Print

Rok 2013 nadělil trhu hned několik perspektivních řešení společnosti Invensys

-- 17.02.14

Společnost Schneider Electric nedávno oznámila dokončení akvizice společnosti Invensys. Firmě tím přibyla v portfoliu nabízených produktů a služeb řada zajímavých řešení také v oblasti průmyslové automatizace. Představení několika z těch, jež firma dostala na trh v loňském roce, jen částečně poodkrývá širokou škálu možností, které nyní přibyly do již tak obsáhlé nabídky Schneider Electric.

Správce provozních zařízení pro HART v rámci údržbového softwaru Foxboro EvoTM

Správce zařízení Foxboro pro HART umožňuje graficky konfigurovat v prostředí na bázi šablon tisíce provozních zařízení HART společně s provozními zařízeními Profibus a Foundation, strukturovaným, automatizovaným a konzistentním způsobem. Stávající informace jsou znovu použity a operace zavádění jsou http://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_Unor_2014/FoxbEvo.jpgautomatizovány, aby se eliminovaly chyby a dosáhlo se té nejvyšší efektivity ve své třídě, to vše z centrálního umístění.

Údržbový software Foxboro Evo nabízí integrovanou sadu nástrojů, která pomáhá zákazníkům zprovozňovat, konfigurovat a udržovat provozní zařízení po dobu životního cyklu závodu – bez ohledu na typ zařízení, dodavatele nebo použitý protokol.

Správce provozních zařízení nabízí technickou a údržbovou kompatibilitu s řídicími systémy Foxboro a vícedodavatelskými zařízeními, při využití všech hlavních protokolů. Díky kompatibilitě se systémy Foxboro a možnosti práce
s jakýmkoli protokolem Fieldbus mohou zákazníci zachovat své preference, protože systém se jim přizpůsobí.

Průvodce správce provozních zařízení dokáže zprovoznit všechna zařízení ještě před spuštěním vašeho závodu, nebo vyměnit vadná zařízení po letech v provozu. Správce provozních zařízení s údržbovým softwarem Foxboro Evo automatizuje a zjednodušuje typickou synchronizaci, kalibraci a zprovoznění zařízení a rutiny kontroly smyček. Eliminuje opakované technické zajištění pro každé jednotlivé provozní zařízení. Velkou většinu konfiguračních prací lze provést jednou na šabloně zařízení, která slouží jako vzor pro každou instanci zařízení a je replikována.

Asi nejvýznamnější hodnotou je schopnost analyzovat a diagnostikovat přístrojové vybavení v běžícím závodě. Přechod na prediktivní údržbu zařízení pomáhá zpozorovat problémy dříve, než se stanou vážnými, což přináší čas na naplánování nápravného zásahu bez nutnosti odstávky. Správce provozních zařízení nabízí podporu pro správce zařízení typu FDR na bázi dodavatele a rozšířené EDDL, takže zákazníci mohou využívat výhod vyspělé diagnostiky napsané speciálně pro zařízení tím, kdo je zná nejlépe – dodavatelem.

Triconex® Safety View

Nové softwarové řešení Triconex® Safety View poskytuje nejvyšší úroveň integrity bezpečnosti pro kriticky významné aplikace pro správu alarmů a přemosťování. Jde o první softwarové řešení na světě, které získalo certifikát organizace TÜV Rheinland dle normy IEC 61508:2010 Systematic Capability 3 pro použití v aplikacích až do úrovně Safety Integrity Level 3.

Software Safety View upozorňuje na změny procesních podmínek, které vyžadují okamžitou pozornost a dává tak operátorům, údržbovým technikům a pracovníkům na směnách lepší přehled o procesu, takže mohou podnikat kroky
a snižovat riziko, optimalizovat celkové náklady na vlastnictví a zvyšovat celkový výkon výrobního prostředku.

Software Safety View je provozním nástrojem poskytujícím situační povědomí o kriticky významných podmínkách a přehled o řízeném procesním riziku. Poskytuje kontextové informace pro usnadnění a podporu rozhodování a dovoluje uživatelům s důvěrou řídit provozní riziko. Safetyhttp://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_Unor_2014/triconex.jpg View je rozhraní HMI na bázi PC určené pro bezpečnostně kritické alarmy a je nezávislé na řídicím systému. Poskytuje rovněž alternativu tradičním napevno zapojeným alarmovým návěstním panelům. Podporuje v oboru špičkovou řadu bezpečných
přístrojových systémů Triconex: Tricon (SIL3), Trident (SIL3) a Triconex General Purpose (SIL2). Safety View lze nakonfigurovat přesně podle požadavků, bez ohledu na šíři nebo složitost alarmového schématu. Alarmy lze seskupovat podle zón nebo linek zařízení pro efektivnější reakci operátora.

Barva každého alarmového okna je konfigurovatelná a umožňuje nastavit barevná schémata podle požadavků každého operátora (včetně podpory barvoslepých pracovníků). Každý alarm je podporován podrobnějším popisem, což poskytuje operátorům lepší kontext a porozumění alarmu a usnadňuje to lepší rozhodování.

Safety View indikuje jakákoli bezpečnostně kritická zařízení, která byla inhibována nebo přemostěna, což je běžné během údržbových aktivit (např. testování nebo kalibrace přístrojů, během spouštění a přechodů procesu). Funguje nezávisle na automatizačním systému a zajišťuje, že prioritní alarmy jsou jasně viditelné pro operátory a nejsou utopeny v alarmové obrazovce nebo alarmovém protokolu. Je zabezpečený a vyžaduje zadání přihlašovacího
jména a hesla operátora. Safety View zaznamenává všechny kroky operátora a poskytuje auditovou stopu, včetně údajů o tom, kdo provedl zásah a kdy (čas a datum). Nástroj podporuje redundantní konfigurace pro maximální dostupnost.

Integrace CrudeSuite s PRO/II a ROMeo

Technici tradičně využívají data z analýz ropy v rámci simulačních modelů procesu. Nicméně objem analytických dat vedl k chybám při zadávání dat nebo jejich neúplnému zadání. Integrace mezi třemi předními průmyslovými produkty pro rafinaci, Spiral CrudeSuite, SimSci PRO/II a SimSci ROMeo, umožňuje použití
úplných analytických dat z CrudeSuite v rámci platforem PRO/II a ROMeo a poskytovat tak vysoce přesné modely zvyšující ziskovost a snižující časovou náročnost a pracnost v rafinérii.

Společnost Invensys přináší větší hodnotu pro dodavatelský řetězec tím, že integruje simulační produkty SimSci s aplikací pro zpracování ropy společnosti Spiral. Tato spolupráce na poli softwaru využívá přesné informace o surovině s modely pro navrhování procesu a optimalizaci. Větší přesnost vstupních dat do modelů dává přesnější a spolehlivé výsledky.

Integrace dobře známých a v oboru špičkových produktů pro rafinérie přináší http://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_Unor_2014/ROMeo.jpgúspory času a práce, zvýšenou přesnost procesních návrhů, zvýšenou ziskovost s přesnou optimalizací procesu a důsledně integrované nástroje pro hodnotový
řetězec rafinérií.

Spiral CrudeSuite je v oboru špičkovou sadou nástrojů pro podniky pro znalostní management v oblasti zpracování ropy. Je rovněž klíčovým prvkem podnikového řešení dodavatelského řetězce společnosti Spiral a spolupracuje se sadou nástrojů Spiral Suite pro podporu pracovních procesů napříč správou analytických dat, plánováním, tvorbou harmonogramů a dodávkou a distribucí. Díky jedinečným vlastnostem sady nástrojů je CrudeSuite preferovaným nástrojem pro správu analytických dat v celém petrochemickém průmyslu. Sadu CrudeSuite úspěšně zavedlo více než 90 firem na více než 300 pracovištích po celém světě. Využívají je hlavní dodavatelé údajů o analýze ropy pro zadávání, zpracování a publikování analytických informací.

Software pro simulaci procesů PRO/II je simulátor ustáleného stavu umožňující
zlepšené navrhování procesu, provozní analýzu a provádění technických studií. Je navržen tak, aby prováděl přesné výpočty rovnováhy tepla a materiálu pro širokou řadu chemických procesů. PRO/II nabízí chemickému průmyslu, průmyslu
zpracování ropy a zemního plynu, zpracování pevné složky a polymerů to nejkomplexnější řešení simulace procesů, které je v současnosti na trhu k dispozici – od separace ropy a plynu až po reaktivní destilaci.

ROMeo je vyspělým, jednotným modelovacím prostředím nabízejícím online optimalizační aplikace, které uživatelům pomáhají získat z jejich provozních jednotek špičkový výkon. ROMeo běží v prostředí na bázi Windows, je rozšířen otevřenou aplikační architekturou a integrací s Wonderware Intelligence EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) a nabízí výhody optimalizace procesů napříč celého podniku. Schopnosti softwaru ROMeo provádět optimalizaci v reálném čase na bázi přesného modelování a rovnic v reálném čase poskytuje vylepšená data, která pomohou rafinériím vyrovnávat se s měnícími se tržními tlaky, hodnotou produktů, náklady na energie a výkonem zařízení. Sada je nápomocná při řízení spotřeby energie, nelineárním řízení, výrobě nenasycených uhlovodíků optimalizaci ropných polí.

Všechny novinky v nabídce společnosti Invensys můžete podpořit svým hlasováním v letošním ročníku ankety Produkt roku 2013 na www.controlengcesko.com/produkt-roku.

Více o společnosti i nabízených produktech na iom.invensys.cz.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI