Print

Robot, nejlepší přítel člověka v průmyslu

-- 17.03.15

Když je těžká robota, nasaďte na ni robota. Tak by zřejmě znělo doporučení, na kterém by se shodli všichni dodavatelé robotů na trhu. Přijetí trendu rozvoje robotizace napříč českými a slovenskými továrnami však stále stojí na rozhodnutí jejich čelných představitelů. Právě ti se zapojili do průzkumu trhu na téma průmyslových robotů; průzkum dále srovnává současné výsledky s předešlým šetřením, jež proběhlo před čtyřmi lety. Jsme tedy připraveni na avizovaný velký příchod robotů?

Celosvětové statistiky uvádějí, že aktuální meziroční nárůst užívaných robotů se pohybuje okolo patnácti procent, přičemž stejný zdroj uvádí nárůst prodeje robotů na českém trhu až o třicet procent. Z těchto údajů by se dalo vyčíst, že si roboty opravdu klestí cestu k místním provozům. Naše redakce měla jedinečnou možnost některá tato data verifikovat v průzkumu, který realizovala mezi našimi čtenáři a dalšími skutečnými uživateli robotů, a to v porovnání s rokem 2011, kdy bylo šetření provedeno poprvé. Tato anketa ukázala, že k nárůstu opravdu dochází, jelikož zatímco v roce 2011 uvádělo 65 % respondentů, že roboty pořídili v průběhu uplynulých 2 let, v roce 2015 už je toto číslo o deset procent vyšší.

A potvrzení přichází také ze strany dodavatelů. „Z našeho pohledu došlo za poslední dva roky k nespornému oživení trhu a k nárůstu zájmu o roboty, ale i o automatizaci výroby celkově. Ruku v ruce s tím pak jde i výrazně vyšší počet realizovaných projektů,“ uvádí Michal Scholze ze společnosti STÄUBLI SYSTEMS, s. r. o. „Jednoznačně došlo k významnému růstu trhu u všech aplikací, tempo růstu se dokonce neustále zvyšuje,“ potvrzuje také Radek Velebil ze společnosti KUKA Roboter.

Růst bude pokračovat

Nárůst však dle výsledků studie není doložitelný pouze historickými údaji, ale také ve smýšlení uživatelů, kteří s tímto trendem počítají i v budoucích plánech, i když v historickém průzkumu byly patrné znaky optimismu způsobené tehdy odeznívající krizí z roku 2008.

I přesto však nárůst přichází také zde, a to zejména na úkor tehdejších plánů na snižování nákupů. V letošních výsledcích tedy o snižování investic v oblasti robotiky uvažují aktuální uživatelé

 pouze v devíti procentech, všichni ostatní budou 
nákupy navyšovat (63 %) nebo je alespoň zachovají na stejné úrovni (28 %).

„Pro rok 2015 počítáme s vyšší dynamikou růstu než v předchozím období a s ohledem na plánované zakázky a projekty zároveň předpokládáme, že toto tempo bude pokračovat i v roce 2016,“ potvrzuje výsledky Velebil, který dokládá plány, jež vycházejí z aktuálních zkušeností a z odezvy trhu.

Dánská společnost Universal Robots přikládá zásluhy růstu povědomí o výhodách nasazení robotických pracovišť. „Fakt, že robotizace výroby přináší kladné výsledky, je již delší dobu znám. Tento proces je urychlován mimo jiné požadavky malých a středně velkých firem na modernizaci výrobních procesů a na růst efektivity výroby. Požadavky jsou uskutečnitelné díky rostoucímu využití robotů, snižováním výrobních nákladů i díky možnosti spolupráce lidí se stroji,“ tvrdí Enrico Krog Iversen, výkonný ředitel společnosti Universal Robots.

Specifikum českého trhu však lze hledat i někde jinde. Nebude žádným překvapením, že klíčový pro robotiku je vývoj silně exponovaného automobilového průmyslu. „Výsledný počet instalovaných robotů samozřejmě silně ovlivňuje zájem ze strany automobilového průmyslu. Projekty v automobilovém průmyslu jsou obrovské a v minulých letech byly také často omezovány z důvodu vývoje trhu, ale už jdou opět výrazně nahoru,“ sdělil již v loňském roce naší redakci generální ředitel FANUC CZECH Petr Duchoslav. Sám však potvrdil, že velice pečlivě sledují trend v jiných oborech. I z našich výsledků je patrné, že rozmach jiných oborů začíná silně atakovat primát automobilového průmyslu v robotické dominanci. Zatímco v roce 2011 zde fungovalo 48 % aktivních robotických respondentů průzkumu, v roce 2015 to již bylo pouze 35 %, nejvíce na úkor navýšení v potravinářském, farmaceutickém, elektrotechnickém a plastikářském průmyslu. Zajímavostí může být pronikání také do oblasti zemědělství, například ve formě automatizovaných robotických dojicích systémů…

S přihlédnutím k další veřejné statistice dle Branislava Lacka zastupujícího nejen VÚT v Brně, ale také ČMSA je jen dobře, že v České republice sledujeme vzestupné tendence. „Český průmysl zaostává v počtu nasazených robotů na 10 000 pracovníků; zatímco evropský průměr je 82 

robotů, v ČR je jich v současné době pouze 70,“ 
vysvětluje Lacko. Pro ilustraci ještě dodává, že Německo – nejvyspělejší evropský stát – jich má 282 a v nejvíce zastoupené Jižní Koreji je jich dokonce 437. Paradoxní je v tomto srovnání pozice Číny. Ta uvádí pouze 30 robotů na deset tisíc pracovníků, ale v souvislosti s velikostí tamějšího průmyslu a s rostoucími ambicemi čínské vlády lze říct, že v oblasti robotizace může být Čína brzy světovým lídrem.

Faktory stojící za vzestupem robotů

Šíře současné nabídky průmyslových robotů, a to jak do velikosti či výkonu, tak i různých funkčních vlastností, je jedním z důvodů, proč se roboty těší stále větší oblibě. O rozmanitosti nabídky se ostatně mohli přesvědčit také návštěvníci nedávného semináře o průmyslové robotizaci pořádaného společností Trade Media International s. r. o. Současně zde vyplynuly najevo i další ukazatele, které jsou pozorovatelné i v evropském měřítku. Už jen aktuálně blížící se veletrh Hannover Messe, který je často považován za baštu evropské automatizace, poukazuje na měnící se výstavu robotů napříč veletrhem. „Roboti – to byla dosud většinou zařízení o váze několika tun, jež byla oddělena ochrannou zábranou a svou práci vykonávala ve velkém počtu taktů. Stále více se však tito železní kolegové prosazují i v malých podnicích, kde jsou využíváni mnohem flexibilněji a kde je jejich úkolem úzká spolupráce s člověkem,“ uvádějí v propozicích pořadatelé veletrhu a dodávají, „továrnám umožní nové roboty proměnu, která je čím dál tím důležitější vzhledem k individuálním přáním zákazníků a individualizaci sériové výroby. Využívání robotů se stává pro malé a středně velké firmy zajímavější protože se výrazně snižuje nákladnost a komplexnost programování.“

A právě přiblížit se aktuálním požadavkům na robotické aplikace vzešlým přímo z průmyslu spolu s ambicí rychlé realizace projektů, to je hlavní vodítko k úspěchu také u dodavatelů. „Cítíme trend přizpůsobování konstrukce robotů konkrétním aplikacím nebo požadavek na zjednodušení programování,“ poukazuje Velebil na zkušenosti společnosti KUKA Roboter. „Menší, bezpečnější a levnější… takovým směrem se budou roboty ubírat,“ domnívá se Enrico Krog Iversen, dle kterého je toto způsobeno zejména stále častějšími požadavky na růst efektivity a snižování výrobních nákladů středních a menších výrobních podniků.

Přestože z průzkumu vyplývá, že cena je pro většinu respondentů, kteří uvažují o realizaci robotických projektů, minoritní rozhodovací prvek, stejně víme, že o peníze jde „často vždy až na prvním místě“. Proto je potěšující také fakt, že roboty se dostávají do cenových hladin, které stále více uspokojivě odrážejí poměr cena/ výkon. „V mnoha případech se ovšem setkáváme s přístupem, kdy jsou nákupní oddělení zcela zaměřena výhradně na okamžitou cenu. Zákazník tak často není schopen posoudit hodnotu investice v delším horizontu a započítat i do budoucna nutné servisní náklady,“ posteskne si v jedné odpovědi Scholze. Naštěstí právě díky větší osvětě si uživatelé začínají uvědomovat, že u robotů je potřeba pracovat s delší návratností. V porovnání s minulým šetřením tak ubylo utopistů očekávajících návratnost investice do jednoho roku; nejčastěji uváděný časový interval návratnosti v řádu 2–4 let (75 %) doplnili respondenti, kteří si jsou vědomi delšího očekávání návratnosti (18 %).

Když už pak byla řeč o zohledňování jednotlivých faktorů při uvažování o nákupu robotů, jednoznačný prim zde hrála spolehlivost zařízení a technická podpora ze strany dodavatele,kde respondenti očekávají nejen prvotřídní servis, ale také pomoc při havarijních situacích. „K nejčastějším požadavkům našich zákazníků patří nejen kurzy obsluhy a programování robotů, ale také servisní smlouvy s garantovanými dojezdovými časy kratšími než 24 hodin,“ potvrzuje znovu Velebil.

Petr Duchoslav ze společnosti FANUC CZECH pak shrnuje deset základních důvodů, proč investovat do robotů: „Průmyslové roboty nevyrábějí zmetky, rychlost robotů nikdo nepřekoná,jejich využití řeší problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, automatizace výroby zvyšuje její pružnost, roboty zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců, nedokonalost je s roboty minulostí, požadavky na velikost pracoviště se zmenšují, bezpečnost se s roboty nesnižuje, ba naopak, robotické systémy redukují náklady na výrobu a v neposlední řadě robotiku podporuje i Evropská unie.“

Robot nekončí v rameni

Už jen při pouhém pohledu na výsledky ankety je patrné, že kdysi tradiční funkce robota, což bylo přenášení těžkých břemen, je dnes vnímána pouze jako jakási startovací funkce. Od robota se stále častěji vyžadují preciznější operace a plnění mnohem sofistikovanějších úkolů než dříve. Samozřejmostí je použití robotů při montáži či svařování, v daleko větší míře však pronikají i do dříve nepředstavitelných procesů.

Důvodem je zejména fakt, že existuje řada podpůrných firem, které pro konkrétní automatizovanou technologii nabízejí různá přídavná zařízení pro lepší využití robotů ve výrobě. Podstata však vychází přímo zevnitř robota, jelikož dnešní používané řídicí systémy umožňují poměrně snadno ovládat i vysoce sofistikované funkce. Dokonce i samotné programování robotů je dnes podporováno vizualizačními technikami, které ovládání robotů značně usnadňují a zkracují dobu změny ovládacích programů.

Samostatnou kapitolu představují systémy strojového vidění, které jsou s robotickými aplikacemi stále častěji spojovány. Například jen v oblasti nasazení robotického ramene s účinnou kamerou za účelem přesné kontroly kvality se v posledních letech rojí jedna případová studie za druhou.

„Systém ABB Integrated Vision optimalizuje kromě zvýšení kvality a flexibility také kvalitu výroby a maximalizuje inspekci a kontrolu tím, že dává robotům schopnost vidět,“ vysvětluje Klas Bengtsson, produktový manažer společnosti ABB, výhody svého řešení pro robotiku založeného na funkčních prvcích společnosti COGNEX, která si drží přední pozici v oblasti dodávek strojového vidění. „Firmy mohou efektivně využívat robotické systémy naváděné počítačovým viděním, čímž mohou zvýšit objem výroby a zároveň snížit výrobní náklady, zlepšit kvalitu produktů a omezit nutnost předělávek i počet zmetků,“ dodává Bengtsson. Obdobná řešení pak najdeme u většiny dodavatelů robotů, například u firmy KUKA Roboter to mohou být šestiosé malé roboty řady KR Agilus s integrovaným systémem VisionPro pro zpracování obrazu.

Já a můj věrný přítel robot aneb konec strachu z robotů

Ruku v ruce dnes dokážou operátoři a roboty kráčet výrobním procesem. Ač budou neustále zaznívat názory, že robot je pouze prach sprostým zlodějem pracovních míst, už dlouhodobě se nejen jejich dodavatelé snaží tato prohlášení mírnit. „Ano, roboty berou lidem práci. Ale berou jim práci špinavou, nebezpečnou, stereotypní a v mnoha případech zdravotně závadnou,“ uvádí Scholze názor sdílený ve společnosti Stäubli Systems, s. r. o. Považme, na jednu stranu je v současné společensko-ekonomické situaci těžké mluvit o tom, že by měl jakékoli pracovní místo nahradit stroj, ale proč mají být lidé zbytečně vystaveni zdraví škodlivé práci, když ji může vykonávat substituční nástroj? „Dlouhodobá zkušenost ukazuje, že firmy investující do automatizace pomocí průmyslových robotů patří mezi tahouny trhu a díky tomu navyšují své výrobní objemy.

Důsledkem tohoto nárůstu produkce jsou opět nová pracovní místa,“ spěchá s odpovědí Velebil a jedním dechem dodává, „je nutno si uvědomit, že bez nezbytné úrovně automatizace by výroba některých produktů v prostoru EU nebyla ekonomicky realizovatelná. Můžeme tedy tvrdit, že nasazení průmyslových robotů ve výrobě dlouhodobě podporuje vyšší zaměstnanost. Navíc jedním z nejčastějších problémů, který firmy řeší, je to, že nejsou schopny některé činnosti obsadit kvalifikovanými a spolehlivými pracovníky.“

Situace, kdy by roboty lidskou práci plně nahradily, není tak častá, avšak přibývá řešení, kdy robot i člověk pracují současně, čímž se maximalizuje možný výkon pramenící z lidského důvtipu a strojové preciznosti. V takovýchto případech se logicky nabízí otázka bezpečnosti.

Současná nabídka robotů již ale přináší řadu řešení, která umožňují postupné odstraňování bezpečnostních bariér z robotických pracovišť. Jedním z nich je třeba loni představený robot společnosti ABB. Jeho robotická paže je plně uzpůsobena ke spolupráci s lidmi a uplatní se například při sestavování drobných součástí. „Jméno YuMi (odkazující na You and Me, tedy ty a já) vystihuje pravého ducha spolupráce mezi lidmi a stroji. Lidé a roboty společně vykonávají úkoly způsobem, jaký jsme si nikdy dřív nedokázali představit,“ konstatuje Per Vegard Nerseth, globální ředitel ABB pro robotiku.

Nabídku vlastních kolaborativních řešení pro robotiku však najdeme takřka u každého současného dodavatele robotických zařízení a vždy si můžeme být jisti, že otázka bezpečnosti je při jejich nasazení řešena se vší precizností a s legislativními nároky. „Bezpečnostní systém společnosti Universal Robots je schválen a certifikován TÜV. Celých 80 % z tisíců kolaborativních robotů UR nainstalovaných po celém světě pracuje vedle lidské obsluhy bez jakéhokoli bezpečnostního ohrazení. To je umožněno pokročilým bezpečnostním systémem nejnovější generace lehkých robotů UR společně s analýzou rizik,“ stvrzuje svá slova Krog Iversen.

A co za další čtyři roky…

Roboty jsou mezi námi. Pokud bychom šli nad rámec průmyslových aplikací, tak roboty jsou všeobecně současnou realitou blížící se některým vědeckofantastickým románům a možná i trochu děsivě naplňují černé předpovědi Čapkovy i jiných klasiků. Jak vidno výše, u robotů v průmyslových aplikacích se naštěstí nemusíme obávat, že by nám chystaly soudný den, byť jen pro naše pracovní místa. Na druhou stranu budeme-li citovat jistého kalifornského guvernéra v jeho ikonické robotí roli, mohli bychom říct, že roboty se nevracejí, ale určitě je faktem, že ROBOTY PŘICHÁZEJÍ! A kolik jich tady bude za zmíněné čtyři roky? To si zřejmě povíme při dalším průzkumu trhu… ce

Autor: Lukáš Smelík, Control Engineering Česko


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Technical Computing Camp 2019
2019-09-05 - 2019-09-06
Místo: Hotel Fontána, Brněnská přehrada
Moderní technologie ve farmacii
2019-09-24 - 2019-09-24
Místo: Brno
Moderní technologie v potravinářství
2019-09-25 - 2019-09-25
Místo: Brno
Mezinárodní strojírenský veletrh 2019
2019-10-07 - 2019-10-11
Místo: Výstaviště Brno
MSV TOUR 2019
2019-10-07 - 2019-10-10
Místo: MSV, Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI