Print

Roboty jsou nástrojem pro udržení zdravé ekonomiky

-- 25.07.16

V oblasti kolaborativních robotů hraje prim již od svého vzniku dánská společnost Universal Robots. V souladu s velmi rychlým růstem na celosvětovém i na středoevropském trhu v letošním roce firma vdechla život nové pražské centrále, ze které společnost Universal Robots řídí obchodní aktivity v regionu střední a východní Evropy, kterou vede Slavoj Musílek. Z rozhovoru jsme přesvědčeni, že svým elánem hodlá naplnit vlastní vizi o budoucnosti automatizace jakožto základního pilíře udržování konkurenceschopnosti tuzemské výroby. V rozkolu s většinovým názorem uvádí, že roboty mohou vytvářet nová pracovní místa…

Které faktory posledních let vás přivedly k automatizačnímu prvku zvanému kooperativní roboty? 

Základním důvodem, proč v posledních letech zaznamenáváme intenzivní zájem výrobních firem o nasazení kolaborativních robotů (nebo též cobotů), je potřeba zvýšení produkce při současném snižování výrobních nákladů, zvýšení flexibility a efektivity výroby. V porovnání s tradičními průmyslovými roboty přinášejí kolaborativní roboty do výrobního procesu zásadní změnu, jelikož jsou nasazovány v širokém spektru aplikací a pracují v bezprostřední blízkosti či spolupráci s člověkem, a to převážně bez dodatečných bezpečnostních zábran či dalších nákladných opatření, která samozřejmě snižují flexibilitu nasazení a vedou k dodatečným nákladům. Coboty jsou právě proto konstruovány tak, aby byly samy o sobě bezpečné, a proto jsou – na rozdíl od tradičních průmyslových robotů – zásadním prvkem nového přístupu k automatizaci, kdy se robot stává skutečným pomocníkem či spolupracovníkem zaměstnanců ve výrobě a samozřejmě i v dalších, pro roboty netradičních odvětvích či aplikacích. 

Dokážete určit, kdy se poprvé objevil pojem kolaborativní/kooperativní robot? 

První kolaborativní robot byl uveden na trh společností Universal Robots v prosinci 2008, a to po více než třech letech velmi intenzivního vývoje. K jeho nasazení v reálném provozu došlo ve společnosti Linatex, což je dánský výrobce plastikových a gumových výrobků pro průmyslové aplikace; tato společnost zakoupila první robot UR5 s cílem automatizovat zakládání dílů do CNC stroje. Při nasazení tohoto robotu došlo k něčemu, co do té doby bylo nepředstavitelné – místo klasické implementace robotu do bezpečnostní klece oddělující robot při běžném provozu od pracovníků ve výrobě, což v té době byl jediný myslitelný standard, byl náš kolaborativní robot umístěn přímo mezi operátory bez těchto tradičních opatření. Místo využití externího specializovaného programátora, který by pomohl robot zprovoznit, tak jak to bylo zvykem u tradičních robotů, si byla společnost Linatex sama schopna robot nastavit a naprogramovat s využitím dotykové obrazovky a velmi intuitivního prostředí, a to bez předchozí zkušenosti s programováním robotů.

 

Značka Universal Robots se jakožto inovátor v oblasti robotiky a pionýr v sekci lehkých robotů a spolupráce robotu s člověkem stala  synonymem pro novou kategorii v segmentu automatizace a robotiky – kolaborativní roboty. Lehké šestiosé roboty, které jsou bezpečné a flexibilní, mohou být nasazeny v širokém spektru aplikací napříč průmyslovými odvětvími.  Roboty s velmi snadnou a intuitivní obsluhou, které jsou určeny nejen pro velké výrobní závody, ale jsou dostupné i pro střední a malé firmy díky velmi rychlé návratnosti investice a jež pomáhají snadno a efektivně automatizovat jednotlivé výrobní procesy i operace, pracují v těsné interakci s pracovníky ve výrobě.  

Několikrát jste se vyjadřoval, že menší roboty, které máte v nabídce, jsou cestou k navyšování poměru robotizace také u menších a středních firem. Sehrává zde roli cena?

Cena je samozřejmě jedním z klíčových parametrů a často také rozhodujícím kritériem, důležité jsou ale i další související náklady a úspory, jako jsou například náklady na zvláštnosti nutné při instalaci a nasazování tradičních robotů, flexibilita při změně úlohy, kterou má robot zastávat, náklady na dodatečná bezpečnostní opatření, která jsou nutná u klasických průmyslových robotů. Vzhledem k intuitivnímu programovacímu prostředí a celkové flexibilitě, kterou naše společnost považuje za klíčovou od samého počátku, nepotřebujete k nasazení našich robotů do provozu drahé, často externí programátory, ale po krátkém zaškolení to zvládnou sami zaměstnanci firmy. Toto je jen jeden z aspektů, které snižují celkové náklady a zrychlují návratnost investice a zároveň činí z našich robotů nástroj, který si může dovolit prakticky každá firma bez ohledu na velikost. Například společnost Multi-Wing CZ, jež vyrábí produkty pro ventilační aplikace, snížila nasazením našeho kolaborativního robotu UR5 náklady na výrobu jednoho dílu o 10–20 % a zvýšila výrobní kapacitu o 336 hodin ročně. Možnost provozovat robot bez dodatečných bezpečnostních bariér dovolila změnit layout celého pracoviště a získat tak více prostoru na ploše. Bylo dosaženo 70procentního zrychlení operace. V porovnání s nasazením tradičního průmyslového robotu bylo dosaženo velmi rychlé návratnosti investice. Samozřejmostí je také celková spokojenost společnosti Multi-Wings CZ s bezproblémovým provozem a s vysokou mírou flexibility dodaného řešení. 

Ze stejného důvodu je možné, že by se mohl zvýšit výskyt robotů i mimo jejich primární segment (automotive). Pozorujete zvýšený zájem v jiných segmentech průmyslu?

Automobilový průmysl je samozřejmě tradičním sektorem s vysokým procentem nasazení průmyslových robotů v nejrůznějších aplikacích a je samozřejmé, že i naše kolaborativní roboty jsou v rámci tohoto segmentu velmi intenzivně využívány. Nicméně zaznamenáváme narůstající zájem o využití našich cobotů a aplikací postavených na jejich bázi prakticky napříč všemi odvětvími. Coboty Universal Robots tedy umožňují podnikům všech velikostí a zaměření automatizovat a zjednodušit opakované, monotónní, často komplikované či potenciálně rizikové procesy či operace. Naše roboty jsou tedy v současné době nejvíce využívány v odvětvích, jako je automobilový průmysl, potravinářství, zemědělství, výroba nábytku, kovovýroba, elektronický průmysl, výroba plastů či polymerů, chemický průmysl či farmacie… 

Roboty své místo hledají často také v tzv. chytrých továrnách budoucnosti v souvislosti s iniciativou Průmysl 4.0. Jaké je místo robotu v této čtvrté průmyslové revoluci? 

Obrovský potenciál dělá z robotů kritický element celého konceptu Průmysl 4.0. V rámci tohoto trendu se mnoho lidí ptá, zda stroje nahradí člověka v rámci výroby. Tato otázka se prolíná od počátku diskusemi souvisejícími s problematikou Průmyslu 4.0 a je stejně stará jako automatizace samotná. Nicméně v Universal Robots si myslíme, že tento dotaz není úplně přesně položen. Otázka by podle nás neměla být kladena v kontextu „člověk versus stroj”, ale „člověk a stroj”. To je dáno tím, že v rámci těchto diskusí se často nezohledňují rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi robotů. Jedním z hnacích motorů v oblasti automatizace jsou právě kolaborativní roboty neboli coboty – roboty, které jsou určeny pro těsnou spolupráci s lidmi, nikoli k jejich náhradě. Tyto roboty jsme uvedli na trh jako první a jakožto celosvětová jednička na trhu kolaborativních robotů je úspěšně dodáváme na trh již od roku 2008. Je to také díky tomu, že jednou ze základních myšlenek, která tehdy stála za vytvořením této kategorie robotů, byla snaha o optimální kombinaci schopností člověka a možností robotu, tak aby člověk a stroj pracovali společně a v optimální symbióze.

Může zvýšení robotizace, respektive automatizace celkově, vést k odvrácení tlaku ze strany asijské (většinou levnější) výroby? 

Toto je samozřejmě velmi citlivá a také komplexní otázka. Je pravdou, že náklady na pracovní sílu např. v Číně nebo Indii v posledních letech poměrně rychle rostou. V dalších asijských zemích, např. v Indonésii, na Filipínách nebo ve Vietnamu, není tento nárůst tak dynamický, ale tyto země také nemají takovou výrobní kapacitu jako např. Čína. V Číně zaznamenáváme enormní investice právě do oblasti automatizace, a to včetně robotiky, což kromě zvyšování objemu výroby vede samozřejmě k vyšší efektivitě, kvalitě, a tedy ke konkurenceschopnosti na celosvětovém trhu. To považuji za kritický moment nejen z pohledu českých výrobních podniků, ale především české, potažmo evropské ekonomiky jako celku. Udržení konkurenceschopnosti našich firem, výrobních kapacit a s tím související zaměstnanosti považuji za klíčové. V současné době jsme svědky tzv. reshoringu, kdy dochází ke zvyšování výroby v rámci našeho regionu i Evropy jako celku; jedním z trendů, které by měly posílit naši konkurenceschopnost, je také již zmiňovaný koncept Průmysl 4.0. Masivní investice do robotizace je jedním z klíčových aspektů výše zmiňovaného posilování naší konkurenceschopnosti.

Nedávno jste na konferenci pronesl, že roboty jsou odpovědí na nedostatek zkušených pracovníků a že v budoucnu nebudou mít vliv na úbytek pracovních míst. Co vás k tomuto přesvědčení vede?

K tomuto přesvědčení mě vedou velmi časté diskuse s našimi zákazníky. Problematika nedostatku pracovních sil je velmi bolavým místem pro firmy, zejména pro malé a střední, a to nejen v České republice, ale i na Slovensku, v řadě regionů Polska, v Maďarsku, Rumunsku atd.

Kvůli nedostatku a flexibilitě pracovní síly nejsou tyto firmy často schopny reagovat na poptávku po svých výrobcích, nemohou navýšit výrobu a přizpůsobit se potřebám a požadavkům svých zákazníků. To vede k potenciální ztrátě konkurenceschopnosti, která může vést až k ohrožení existence těchto firem, a tedy i k riziku ztráty pracovních míst.

Pokud tedy souhlasíte s tezí, že investice do robotizace a automatizace jsou cestou ke zvyšování konkurenceschopnosti, pak budete pravděpodobně souhlasit i s tvrzením, že tyto investice vedou k zajištění pracovních míst, nikoli k jejich eliminaci. Lze tedy konstatovat, že roboty vytvářejí pracovní příležitosti. V průzkumu trhu zpracovaném letos společností Boston Consulting Group uvedlo 56 % respondentů, že investice do automatizace díky optimalizaci výrobních nákladů vedly ke zvýšení konkurenceschopnosti firem na americkém trhu. Automatizace umožnila vyrábět produkty, jež byly schopny cenově konkurovat výrobkům z tzv. low-cost zemí. V souvislosti s investicemi do automatizace tito respondenti zároveň uvedli, že očekávají nárůst počtu zaměstnanců o 5 % v horizontu pěti let, přičemž více než čtvrtina z nich očekává nárůst o více než 10 %. Podle poslední studie Deloitte Skils gap report bude v příštím desetiletí v USA cca 3,4 milionu volných pracovních míst, ale pouze 1,4 milionu kvalifikovaných pracovníků, kteří by je mohli obsadit. Stejný problém máme i v rámci Evropské unie. Roboty, a zejména kolaborativní roboty, jsou ideální pro obsazení míst, pro něž není možno ve stávajícím systému najít na trhu pracovních sil vhodné obsazení. Kolaborativní roboty jsou určeny k těsné spolupráci s lidmi a jsou schopny převzít monotónní, opakované, nudné, složité či potenciálně rizikové činnosti a umožnit tak lidem maximálně využít vlastní potenciál při činnostech, kde mohou mít vysokou přidanou hodnotu.

Využití robotů tedy zvyšuje konkurenceschopnost, firmy jsou schopny růst a díky tomuto nárůstu dochází k celkové podpoře udržení zdravé ekonomiky. 

V čem tkví hlavní přínosy vašich robotů?

Přínosů cobotů společnosti Universal Robots je celá řada, nicméně dovolte mi zmínit zhruba pět nebo šest nejzákladnějších.

Díky revolučnímu přístupu došlo k zásadní redukci času potřebného k nasazení pro konkrétní aplikaci. Oproti tradičním několika dnům či týdnům stačí našim zákazníkům k nasazení robotu pro konkrétní aplikaci typicky pouze pár hodin.

Naše roboty jsou lehké, k instalaci vyžadují minimum prostoru a umožňují jednoduchou montáž v různých polohách.

Díky vysoké míře flexibility umožňují našim zákazníkům snadné a rychlé přemístění na jiné pracoviště, kde je z pohledu výrobních potřeb jejich využití v danou chvíli nejpřínosnější, umožňují tedy rychlé přizpůsobení i pro potřeby malosériové výroby nebo rychlou změnu výrobního postupu.

Naše patentovaná technologie dovoluje operátorům prakticky s nulovou zkušeností s programováním snadné a rychlé nastavení robotu a jeho uvedení do provozu díky intuitivnímu ovládacímu prostředí, včetně 3D vizualizace.

Průměrná doba návratnosti investice do řešení na bázi našich robotů je cca 195 dní, což je dle dostupných průzkumů nejrychlejší ROI na trhu.

Naše kolaborativní roboty jsou samozřejmě navrženy jako bezpečné, přibližně 80 % instalací, jichž máme v současné době více než devět tisíc, je v rutinním provozu bez nutnosti instalace dodatečných bezpečnostních klecí či dalších opatření.

Jeden z důvodů, proč se coboty těší zvýšené oblibě, je možnost nasazovat je po boku člověka bez dalšího ochranného zařízení. Jaké jsou bezpečnostní prvky robotů UR?

Naše coboty, jak jsem se již zmínil na začátku našeho rozhovoru, přišly na trh s unikátním konceptem – spolupráce robotu a člověka bez nutnosti dodatečných bezpečnostních bariér – a takto jsou koncipovány od svého uvedení na trh v roce 2008. Zásadní výhodou je nejen to, že člověk a robot mohou pracovat nebo spolupracovat vedle sebe v těsné blízkosti, přičemž robot může být snadno přeprogramován nebo nastaven pro nejrůznější aplikace. Bezpečnost je samozřejmě základní imperativ, naše roboty od samého počátku využívají unikátní řešení, které je činí bezpečnými, což samozřejmě znamená soulad s klíčovými standardy a normami. Naše roboty byly například potvrzeny jako bezpečné německou certifikační autoritou TÜV NORD. Každý z našich robotů má 15 nastavitelných pokročilých bezpečnostních funkcí. 

Zastavme se na chvíli také ve společnosti Universal Robots, letos nově třeba v pražské kanceláři. S jakými cíli přichází lokální posílení? 

Cílem naší pražské kanceláře je posílení pozice Universal Robots v rámci trhů střední a východní Evropy, kde zažíváme prudký nárůst obchodů, stejně tak jako potvrzení pozice lídra na trhu kolaborativních robotů. Umožní nám to těsnější spolupráci s našimi distributory, systémovými integrátory a samozřejmě našimi zákazníky. Jak roste trh a zejména zájem zákazníků o využití našich kolaborativních robotů, roste i množství firem, jež s námi spolupracují nebo chtějí spolupracovat, a naším zájmem je být našim zákazníkům i partnerům co nejblíže a poskytnout jim maximální obchodní, odbornou a další podporu. Jsme rychle rostoucí globální firma, lídr na trhu kolaborativních robotů a těsný kontakt se zákazníky a partnery je pro nás velmi důležitý. 

V České republice mnozí dlouhodobě spojují nabídku UR s firmou Exactec. Je i nadále v plánu rozšiřování partnerských firem pro nasazování robotů?

Společnost Exactec, distributor Universal Robots, je dlouhodobým a velmi zkušeným partnerem naší společnosti, který úspěšně nasadil desítky kolaborativních robotů nejen v České republice. V současné době ale rozšiřujeme náš záběr i portfolio našich distributorů v rámci celého regionu, aktuální seznam je k nalezení na našich stránkách www.universal-robots.com. Stejně tak intenzivně rozšiřujeme ekosystém systémových integrátorů, kteří využívají výhod našich robotů a nasazují je v rámci svých aplikací, které dodávají koncovým zákazníkům. 

Na vaší úvodní tiskové konferenci jste mimo jiné zmínil, že váš stávající post vidíte jako velkou výzvu. Kam chcete nasměrovat firmu UR? Jaké jsou firemní a osobní ambice pro několik nejbližších měsíců? 

Universal Robots je dynamická, velmi rychle rostoucí společnost, inovátor a celosvětový lídr na trhu kolaborativních robotů. Je to společnost s otevřenou, dostatečně silnou vnitřní kulturou a její vize do budoucnosti jsou velmi ambiciózní. Jsme lídrem na trhu a rádi bychom jím také zůstali. Naše společnost každý rok zdvojnásobuje svůj obrat a tento trend chceme i nadále udržovat. Mé ambice z pohledu růstu v rámci regionu jsou ještě náročnější. Díky zaměření naší společnosti, kdy nabízíme řešení, která vycházejí vstříc potřebám zákazníků, a to od velkých až po malé firmy a napříč různými odvětvími průmyslu, vidím potenciál trhu pro Universal Robots v rámci regionu jako v podstatě neomezený. Kromě obchodních výsledků je pro mě osobně samozřejmě důležité i vybudování hodnotného moderního týmu, jenž bude poskytovat kvalitní podporu našim zákazníkům a partnerům, a za podstatné též pokládám, aby byl náš tým nositelem vize a vysokých hodnot naší společnosti. Zakládáme si na naprosto otevřeném a férovém přístupu nejen uvnitř firmy, ale i ve vztahu k našim partnerům a zákazníkům, na maximální transparentnosti a jsme firmou, pro niž je radost pracovat a s níž je radost spolupracovat. 

Už jsme zmiňovali fenomén Průmyslu 4.0 s ohledem na změny ve výrobě. Jak myslíte, že se bude trh dále proměňovat? 

Průmysl 4.0 je velké téma, které se ale bohužel stává jakýmsi klišé, pod nímž se kdekdo snaží schovat veškerá možná témata, často aniž by to bylo ku prospěchu věci. Je asi neoddiskutovatelným faktem, že nezbytnými prvky dalšího vývoje je digitalizace v průmyslovém sektoru, což je dáno nárůstem objemu zpracovávaných dat a nutností jejich efektivního zpracování; k dalším faktorům pak bude patřit rozmach prvků business intelligence, zvyšování výpočetních kapacit, využívání cloudových řešení, otázky kybernetické bezpečnosti – to vše s cílem zvýšit efektivitu, flexibilitu a snížit náklady, posílit konkurenceschopnost a zavést optimalizaci procesů. V pragmatičtější rovině se samozřejmě budeme setkávat s inteligentnějšími, flexibilnějšími, modernějšími roboty jakožto s konkrétní součástí výrobních procesů. Jak již bylo řečeno, coboty Universal Robots do tohoto konceptu svými vlastnostmi a koncepcí plně zapadají. 

Připravuje se vývoj v UR na další požadavky zákazníků, respektive myslíte, že jste připraveni čelit zvyšujícím se nárokům ze strany výrobních podniků? 

Jak vidíte již v názvu naší společnosti, jsme dodavatelem univerzálních robotů. Univerzální znamená, že naše roboty jsou navrženy tak, aby splnily prakticky veškeré nároky, které jsou kladeny na lehké šestiosé kolaborativní roboty. Naše roboty jsou lehké a flexibilní. Největší robot UR10 s nosností 10 kg váží necelých 30 kg a na jeho instalaci vám vystačí plocha o průměru necelých 20 cm, nejmenší UR3 s nosností 3 kg váží pouhých 11 kg.  Naši zákazníci chtějí jednoduché řešení, flexibilitu, snadnou obsluhu, minimální provozní náklady a rychlou návratnost investice. Toto vše našim zákazníkům přinášíme. Naše roboty jsou od počátku koncipovány jako bezpečné a jsou určeny ke spolupráci s člověkem a k práci v jeho blízkosti bez nutnosti dodatečných bezpečnostních opatření typu klecí nebo závor. Eliminujeme tradiční dodatečné náklady na složité programování, nákladnou údržbu… a takto bychom mohli pokračovat dále. 

A samozřejmě náš R&D tým, jenž sídlí v dánském Odense, intenzivně pracuje na dalším rozvoji, abychom i nadále byli lídrem a nositelem inovací v oblasti kolaborativních robotů v celosvětovém měřítku. V rámci vývoje velmi intenzivně nasloucháme našim zákazníkům, jejich potřebám, plánům, zkušenostem a samozřejmě je zapracováváme do naší produktové strategie. 

Kdy myslíte, jestli tomu tak vůbec někdy bude, že by mohl nastat čas, kdy roboty množstvím přesáhnou počet lidských operátorů?

To je velmi spekulativní otázka a odpověď na ni naleznete možná tak v křišťálové kouli, myslím, že vzhledem k dynamice vývoje ekonomiky globálně i v rámci jednotlivých regionů, jednotlivých průmyslových odvětvích je velmi těžké předpovědět, kdy se to stane a jak v té době vůbec bude výrobní prostředí vypadat. Prozatím myslím postačí, když bude nadále díky možnostem, které automatizace a robotizace přinášejí, docházet k optimálnímu zužitkování schopností, jež lidský faktor může díky tvořivosti, schopnosti rozhodovat se, smyslům a kreativitě do výrobního procesu přinést; rutinní opakované a nudné činnosti pak budou přenechány strojům.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

HANNOVER MESSE 2019
2019-04-01 - 2019-04-05
Místo: Hannover, Německo
Údržba pro TOP manažery 2019
2019-04-10 - 2019-04-11
Místo: Konferenční centrum Akademie věd ČR – zámek Liblice
Stlačený vzduch
2019-04-16 - 2019-04-16
Místo: Hotel Avanti ****, Brno
Dny teplárenství a energetiky
2019-04-24 - 2019-04-25
Místo: Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS, Hradec Králové
Výroba nové generace - Lokální průmysl na globální úrovni
2019-04-24 - 2019-04-24
Místo: MSIC Ostrava

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI