Print

Průzkum trhu: Strojové vidění ohlídá kvalitu a zvýší tempo výroby

-- 14.03.16

Kamerové systémy se již několik let těší rostoucí přízni. Letmý pohled do výsledků letošního průzkumu trhu mezi našimi čtenáři navíc ukazuje, že investice do nasazování těchto systému jen tak neochladnou.

Již z prvního průzkumu trhu, který jsme v redakci na téma strojové vidění provedli, bylo patrné, že dodavatelé těchto řešení se mohou těšit na světlejší zítřky. Tehdy více než polovina respondentů uváděla, že nákupy aplikací zcela jistě porostou. Také letošní čísla ukazují, že žádný z dotázaných neuvažuje o snížení nákupů, ba právě naopak; skoro osmdesát procent uživatelů přemýšlí o výraznějším posílení výroby v této oblasti.

Zmetkovitost se neodpouští

Jedním z klíčových bodů dalšího rozměru šetření bylo odhalit příčiny této obliby, kterou jsme si již trochu neprofesionálně dovolili brát více než jako hypotézu v samotném počátku průzkumu. Jednoznačným vítězem této kategorie se stal faktor snížení počtu vadných výrobků a celkové zlepšení kvality finálního produktu.

„Zvyšující se počet systémů strojového vidění nasazených ve výrobě spočívá v narůstajícím tlaku na kvalitu výrobků, náklady a rychlost výroby. Potřeba přenášet samotný obraz či výsledky kamerových testů do nadřazených systémů je důsledkem nutnosti zdokumentovat a trasovat výrobek v každé fázi výroby a logistiky,“ objasnil problematiku Tomáš Gřeš z firmy ATEsystem. Jeho slova potvrzují i ostatní příčky grafu, který odhaluje výhody, jež vedou uživatele k nasazování strojového vidění do výroby.

Zajímavé je, že jejich častá provázanost může vést k chybné domněnce, že jistou korelaci v oblibě by bylo možno spatřovat v nárůstu robotiky na tuzemském trhu. „Miniaturizace kamer a zvyšování výpočetního výkonu vision systémů umožnily provádění náročných operací v reálném čase, včetně učících se systémů. Nicméně trh se strojovým viděním roste jako celek a robotika je jedním z odvětví, kde je zpracování obrazu masivně nasazováno,“ dodal Gřeš. Je tak patrné, že tento faktor nehraje nikterak významnou roli. Obchodní a produktový manažer společnosti SCHMACHTL CZ Jiří Lžíčař však vidí souvislost jinde: „Jsme přesvědčeni, že posilování robotiky úzce souvisí s potřebami zefektivnit výrobu, s čímž jde ruku v ruce i možnost použití strojového vidění.“

Pod strojohledem: auta, léky i vojenská technika

Kde bude podle vás nasazováno strojové vidění nejčastěji? Jaký je váš tip? Není třeba dlouho chodit kolem horké kaše, protože jde samozřejmě o oblast automotivu, která ostatně dlouhodobě patří k nejperspektivnějším oborům v případě nasazování většiny moderních technologií.

Velké uplatnění však tyto technologie najdou také v potravinářství, ve farmacii, v balicí technice či v elektroprůmyslu. Zajímavé bude jejich pronikání i do tak netradičních oborů, jako jsou zdravotnictví či vojenství.

Zatímco v oblasti automobilového průmyslu dochází ke shodě, pro jaké obory je strojové vidění perspektivní a kde se u nás skutečně užívá, pro ostatní je skutečných aplikací již o něco méně, než je jeho potenciál. Zde však má pokrok větší ambice.

„Kamerové systémy byly ještě před 10 lety nasazovány výjimečně, což bylo způsobeno zejména nejistotou a cenou technologií. Leč přísnější požadavky koncových zákazníků nejen v automobilovém průmyslu, ale výrazně také v potravinářství, farmacii či elektrotechnice tento stav velmi rychle mění,“ potvrdil také Jan Kučera ze společnosti COGNEX.

Ten také vyjmenoval příklady běžných aplikací, mezi které jistě patří kontrola přítomnosti dílu, čtení textu a kódu, kontrola barvy, měření rozměru nebo navádění robotu. Množství typických aplikací však tímto výčtem zdaleka nekončí. Navíc nemusí vždy jít o krabicová řešení, ale daleko zajímavější se stávají v rukou schopných projektantů, kteří vlastnosti strojového vidění dokážou využít v netušených aplikacích. Někteří se na ně třeba i specializují.

„Zakázkových řešení popravdě neděláme mnoho, jedná se převážně o atypická a speciální řešení. V poslední době jsme např. dokončovali kamerové prostorové měření tvarů řeziva na vstupu linky plně automatizované pily,“ poukazoval na své reference Roman Cagaš, ředitel Moravských přístrojů, který dále připomněl, že cenová dostupnost jejich řešení navíc neomezuje použití strojového vidění v téměř žádné aplikaci.

Zkušenosti s nezvyklým využitím mají také jiní dodavatelé. „Vzpomínám si, že jsme se kdysi pokoušeli navigovat robot v plně automatizované dojírně krav. Jako ,výzkumný úkol‘ zajímavé, ale raději se budeme držet tradičních odvětví,“ přidal se ke svým kolegům Radislav Vilím, generální ředitel společnosti Omron Electronics. Jedním dechem však ubezpečoval, že s rostoucím povědomím zákazníků o možnostech těchto systémů jsou v poslední době požadavky reálnější, než tomu bylo v minulosti.

Několik zajímavých aplikací vzešlo také z odpovědí našich respondentů, kteří aktuálně potřebují např. kontrolu povrchových vad, on-line kontrolu podvozkových rámů, znovu zmiňované odhalování vad, zde například pro skleněné obaly, či aplikace pro měření teploty barvy.

Nejnižší cena ještě zakázku nedělá

Levné nerovná se ještě dobré – jako by přestávala platit typická česká rovnice, pokud přecházíme k otázce hlavních faktorů, které zákazníci porovnávají při pořizování strojového vidění. „Typické je, že většina zákazníků požaduje předvedení systému v konkrétní aplikaci,“ odpověděl Vilím na dotaz, jenž se týkal tradičních požadavků zákazníka. A opravdu! Schopnost přizpůsobit se požadavkům jednotlivých aplikacíje klíčovým elementem úspěšné implementace.

Samozřejmě dnes již ani samotný nákup není konečným příznakem. Ve valné většině případů hledí technici při řešení dále do budoucnosti a zajímají se také o následnou poprodejní podporu, ale nejen o tu. „Dalším faktorem jsou možnosti, jak rozšířit systém v budoucnu. Jedná se např. o možnost využít strojové vidění pro měření rozměrů a zároveň čtení kódů,“ neopomněl dodat Lžíčař.

A na povaze aplikace často také závisí otázka, zda je stroj skutečně efektivnější a spolehlivější než lidský faktor. Trochu je z toho patrná určitá nedůvěra, která jako by byla ve výrobě stále zakořeněna. Spolehlivost systému pro jakoukoli aplikaci totiž neočekává ani polovina z dotázaných.

Více dat = více strojového vidění

Není náhodou, že systémům strojového vidění předvídají lepší budoucnost nejen dodavatelé, ale také jejich zákazníci. Snad nikdy v minulosti nebyl kladen takový důraz na měření a hlavně na analýzu dat jako nyní. „Nadále poroste výkon používaného hardwaru a komplexnost algoritmů. Tím bude docházet k jejich masivnějšímu nasazování a rozšiřování do dalších segmentů. Požadavky na integrovaná řešení porostou a stále šikovnější stroje budou ve výrobním procesu nahrazovat lidskou činnost,“ pokračoval Vilím.

Tématem jsme dostihli i všudypřítomného ducha aktuálně diskutované průmyslové revoluce. A jako u všech jejích aspektů se také o jejím vlivu na trh strojového vidění svedla nemalá diskuse. Zatímco většina respondentů z trhu si myslí, že příčiny by se měly hledat jinde, někdy i tato většina připouští, že možná logicky do těchto diskusí nárůst zájmu spadá. „Pozorujeme požadavky vyplývající z rozšíření povědomí o Průmyslu 4.0, myslíme si tedy, že by mohl mít vliv na použití kamerových systémů a čteček čárových kódů obecně, protože pro tuto technologii jsou nové požadavky ohromnou příležitostí,“ vysvětlil svou vizi Kučera, jehož COGNEX má na německých trzích možnost pozorovat tyto tlaky již delší dobu.

Trend pak spatřuje také ve snadnější obsluze a monitoringu pomocí mobilních zařízení. Rovněž Tomáš Gřeš z ATEsystemu souhlasí se zařazením technologií pro strojové vidění do konceptu budoucích továren a myslí si, že i související rozvoj internetu věcí by mohl zavést strojové vidění mimo průmysl a snížit tak koncovou cenu řešení i v průmyslu. Na závěr však apeluje ještě jednou na potenciální uživatele strojového vidění: „Zákazník si především musí uvědomit, co od systému strojového vidění očekává. Žádné řešení není samospasitelné, a pokud je kamerový systém nasazen špatně či neodborně, může způsobit více problémů než užitku.“ ce

Autor: Lukáš Smelík, Control Engineering


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Bezpečnost v průmyslu
2020-11-04 - 2020-11-04
Místo: Brno
EX prostředí 2020
2020-11-05 - 2020-11-05
Místo: Brno
Fórum údržby 2020
2020-12-01 - 2020-12-01
Místo: Praha
Amper 2021
2021-03-15 - 2021-03-19
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI