Print

Rozšířená realita v řízení procesu

-- 15.11.17

Výrobci, kteří chtějí rychle najít odpovědi na složité problémy ve svých závodech, budovách a aplikacích řízení procesů, využívají rozšířenou realitu. 

Samostatné holografické výpočetní zařízení dokáže poskytovat 3D pohled na procesní data s rozšířenou realitou (Augmented Reality – AR), což lze využívat společně s integrovaným softwarem rozhraní HMI/SCADA. Abychom pochopili výhody těchto nových nástrojů, je zajímavé podívat se na vývoj technologií v oblasti automatizace výroby a řízení procesů. 

Téměř před 50 lety vstoupily na scénu programovatelné automaty (PLC) a jejich stopa je patrná ve veškeré dnešní automatizaci. Za krátkou dobu nato se objevil software na bázi PC, ačkoli první verze byly většinou založeny na textu. Operační systém Microsoft Windows a použití grafického uživatelského rozhraní umožnily, aby automatizační software nabízel monitorování a řízení zařízení prostřednictvím dvourozměrných grafických symbolů. V průběhu let se zvýšily jejich schopnosti i složitost. Procesory se vyvinuly a rozšířily z 32- na 64bitové a s tím přišel i kvantový skok v procesním řízení. Kriticky významná data lze shromažďovat bleskovou rychlostí a dřívější dvojrozměrné obrázky v softwaru HMI/SCADA lze rychle vykreslovat ve 3D a věrně znázorňovat připojené objekty a prostředí. 

Inovace pokračovaly. Řídicí prvky PLC vyvolaly nutnost řízení na bázi PC, což kromě větších možností zpracování obrazu přineslo i grafická uživatelská rozhraní, která usnadnila operátorům život. Dalším krokem je používání holografických výpočetních zařízení s „digitálními dvojčaty“. 

Funkce založené na umístění

Kompatibilita s holografickými výpočetními zařízeními je jednou z mnoha funkcí pro rozšířenou realitu a mobilitu dat v aplikacích řízení výroby nebo procesů. Mezi další funkce založené na umístění v moderním softwaru HMI/SCADA patří:

  • NFC (Near Field Communication – komunikace v blízkém poli) pomáhá uživatelům připojit se k podporovaným zařízením bez nutnosti fyzického připojení, což jim umožňuje monitorovat nebo konfigurovat data a nastavení na dálku s automatickým připojením a bez nutnosti další infrastruktury.
  • GPS (Global Positioning System – globální systém určování polohy) využívá informace o zeměpisné šířce a délce pro zobrazení dat spojených s daným místem a přidruženým zařízením. Uživatelé mobilních zařízení si mohou zobrazovat informace předem nakonfigurované pro fyzické umístění uživatele.
  • OCR (Optical Character Recognition – optické rozpoznávání znaků) umožňuje mobilním zařízením odvozovat informace ze skenovaných standardních alfanumerických znaků.
  • Skenování čárového kódu zabraňuje chybám operátorů použitím fyzických značek spojených se zařízením.
  • Kódy QR (Quick Response Codes – kódy rychlé odezvy) umožňují uživatelům skenovat předem vytvořené fyzické QR kódy na zařízení a načítat aktuální a historické informace o daném zařízení v reálném čase. 

Výhody použití AR

Typický scénář použití AR v Průmyslu 4.0 může zahrnovat školení, simulaci, údržbu, vzdálenou pomoc a řadu dalších případů použití. Technik, který používá integrované zařízení se softwarem HMI, se může podívat na strop a uvidí příslušné informace o systému vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), o dispozičním řešení a parametrech, jako je tlak a průtok.

Mohou být také zobrazeny instalace a agregáty skryté za obložením a podhledy spolu se zprávami o jejich aktuálním stavu. Tímto způsobem lze rychleji rozpoznat a opravit chyby. 

Pokud ventilace nefunguje správně, možná se ukáže, že chyba není ve ventilátoru, ale v napájecím zdroji. Taková situace bude v prostředí AR rychle patrná. Operátor si pak může vyvolat odpovídající schémata okruhu a stavy signálů. Podle kontextu lze také otevřít dokumentaci, jako jsou například pokyny k údržbě. AR může poskytovat řešení pro továrny, budovy a složitá prostředí s mnoha výrobními prostředky. 

Pracovníci vybaveni řešeními, například integrovanými HMI, se mohou okamžitě spojit se zástupci servisu prostřednictvím připojeného zařízení a buď poskytnout, nebo obdržet pokyny pro opravu spolu s odpovídajícími interaktivními hologramy. 

Budoucnost AR

Vývojáři a uživatelé posouvají hranice možného u hardwaru a softwaru v oblasti AR. Stejně jako se od prvních dnů řídicích prvků PLC vyvíjely technologie pro řízení výroby a procesů, od operačního systému DOS přes dvojrozměrné grafické uživatelské rozhraní až po 64bitové výpočty, je nevyhnutelné, že nové koncepce rozvinou i možnosti dnešních řešení rozšířené reality.

Melissa Toppová je ředitelka pro globální marketing společnosti Iconics. Upravil Chris Vavra, redaktor časopisu Control Engineering, cvavra@cfemedia.com.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

PROMOTIC Semináře
2018-10-23 - 2018-10-23
Místo: Trnava
ÚDRŽBA 2018
2018-10-24 - 2018-10-25
Místo: Liblice
PROMOTIC Semináře
2018-10-24 - 2018-10-24
Místo: Praha
Školení pro uživatele kalibrátorů a kalibračního software Beamex
2018-10-30 - 2018-10-31
Místo: Jelínkova vila, Třebíčská 342/10, 594 01 Velké Meziříčí
Bezpečnost v průmyslu
2018-10-31 - 2018-10-31
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI