než 50 %. Zavedení standardů WBF B2MML a ISA 95 vedlo ke snížení doby potřebné pro projekty integrace závodu a podniku a rovněž ke snížení souvisejících nákladů o více než 70 %.

Standardy ISA 95 pro správu výrobních operací (Manufacturing Operations Management – MOM) a systémy pro operativní řízení výroby (Manufacturing Execution Systems – MES) zkracují dobu potřebnou pro analýzu, návrh a implementaci projektů MES o více než 30 % a umožňují více firmám dosáhnout dobře dokumentovaného zvýšení produktivity u svých systémů MOM a MES. Standard OPC a nový standard OPC-UA pro rozhraní průmyslových zařízení snižují náklady na implementaci a uvedení do provozu prostřednictvím zjednodušené diagnostiky a služeb správy. Standard OPC-UA definuje standardní rozhraní ke složitým zařízením, jako jsou analyzéry, a poskytuje rozhraní ke starším zařízením OPC.

Standard OPC-UA dále řeší zabezpečení průmyslových sítí a odstraňuje tak obavy, kvůli kterým se některé závody OPC vyhýbaly. Společnosti implementující standardy Mimosa pro výměnu informací o údržbě vykazují úspory nákladů na údržbové operace. Již samotná implementace sekce pro identifikaci zařízení standardu Mimosa odstraňuje nejasnosti a sníženou produktivitu související s tím, že různé systémy označují tatáž zařízení různými názvy. Modely OAGIS pro společnou integrační páteřní síť prokázaly snížení nákladů na integraci a údržbu IT o více než 30 %. Poslední formou, jak snížit náklady a ušetřit peníze, je nechat provést testování systémů někým jiným.

V případě standardů pro IT ve výrobě se lze obrátit na organizaci IICI (Industrial Interoperability Compliance Institute), neziskovou zkušební organizaci, kterou založilo sdružení ISA. Organizace IICI testuje balíčky dodavatelů vzhledem k průmyslovým standardům. Vaše společnost tedy nemusí shodu s normami testovat sama, čímž ušetříte náklady na integraci projektu. V rámci snahy o úsporu peněz a snižování nákladů je důležité opětovně využívat práci, kterou již provedli jiní. Standardy pro IT ve výrobě, které definují zásady nejlepší praxe pro využívání koncepcí IT ve výrobních operacích, vám poskytují vynikající rámec k tomu, abyste dosáhli lepších výsledků s vynaložením co nejmenšího úsilí.

ce

Dennis Brandl je prezident společnosti BR&L Consulting se sídlem v Cary v Severní Karolíně, www.brlconsulting.com. Můžete jej kontaktovat na e-mailové adrese dbrandl@brlconsulting.com.

Pro další informace navštivte:

www.isa.org

www.mimosa.org

www.oagi.org

www.omac.org

www.opcfoundation.org

Autor: Dennis Brandl


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI