Print

Sankce vůči Rusku nás ohrožují, zaznělo na Strojírenském fóru

-- 01.07.14

České strojírenství je opět na vrcholu. Dokazují to výsledky z loňského roku, podle nichž se export českého strojírenství vrátil na úroveň rekordního roku 2008. Sankce vůči Rusku, konkurence z východu či krize technického školství však mohou podle českých strojírenských firem situaci změnit. Příležitostí pro strojaře je naopak otevření nového operačního programu OP PKI. O tom, jak zvýšit konkurenceschopnost české produkce, diskutovalo dva dny na historicky prvním Strojírenském fóru na 200 představitelů významných strojírenských společností i zástupců z ministerstev.

Situace s Ruskem nás trápí, vzkázaly strojírenské firmy české vládě ze Strojírenského fóra, které ve dnech 10. a 11. června 2014 uspořádal v Praze Svaz strojírenské technologie. „Export do Ruska tvoří až 20 procent českého http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Barca_Karch/Casopis_CERVEN-CERVENEC_2014/strojforum_1.JPGstrojírenského vývozu. Politickou situaci proto velmi citlivě vnímáme. Je pro nás prioritní, abychom dokázali zachovat pracně budované ekonomické vztahy,“ uvedl prezident svazu Miroslav Šabart s tím, že stupňující se sankce mohou ohrozit export i investice v Rusku. „Rádi bychom proto vyzvali českou vládu, aby k této situaci zaujala zdrženlivější přístup. Ostatně některé větší země EU tento postup zastávají,“ dodal Šabart.

Důležitý je podle něj také fungující systém pojištění exportu, podpora komerčních bank, možnost refinancování a zejména podpora agentury CzechTrade. „Ze strany České exportní banky a EGAPu bychom přivítali širší možnosti financování a pojištění vývozu na východní trhy, zejména do Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu,“ uvedl Šabart.

http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Barca_Karch/Casopis_CERVEN-CERVENEC_2014/strojforum_2.JPGNejen strojírenské firmy netrpělivě čekají na vyhlášení výzev z programu OP PIK*. Ten bude v programovém období 2014–2020 klást důraz na znalostní ekonomiku, úspory energií nebo rozvoj ICT. „Klíčovou skupinou příjemců jsou  podnikatelé, zejména malé a střední podniky, zvláště ty inovativní. Celkem je pro ně určeno přes 116 miliard korun,“ uvedl Petr Očko, ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu. Do této skupiny se řadí 80 procent členských firem Svazu strojírenské technologie. Vláda by podle Očka měla operační program schvalovat koncem června, Evropské komisi by se měl předložit do 17. července 2014. Následně začne ministerstvo připravovat jednotlivé programy podpory.

Celková alokace operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 činí 116,5 miliardy Kč.

• Prioritní osa 1 – výzkum, vývoj a inovace: 31,00 %

• Prioritní osa 2 – rozvoj malých a středních podniků: 20,67 %

• Prioritní osa 3 – úspory energie, nízkouhlíková ekonomika: 28,20 %

• Prioritní osa 4 – informační a komunikační technologie: 17,23 %

V oblasti podpory aplikovaného výzkumu a spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi upozornili účastníci fóra na velkou administrativní nepružnost schvalovacích řízení grantů, kdy od podání žádosti do vyplacení podpory uplyne průměrně rok a půl. Realizaci projektů brzdí také jejich rigidita. Bývá velmi problematické uskutečňovat v projektech změny, které pravidelně vyžaduje jejich realizační průběh.

Zástupci největších strojírenských společností diskutovali také o krizi technického vzdělávání. „Současný systém jde cestou kvantity na úkor kvality, a to bez ohledu na potřeby pracovního trhu. Chtěli bychom na úrovni středního i vysokého školství prosadit řízený nábor, který by vycházel z odborného odhadu vývoje potřeb pracovního trhu, a pro studenty povinnou praxi ve firmách,“ řekl nově zvolený ředitel Svazu strojírenské technologie Oldřich Paclík.

Na Strojírenském fóru byl poprvé představen katalog svazů a výrobců ze všech odvětví strojírenství „Made in CZ Industry“. Ten bude sloužit jako oficiální tiskovina pro prezentaci českých strojírenských firem v zahraničí. Na akci také zaznělo dvaadvacet požadavků vůči vládě, ministerstvům, EGAPu a České exportní bance, které formulovali představitelé svazu a vedoucí manažeři strojírenských firem:

Závěry Strojírenského fóra

1. Žádáme o zdrženlivý postup vlády ve věci stupňujících se sankcí vůči Rusku, které se již přímo dotýkají vývozu výrobních technologií (viz schůzka WTO ve Vídni, kde rozvážný postoj Německa a Francie kontrastoval s českým přístupem). Žádáme, aby vzájemná spolupráce s ostatními zeměmi nebyla posuzována převážně z hlediska politických nebo vojenských zájmů, ale především z hlediska ekonomických přínosů.

2. Žádáme o rozšíření možností financování a pojištění vývozu na východní trhy, zejména do Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu, ze strany ČEB a EGAPu.

3. Oceňujeme dosavadní kroky obou institucí a žádáme o dialog za účelem dosažení ještě jednoduššího a rychlejšího přístupu k financování a pojištění vývozu, zejména pro malé a střední podniky, a to i pro obchodní případy v hodnotě 10–25 milionů Kč.

4. Žádáme, aby využití evropských fondů bylo zaměřeno především na posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu, aby bylo zdrojem financí pro rozvoj vědy a aplikovaného výzkumu.

5. Žádáme, aby byly v maximální míře zjednodušeny administrativní procesy při podávání žádostí ke vstupu do operačních programů a při jejich správě.

6. Žádáme, aby byly finančně posíleny především fondy využitelné pro aplikovaný výzkum, zejména na úrovni podnikových výzkumných center.

7. Žádáme, aby podpora určená na projekty aplikovaného výzkumu byla vyplácena průběžně, nikoli ve vlnách určovaných vyhlašováním jednotlivých výzev dotačních programů. Granty se tak stanou pružnějšími a budou lépe odpovídat reálnému časovému a věcnému průběhu řešení projektů.

8. Žádáme, aby projekty aplikovaného výzkumu nebyly hodnoceny podle RIV, ale podle skutečně dosaženého stupně inovace produktu nebo služby a podle jejich komerčního potenciálu.

9. Žádáme, aby ve výběrových řízeních byly upřednostňovány především kvalitní české produkty nebo produkty pocházející ze zemí Evropské unie a aby jediným kritériem nebyla cena, neboť řada produktů pocházejících z asijských trhů je méně kvalitní a přitom dotovaná – jedná se především o dodávky pro školská zařízení.

10. Žádáme, aby se kompetentní instituce zasadily o přijetí takových opatření, která by zajistila budoucnost technického školství a tím i technických oborů.

11. Žádáme, aby stát zajistil účinnou propagaci technických oborů a vypracoval systém řízeného náboru studentů pro jednotlivé obory na úrovni středního i vysokého školství, který by vycházel z odborné predikce potřeb pracovního trhu.

12. Žádáme, aby byla opuštěna myšlenka masifikace v systému vzdělávání.

13. Žádáme, aby byla minimálně na průmyslových školách a gymnáziích znovu zavedena povinná maturitní zkouška z matematiky.

14. Žádáme, aby restrukturalizace středních škol probíhala uvážlivě, aby kvalitní průmyslové střední školy byly podporovány a gymnázia aby byla motivována k podpoře technických oborů.

15. Žádáme, aby byl zpřísněn systém udělování akreditací a byli do něho zapojeni odborníci z praxe, což by vedlo ke zrušení některých, často bizarních oborů.

16. Žádáme, aby praxe studentů ve firmách byla povinná, přičemž student by si ji zajišťoval sám, a výstupem z praxe by byla kvalitní písemná práce na schválené téma.

17. Žádáme, aby se východiskem pro reformu financování vysokých škol stala odborně vedená analýza potřeb absolventů jednotlivých oborů, které bude nutno klasifikovat právě z hlediska uplatnitelnosti studentů, přičemž limity jejich financování bude nutno navýšit.

18. Žádáme, aby byly urychleně nalezeny účinné formy, jak motivovat firmy k tomu, aby převzaly svůj díl odpovědnosti za výchovu technické inteligence. Takovou motivací pro spolupráci firem s vysokými školami je například daňové zvýhodnění (daňové odpočty).

19. Žádáme, aby daňové odpočty za spolupráci firem s výzkumnými organizacemi byly stanoveny tak, aby skutečně v dostatečné míře motivovaly (např. 200 % hodnoty pro snížení daňového základu, tj. 40% sleva při spolupráci s VaV).

20. Žádáme, aby byla odborníkům z praxe umožněna výuka na vysokých školách technického směru – ze strany fakult nejsou v tomto směru žádné překážky.

21. Žádáme, aby byl zaveden účinný a oboustranně prospěšný systém vypisování stipendií z privátních zdrojů určených adresně pro jednotlivé obory.
http://www.strojirenskeforum.cz

www.strojirenskeforum.cz


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI