Print

Služby systémové integrace: Vlastní, nebo najímané zvenčí?

-- 08.09.12

Měly by se služby automatizace a řízení procesů realizovat interně, nebo najímat zvenčí? Uvádíme doporučení systémových integrátorů pracujících na frontové linii projektového managementu v oblasti automatizace a řízení procesů.

Rozhodnutí, zda ponechat projekt integrace automatizace nebo nechat co nejvíce služeb řízení procesů realizovat interně nebo některé či všechny služby zadat externím dodavatelům, závisí na mnoha kritériích. Asi nejzřejmější je pracovní vytížení, ale také riziko, že implementace nabere nesprávný směr, jestliže si interní odborníci vezmou příliš velké sousto.

„I když se může zdát logické nechat si co nejvíce služeb realizovat interně, zvažte faktory, jako je pracovní vytížení, plánování, harmonogramy, termíny, odborné znalosti, kvalita návrhu, odpovědnost a rizika,“ doporučuje obchodní ředitel John Koehler a koordinátorka technického marketingu Melissa Strietová ze společnosti Process Plus.

„Může se jevit jako rozumné udržet co nejvíce prací interně,“ poznamenává Koehler a Strietová. „Proč byste najímali někoho na provedení práce, kterou můžete udělat sami? Jestliže jsou automatizační a provozní služby hlavním předmětem vašeho podnikání, ponechání těchto služeb ve vlastní firmě může dávat smysl,“ shodují se.

„Nicméně pokud tyto služby nepředstavují hlavní obor vaší činnosti, možná byste si to měli rozmyslet,“ dodávají. Zajišťování služeb, které nejsou vaší hlavní pracovní náplní, se může nepříznivě projevit na vašich finančních výsledcích. „Musíte zvážit faktory, jako jsou režijní náklady na tyto zaměstnance, nákladová efektivita a také náklady na ušlé obchodní příležitosti týkající se vašich pracovníků, kteří nepřispívají k vaší hlavní obchodní činnosti,“ připomínají.

„U každého designového projektu existují dva základní nákladové prvky: náklady na služby a celkové náklady na životní cyklus projektu.“ Náklady na externí technické zajištění se rovnají ceně na objednávce. Interní náklady jsou mnohem více než jen mzdy a benefity – závisí na přesné evidenci času stráveného na projektu a dalších aktivitách spojených s projektem, jako je cestování a spotřební materiál, zisk a přesný odhad režijních nákladů. Po dobu životního cyklu projektu může být srovnání obtížné, jak tvrdí Koehler a Strietová. Podle jejich doporučení byste měli zohlednit následující aspekty:

 • Ÿ vrcholy a propady pracovního vytížení,
 • Ÿ harmonogram a kapacita projektu,
 • Ÿ odbornost potřebná pro projekt,
 • Ÿ kvalita a inovace,
 • Ÿ odpovědnost a rizika.


Další informace o těchto aspektech naleznete v internetové verzi tohoto článku na adrese bit.ly/IcBIMO. Viz také tabulka „Kontrolní seznam aspektů služeb“.

Obchodní studie pro případ využití externích služeb

„Vypracujte obchodní studii pro případ využití pomoci se službami podpory automatizace a ujistěte se, že dostáváte odpovídající soubor odborných dovedností pro  požadované procesy a technologie,“ uvedla Cherri J. Schmidtová, manažerka pro strategické zákazníky společnosti TEC Systems Group. „V souvislosti s tím, jak se výrobní prostředí stále více automatizuje, firmy často soustředí své investice na zvyšování dovedností výrobního týmu pro využívání nových technologií,“ všímá si Schmidtová. Ale co dovednosti a znalosti zdrojů, které mají podporovat a udržovat tyto  nové systémy?

„Elektrotechnici, mechanici a technici, kteří tvoří organizaci služeb závodu, jsou často v pozadí, často jsou přehlíženi při fázích plánování nového řešení a poslední, kterým se dostává školení,“ dodává. A příležitosti ke kariérnímu postupu jsou omezené, pokud nejsou ochotni odejít ze svého zvoleného oboru a přejít do obecněji zaměřených pozic firmy. Outsourcing těchto vysoce kvalifikovaných služeb elektrotechnické a automatizační podpory nabývá na popularitě jakožto způsob zvyšování kvality a pružnosti těchto služeb při současném snižování nákladů
na jejich pořízení.

Interní, externí a hybridní řešení

„Tváří v tvář těmto nárokům mají výrobci několik možností zajištění pracovních sil,“ reaguje Schmidtová. „Jedním extrémem je nechat si všechny elektrotechnické a automatizační služby pro investiční projekty a údržbu zajišťovat interně. Druhým extrémem je objednat si téměř všechny takové služby externě. Ty nejúspěšnější firmy se však stále více přiklánějí k hybridnímu přístupu, kdy si nechávají kriticky významné úkony technického zajištění realizovat interně a pro externí zadávání volí obecnější služby.“

Další argumenty k tomuto tématu, jež zahrnují šíři nabídky produktů, přizpůsobování, náklady, kvalitu, bezpečnost, regulaci a integraci plánování podnikových zdrojů, demytizaci argumentů pro interní přístup a doporučení personálnímu oddělení pro zvládání rizik spojených s outsourcingem naleznete v článku (pouze v angličtině) na adrese: bit.ly/Ifxu5Z.

Služby údržby řízení procesů

Služby systémové integrace pro systémy řízení procesů a infrastrukturu IT jsou zapotřebí po celý životní cyklus projektu. „Když se rozhodujete mezi interním nebo najatým integrátorem, zohledněte kvalitu a typ dostupných služeb a položte si následující otázky,“ doporučuje Vladimir Morenko, generální ředitel ruské společnosti Industrial Automation Systems (Insist Avtomatika).

Co zákazník dostane, když zapojí technickou firmu servisní údržby do všech fází životního cyklu řídicího systému? Jaké zásadní komponenty určují kvalitu služeb? Jaká kritéria zvolit pro výběr dodavatele služeb? Co si vybrat: služby dodavatele automatizace, nebo služby nezávislého systémového integrátora? Jak sladit požadavky na nezávislost systémového integrátora a jeho loajalitu dodavateli?

Morenko, na základě podnětů Andreje Perminova, Sergeje Faruntseva a Eleny Kholinyové, nabízí následující kontrolní seznam dodavatele služeb pro systémy řízení procesů, který může rozhodování usnadnit. Rozbor kvality služby: Co by měl být dodavatel schopen dělat? Na základě zkušeností se servisní údržbou by se ve fázi provozu procesních automatizačních systémů, informačních systémů a přístrojové techniky měly plnit následující úkoly:

 • Ÿ minimalizace rizik souvisejících s řídicími systémy na nejrůznějších úrovních (přístrojová technika, řízení provozních zařízení, úroveň dohledového řízení, řízení výroby),
 • Ÿ zabezpečení požadované úrovně dostupnosti a spolehlivosti řídicích systémů,
 • Ÿ minimalizace doby odstávek hlavního procesního zařízení (výroba, injekční vrty, přečerpávací stanice, centrální procesní zařízení, produktovody apod.),
 • Ÿ zvyšování energetické účinnosti a produktivity zařízení,
 • Ÿ zvyšování kvality produktů,
 • Ÿ minimalizace doby oprav a zajištění vysoké kvality oprav,
 • Ÿ snižování nákladů na údržbu zařízení,
 • Ÿ průběžná modernizace hardwaru a softwaru systému, rychlé reagování na změny technologií a požadavků regulačních orgánů.


Aby těchto cílů mohl dodavatel služeb dosáhnout, musí mít zkušenosti a zdroje pro:

 • Ÿ plánování preventivní údržby systémů procesní automatizace, informačních systémů a přístrojové techniky,
 • Ÿ provádění neplánovaných oprav,
 • Ÿ provádění modifikací systému, včetně návrhu, výroby, dodání, montáže, spuštění a kontrol,
 • Ÿ spouštění operací závodu,
 • Ÿ prošetřování závad zařízení,
 • Ÿ vedení provozní dokumentace a manuálů pro udržované systémy,
 • Ÿ udržování vhodných úrovní zásob náhradních dílů a komponent,
 • Ÿ předkládání přehledových zpráv o vykonané práci.


Další informace o životním cyklu projektu ropného pole, kontrolním seznamu dokumentů, kritériích kvality služeb a příklady naleznete v internetové verzi článku na adrese http:// bit. ly/It0B2h. K datu vydání tohoto článku byla společnost Insist Avtomatika jediným ruským zástupcem ve sdružení Control System Integrators Association (CSIA).

Ce

Mark T. Hoske je obsahový ředitel časopisu Control Engineering. Kontaktovat jej můžete na adrese mhoske@cfemedia.com.

Autor: Mark T. Hoske, Control Engineering


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

 •   Události  
 •   Katalog  

Události

Možnosti úspor ve výrobě
2015-03-11 - 2015-03-11
Místo: Ostrava, Hotel Park Inn
Fórum praktickej údržby
2015-03-11 - 2015-03-12
Místo: Holiday Inn Trnava
Strojírenské fórum
2015-03-11 - 2015-03-12
Místo: Obecní dům Praha, náměstí Republiky 5, 111 21 Praha 1
AMPER
2015-03-24 - 2015-03-27
Místo: BVV Brno

Katalog

COMPAS automatizace, spol. s r.o.
COMPAS automatizace, spol. s r.o.
Nádražní 610/26
59101 Žďár nad Sázavou
tel. +420 567 567 111

Invensys
Invensys
Žirovnická 3124
106 00 Praha 10
tel. +420 (0)267 182 220

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

Omron Electronics spol. s r.o.
Omron Electronics spol. s r.o.
Jankovcova 53
170 00 Praha 7
tel. +420 234 602 602

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Thámova 13
180 00 Praha 8
tel. 00420737266673

všechny firmy
Reklama


Anketa


Ano, proto se je snažíme minimalizovat
Ne, jsou na odpovídající úrovni
Nejsou vysoké, ale rychle rostou

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright Trade Media International Holdings Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 59a, 02-661 Warszawa
KRS 0000281036, NIP 521-34-36-770, Regon 140966270
Všechny materiály pocházející ze stránek Control Engineering USA jsou vlastnictvím CFE Media. Všechna práva vyhrazena.
Navštivte naše další stránky