Print

Snadná tvorba dokumentace těžebních řídicích systémů

-- 20.03.11

Software pro tvorbu výkresů elektroinstalace a zapojení přístrojové techniky, na rozdíl od tradičních výkresových metod CAD, poskytuje technikům těžebních projektů výrazné přínosy v oblasti efektivity.

Zkušení profesionálové si časem vypracují účinné metody pro navrhování infrastruktury a často neradi tyto odzkoušené postupy opouštějí. Přesto ti odvážnější z nich chápou, že experimentování často vede k průlomovým zjištěním. Podívejme se na případ společnosti LE80JV, společného podniku firem LogiCamms a Electro80, který je zaměřen na implementaci velkých projektů technického zajištění elektroinstalace a řídicích systémů. Když byla tato firma angažována na práci na dvojici velkých projektů pro těžební společnost Iluka Resources, spatřila v tom příležitost použít software pro výkresy elektroinstalace a přístrojové techniky namísto tradičních výkresových metod CAD.

Projekt se týkal těžby minerálních písků a jejich zpracování v australském státě Victoria, přičemž konečným produktem byl zirkon. „Na počátku jsme se museli rozhodnout, zda pro tvorbu výkresů elektroinstalace a přístrojové techniky použijeme tradiční kreslicí metody CAD, nebo inteligentní balík pro kreslení návrhů,“ uvedl viceprezident společnosti LogiCamms Garry McGrechan. Rozhodli se použít software pro navrhování elektroinstalace promis-e společnosti Bentley Systems k optimalizaci fáze návrhu a zajištění splnění 18měsíčního časového plánu prvního projektu. Pomocí tohoto softwaru nové metodiky navrhování dokončila společnost LE80JV těžební projekt Murray Basin společnosti Iluka za 12 měsíců namísto plánovaných osmnácti měsíců. Navíc když se tento projekt zprovoznil, těžební projekt Jacinth Ambrosia společnosti Iluka v západní Austrálii teprve začínal.

Díky využití obsahu návrhu a softwaru použitého v projektu Murray Basin dokázala společnost LE80JV vypracovat návrh řídicího systému pro tento projekt v řádu týdnů namísto měsíců. U obou projektů využila společnost LE80JV software promis-e pro vytvoření více než 2 000 výkresů, včetně přehledových schémat zapojení, schémat napájení a řízení, propojovacích diagramů, kabelových plánů a výkresů smyček přístrojové techniky a napájení. Dosažená efektivita byla značná. Podívejme se na přípravné kroky a postupy v reálném čase při navrhování infrastruktury pomocí nových metod.

Generování schémat 

Pomocí aplikačního programovacího rozhraní (Application Programming Interface – API) v softwaru promis-e dokázal tým společnosti LE80JV automaticky generovat schémata, propojovací diagramy a kabelové plány pro projekt Murray Basin. Rozhraní API umožnilo týmu snadno měnit návrh i kontrolovat výsledky a využít návrh řídicího systému pro automatické generování 100 % výkresů pro projekt Jacinth Ambrosia. Tento software prováděl mnoho funkcí automaticky, včetně přiřazení čísla ID, číslování vodičů, křížových odkazů, kontroly chyb a generování přehledů. „Inteligence“ softwaru urychluje proces navrhování tím, že odstraňuje namáhavou manuální evidenční práci. Brání rovněž chybám lidského faktoru, jako jsou duplikátní čísla ID a čísla vodičů, chybějící nebo nesprávná čísla dílů atd. Jako předběžný krok společnost LE80JV vytvořila pro společnost Iluka knihovnu elektrotechnických a přístrojových symbolů. 

Ačkoli je se softwarem dodávána knihovna elektrotechnických symbolů, společnost Iluka používala mnoho vlastních symbolů, které byly nutné pro dodržení jejích projektových standardů. Dalšími dvěma výhodami byla flexibilita softwaru běžet i jako přídavný modul aplikace MicroStation nebo AutoCAD a její schopnost generovat výkresy ve formátu DWG, který společnost Iluka preferuje. Dalším klíčovým předběžným krokem bylo zaškolení. Polovina návrhářského týmu (asi 10 lidí) absolvovala školení promis-e, včetně elektrotechniků, přístrojových techniků a kresličů. Vyškoleni byli také technici ze společnosti Iluka, což jim dalo důvěru v systém i proces navrhování.

Vytvoření šablon stránek

Tento software nabízí možnost automaticky generovat výkresy z šablon, což bylo hlavní součástí plánu maximalizovat efektivitu ve fázi navrhování. Dalším krokem tedy bylo vytvořit šablony stránek a výkresová makra umožňující automatické generování výkresů. Šablony stránek dodržovaly standardy společnosti Iluka pro velikost stránky a popisové rámce. Výkresová makra tvoří schematické sekce nejrůznějších typů pohonů, včetně motorových spínačů s přímým zapnutím na síť (Direct-On-Line – DOL), frekvenčních měničů, soft startérů a dalších společných výkresových prvků. Každý typ pohonu zahrnuje schéma napájení, schéma řízení a propojovací diagramy. Poté bylo nezbytné vytvořit datové soubory pro aplikaci Project API Builder softwaru promis-e. 

Ačkoli tento software umožňuje ruční kreslení výkresů, aplikace API Builder je volitelným zakázkovým programovacím rozhraním, které umožňuje automatizované generování výkresů díky přístupu k příkazům a parametrům, jež jsou uloženy v aplikaci Microsoft Excel. Software pro metodiku navrhování Při generování výkresů uživatel využívá generátor API, který podle příkazů v tabulce kombinuje dle potřeby šablony a makra. Výsledkem jsou výkresové soubory formátu DWG. Společnost LE80JV uplatnila podobný postup při vytváření výkresů přístrojů. Nejprve byl pro projekt vytvořen seznam přístrojů. Poté byly pro všechny typy přístrojů (průtokoměry, hustoměry apod.) vytvořeny šablony a makra.Data ze seznamu přístrojů a šablon pak byla zkombinována s tabulkovými soubory API pomocí zakázkového programu napsaného společností LE80JV.

Společnost LE80JV následně pomocí softwaru promis-e, běžícího prostřednictvím rozhraní API Builder, generovala přístrojové výkresy. Tým rovněž využil software pro automatické generování přehledů. Software automaticky generoval přehledy výkresů, souhrny revizí projektu, kabelové plány a výkresové legendy. Zahrnoval rovněž databázi dílů obsahující podrobné informace o komponentech pro všechna zařízení použitá ve výkresech a tato data byla zahrnuta do přehledů. Výsledky s inteligentním softwarem pro navrhování Použitím inteligentního softwaru pro navrhování namísto tradičních kreslicích metod CAD získala společnost LE80JV výrazné přínosy v oblasti efektivity. Patří k nim:

• snížení počtu hodin potřebných pro technické zajištění a tvorbu výkresů o 25 %,

• rychlé znovuvytváření výkresů v reakci na změny návrhu,

• zkrácení doby potřebné pro kontrolu výkresů o 70 %,

• zkrácení doby potřebné pro předběžné technické zajištění u druhého projektu o 50 %,

• značné snížení pravděpodobnosti lidské chyby u obou projektů díky automatizovanému generování výkresů,

• zkrácení doby potřebné pro odezvu klienta, protože klient musí kontrolovat pouze soubory s šablonami a tabulky API.

„Jako nástroj technického zajištění software promis-e rozhodně celkově splnil naše očekávání pro snadnou hromadnou produkci elektrotechnických a přístrojových výkresů,“ uvedl McGrechan. „Ušetřil nám cenný čas na obou projektech a jeho schopnost produkovat výkresy ve formátu DWG nám umožnila splnit požadavek našeho klienta na formát souboru.“


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI