Print

Síla a vliv výrobní sféry jsou dnes stejně důležité jako například vojenská moc

-- 02.02.17

Ještě než s několika kolegy založil společnost Universal Robots, si svou budoucnost s průmyslem jen těžko spojoval. Dnes je Esben Østergaard přesvědčen, že hledání nových cest pro rozvoj průmyslové výroby je jednou z největších vymožeností současné lidské společnosti. Z pozice technického ředitele, která mu zůstala i po prodeji společnosti, se tak nadále může pokoušet odhalovat nové způsoby, jak z robotů udělat spolupracovníky, nikoli soupeře. 

Hrajete si ještě stále se stavebnicí Lego?

Ano, někdy ano, bohužel už ne tak často jako dříve. Ale s legem si ještě stále hraju.

Na vašem profilu na LinkedIn jsem četl, že lego a Commodore 64 vás přivedly k robotice. Kdy jste si poprvé uvědomil, že vaše budoucnost bude spjata s oblastí robotiky?

Nemyslím si, že bych si něco speciálně uvědomoval – prostě se to stalo. Jako dítě jsem si doopravdy hodně hrával se stavebnicí Lego, ovšem to běžně dělá mnoho lidí. Také jsem se zajímal o roboty, nejen o jejich mobilitu, ale rovněž o jejich mechaniku a konstrukci. V dětských letech jsem z lega postavil skutečně spoustu robotů. Také mě hodně bavilo stavět a vytvářet užitečné věci, takže jsem se snažil o nejrůznější výrobky. V určité chvíli jsem si uvědomil, že roboty z lega by mohly obsahovat kabely natažené ve stavebnicových „trubkách“. Byl jsem ještě dítě, mohlo mi být pět nebo šest let, když jsem spřádal tyto plány. Navíc jsem s nadšením využíval technologie k vytváření něčeho užitečného.

A kdy jste si poprvé připustil, že polem vaší působnosti by mohl být průmysl… že byste rád využíval roboty v průmyslu?

O nějakém působení v průmyslu jsem nepřemýšlel až do doby, kdy jsem spoluzakládal společnost Universal Robots. Více mě zajímala akademická sféra a filozofické aspekty robotiky. Ale viděli jsme, že na trhu je nedostatek nových druhů robotů: takové, které by bylo doopravdy jednoduché naprogramovat a které by mohly pracovat po boku člověka. Podobný fenomén jsme pozorovali ve všech zemích a téměř ve všech odvětvích. Na trhu chyběl flexibilní robot, proto jsme se začali orientovat na průmysl.

Tušil jste už tehdy před deseti lety, jaký potenciál budou roboty představovat pro malé a střední podniky, které by si mohly dovolit nový druh automatizace?

Jistou představu jsem měl. Na univerzitě jsme totiž provedli studii, která zjistila potřebu většího množství robotů v dánském potravinářském průmyslu. Oslovili jsme vládu, prováděli jsme průzkumy. Také na základě zkušeností dvou dánských dodavatelských firem jsme zjistili, že stávající roboty dostupné na běžném průmyslovém trhu jsou příliš velké a komplikované na to, aby zvládly úlohy, které bylo potřeba vykonávat. Náš nový druh robotu byl od začátku určen pro použití v malých a středních firmách. Samozřejmě tomu je přizpůsobena i jeho vysoká míra flexibility.

Myslím, že hlavní úspěch vašich robotů tkví v jejich kooperativitě. Je současný trh v tomto ohledu konkurenčnější než v dobách vašich začátků?

Je jasné, že roboty, které jsme začali vyrábět a prodávat, vyvolaly na trhu velký ohlas a zájem. V současné době vstupuje na trh řada jiných hráčů, ale přesto jsme stále jedním z hlavních stabilních dodavatelů; myslím, že na celkovém trhu máme až 50% podíl. Ostatní tržní konkurenti jsou menší než my, ale řada dalších společností bude podle mého názoru i nadále pronikat do povědomí zákazníků. Tržní potenciál je ovšem skutečně obrovský.

Vidíte také možnosti ve vyvíjení nových druhů robotů, nebo spíše směřujete k vylepšování stávajících typů?

Ano, s možností vyvinout nový druh robotu počítáme, ale nyní nedokážu říci, co konkrétně to bude.

Nyní otázka z podobného soudku; neuvažovali jste o tom, že byste vašim robotům přidali kolečka; mobilní robotika může také představovat jistou výzvu?

Určitě mohu potvrdit, že o něčem takovém jsme přemýšleli. Zároveň musím dodat, že řada našich partnerů to již takto dělá. Takže by se v podstatě jednalo o zakoupení platformy, která by se připevnila k našim robotům – ke stacionárnímu robotu se jednoduše přidá mobilní platforma. Obojí jsem už viděl.

Jaká je vaše osobní motivace k dalšímu vývoji v oblasti robotiky? Domnívám se, že po všech úspěších i nedávném zdárném prodeji firmy byste mohl čas trávit někde na jachtě v Karibiku…

Řekl bych, že potenciál rozvoje v oboru těchto robotů je opravdu velký. Také s oblibou říkám, že než jsem založil tuto společnost, průmysl nebyl „můj šálek čaje“. Ale teď si uvědomuji, jak důležitá je přítomnost humanity v průmyslové výrobě. Průmysl zvyšuje životní úroveň. Mnoho lidí západního světa má v současné době dostatek jídla, oblečení, které si mohou koupit. Lidstvo je mnohem bohatší právě díky průmyslu. Také je to svým způsobem politická záležitost; síla a vliv výrobní sféry jsou dnes stejně důležité jako například vojenská moc, možná i důležitější. Průmysl obecně výrazným způsobem určuje, které země jsou úspěšné a které nikoli. Naše roboty vlastně demokratizují výrobu. V každé zemi a v každém odvětví usnadňují spotřebitelům jejich činnosti. To nějakým způsobem stabilizuje globální sílu průmyslu. Shrnu-li své myšlenky, díky našim technologiím činíme svět bohatším a vytváříme z něj lepší a bezpečnější místo pro život lidi. To jsou jen některé z mých ideálů, jež mi pomáhají neustále stoupat.

Je těch myšlenek více?

Další záležitostí, která se váže k tomuto tématu, je, že bychom rádi změnili postoj lidí: aby člověk v továrně přestal být jen robotickým strojem a stal se znovu naplno člověkem. Když budete stále dokola provádět stereotypní úkony, například monotónně přenášet předměty, nebudete přirozeně schopni dělat to celý život. Když pak budete hledat jiné zaměstnání, pravděpodobně vám budou chybět odpovídající schopnosti a kvalifikace. Naše roboty dobrým způsobem zabraňují, aby se z lidí stali roboti. Chceme roboty používat jako nástroj k vykonávání určité práce, činnosti. Lidé mohou vedle nich fungovat jako experti, budou rozumět postupům, procesům, materiálům i výsledným produktům. A to je přece způsob, jakým chceme lidi ve svých provozech zaměstnávat! Musíme využívat jejich znalosti, kreativitu a schopnosti, což následně povede ke zlepšení výrobků. Domnívám se, že obzvláště v dnešním moderním světě je velmi důležité rozlišovat mezi tím, co představuje průmysl a co vedle něj znamená lidství. To jsou skutečnosti, které jsou pro mě motivací a ženou mě stále dál.

Takže nemůžete říct, že se bojíte dramatického nástupu robotů, jak nám je podsouváno sci-fi filmy či literaturou, tj. že si roboti časem podrobí lidskou rasu… Teď přeháním, ale nemáte obavy, že by možná někdy v budoucnu mohly roboty opravdu „krást“ lidem práci?

Roboty práci v budoucnu dozajista změní, stejně tak jako software, kterým se roboty programují. Ale lidský element rozhodně nenahradí. Dokud na světě existují problémy, bude pro lidi vždycky práce dost. Nevěřím tedy, že roboty převezmou veškeré lidské činnosti. Roboty budou vždycky primárně pracovat pro člověka. Abych to dokázal… už jsme dávno v pozici, kdy většina lidí na světě potřebuje jídlo, oblečení. Ale jen několik z nich pracuje na těchto konkrétních věcech, ostatní dělají něco úplně jiného. Každý z nás pracuje, každý je velmi vytížený. Nevěřím, že někdy v budoucnu bude lidstvo bez práce, ale věřím, že práce obecně se změní. Dalším důkazem je skutečnost, že země světa, které kupují naše roboty, aby doplnily práci s lidmi, jsou zároveň zeměmi s nejnižší nezaměstnaností. Rozhodně tedy není pravda, že množství použitých robotů snižuje zaměstnanost. Dalším faktem je, že lidé opravdu chtějí pracovat, ačkoli nikomu není příjemné v pondělí ráno vstávat do práce. Je ovšem potěšující být součástí nějakého většího pracovního kolektivu. Opravdu jsem hluboce přesvědčen o tom, že lidé chtějí pracovat.

Zmínil jste se, že robotika roste po celém světě. Za vaše hlavní a zároveň největší trhy považujete Evropu a Čínu. Spatřujete možnost růstu i na jiných světových trzích? A jsou naopak země, kde se vám nedaří prorazit tak, jak byste si to představovali?

Evropa, Čína a Severní Amerika – to jsou tři vskutku obrovské trhy, kde působíme. Domnívám se, že s našimi roboty můžeme uspět kdekoli, v jakékoli zemi. Protože když chcete vyrábět produkty, které pak budete vyvážet do zahraničí, budete k výrobě potřebovat stroje. V dnešním globálním světě nemůžete spoléhat jen na levnou pracovní sílu, která dané produkty vyrobí, protože jakost výrobků tak nemusí dosáhnout požadovaných kvalitativních standardů. Je totiž stále méně podstatné, kde vaše továrna stojí; mnohem důležitější je vývoj, lidské zdroje a spotřebitelé, možnost minimalizovat dodavatelský řetězec a další. Roboty mohou výrobu výrazným způsobem zjednodušit, myslím si tedy, že budou potřeba po celém světě.

Velkou otázkou spjatou s oblastí robotiky je bezpečnost. Na vlastní kůži jsem viděl ukázku zastavení vašeho robotu. Musíte v současné době stále dokazovat, jak bezpečné jsou vaše roboty, nebo se to již stalo součástí jejich pověsti?

V robotech máme zabudovaný bezpečnostní systém, který se v průmyslovém použití velmi dobře osvědčil a je již také certifikovaný. Bezpečnost je velmi úzce spjata s odhadem rizik a odhad rizik spočívá ve zdravém selském rozumu. Takže pokud učiníte rozhodnutí, které není bezpečné, robot vám kryje záda, protože vyhodnotí, že jste se rozhodl špatně. Je tedy nemožné toto rozhodnutí provést, protože je příliš nebezpečné. Ale když se rozhodnete tak, že to dává smysl, je to naprosto v pořádku. Hodně to ovšem závisí na kultuře dané společnosti a na přístupu zaměstnanců; lidé si už na roboty tak zvykli, že by bylo obtížné přesvědčit je, aby to nedělali. Platí to hlavně pro velké společnosti, u těch menších to ale funguje podobně. Veškeré bezpečnostní prvky jsme vytvářeli tak, aby byly přijatelné – využíváme rychlost, bezpečnostní roviny, abychom se vyhnuli určitým oblastem, můžeme se vždy ujistit, že se nástroje budou pohybovat daným směrem atd. Takže máme mnoho možností, jak u našich robotů zajistit bezpečnost.

Moje poslední otázka je tak trochu klišé, ale jakou spojitost má název vaší společnosti Universal Robots s dílem českého spisovatele Karla Čapka?

Čapek se ve svém díle zabýval budoucností, kdy roboti převezmou veškerou práci. To ale není směr, kterým se ubíráme my. My směřujeme k možnostem, které lidem práci naopak umožní. Ale název Universal Robots vycházel spíše z myšlenky univerzálnosti – velmi dobře vystihoval náš záměr. Pro roboty nevytváříme chapadla, vytváříme pouze paže. Paže poskytuje neuvěřitelnou svobodu, celých 360 stupňů svobody. Ve vesmíru, kde žijeme, je 360° svobody pohybu právě taková svoboda, kterou mají všechny objekty. Takže za předpokladu, že má robot takovouto svobodu pohybu a je jednoduché jej naprogramovat a použít, je spojení „univerzální robot“ nejvýstižnější… a také byly náhodou volné webové stránky s tímto označením, nikdo předtím neuvažoval o jejich využití.

Autor: Lukáš Smelík, Control Engineering


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Technical Computing Camp 2018
2018-09-06 - 2018-09-07
Místo: Hotel Fontána, Brněnská přehrada
Moderní technologie pro potravinářský průmysl
2018-09-18 - 2018-09-18
Místo: Olomouc
Moderní technologie pro farmaceutický průmysl
2018-09-19 - 2018-09-19
Místo: Olomouc
PROMOTIC SCADA + eWON flexy workshop
2018-09-26 - 2018-09-26
Místo: Hotel Absolutum Boutique Hotel, Praha
MSV Tour 2018
2018-10-01 - 2018-10-04
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI