Print

Průmyslové sítě dávají infrastruktuře vyšší hodnotu

-- 25.07.16

Dnešní, k webu připojený a okolo dat soustředěný svět je plný nových technologií, které lze použít pro připojení věcí novými způsoby a pro sdílení informací i přes dříve nepřekročitelné hranice. 

Krajina systémů pro řízení procesů se za posledních pět let zcela změnila. Průmysl se ze světa, kde nejmodernějším řešením byla integrace procesních dat do systémů plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning – ERP), posunul do říše zcela propojených, distribuovaných a k síti neustále připojených systémů a k zařízením, která před pár lety ještě vůbec neexistovala. 

Bez ohledu na název – průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things – IIoT), Průmysl 4.0, digitální závod nebo připojený podnik – už zde s námi tyto technologie zůstanou. Představují mnoho nových příležitostí pro poskytování hodnoty stávajícím technologiím, ale vyžadují, aby uživatelé změnili své pracovní návyky a způsob uvažování. To, co fungovalo před pouhými pěti lety, nemusí nutně platit dnes. Při správné implementaci však tyto technologie poskytnou firmám, které je využívají, hlubší porozumění všem aspektům jejich světa. 

Sledování, analýza dat a nové zdroje

Svět přijímá myšlenku sledovat co nejvíce dat, jak je to jen možné. Vyvíjejí se nové aplikace, jejichž účelem je zasílat notifikace, zobrazovat data prakticky použitelnými způsoby a poskytovat každému informace, aby je mohl použít k optimalizaci svého života. Proč by se měl svět výroby chovat jinak? 

Spotřeba energie je příkladem nových datových toků dostupných uživatelům. K webu připojené elektroměry, plynoměry a průtokoměry umožňují přístup pro získání informací v reálném čase o spotřebě vody, stlačeného vzduchu, plynu, elektřiny a páry. Tyto informace lze porovnávat s fakturací od rozvodných závodů a zjistit, ve kterém období dne je nejefektivnější spouštět proces, a získat tak kontrolu nad účtovanými náklady, která by dříve vyžadovala spoustu manuálních výpočtů. 

Technologie využívané mimo svět výroby, jako jsou majáky, geo-fencing (monitorování geografické zóny) a chytré telefony s funkčností GPS, lze implementovat v procesním závodě a získat tak v reálném čase přehled o tom, kde se v závodě zrovna pracovníci nacházejí. Informace mohou poskytovat místně specifické výstrahy a v případě náležitého zabezpečení mohou v určitých fyzických lokalitách dovolovat řízení procesu z mobilních zařízení. 

To může mít obrovský dopad na zdraví a bezpečnost. Bezpečnostní tým si může na mobilním telefonu nebo tabletu vyvolat mapu závodu a vidět, kde se v kterémkoli okamžiku kdo nachází. To může ušetřit čas a zdroje potřebné pro evidování všech pracovníků v případě požáru, přírodní katastrofy nebo jiné události. 

Integrace zařízení a systémů

Jednou z nejobtížnějších překážek při integraci zařízení podporujících IIoT je jejich začlenění do stávajících systémů. Díky použití otevřených komunikačních platforem (Open Platform Communication – OPC), služeb distribuce dat (Data Distribution Service – DDS) a protokolu Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) je integrace nových zařízení nyní snadná – stačí jen přidat je jako uzel do stávající sítě. MQTT je protokol internetu věcí (IoT) postavený na architektuře Machine-to-Machine (M2M), což distribuovanému poli zařízení usnadňuje komunikaci, sdílení stavu a odečet parametrů prostředí. 

Stále větší počet firem vyvíjejících zařízení, jež podporuje IoT, s sebou přináší stále větší počet komunikačních protokolů. Skupina zařízení vyrobených jedním výrobcem bude pravděpodobně schopna navzájem komunikovat, ale už ne se zařízeními od jiné firmy. Použitím metod, jako jsou OPC, DDS nebo MQTT, jako mostu mezi stávajícím systémem a novými zařízeními je tento problém téměř zcela odstraněn. 

Mnoho stávajících systémů využívá metody OPC nebo DDS a řada velkých výrobců softwaru vydává komunikační vazby MQTT zajišťující kompatibilitu mezi jejich systémy a zařízeními IIoT. Doplnění těchto informací přináší větší kontext procesnímu řízení. Data ze systému ERP a jiných systémů pro operativní řízení výroby (Manufacturing Execution System – MES) přinášejí systému vyšší hodnotu. Udržovat si technologický náskok je snadnější než kdy dříve. Použití IoT je mnohem levnější než u předchozích technologických milníků, protože integrace zařízení nevyžaduje obrovské počáteční investice a pracovní úsilí. 

Alex Marcy, P.E., je majitel a prezident společnosti Corso Systems, systémového integrátora se sídlem v Chicagu. Společnost Corso Systems je obsahový partner vydavatelství CFE Media. Upravil Chris Vavra, redaktor časopisu Control Engineering, cvavra@cfemedia.com.

 


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI