Print

Roboti na počátku třetího tisíciletí

-- 17.03.11

Podle zjištění OSN překročil počet průmyslových robotů v roce 2000 milion kusů. Přestože počet nových robotů se zvyšuje tempem 26 % ročně, absolutní počet se nezvyšuje tak rychle, protože řada starších typů je nahrazována novými modely.

Prvenství v nasazování průmyslových robotů dosahuje již po mnoho let Japonsko, kde již v roce 1995 připadalo na 10 000 zaměstnanců 210 průmyslových robotů. Japonsko dosahuje prvenství i v absolutním počtu robotů. Nejvíce průmyslových robotů je využíváno v automobilovém průmyslu.

Průmyslové roboty

Pokrok v konstrukci průmyslových robotů a jejich pružné a jednoduché programování s využitím stále výkonnějších mikroprocesorů umožňují nasadit roboty na stále složitější výrobní a dnes již i montážní operace. Snižování ceny robotů dovoluje jejich využití v běžných provozech, např. ve firmách na výrobu nealkoholických nápojů apod.

Neprůmyslové roboty

Přestože původní myšlenka implementace robotů byla a je spojena s automatizací ve výrobě, tj. s náhradou lidské práce ve výrobním procesu, nelze přehlédnou velmi početnou skupinu robotů, jejichž cílové určení je mimo výrobní oblast. Zejména firmy v Japonsku a v některých dalších zemích východní Asie se zaměřují na vývoj a výrobu celé řady robotických hraček, ve kterých využívají špičkové technologie z elektroniky a dalších oblastí. Velkou část tvoří např. různé elektronické panenky či kybernetická zvířata, o než je mezi zákazníky stále velký zájem. Druhou skupinu tvoří elektronické komplety určené pro vzdělávání, např. robotické stavebnice.

Stále početnější skupinu vytvářejí různé robotické systémy, jež ulehčují různé domácí práce – inteligentní vysavače, inteligentní systémy na čištění vody a dna bazénů apod.Velmi významnou skupinu v této oblasti představují různé kybernetické náhrady lidských orgánů – umělé ledviny, kardiostimulátory, elektronické protézy atd. Do skupiny nevýrobních robotických systémů patří i takové, které jsou realizovány za účelem vědeckých experimentů v rámci různých výzkumů. Mnohé z těchto systémů jsou – kromě primárního využití pro primární experimentální cíle – používány i k propagaci výsledků těchto výzkumů či k demonstraci dovedností, které jim propůjčuje současná úroveň robotické techniky – robot hrající prsty rukou a nohama na varhany apod.

Pro mobilní roboty, které hrají fotbal, jsou dokonce organizovány mezinárodní turnaje.Mistrovství Evropy v letech 2001 a 2002 vyhrálo dokonce české družstvo tří robotů ROBOHEMIA studentů Ústavu automatizace a měření Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brně. (Více o robotnickém fotbalu viz stránky organizace FIRA – Federation of International Robot soccer Association, jejímž cílem je přiblížit vědu a moderní technologie mladé generaci a laické veřejnosti www.fira.net).

Speciální robotické systémy

chopnosti současných robotických systémů vytvářejí předpoklady pro návrh a výrobu speciálních systémů určených pro využití při kosmických letech, pro automatickou montáž kosmických orbitálních stanic nebo pro speciální účely ve vojenství. Mobilní robotické systémy, dálkově řízené ze Země, se již osvědčily jak v případě průzkumu Měsíce, kdy USA i tehdejší SSSR použily mobilních robotických souprav, tak později při průzkumu dvěma, ještě i dnes fungujícími průzkumnými roboty NASA na planetě Mars. V tajných vojenských laboratořích vznikají inteligentní bojoví roboti, kteří si nezadají ve svých schopnostech s těmi, které známe z různých současných fantastických akčních filmů.

Kromě takových pracovišť, jakým je výzkumné centrum amerického námořnictva SPAWAR v San Diegu, kde je vyvíjen strážní robot ROBART, je robot pro bojové operace ostatně vyvíjen. Aplikace robota zaměřeného na provádění různých chirurgických operací Aesop 3000 od americké firmy Computer Motion z Kalifornie testují pracovníci 1. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice 1. lékařské fakulty UK v Praze. Robot je řízen hlasem a je primárně využíván pro mikrochirurgické operace (např. endoskopické kardiovaskulární operace). Další americké operační robotické systémy Da Vinci pracují ve fakultních nemocnicích v Praze a Brně v centrech robotické chirurgie a s jejich pomocí se provádí průběžně řada složitých operací.

Roboti jako sociální problém

Karel Čapek si v souvislosti s možnou existencí robotů položil otázky, které přesahují rámec technických otázek při konstrukci robotů. Jsou to otázky sociální, morální, právní apod. Na jeho iniciativu navázal americký spisovatel vědecko- -fantastických románů Isaac Asimonov v románu Já, robot, kde formuloval soustavu pravidel, která by měla být vložena do inteligentních robotů:

1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.

2. Robot musí uposlechnout příkazů člověka kromě případů, kdy jsou tyto příkazy v rozporu s prvním zákonem.

3. Robot musí chránit sám sebe před zničením kromě případů, kdy je tato ochrana v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.

V dnešní době spíše než spisovatelé upozorňují na potenciální problémy budoucnosti současní vědci. Britský profesor kybernetiky Kevin Warwick, který si jako jeden z prvních lidí nechal do svého těla voperovat identifikační a monitorovací čip, potvrzuje ve své knize Úsvit robotů – soumrak lidstva vizi Karla Čapka, že vznik dokonalých robotů umožní, aby během padesáti let tyto dokonalé stroje zotročily celé lidstvo. Podobnou teorii uveřejnil americký počítačový specialista Bill Joy ve své eseji Proč nás nebude potřebovat budoucnost?. Bill Joy, který je spoluautor moderního programovacího jazyka Java a pracuje jako vědecký pracovník počítačové firmy Sun, očekává shodně s profesorem Warvickem v horizontu 50 let existenci vysoce inteligentních robotů, které předstihnou v kvalitě myšlení člověka.

Postup robotizace v České republice

Robotizace se rozvíjí i u nás. Na náš trh vstoupila celá řada zahraničních firem, které začaly nabízet zejména průmyslové roboty světových výrobců ABB, Mitsubishi, FIBRO, KUKA, FANUC a celé řady dalších, i když se jejich prodej a nasazení zatím nedaří rozšířit ve větším počtu. Důvody lze hledat v problematickém přístupu českého průmyslového managementu, který nezahrnuje z různých důvodů automatizaci mezi svoje používané nástroje zvyšování konkurenční schopnosti firem. Jedním z významných faktorů je i relativně nízká cena pracovní síly v ČR. Mnoho podnikatelů si neuvědomuje, že je to výhoda jen přechodná.

Navíc levná pracovní síla je také obvykle nespolehlivá a málo produktivní. Obavy současných renomovaných odborníků, že inteligentní roboty je možno zneužít, lze zatím hodnotit jako předčasné s ohledem na úroveň schopností aktuální nabídky robotů. Na druhé straně je pozitivní, že je předkládána tato otázka v době, kdy lze ovlivnit její konečné řešení, a že si odborná (a snad i laická) veřejnost uvědomuje naléhavost řešení tohoto problému. Tak je vytvářen základní předpoklad správného vyřešení případných potíží. Ukazuje se, že pokud se otázky bezpečnosti ve vztahu k lidem a lidstvu podcení nebo nebudou brány v potaz, má to vždy neblahé následky.

O tom můžeme nalézt řadu důkazů, a to vyjmenováním celé řady různých katastrof nebo potenciálních nebezpečí (viz nevyřešené problémy s likvidací vyhořelého paliva jaderných reaktorů). V následujících letech lze předpokládat, že se počet robotických systémů všech druhů bude intenzivně zvětšovat nejen ve výrobních firmách, ale i v domácnostech (např. v roce 2010 bylo na našem trhu nabízeno 5 typů inteligentních robotických vysávačů v ceně okolo 10 000 Kč). Před lidskou společnost to jistě postaví celou řadu zajímavých problémů k řešení:

• Nutnost začít učit mladou generaci ovládat roboty.

• Vyřešit efektivní řízení robotů a komunikaci s nimi lidským hlasem.

• Nezapomenout na řešení humánních a sociálních problémů, které budou doprovázet nasazování robotických systémů do praxe.

Branislav Lacko přednáší v Ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Kontaktovat jej můžete na adrese branislav.lacko@seznam.cz.

 

Autor: Branislav Lacko, VUT v Brně


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI