Print

Připojení řídicích prvků k internetu pomáhá při správě výrobních prostředků

-- 14.07.17

Úspěšná strategie pro průmyslový internet začíná připojenými řídicími prvky, díky nimž mohou systémy využívat více dat z výrobních prostředků, dynamicky se v reálném čase přizpůsobovat měnícím se obchodním podmínkám a automaticky se podle potřeby aktualizovat pro zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti. K výhodám patří zvýšení produktivity o 22 % a snížení nákladů na údržbu o 40 %. 

S nástupem průmyslového internetu se tempo technologických vylepšení výrazně zrychlilo. Počáteční testování systémů s propojenějšími řídicími prvky vykazuje vedle dalších přínosů nárůst produktivity o 22 % a snížení nákladů na údržbu o 40 %. Proč váhat? Tempo technologického pokroku je rychlejší než cykly modernizace řídicího systému. Průměrný tradiční řídicí systém může v současnosti využívat pouze zhruba 3 % dat získávaných z průmyslových výrobních prostředků a nedokáže se dynamicky v reálném čase přizpůsobovat měnícím se obchodním podmínkám. Zastaralé systémy rovněž často nedokážou automaticky aktualizovat interní software a opravy zabezpečení. Existují zde rizika týkající se ztráty produktivity, zhoršení zabezpečení a integrity systému. 

Pro získání a udržení konkurenční výhody v této nové éře softwarově definovaných strojů již nadále nestačí, aby řídicí systém pouze spolehlivě udržoval stroje v chodu. Řídicí prvky na úrovni strojů musejí být dostatečně chytré, aby dokázaly lokálně shromažďovat a zpracovávat data, a být připojené k internetu. K internetu připojené řídicí prvky, tak jako připojení lidé, mohou volit své kroky inteligentnějším způsobem. 

Prediktivní modely a optimalizace

Dobrou zprávou je, že do průmyslu začíná přicházet i nová éra řídicích prvků. Na řídicím prvku již nemusí běžet jen jedna aplikace, ale mohou běžet desítky aplikací zároveň. Mohou to být aplikace strojů, jako jsou digitální dvojčata, která začleňují podrobné technické znalosti do prediktivních modelů a optimalizátorů běžících v reálném čase, jež určují optimální způsob provozování výrobních prostředků. 

Tyto aplikace vyžadují větší výkon, flexibilitu a konektivitu, než dokážou poskytnout tradiční řídicí systémy. Aby se mohly tyto pokročilé funkce využívat, vyvíjejí se řídicí systémy pro věk průmyslového internetu. 

Pilotní nasazení internetových řídicích prvků

V nedávno realizovaném pilotním programu nového řídicího systému na bázi internetu byly například připojeny stroje, jako jsou plynové turbíny a přístroje magnetické rezonance, k výpočetním kapacitám v cloudu. Dramaticky se tím zvýšil objem zachycovaných dat a k dispozici je tisícinásobně vyšší výpočetní výkon, než jaký nabízejí standardní řídicí systémy. Kombinací výkonu datové analytiky a řízení v reálném čase ve velkém měřítku přispěly řídicí systémy pro průmyslový internet (IICS) ke zvýšení výkonu výrobních prostředků o 7 % a produktivity o 22 %, ke snížení nákladů na údržbu o 40 % a ke zlepšení zabezpečení sítě a výrobních prostředků. 

Aplikace pro konektivitu

Například zabezpečená cloudová platforma pro zdravotnictví využívá technologie pokročilého řízení od společnosti zajišťující automatizaci a řídicí prvky. Tato platforma shromažďuje data z přístrojů pro anestezii, analyzuje trendy a získává poznatky, které zlepšují péči o pacienty a zvyšují efektivitu operačního sálu. Mezi zákazníky využívajícími tento systém je i oddělení anesteziologie nemocnice Canterbury District Health Board na Novém Zélandu. K přínosům patří snížení přívodního průtoku čerstvého plynu, což s sebou nese nespočet finančních, ekologických a klinických přínosů. 

Tato nová éra řídicích prvků dává vzniknout celému trhu průmyslových aplikací. Protože v průmyslových řídicích prvcích připojených k internetu může běžet mnoho aplikací najednou, výhody se ještě znásobují. Trh průmyslových aplikací bude dalším impulzem k inovacím tím, že vytvoří maximálně příznivé prostředí k tomu, aby lidé a stroje mohli spolupracovat chytřejším a efektivnějším způsobem. 

S narůstající propojeností strojů a lidí začnou stroje využívat aplikace stejným způsobem jako spotřebitelé. Přispějí tím ke zlepšení zdraví, zvýšení produktivity, vzájemnému učení jeden od druhého atd. Stávající aplikace: 

  • umožňují větrným turbínám spolu hovořit a koordinovat způsob, kterým mění natočení lopatek podle změn větru, aby tak maximalizovaly generovaný výkon větrné farmy;
  • říkají tryskovým motorům, jak snížit spotřebu paliva;
  • kontrolují technický stav plynových turbín a predikují, kdy by mohlo dojít k závadě, a umožňují tak zásah preventivní údržby;
  • umožňují lékařům a sestrám efektivněji plánovat lékařské procedury a v reálném čase spolupracují na diagnózách pacientů, čímž přispívají k lepšímu a rychlejšímu uzdravování pacientů. 

Díky používání průmyslových řídicích prvků připojených k internetu mohou být informační systémy bezpečným a zabezpečeným způsobem napojeny na mozky průmyslových zařízení a na řídicí systémy a umožňují, aby zařízení a procesy chytřeji a dynamičtěji reagovaly na měnící se podmínky. Odemknutí potenciálu průmyslového internetu začíná na úrovni strojů s řídicím systémem připojeným k síti. 

Rob McKeel je CEO společnosti GE Automation & Controls. Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel, Control Engineering, CFE Media, mhoske@cfemedia.com. 


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Functional Safety Engineer Training v Bratislave
2018-06-26 - 2018-06-29
Místo: Bratislava
Moderní technologie pro potravinářský průmysl
2018-09-25 - 2018-09-25
Místo: Olomouc
Moderní technologie pro farmaceutický průmysl
2018-09-26 - 2018-09-26
Místo: Olomouc
Fórum údržby
2018-10-02 - 2018-10-02
Místo: Brno, veletrh MSV
Bezpečnost v průmyslu
2018-10-31 - 2018-10-31
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI