Print

Rekordní výkon a plná automatizace v minimálním prostoru – na Zlínsku funguje nejmodernější stáčírna ve střední Evropě

-- 19.11.19

Rodinnou firmu DF Partner z Neubuze na Zlínsku založili v červnu 1990 tři bratři. Známá je především jako výrobce autochemie a autokosmetiky značky SHERON, která je na českém trhu od roku 1994. Ročně zde s 210 zaměstnanci vyrobí 40 milionů litrů produktů, po nichž je taková poptávka, že musela přijít na řadu automatizace. Od začátku letošního října využívají novou, plně automatizovanou stáčecí linku, která nemá ve střední Evropě obdoby.

Nová technologie umožnila zdvojnásobit dosavadní výrobní kapacitu a ulehčila naskladňování zboží na hlavní zimní sezónu. V současnosti má výrobní areál cca 18 tis. paletových míst, z toho 15 tis. je určeno pro hotové výrobky. Další 3 tis. paletových míst jsou zde určeny pro suroviny k výrobě. Nová linka zrychlila produkci a poskytla možnost vyrábět v in‑time režimu. Technologie rovněž umožnila zvýšit hodinovou výrobní kapacitu až na dva kamiony. Jednou ze zajímavostí je fakt, že nová plnicí linka dosahuje trojnásobného výkonu než stávájící plnicí linky, a to při výrazně nižší potřebě pracovníků během procesu. Vzhledem k výkonu linky a vysoké úrovni automatizace dochází k úspoře 14 pracovníků při dosažení stejného výrobního objemu, v porovnání se stávajícími
technologiemi.

Rozhodnutí o pořízení linky padlo v roce 2017. „Asi půl roku jsme plánovali zadání, aby linka byla funkční podle našich představ. Na vývoji jsme pracovali s technologem a majitelem společnosti, každý do vývoje vnesl své. Na konci roku 2017 jsme měli zpracováno hotové zadání. Následně jsme oslovili celkem jedenáct dodavatelů a výrobců těchto plnicích technologií s tím, že nakonec zůstali čtyři stateční. Ti ostatní si tak trochu ťukali na čelo, co jsme to za blázny, když chceme takto výkonnou linku s poměrně velkým rozsahem automatizace a napojením na náš informační systém nacpat do tak malého prostoru,“ přiblížil zrod nové technologie ředitel výroby společnosti DF Partner Adam Nezval. V roce 2018 proběhlo nesčetně mnoho hodin jednání s potenciálními dodavateli a v témže roce byl otevřen i dotační projekt na technologie s názvem Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. „Zpracovali jsme zadání a v rámci dotačního programu nám byla přiznána dotace ve výši 35 % nákladů. Na konci loňského roku jsme vyhlásili výběrové řízení a z oněch čtyř statečných nakonec svou nabídku doručili dva dodavatelé; podle našich hodnoticích kritérií jsme nakonec vybrali vítěze – českou společnost IMACO, která od ledna letošního roku začala pracovat na instalaci linky,“ vysvětlil Nezval.

Jak se nově vyrábí voda do ostřikovačů?

První operace probíhá na automatickém stavěči obalů. Skládá se z násypky s prázdnými obaly, odkud tyto kanystry míří do bubnu, který rotuje a vynáší je na dopravní pás. Další operace spočívá v nasazování nosného ucha. Kromě plnění do HDPE obalů mají i PET program, pro který si sami vyrábějí obaly. Na tyto plastové výrobky se nejdříve automaticky nasazují odnosná ucha. Zařízení tedy zajistí jejich automatické nacvaknutí. Následuje kontrolní zařízení, které hlídá správnost této operace. Pokud je něco špatně, dochází k vyřazení do prostoru pro neshodné výrobky. Dále je na lince zařízení pro rozřazování do dvou linií. Jedná se vlastně o předpřípravu pro plnění. Prázdné kanystry se dostávají na plnicí stroj se šestnácti plnicími trny; plníme ve dvou liniích po osmi kanystrech. V jednom taktu je naplněno všech šestnáct kanystrů, tj. osmdesát litrů najednou.

Dalším krokem je uzavírání na automatickém stroji se zásobníkem na uzávěry a s hlídáním stavu zásob. Následuje další kontrolní zařízení, jež ověřuje, zda je na kanystr opatřen uzávěrem a zda tento není aplikován křivě. Pro většinu kontrol, ať už uzávěrů, nebo etiket, jsou využívány kamerové systémy. I zde, pokud je zjištěna nesrovnalost, je výrobek odkloněn na dopravník pro neshodné výrobky.

Dalším důležitým prvkem je průběžná váha, která hlídá hmotnost každého výrobku. V okamžiku, kdy je hmotnost mimo danou toleranci, je výrobek opět vyřazen. Váha je navíc přímo napojena na plnič, jemuž předává informaci, který konkrétní kanystr byl pod normativní hmotností, a plnič automaticky dávku upraví. Pokud váha zaregistruje několik po sobě jdoucích neshod, veškeré operace před plněním se zastaví.

Následuje operace aplikace etikety. K její finální podobě přispěl svým nápadem rovněž jednatel společnosti Pavel Drha, který trval na instalaci dvou etiketovacích jednotek za sebou. Cílem bylo zcela odstranit jakékoli přestavbové časy potřebné pro výměnu návinů etiket. Na první etiketovací jednotce je prováděna aplikace přední i zadní etikety a na druhé jsou předchystány další plné náviny. Sleduje se stav zásob a v okamžiku, kdy etiketa dojde, automaticky se vše přepne na předchystaný návin. Dalším důvodem pro zdvojení etiketovacích jednotek byl fakt, že linka při svém výkonu vyžaduje výrobu velkých sérií a cílem při plánování je nyní sdružovat i ty výrobní série, jejichž odlišnost je pouze v rozdílné etiketě. Zdvojené etiketovací zařízení tak využíváme i při výrobě menších sérií.

Když budeme pokračovat po lince dále, narazíme na zařízení kontrolující etikety. Kamerový systém zde kontroluje správnost etikety, tzn. jestli je etiketa opravdu určena pro tento výrobek, a sleduje rovněž její vycentrování na předem definovaném místě obalu.

Následuje nejdelší kombinovaný stroj, který se skládá ze čtyř částí. Prvním je řadicí zařízení, které vytváří formaci skupinového balení. Takto zformované výrobky přejíždějí do kartonovačky s novým typem kartonu wrap‑around.

Následuje balicí zařízení, kde jsou výrobky baleny do fólie a putují do horkovzdušného tunelu, kde se fólie „zapeče“ a smrští. Takto zabalené skupiny výrobků pokračují na další zdvojené etiketovací zařízení, kde se lepí skupinové etikety. Následuje další kontrolní bod, kde je zjišťována hmotnost skupinového balení.

Důvodem byl požadavek na absolutní jistotu, že než dojde k paletizaci, bude vše v naprostém pořádku. Přes akumulační dopravník pokračují výrobky do předposlední fáze, kterou je paletizace. Ta je plně automatizovaná se zásobníkem pro palety a proložky. V okamžiku, kdy je paleta seskládána, je ještě jednou zvážena a poté přepravena na ovinovací stroj. Odtud celá paleta putuje do prostoru, kde dochází k aplikaci paletového štítku. I zde je na otočném můstku instalováno hmotností čidlo a ještě jednou je porovnána hmotnost seskládané palety a palety po aplikaci paletového štítku. Do expedice se tak dostane pouze ucelená přepravní jednotka.

Požadovaný výkon linky je dimenzován na 3 600 kusů pětilitrových lahví a její garantovaný výkon představuje 3 000 kusů. Celá linka je stavěna pro 11 typů obalů z HDPE a PET o objemu 1–5 litrů. Všechna zařízení, která na lince pracují, jsou napojena na podnikový informační systém, jenž u každého výrobku archivuje jeho parametry. Během výroby tak jednotlivá zařízení čerpají data o výrobku bez nutnosti nastavení parametrů obsluhou.

Autor: Vítězslav Fejfar


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba 2020
2020-06-09 - 2020-06-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-06-10 - 2020-06-10
Místo: Brno
Marketing 4 Engineering
2020-06-11 - 2020-06-11
Místo: Praha

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI