Print

Procesní analyzátory

-- 31.03.08

Když potřebujeme monitorovat procesní proměnnou mimo „velkou čtyřku“ (tlak, průtok, teplota a výška hladiny), obvykle to dokáže nějaký typ analyzátoru procesů. Tato kategorie přístrojové techniky se dělí na následující čtyři podskupiny:

  • složení – detekují a měří konkrétní chemické složky procesního toku
  • elektrochemické vlastnosti – měří specifickou hustotu iontů, nejčastěji vodíku (pH)
  • spektrofotometrie – využívá světlopohltivých vlastností pro detekci a měření specifických složek
  • fyzické vlastnosti – měření specifické hmotnosti, hustoty, viskozity apod.

Vzhledem k tomu, že výrobní procesy jsou obecně určeny pro specifické funkce, složení nebo vlastnosti daného produktu by měly spadat do relativně úzkých pásem. Například zatímco analyzátor širokého spektra, který dokáže rozložit jakoukoli neznámou látku na její složky, může být k dispozici v laboratoři (přinejmenším v televizních kriminálních příbězích), nemusí být praktický v reálném výrobním prostředí. Plynové chromatografy a hmotnostní spektrometry mohou kvantifikovat širokou paletu látek, ale kvůli jejich nákladnosti a relativní složitosti se používají jen tehdy, když jednoduší technologie daný úkol nezvládnou.

 

Vícevlnný procesní infračervený fotometr ABB PIR3502
pracuje v infračervené a blízké infračervené oblasti
spektra. Používá se v rafinériích a v chemických závodech.
Zdroj: ABB

„Zákazníci se nás častěji ptají na spolehlivost než na přesnost,“ říká Gary Brewer, produktový manažer divize procesní automatizace společnosti ABB. „Výrobci obvykle nemají velké týmy pro podporu, takže pokud se analyzátor pokazí, může se zastavit celý proces. Zásadou je proto používat co nejjednodušší technologii, která dokáže zajistit potřebné měření.“

Když se snažíte kvantifikovat složku nebo znečišťující látku v produktu, je nezbytné vědět, jakou látku hledáte. V situaci, kdy se musí provést více než jeden test, budete možná potřebovat více než jeden analyzátor nebo technologii analýzy.

Vezměme si příklad, kdy je úkolem analyzovat odpady ve spalinách kotle a určit množství oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), kyselých plynů a rtuti. SO2 lze měřit pomocí absorpce infračerveného světla, nerozptýleného infračerveného světla nebo ultrafialového záření. Pro NOx použijete chemiluminescenci nebo UV záření. Rtuť si říká o UV záření. Kyselé plyny mohou vyžadovat plynovou chromatografii nebo hmotnostní spektrometr. I když může být metoda využívající UV záření použitelná pro tři ze čtyř složek, situace bude pravděpodobně vyžadovat více než jeden senzor, možná dokonce i samostatný senzor pro každou látku. Dostupné jsou i senzory pro více složek, ale nevýhodou je jejich cena a složitost.

Některé relativně jednoduché zkoušky, jako je např. stanovení pH anebo rozpuštěného kyslíku, lze provádět pomocí sondy vložené do procesního toku. Nicméně jen málo technologií analýzy je tak jednoduchých. Většina z nich zahrnuje vložení vzorku produktu do zařízení, kde může provést složitější analytickou operaci. Analýza se proto stává dávkovou operací, kde je vzorek extrahován z procesního toku a zkontrolován, stejně jako by se manuálně odnesl do laboratoře. Tento proces lze automatizovat a může se odehrávat v pravidelných intervalech. Způsob navržení potrubí pro přivedení vzorků do analyzátoru je další otázkou. V některých případech může z důvodu úspory nákladů jedno zařízení obsluhovat více než jednu procesní linku, pokud dokáže zvládnout rozsah požadovaných proměnných. Technologie mají pro analýzu vyhrazen vlastní časový cyklus. Metodika využívající blízkou infračervenou oblast je dostatečně rychlá na to, aby se prováděla v podstatě průběžně, zatímco plynový chromatograf potřebuje na provedení zkoušky až 30 minut.

Klíčem pro výběr analyzátoru, stejně jako u jakéhokoli jiného přístrojového vybavení, je pochopit váš proces a vědět, jaké informace jsou kritické pro strategii širšího řízení.

ce

Peter Welander je redaktor zaměřený na
zpracovatelský průmysl. Kontaktujte jej na
adrese peter.welander@reedbusiness.com.

Pro více informací navštivte:
www.abb.com


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI