Print

Průmysl „poháněný“ k úspěchu

-- 12.11.12

Hned několik nezávislých zdrojů uvádí, že celých 60 % elektrické energie spotřebované v průmyslu jde na pohon mechanických zařízení. Vezmeme-li v úvahu, že průmysl všeobecně spotřebuje více energie, než to dokážou všechny domácnosti dohromady, a přisadíme-li všeobecnou snahu o úsporu energií, dostaneme se k závěru, že pohonům bychom měli věnovat opravdu zvýšenou pozornost. A právě to jsme v tomto průzkumu udělali…

Pokud bychom hovořili dále v řeči čísel a vycházeli bychom přitom z informace, že zhruba třetinu spotřeby elektrické energie v ČR v hodnotě cca 22 TWh představuje průmysl, dostali bychom se k číslu 13 TWh připadajících na pohon průmyslových zařízení. A to rozhodně není při stále rostoucích cenách energií nikterak malé číslo. Sledovat tedy nové trendy v této oblasti je jednou z možných cest, jak snížit náklady na samotnou výrobu.

„Současný trh v oblasti pohonů vykazuje stabilní nárůst, což je jistě ovlivněno faktem, že 60 % energie v průmyslu spotřebovávají elektrické motory. Je tedy vhodné nahrazovat starší motory novými, jež mají vyšší účinnost a také možnost regulovat otáčky, a šetřit tak náklady na spotřebovanou elektrickou energii s rychlou návratností investice,“ objasňuje tzv. optimální cestu Naděžda Pavelková, senior produktová manažerka společnosti ABB. Drží-li se však této výzvy vlastníci výrobních kapacit v ČR a na Slovensku, pomáhal zjistit průzkum trhu s pracovním názvem Pohony, motory a příslušenství, kde jsme se na danou problematiku ptali našich čtenářů.

Měnící se pohled na měniče

Stejně jako před necelými třemi lety se v průzkumu potvrdilo, že většinový podíl na trhu tvoří bez velkého překvapení pohony z kategorie asynchronních, které mají nejčastější využití pro přenos energie. Uplatnění ovšem nacházejí ve značné míře také při dalších běžných činnostech, jako je pohánění dopravníkových pásů, odsávání prachu či ventilace. Přestože byste se například v jedné z největších veřejně dostupných encyklopedií dočetli, že u běžných asynchronních motorů se instalace frekvenčních měničů pro regulaci ovládání rychlosti nevyužívá kvůli její neekonomičnosti, průmyslové aplikace prokazují pravý opak.

Až dvě třetiny dotázaných dnes disponují pohony, které jsou opatřeny zařízeními pro regulaci rychlosti, přičemž při nákupu vychází asi jedna ku jedné poměr koupě měniče u stejného výrobce, jako je tomu například u pohonu. „Standardně tvoří frekvenční měniče asi desetinu obratu,“ konstatuje Jaroslav Čada, ředitel společnosti Opis Engineering, a David Wurst ze společnosti Schneider Electric se přidává: „Frekvenční měnič je jádrem naší pohonářské nabídky.“ Sám Wurst pak vyzdvihuje zejména řešení Altivar, které nachází největší uplatnění u jeřábové techniky.

Konkrétní procentuální vyjádření pak potvrzuje, že běžně jsou frekvenční měniče instalovány ve 30–40 % zařízení podniku. Pro více informací o možnostech užití frekvenčních měničů doporučujeme článek Možnosti a omezení použití pohonů s frekvenčním měničem (viz infobox na str. 26). Z dat získaných od našich respondentů vyplývá, že téměř polovina motorů užívaných v průmyslovém prostředí dosahuje výkonu 1–5 kW a druhou nejčetněji zastoupenou škálou jsou aplikace s 10–100 kW výkonu – tady lze předpokládat, že jde zejména o větší venkovní aplikace. U aktuálních trendů na trhu pohonů není radno zapomenout ani na zvyšující se podíl pohonů s převodovkami či se zabudovaným softstartem nebo na rostoucí procento využívání servomotorů (nejen pro aplikace CNC strojů).

Aby zákazník zůstal v poho… dě

Ačkoli z úst námi oslovených výrobců a dodavatelů zaznívá poměrně značný optimismus pramenící z průběžných výsledků segmentu, při pohledu na resumé naší ankety se to jednoznačně potvrdit nedá – hodnoty 0 procent dosáhla například položka, která by v nejbližším období pomohla zvýšit objem nákupu pohonů. Jak už jsme se zmiňovali v jiných průzkumech, procesní zákazník je také velice náročný zákazník. Není tedy od věci podívat se na souhrn jeho dnešních požadavků.

 Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující nákup se tak většinou řadí spolehlivost zařízení, technická podpora, snadné použití a energetická účinnost. David Wurst má o nejdůležitějším požadavku zákazníků jeho společnosti také svou představu, která výše uvedené jen podtrhuje: „Je to především již zmíněná technická a aplikační podpora. Servis funguje 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Naši aplikační specialisté pomáhají zákazníkům s technickou specifikací přímo u nich v provozu. Běžně nabízíme prodlouženou záruku nebo celou řadu servisních smluv – včetně možnosti zřízení servisního skladu pro potřebu velmi rychlého zásahu v řádu hodin.“

Kam trh pohání dnešní pohony?

O nutnosti bedlivě sledovat obor pohonů jsme se jistě dávno přesvědčili (i když předpokládám, že u většiny našich pozorných čtenářů to nebylo potřeba). Ovšem aby průmysl mohl dále pracovat na snaze optimalizovat výrobu, je nutno neustále hledat řešení, která jej v tomto budou podporovat. Kam směřuje dnešní nabídka, se nám snažili poodhalit oslovení zástupci trhu. „Zajímavou novinkou v oblasti pohonů jsou synchronní reluktanční motory, které s nově vyvinutým softwarem měničů frekvence dosahují minimalizace rozměrů a zvýšení účinnosti,“ zmiňuje se Naděžda Pavelková z ABB a také Jaroslav Čada ze společnosti OPIS Engineering vidí budoucnost ve frekvenčních měničích, a to hlavně kvůli jejich klesající ceně. Velkou měrou se podle něj podepíše na trhu také zavádění motorů s účinností IE3.

Stejně jako jsme tento text společně započali, v podstatě jej tak i ukončíme. „Úspory energií – to je klíčové slovo současnosti a zároveň podmínka úspěšné budoucnosti,“ zní odpověď zástupce společnosti Schneider Electric na otázku, jaké bude heslo budoucnosti pro pohony. „Elektrické pohony hrají v této oblasti logicky klíčovou roli. Například nasazením frekvenčních měničů uživatelé běžně dosahují energetických úspor v řádu několika desítek procent. Boom zažívají také decentralizované inteligentní kompaktní pohony, které představují jednoduché a ekonomické řešení pro pomocné pohony na strojích a výrobních linkách,“ doplňuje své tvrzení David Wurst.

                

Autor: Lukáš Smelík, Control Engineering Česko


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba 2020
2020-06-09 - 2020-06-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-06-10 - 2020-06-10
Místo: Brno
Marketing 4 Engineering
2020-06-11 - 2020-06-11
Místo: Praha

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI