Print

Šest akčních kroků pro zajištění stárnoucího systému DCS/PLC

-- 23.05.17

Manažeři závodů a provozů si musejí být vědomi, že jejich distribuované řídicí systémy (DCS) a programovatelné automaty (PLC) mohou být zastaralé, a měli by podniknout příslušné kroky k řešení tohoto problému. V článku popisujeme šest okamžitých akčních kroků pro zajištění stárnoucího systému.

Vedoucí závodů, provozů, linek nebo vedoucí pracovníci na nižších úrovních procesní výroby se pravděpodobně nezabývají do hloubky stavem řídicích systémů a infrastruktury. O řídicím systému mohou být pravidelně informováni technickým manažerem, což je rozumné. V jejich zájmu však obvykle je, abyste si mysleli, že dělají skvělou práci při udržování vašeho závodu v provozu a ve výrobě, takže informace, které dostáváte, mohou být poněkud přikrášlenější, než by měly být. Z tohoto důvodu nemusejí mít vedoucí pracovníci úplný obraz o situaci, zejména pokud máte stárnoucí řídicí systém. 

K manažerům se nemusí donést to, že se jejich tým potýká se závadami zařízení, s opotřebenými kabely, se zastaralými operačními systémy na svých konzolách, a zejména informace o získávání vybavení. Setkali jsme se se situacemi získávání vybavení, které by rozhodně měly být varovné, například využívání webových stránek s repasovanými díly, nebo dokonce nákup na eBay. 

Díky šikovnosti personálu závod ještě nezaznamenal závažnou odstávku, ale hodiny tikají. Rozpočet vždy představuje omezení a investiční výdaje mohou být přiškrcené, zejména pokud jde o úplnou výměnu distribuovaného řídicího systému (DCS) nebo programovatelných automatů (PLC), což často představuje investice v řádu milionu dolarů. Tato investice je však ničím v porovnání s náklady vzniklými v případě odstávky výrobního závodu na týden nebo déle. 

Ještě znepokojivější je skutečnost, že existuje mnoho závodů, které nejsou připraveny na pád systému nebo na jeho zastaralost, což může mít katastrofální následky. Manažeři provozů, závodů nebo techničtí ředitelé se musejí začít připravovat na migraci řídicího systému ze staré verze na moderní a podporované architektury. 

Pro úspěch jsou nezbytné dobré informace. Prodiskutujte situaci s řídicím týmem, případně i s důvěryhodným systémovým integrátorem. Mezitím si prostudujte šest kroků, které mohou vaši pracovníci podniknout, aby se lépe připravili, dokud nebude zaveden plán a schválen rozpočet. 

V případě stárnoucích systémů DCS/PLC byste měli okamžitě provést následující kroky:

  1. Zálohovat
  2. Získat kopie všech souborů s licencemi k softwaru
  3. Aktualizovat výkresy systému
  4. Ověřit dostupnost náhradních dílů
  5. Vypracovat seznam přání
  6. Vypracovat funkční specifikaci pro plán migrace 

Nezapomeňte na slavná slova Bena Franklina: „Selhání v přípravě znamená přípravu na selhání.“ 

1. Zálohujte

Nejlepším způsobem, jak získat zálohu, je pořídit si obraz počítačů, což může být obtížné, pokud je operační systém zastaralý. K provedení tohoto úkonu je k dispozici několik softwarových balíků, ale určitě to udělejte. Proveďte to rychle, bez ohledu na to, jaký způsob zvolíte. 

2. Získejte kopie všech souborů s licencemi k softwaru

Vytvořte kopie všech souborů s licencemi. Není ničím neobvyklým dostat se do situace, kdy systém průmyslového řízení a sběru dat (Supervisory Control And Data Acquisition – SCADA) nebo jiný software není technicky licencován pro konečného uživatele. Software byl stále psán na jméno integrátora nebo výrobce OEM, ba dokonce na jméno jiného zákazníka. Když budete mít kopie, ověřte si u dodavatele, zda jsou licence platné. Pokud nejsou, kontaktujte subjekt, který vám program prodal, protože to představuje ještě další sadu problémů navíc. 

3. Aktualizujte výkresy systému

To zahrnuje výkresy panelů, procesní a přístrojové diagramy (P&ID), rozvržení sítě anebo přehledová schémata zapojení a podobně. Jde o časově nejnáročnější úkon, ale z dlouhodobého hlediska se mimořádně vyplatí. Pokud možno, získejte elektronické kopie výkresů vašich panelů a zajistěte, aby někdo (technik, údržbový technik nebo stážista) prošel všemi vstupy/výstupy (I/O) a ověřil, zda jsou výkresy označeny správně a jestli jsou kabely označeny čísly kabelů. Pokud se v systému nacházejí vyřazená I/O, odpojte je a označte je jako vyřazená. 

Uplatňujte náležitá bezpečnostní opatření v souladu s příslušnými předpisy. Zaměřte se také na staré síťové kabely, protože bývají náchylné k uvolnění. To může způsobit zastavení procesu nebo výpadek. I když se to vše může zdát jako náročné, toto cvičení vám umožní využít křížové výkresy při budoucí modernizaci.  Velmi to také ocení vaši údržbáři, až budou před modernizací odstraňovat problémy se starým systémem. Pokud nemáte výkresy k dispozici, pořiďte si podrobné snímky a vytvořte výkresy zakončení. Pokud jsou přesné, bude to stačit. 

4. Ověřte dostupnost náhradních dílů

Okamžitě ověřte, jaké náhradní díly máte k dispozici, a zajistěte, abyste měli náhradní díly pro všechny kriticky významné součásti. Problém spočívá v tom, že jelikož je systém starý nebo potenciálně zastaralý, cena náhradních dílů může výrazně vzrůst. Vezměte proto v úvahu, jak dlouho bude závod běžet na starém systému a kdy zahájíte migraci. Pokud použijete přístup po jednotlivých fázích, získáte po výměně každé fáze náhradní díly. Díky migraci ve fázích se sníží zátěž na rozpočet. 

5. Vypracujte seznam přání

Začněte vytvářet seznam prioritních oblastí, které byste změnili, pokud byste mohli. Nezapomeňte zahrnout také operace a údržbu. Zařaďte sem i konkrétní problémy, pokud o nich víte; například to, že určité smyčky běží v manuálním režimu, dále zkraty v provozu nebo opakující se problémy s přístroji, chybějící záložní napájení, bezpečnostní obavy nebo doporučení pro zlepšení procesu. 

Příkladem je doplnění bezdrátových systémů do závodu, aby mohli operátoři stát u určitého zařízení a řídit je pomocí ruční operátorské obrazovky, nebo dokonce tabletu. Buďte kreativní! Technologie se mění a na trhu je k dispozici mnoho možností ke zvýšení produktivity a k usnadnění údržby systému. Nezapomínejte na nábytek v řídicí místnosti. Pokud přecházíte na moderní řídicí systém, proč neinvestovat pár korun do řídicí místnosti, aby se operátorům pracovalo lépe? 

6. Vypracujte funkční specifikaci pro plán migrace

Existuje mnoho požadavků na nabídku a řada specifikací pro modernizaci, které však nestačí pro přesné vypracování nabídky na provedení práce. Neznamená to, že kvalifikovaný integrátor nedokáže pro projekt poskytnout nabídku, ale čím více neznámých a předpokladů musí dodavatel zpracovat, tím větší rezervy na nečekané události musí do nabídky započíst. Pak už se nabízí jen otázka, kdo dokáže nejlépe odhadovat, kdo je ochoten přijmout největší riziko nebo hrát hru se změnovými příkazy. Bez ohledu na použitou metodu je podnikový rozpočet ohrožen tím více, čím větší počet rezerv je nutno vyčlenit na nepředvídané události. 

Dobře vypracovaná funkční specifikace umožní firmě plánovat nejlepší metodou s požadavky, které jsou důležité pro vaši firmu a specifické pro daný systém. Klíčem je, aby byly výsledky jasně definované a minimalizovaly se rezervy na nepředvídané události. Pokud jsou dodrženy funkční specifikace, konečný výsledek bude takový, jaký jste si představovali, a nikoli takový, jak si systémový integrátor vyloží neurčité požadavky na nabídku. 

Dobrá funkční specifikace rovněž poskytne společnosti přesný rozpočet a vzorový harmonogram, takže každý může plánovat a vytvořit si rozpočet na migraci náležitým způsobem.

Tato příprava a plánování migrace systému nemusejí být zadávány externě, pokud má tyto schopnosti firma samotná. Jestliže je nutno zadat projekt externě, najděte si systémového integrátora, který má zkušenosti s prováděním těchto typů migrací a se související přípravou. 

Specifikace funkčního provedení je velmi důležitou a kritickou součástí celého procesu. Existuje mnoho variací a interpretací tohoto typu dokumentu. Je naprosto nezbytné, aby vybraný dodavatel dobře rozuměl tomu, co je zapotřebí. Jen nezapomeňte na to, že kvalita konečných výsledků se může lišit.

Efektivní implementace těchto kroků zajistí společnosti náhradní díly, zálohy a náležité licence potřebné k tomu, abyste byli připraveni pracovat se stávajícím systémem. Výkresy a seznam přání vám pomohou připravit se na vypracování dobré funkční specifikace, což je realizační proces zajišťující, abyste znali vaše konečné cíle a připravili plán cesty, jak se k nim dostat. 

Na těchto krocích je patrné, že i malé úsilí v oblasti plánování může firmě pomoci dobře se připravit na problémy se zastaralostí, pokud k nim dojde. 

Jeff Morton je obchodní ředitel společnosti Cross Company Integrated Systems Group. Společnost Cross Company Integrated Systems Group je obsahovým partnerem vydavatelství CFE Media a členem CSIA od 23. 11. 2016. Upravil Jack Smith, obsahový ředitel časopisu Control Engineering, vydavatelství CFE Media, jsmith@cfemedia.com.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Automatizace a modernizace pivovarů 2019
2019-01-24 - 2019-01-24
Místo: Hotel Luční bouda, Pec pod Sněžkou
DIAGO 2019
2019-01-29 - 2019-01-30
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Roboty 2019
2019-01-30 - 2019-02-01
Místo: Brno, hotel Avanti
Úspory v průmyslu
2019-03-05 - 2019-03-05
Místo: Hotel STEP ****, Praha
AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI