Print

Při řízení i analýzách výrobních procesů bude posilovat význam softwaru včetně „umělé inteligence“

-- 03.10.13

Dvacet let na poli průmyslové automatizace rozhodně není zanedbatelný věk. Není proto divu, že ve společnosti Pantek (CS) s. r. o. proběhly letos v září naplno oslavy, kdy představitelé firmy chtěli toto jubileum oslavit společně se svými partnery a zákazníky. V rámci českýcha slovenských oslav, které probíhaly na zámku v Liblicích, respektive v oblasti Vysokých Tater, se nám podařilo na chvíli zdržet zaneprázdněného muže číslo jedna v hierarchickém pojetí společnosti. Sám výkonný ředitel Zbyněk Červenka uznal, že dvacet let je již vhodná doba na menší bilancování.

Činnost vaší společnosti shrnujete slovy „výrobní inteligence pro průmyslovou automatizaci“. Co si pod tím můžeme představit?
Neustále se zvyšující nároky zákazníků na kvalitu dodávaných výrobků a služeb, tvrdý konkurenční boj, tlak na úsporu nákladů, ale i nové a složitější automatizované výrobní technologie vyžadují lepší pochopení skutečného chování výrobních procesů jako celku.

Dávno pryč jsou časy pouhé prezentace dat z výrobních procesů formou grafických obrazovek vizualizačních systémů SCADA/HMI. Data, která vznikají v jednotlivých výrobních ostrůvcích, je samozřejmě nutné nadále poskytovat výrobním operátorům formou vizualizace, ale dnešní doba vyžaduje navíc poskytování mnoha potřebných informací do vyšších úrovní řízení výroby.
Pod pojmem „výrobní inteligence v průmyslové automatizaci“ si tak můžeme představit vyspělou integraci a symbiózu moderních softwarových aplikací, jež zajišťují účinné horizontální i vertikální sdílení důležitých výrobních informací napříč podnikem. Poskytují tak pohled na výrobu v souvislostech pro podporu inteligentního operativního i dlouhodobějšího rozhodování různých odpovědných pracovníků pro průběžné vylepšování jim svěřeného výrobního prostředí.

Shrnuto třemi slovy: námi dodávaný software umožňuje „vizualizovat  analyzovat  optimalizovat“.

Jaké jsou přínosy pro uživatele při začlenění výrobní inteligence do řízení podniku?
Propojení různorodých, ne vždy přímo souvisejících dat, veličin a událostí a jejich transformace na smysluplné informace, které jsou dány do souvislostí, poskytuje zainteresovaným pracovníkům podniku dokonalý přehled o příslušných výrobních celcích.

Každý – od výrobních operátorů až po vrcholný management – má možnost získat právě ty informace, které potřebuje, a to v čase, množství a ve formě, které jsou pro jeho práci nejvhodnější. Kromě přesných údajů v reálném čase může být k dispozici i podrobný záznam skutečné výrobní historie umožňující jednoznačné dokladování průběhu a kvality výroby. To je důležité nejen pro interní potřeby, ale i pro externí zákaznické audity nebo reporty vyžadované různými regulačními či zákonnými požadavky.

Začlenění výrobní inteligence do řízení podniku umožňuje větší flexibilitu výroby a minimalizaci prostojů nebo ztrát, což vede k zefektivnění výroby, úspoře provozních nákladů, a tím i ke zvýšení celkové ziskovosti, což je v konečném důsledku klíčovým ukazatelem úspěšnosti každého podniku.

Pochybuji, že by si vaši společnost některý ze čtenářů nespojil s produkty společnosti Wonderware – k tomu se ale ještě vrátíme. Vaše firma rozhodně nestojí pouze na této nabídce.

V naší nabídce je nyní celkem sedm produktových řad od šesti výrobců.

3.1 Wonderware

Od firmy Wonderware to je samozřejmě především software pro průmyslové automatizační a informační aplikace, o němž se můžeme dále bavit podrobněji, ale i průmyslově odolné počítače pro nasazení v různých typech výrobních aplikací.

Jedná se o různé kategorie panelových PC s dotykovým displejem (Touch Panel PC, Operator Interface PC a CE Compact Panel PC), kompaktní PC pro připojení k různým displejům (Box PC), klientské počítače pro architektury s terminálovými službami (Thin Client) a vysoce odolné průmyslové tablety (Tablet PC).

Tyto průmyslové počítače, které pro Wonderware vyrábějí renomovaní externí dodavatelé, svým konstrukčním řešením splňují přísné certifikace pro práci v náročných průmyslových prostředích.

Všechny Wonderware průmyslové počítače zahrnují vizualizační HMI software Wonderware InTouch a jsou ihned provozuschopné. Vše je již předinstalováno – stačí pouze nahrát vlastní aplikaci InTouch. Uživatelé tak dostávají plně ověřené, kompletní HMI řešení (HW + SW) od jednoho dodavatele.

3.2 Network Vision

Od firmy Network Vision odebíráme software IntraVUE, který byl speciálně vytvořen s ohledem na rostoucí nároky na rychlou a snadnou podporu průmyslových ethernetových aplikací s mnoha distribuovanými koncovými zařízeními přímo ve výrobních provozech.

IntraVUE automaticky zmapuje danou síť, zjistí všechna připojená zařízení včetně jejich propojení a vytvoří názorné grafické zobrazení topologie celé sítě. IntraVUE poté v reálném čase monitoruje funkčnost sítě a všech zařízení, vznikající komunikační problémy okamžitě identifikuje a poskytuje efektivní podporu pro jejich urychlené odstranění.

IntraVUE nenahrazuje existující obecné a komplexní nástroje pro konfiguraci a správu ethernetových sítí používané specialisty z IT oddělení, ale vhodně doplňuje jejich funkčnost pro využití jiným typem uživatelů. Díky intuitivní uživatelské přívětivosti je systém IntraVUE určen zejména pro aplikační inženýry, specialisty výrobních řídicích systémů a výrobní operátory, pro něž obecné nástroje nejsou příliš vhodné a většinu jejich funkčností by nevyužili. Tito výrobní specialisté však potřebují mít rychle k dispozici informace o nefunkčnosti komunikace mezi svěřenými výrobními zařízeními, aby mohli okamžitě reagovat a co nejrychleji zajistit jejich opětovné uvedení do provozu.

3.3 Woodhead

Od firmy Woodhead (součást koncernu Molex) odebíráme průmyslové komunikační karty a moduly značek Applicom, SST a DirectLink podporující velké množství firemních a otevřených průmyslových sběrnic s různými komunikačními protokoly.

Jedná se o výkonné komunikační karty do PC různých konstrukčních formátů (PCU, PC104, PCMCIA, CompactPCI aj.), které umožňují komunikaci se všemi významnými firemními i otevřenými průmyslovými sběrnicemi s různými protokoly, což zajišťuje univerzální a komplexní konektivitu na řídicí a I/O systémy od různých dodavatelů.

Komunikační moduly do šasi PLC různých výrobců zajišťují připojení k jiné, běžně nekompatibilní průmyslové komunikační síti nebo k I/O zařízení (např. komunikační moduly Profibus pro PLC automaty od firmy Rockwell).

3.4 Auvesy

Německá firma Auvesy se specializuje na vývoj softwaru pro správu verzí průmyslových programů a datových souborů. Její produkt Versiondog zajišťuje automatizované archivování všech verzí na jedno centrální místo, dokumentaci změn mezi jednotlivými verzemi, inteligentní porovnávání rozdílů mezi jednotlivými verzemi prostřednictvím unikátní metody Smart Compare, kontrolu programů používaných ve výrobě a v případě potřeby také okamžitou dostupnost všech, tj. i starších verzí.

Klíčovou vlastností systému Versiondog jsou automatické průběžné kontroly a zálohy skutečně provozovaných programů ve výrobních zařízeních (typicky programy pro PLC nebo průmyslové roboty) dle nastaveného časového harmonogramu. Odpovědní pracovníci tak mají pravidelné informace o případných neoprávněných/chybných změnách programového kódu, což umožňuje předcházet finančním ztrátám způsobeným chybnou funkčností výrobních zařízení.

3.5 Transpara

Od firmy Transpara nabízíme software Visual KPI, který využívá webové technologie, aby přehledné údaje o provozních operacích, výrobní infrastruktuře, příp. souvisejících finančních datech byly okamžitě dostupné na jakémkoli klientském zařízení připojitelném k internetu/intranetu. Kvůli požadavku na mobilitu se systém Visual KPI používá zejména v moderních chytrých telefonech nebo tabletech.

Mobilní uživatelé potřebují získat především rychlý přehled. Nemusejí na první pohled nezbytně znát přesné hodnoty, ale hlavně je zajímá, zda jsou sledované provozní veličiny nebo z nich počítané údaje v předepsaném stavu nebo zda (ne)došlo k překročení limitních mezí.

Aplikace Visual KPI proto vyhodnocuje a informuje o stavu údajů z pohledu tzv. klíčových výkonnostních ukazatelů označovaných jako KPI (Key Performance Indicators). Visual KPI názorně zobrazuje stavy sledovaných údajů graficky, typicky různými barvami, aby případné problémy byly na první pohled viditelné; přesné hodnoty jsou rovněž k dispozici.

3.6 Mtell

Softwarový systém Mtell Condition Based Monitoring (dále jen CBM) pomáhá výrobním a technologickým firmám snižovat náklady na údržbu výrobních zařízení a zajišťovat jejich vysokou provozuschopnost.

Tento software zpracovává on-line data z technologických procesů odrážející skutečný stav výrobních strojů a linek. Automatickým monitorováním a vyhodnocováním těchto informací lze identifikovat problémy výrobních zařízení ještě dříve, než dojde k jejich poruše a drahému výpadku výroby.

Systém CBM je těsně propojen se softwarovými systémy pro správu majetku a řízení údržby kategorií EAM (Enterprise Asset Management) nebo CMMS (Computer Maintenance Management System). To umožňuje automatizované vytváření potřebných požadavků na činnost údržby v závislosti na skutečném stavu provozovaných výrobních zařízení.

Které faktory rozhodují o tom, s jakou společností rozšíříte spolupráci?
Z hlediska zaměření a zkušeností naší firmy preferujeme softwarové produkty pro průmyslový sektor. Hledáme unikátní produkty, které řeší specifickou, dosud nepokrytou problematiku a které jsou buď jedinými, nebo velmi inovativními produkty v určité, třeba i úzce specializované oblasti.

S těmito firmami se seznamujeme buď na celosvětových setkáních Wonderware distributorů, kteří svoje produkty prezentují na doprovodných expozicích, nebo participujeme na zkušenostech firmy SolutionsPT z UK, jež je součástí mateřského Pantek holdingu.

Jeden z posledních přírůstků do našeho portfolia – software Versiondog pro správu verzí – jsme objevili na nejvýznamnějším evropském veletrhu automatizační techniky SPC Drives v Norimberku. Vzhledem k tomu, že na tomto veletrhu vystavuje ohromné množství firem a orientace na místě je obtížná, je nezbytná příprava předem. Prošel jsem si tedy na webu před odjezdem všechny vystavovatele, kteří měli v nomenklatuře uvedenu kategorii software, a ty nejzajímavější z nich jsme navštívili. A mezi nimi byla i německá firma Auvesy, výrobce Versiondogu. Jaké bylo nakonec mé překvapení, když jsem se poté ve firemní expozici setkal s jejím obchodním ředitelem, který předtím pracoval jako vedoucí obchodníků ve Wonderware Germany a kterého jsem dobře znal z mnoha předchozích setkání Wonderware distributorů v Evropě a USA… svět je opravdu malý (smích).

Vraťme se na chvíli k vlajkové lodi vaší firmy, tedy ke společnosti Wonderware. V čem tkví půvab její produktové řady?
Produkty od Wonderware byly vždy oceňovány pro nevídanou uživatelskou přívětivost a jednoduchost používání. Velkou výhodou je i jejich univerzální použitelnost v jakýchkoli průmyslových sektorech a typech aplikací a rovněž otevřenost díky konektivitě na řídicí systémy od různých dodavatelů. Tím proslul především legendární software InTouch, vyvinutý již před více než 25 lety pro aplikace typu SCADA/HMI.

V roce 1993 jsme my začínali s InTouchem, pak přišla historizační databáze IndustrialSQL Server/Historian pro výkonnou historizaci procesních dat a následně další produkty. Mluvíme-li dnes o Wonderware softwaru, pak máme na mysli zejména moderní technologickou aplikační platformu Wonderware System Platform, která zmíněné produkty velice těsně integruje do společné serverové platformy. Její jádro je postaveno na aplikačním serveru Wonderware Application Server, historizaci zajišťuje Wonderware Historian, analýzy a reporty obstarává Wonderware Information Server a konektivitu komunikační Wonderware DAServery. Jedná se o distribuované síťové řešení s prakticky neomezenou škálovatelností pro aplikace jakékoli velikosti. Klienty této platformy pro SCADA/HMI aplikace jsou typicky uzly s InTouchem nebo webovým prohlížečem.

Tato platforma je dále rozšiřitelná moduly s funkčnostmi pro aplikace kategorie MES (Manufacturing Execution System), SPC/Quality (Statistical Process Control), Workflow (spolupráce mezi systémy, zařízeními a lidmi) aj.
Nicméně zákazníci mají stále možnost volby, zda např. zkonvertují svou jakkoli starou aplikaci InTouch do nejnovější verze a budou nadále využívat samostatně stojící vizualizaci, protože stále plní jejich potřeby, nebo zda přejdou na System Platform, neboť chtějí řešení rozšířit či přidat další funkčnosti.

Mimochodem kontinuita převodu jakékoli starší vizualizační aplikace InTouch na nejnovější verzi je celosvětově unikátní možnost, kterou nenabízí žádný jiný dodavatel SCADA/HMI softwaru.

V posledních letech je možné mediálně vysledovat několik velkých projektů, například v jižní Africe nebo Americe. Lze i v ČR nebo SR najít podobně velký projekt vystavěný na těchto produktech?
V České republice a na Slovensku jsou stovky podniků používajících Wonderware software, přičemž k největším uživatelům patří elektrárny, teplárny a ocelárny v obou zemích. V některých závodech se používají nejen desítky, ale i stovky Wonderware licencí.

Pokud bych měl uvést konkrétní příklady, tak to budou nejspíše modernizace jaderných elektráren Dukovany v ČR a Bohunice na Slovensku. Jednalo se o několik navazujících projektů, kde pro účely vizualizace, historizace technologických veličin a prezentace informací stovkám pracovníků bylo použito mnoho navzájem spolupracujících Wonderware produktů.

Zde celkovým rozsahem a zejména invencí vytvořených aplikací, které vytvořili systémoví integrátoři z firem ZAT a PPA Energo, rozhodně nezaostáváme za zmíněnými zahraničními projekty.             

Když jsme u pilíře Wonderware, jaká je poslední dostupná verze systému InTouch a v čem se liší od svých předchůdců?
V současné době je dostupný InTouch verze 10.x (přesněji 10.6) prodávaný pod obchodním označením InTouch 2012 R2. Uživatelé mohou InTouch nadále používat buď samostatně jako dříve (tzv. klasické aplikace), nebo ve spojení s aplikačním serverem v rámci řešení na bázi platformy Wonderware System Platform. Ve druhém případě je kromě jiného možno rozložit zátěž aplikace na více počítačů, což výrazným způsobem zvyšuje výkon a škálovatelnost výsledné aplikace, tedy množství hodnot, které je možno sbírat a zpracovávat – až 1 milion I/O.

Významným vylepšením je zavedení objektů pojmenovaných Archestra symbol. Jedná se o jedinečné spojení obrázku, vnitřních proměnných a skriptů, které vytvářejí celek s vlastnostmi objektů, jak je známe v programovacích jazycích (zapouzdření, polymorfismus, dědičnost). Pomocí Archestra symbolů lze lépe a rychleji vytvářet uživatelské rozhraní a zároveň přinášet nové možnosti, které v předchozích verzích nebyly.

K vytváření serverové části aplikace a Archestra symbolů se používá vývojové prostředí označované zkratkou IDE (Integrated Development Environment). IDE umožňuje kromě jiného též současnou práci více vývojářů na jedné aplikaci. 

Další důležitou novinkou je možnost mobilního přístupu k aplikacím InTouch (ať již tradičních nebo v rámci řešení s Wonderware System Platform) z jakéhokoli zařízení a s jakýmkoli webovým prohlížečem podporujícím HTML5. Tuto schopnost přináší doplněk InTouch Access Anywhere. Díky němu mohou být InTouch aplikace ihned k dispozici na chytrých telefonech nebo tabletech libovolných výrobců s různými operačními systémy. Na tyto mobilní klienty se dokonce nemusí vůbec nic instalovat. InTouch tak přestává být jen nástrojem dispečera či obsluhy stroje a přes intranet nebo internet ho může mít přístupný kdokoli, kdykoli a z jakéhokoli místa na světě! Vzdálené připojení k InTouch je samozřejmě důkladně zabezpečeno s využitím nejnovějších bezpečnostních technologií.

Vývoj systému InTouch nadále pokračuje a již na začátku příštího roku by se měla objevit nová verze s řadou nových vlastností… InTouch je prostě věčný.

Firma Pantek (CS) s. r. o. se pyšní výhradním zastoupením společnosti Wonderware již od samotného začátku. V posledních několika letech však samotná společnost Invensys zintenzivňuje aktivity na našich trzích. Jak nyní vypadá spolupráce mezi oběma subjekty? Mohu například nakoupit produkty Wonderware přímo od české pobočky Invensys, nebo je to stále výhradně vaší doménou?
Naše firma je nadále výhradním autorizovaným Wonderware distributorem pro Českou republiku a Slovensko, takže Wonderware produkty lze pro tyto země zakoupit pouze přes nás. Je to i z důvodu zajištění vysoké kvality následné technické podpory, kterou provádějí naši specialisté. Ti absolvují u firmy Wonderware školení včetně doplňků na nové verze a procházejí opakovanými certifikacemi na příslušné produkty. Obdobně toto platí i pro oficiální autorizovaná školení zajišťovaná rovněž pouze naší firmou.

Kolegové z poboček Invensys mohou používat ve vlastních a dodávaných řešeních také Wonderware software, ale většinou se jedná o částečně pozměněné produkty (rozšíření pro specifické komunikace, zařízení apod.).


Již jsme krátce hovořili o dalších firmách, které na českém a slovenském trhu zastupujete. Velice aktuálním artiklem určitě bude systém Visual KPI od firmy Transpara. Jak hodně se dle vašeho názoru promítá mobilita do běžného chodu průmyslových provozů?
Ačkoli to možná na první pohled nevypadá, tak významně. V souvislosti s prudkým rozvojem chytrých telefonů a tabletů, s nárůstem jejich obliby při prohlížení internetu a vzhledem k dynamickému rozvoji mobilních sítí platí, že mobilita již není pro uživatele něčím exkluzivním a těžko dostupným.

V dnešní době je mnoho pracovníků s rozhodovacími pravomocemi i řada zkušených a stále více ceněných specialistů v různých průmyslových odvětvích neustále v pohybu, většinu času již nesedí ve svých kancelářích jako dříve.
Přijímat správná rozhodnutí při řešení problémů znamená disponovat určitým objemem důležitých informací, takže okamžitá dostupnost aktuálních provozních dat či klíčových výrobních ukazatelů v reálném čase kdykoli a kdekoli je pro tyto pracovníky nezbytností.

A právě k tomuto účelu byl navržen softwarový systém Visual KPI, který propojuje a dává do souvislostí data z různých provozně-výrobních i podnikových systémů a zpřístupňuje je v reálném čase a v názorném formátu na mobilních zařízeních všech zainteresovaných pracovníků.

Často se také mluví o využívání konceptu sociálních sítí pro komunikaci mezi jednotlivými zařízeními. V jakém stavu myslíte, že je dnes komunikace mezi strojem, výrobním procesem, operátorem a dalším strojem? Je možné sledovat nějaké nové trendy?
Ano, je to o sdílení a vyhodnocování informací. Schopnost zpracovávat data se v hierarchii řídicích systémů dostává stále níže, k místu jejich vzniku, takže se kromě surových hodnot měření přenáší stále více informací, které by měl někdo vyhodnotit. Pokud je příjemcem jiný stroj, měl by to zvládnout, i když existují potenciální rizika velkého množství zařízení v jednom komunikačním prostoru, jako jsou bezpečnostní aspekty nebo možné komunikační kolize.

Má-li být příjemcem člověk, je třeba mu informace převést do přehledné a rychle srozumitelné podoby, aby se jimi nezahltil. Člověk je v tomto řetězci nejslabším článkem a nastupujícím trendem je odklon od přebarvených blikajících aplikací k poměrně strohým funkčním přehledům, kde vizuální pozornost upoutají pouze důležité informace v okamžiku vyžadujícím reakci obsluhy.

Wonderware tento trend podpoří v nové verzi System Platform, která se k zákazníkům dostane počátkem příštího roku, vydáním nové knihovny připravených grafických objektů s příznačným názvem „Situation Awareness Library“ (SAL), tedy grafické objekty s tzv. situačním povědomím.
V České republice je z obecného pohledu na sdílení informací stav různorodý. Existují moderní technologické celky, které mají optimálně nastaveny komunikace i celý proces koloběhu výrobních informací ke konzumentům; na druhou stranu existují výrobní firmy, kde převažujícím komunikačním protokolem je stále obyčejná tužka a papír.

U zvyšující se mobility a tlaku na dostupnost dat v reálném čase je potřeba hledět také na bezpečnost. Myslíte si, že je možné řízení v reálném čase i pro klíčové a nebezpečné procesy, nebo je potřeba vyvarovat se mobility na úkor bezpečnosti?
Bezpečnost automatizačních řešení je věčné a široké téma, ať už s mobilitou, nebo bez ní. Obecné pravidlo říká, že hodnota a úroveň zabezpečení by měly odpovídat hodnotě chráněného. Ačkoli je již v dnešní době běžné přes mobilní zařízení monitorovat i povelovat např. systémy inteligentních budov či domácí čističky odpadních vod, ovládání výrobních technologií v kritických prostředích, jakými jsou např. rafinerie, jaderné elektrárny nebo elektrické rozvodné sítě, zůstává z hlediska mobility stále tabu.

U klíčových a nebezpečných procesů může být totiž mobilita vždy zdrojem bezpečnostního rizika a to by mělo být v těchto případech zcela eliminováno. V těchto situacích není mobilní řízení, zdůrazňuji řízení, vhodné ani z důvodu spolehlivosti, chcete-li vysoké dostupnosti.

Pokud bychom hovořili o mobilním dohledu, tedy jednosměrném přenosu vybraných informací na mobilní zařízení bez možnosti zápisu dolů do technologie, je situace příznivější. Technické prostředky pro vytvoření jednosměrného, naprosto bezpečného přenosu dat již existují. Mobilita by tedy měla sloužit zejména k rychlému „read-only“ přístupu k potřebným informacím.
Obecně si však musíme uvědomit, že i přes nejsofistikovanější bezpečnostní mechanismy a vyspělost použitých technologií je a vždy bude tím nejkritičtějším článkem celého řetězce lidský faktor, tedy člověk.

Práce s reálnými daty právě v daný okamžik je však určitě devízou pro pracovníky údržby. Ve vašem portfoliu pro tento sektor nalezneme systém Mtell Condition Based Monitoring. O co tady jde?
Softwarový systém Condition Based Monitoring (zkráceně CBM) zajišťuje on-line propojení výrobních zařízení se stávajícím podnikovým systémem údržby EAM/CMMS zákazníka (např. SAP PM, Maximo, Infor, Oracle atd.) pro účely efektivní údržby a snížení provozních nákladů podniku.

Toho se dosahuje zejména prováděním údržby na základě skutečného stavu výrobních zařízení, tzv. prediktivní údržbou. CBM pro vyhodnocování stavu provozních zařízení využívá rozmanité a uživatelsky konfigurovatelné metody – od hlídání doby chodu zařízení přes sledování pracovních mezí signálů a vyhodnocování trendů z historizovaných dat až po umělou inteligenci na bázi neuronových sítí pro rozpoznávání vzorů blížících se poruch.

Výsledkem je zpřesnění údržby a snížení počtu zásahů, úspora času pracovníků údržby, předcházení havarijním výpadkům, což vše může v reálném provozu přinášet významné finanční úspory.

S jakým zájmem o tento produkt se na našich trzích setkáváte? Z vlastních zkušeností vím, že stav údržby v ČR určitě nemůžeme srovnávat se zahraniční praxí a majitelé firem se do investic v tomto sektoru nehrnou…
V podstatě bych mohl říci: „Děkuji vám za odpověď.“ Vystihl jste to již ve vaší otázce.

Naše dosavadní snažení se systémem CBM má doposud bohužel spíše osvětový charakter než formu prodeje softwarového řešení. Z dosavadních zkušeností vidíme dva hlavní aspekty, proč tomu tak je.

Prvním aspektem je pozice údržby jako součásti podniku a její současné nastavení. Pomineme-li zcela mylný názor, že údržba je čistě nákladová položka, kterou je třeba maximálně omezit, objevují se mínění, že srovnatelnou funkci jako námi nabízený systém CBM zajistí operátoři na centrálním velínu pomocí alarmního systému SCADA/HMI nebo pochůzky pracovníků údržby. Častým názorem je také to, že systém preventivní údržby je již propracovaný a jinak to být nemůže, neboť daný technologický proces pracuje v určitých pevných výrobních cyklech a mimo zarážky se stejně odstavit nedá, takže pro predikci není prostor.

Druhým aspektem je technická připravenost. CBM je založen na automatizovaném vyhodnocování stavu provozních zařízení on-line, k čemuž je třeba mít na sledovaných zařízeních měřicí body signálů relevantních pro údržbu, např. teploty/vibrací/otáček apod., a následně mít tato výrobní zařízení dostupná po síti. Toto stále není v České republice běžné a často je to důvod nebo záminka, proč se on-line monitoringem dále nezabývat.

Obavy bývají i z toho, že nový systém zásadně změní zavedené postupy v údržbě. Paradoxem je, že nasazení CBM vůbec nevyžaduje, aby uživatel „překopal“ svou zavedenou praxi nebo přeškoloval pracovníky údržby na nový software. CBM „pouze“ velmi inteligentně doplňuje stávající systém údržby a poskytuje mu relevantní podněty právě tehdy, když jsou k tomu objektivní důvody.

Dovedu si představit, že většina produktů, které nabízíte, může vystavět celkově velice užitečné prostředí. Jaká je kompatibilita jednotlivých řešení, například jak dalece lze užívat data získaná z jedné aplikace pro druhou?
Odpověď bych rozdělil do dvou částí – výměna dat mezi systémy Wonderware a výměna dat mezi Wonderware a třetími stranami.

Pro sdílení dat mezi vlastními produkty měla a má společnost Wonderware vlastní komunikační protokoly. Pominu-li ve své době oblíbené, ale dnes již překonané protokoly DDE/NetDDE, vybaví si jistě naši uživatelé Wonderware Suitelink, zavedený a osvědčený protokol, který byl adoptován i velmi početnou skupinou výrobců komunikačních serverů pro návaznost na různorodé řídicí systémy. Suitelink byl následně, a to s uvedením moderní architektury Wonderware System Platform, doplněn o nový protokol Message Exchange. Tento protokol zajišťuje komunikační služby pro nový fenomén v moderních Wonderware aplikacích, kterým je tzv. jednotný adresní prostor využívaný v rámci řešení na bázi Wonderware System Platform.

Druhá část, tj. výměna informací mezi Wonderware a produkty třetích stran, využívá převážně otevřený komunikační standard OPC (OLE /Object Linking and Embedding/ for Process Control). Toto rozhraní je standardní součástí všech Wonderware řešení a stačí je nakonfigurovat. Jako alternativu lze dále zmínit využití Wonderware Toolkits, tedy sad softwarových nástrojů pro programátory, a to pro ještě těsnější integraci jejich řešení s Wonderware produkty.
A konečně pro předávání dat transakčního charakteru lze využít databázový stroj MS SQL Server, který je v určité formě standardní součástí každého Wonderware řešení.

Vaše společnost letos oslavuje 20. výročí svého založení. Jak se trh od té doby změnil, vezmeme-li v potaz, že vaše první veřejné vystoupení se pojí s veletrhem Invex 1993, což je platforma, která dnes již ani neexistuje…
Jistě, 20 let je v této oblasti velice dlouhá doba. Trh se změnil zásadně, a to jak z hlediska požadavků uživatelů na softwarové produkty, tak i z pohledu jejich požadavků na dodavatele.

Když jsme v roce 1993 začínali, vše se točilo okolo hardwaru a software byl relativně novým fenoménem, jehož využití v automatizačních řešeních bylo oproti dnešku na relativně jednoduché a izolované úrovni.

Systémy od různých dodavatelů byly navzájem zcela nekompatibilní, jejich programování velmi těžkopádné a případné provádění změn po instalaci dosti složité. Nebylo výjimkou, že ani nové verze softwaru od stejného dodavatele nebyly kompatibilní s předchozími a vývojářská práce tak musela začínat zcela od počátku.

Existovaly tzv. ostrůvky automatizace, ve kterých se sice v dílčích automatizovaných technologiích nějaká data mohla vytvářet, ale jejich zpracování na užitečné informace a poskytování dalším zájemcům bylo buď nemožné, nebo tak komplikované, že se neprovádělo. To, že by kromě výrobních operátorů přímo u výrobních zařízení nebo na velínech mohl mít někdo další k dispozici informace o výrobě v reálném čase, bylo nepředstavitelné, o vzdáleném přístupu z internetu nebo mobilních zařízení samozřejmě ani nemluvě.

Dnes je, jak již bylo na začátku našeho rozhovoru řečeno, tok informací „od senzorů až na stůl ředitele“ možný v reálném čase, aplikace různého typu spolu otevřeně komunikují a sdílejí užitečné informace, historie výroby je elektronicky zaznamenávána až třeba na úroveň každé komponenty použité v konkrétním výsledném výrobku (výrobní rodokmen).

Firma Wonderware byla díky své výhradní orientaci na průmyslový aplikační a informační software v tomto bouřlivém rozvoji celosvětovým průkopníkem a nadále udává trendy dalšího vývoje. Je nám potěšením, že se její užitečné technologie a produkty dostaly naším prostřednictvím i ke zdejším českým a slovenským uživatelům.

Nutno dodat, že software je velmi specifické zboží a v souvislosti se stále komplexnějšími řešeními roste potřeba kvalifikované lokální technické podpory, ideálně od místního dodavatele. V naší firmě jsme si toho byli vědomi od samého začátku a zdrojům pro technickou podporu včetně školení našich pracovníků byla a je věnována velká pozornost. Máme více technických specialistů než obchodníků, což může na první pohled vypadat divně, ale jen na první pohled. Pokud bychom totiž nedokázali při případných problémech pomoci našim zákazníkům, tak ti by se příště už nevrátili a ani kohorta obchodníků by s tím nic nesvedla. My samozřejmě preferujeme opakované prodeje a velmi oceňujeme, že s našimi zákazníky spolupracujeme mnoho let, s některými od samého počátku.

Když už jsem nakousl Invex… Dnes je často skloňován pojem „krize výstavnictví“. Pro průmyslovou automatizaci se snaží vytvořit prostředí několik subjektů (MSV, AMPER, novinka v podobě FOR AUTOMATICON atd.). Jak fenomén výstavnictví v ČR vnímáte vy?
Podle mého názoru nemají již výstavy v této branži zdaleka takový význam jako v minulosti a i naše firma veletrhy postupně opustila.

Dnes již nikdo nemusí hledat na veletrhu, jaké produkty nebo novinky jsou k dispozici, vše si jednoduše a s větším komfortem v případě zájmu ihned najde na internetu. A pokud jsou třeba podrobnější informace, není problém se sejít s dodavatelem osobně a bez veletržního shonu detailně prodiskutovat vše potřebné.

S našimi stávajícími i s potenciálními zákazníky se nadále rádi scházíme, ale volíme k tomuto účelu jiné formy, jako jsou např. uživatelské semináře nebo pravidelné výroční konference, kde je více času a prostoru nejen pro práci, ale i pro zábavu.

I když musím přece jenom přiznat, že na Invex, MSV či AMPER rádi vzpomínáme, protože první roky, první kontakty a první zákazníci naší firmy jsou s těmito událostmi těsně spojeni.

Od svého vzniku také úzce spolupracujete s českými univerzitami. Můžete vypočítat největší výhody této spolupráce? Setkáváte se například s tím, že technici, kteří vystudovali na platformě InTouch, dnes preferují toto řešení ve svých provozech?
Této spolupráci jsem věnoval já osobně velkou pozornost. V roce 1995 naše firma sponzorovala např. obnovení soutěže STOČ (studentská technická a odborná činnost) na Vysoké škole báňské –Technické univerzitě Ostrava, se kterou v této oblasti spolupracujeme doposud.

Byl jsem i jedním z těch, kteří ve Wonderware prosazovali program dlouhodobého zapůjčování kompletních vývojářských softwarových balíků technickým univerzitám včetně pravidelného poskytování nových verzí zdarma. V současnosti jsou tyto systémy k dispozici na 18 katedrách českých i slovenských vysokých škol a na jedné střední škole.

Díky již zmíněné uživatelské přívětivosti SCADA/HMI softwaru InTouch se i v relativně malém časovém prostoru seminářů daly ve školách vytvořit „velké věci“, takže studenti si InTouch zpravidla velmi rychle oblíbili.

A samozřejmě souhlasím s tvrzením, že v praxi je dnes mnoho studentů, kteří se s produkty Wonderware setkali již ve škole a pracují s nimi dále i ve své profesionální praxi. Řada z nich se stala významnými specialisty ve špičkových dodavatelských firmách, tzv. systémových integrátorech, a navrhují s Wonderware softwarem velmi sofistikované aplikace, o nichž se i kolegové ve Wonderware vyjadřují velmi obdivně… a jsme opět u výrobní inteligence.

Dokázal byste odhadnout, kam může segment průmyslové automatizace směřovat, respektive jak by mohla vypadat firma Pantek (CS) s. r. o. za dalších 20 let, například v roce 2033?
Obecně se domnívám, že ve vývoji průmyslové automatizace bude role softwaru nadále klíčová. Při řízení i analýzách výrobních procesů bude posilovat význam „umělé inteligence“. Dovedu si představit, že výrobní operátor nebo supervizor se bude procházet ve výrobním prostředí a v brýlích se mu budou automaticky zobrazovat zásadní informace z příslušných technologických systémů, okolo nichž se bude právě pohybovat, včetně případných návrhů na okamžité řešení nestandardních situací. Toto nemusí být zase až tak vzdálená budoucnost. Role živého člověka zůstane ale nadále nepostradatelná, a to nejen při navrhování, ale i při provozování těchto systémů.

Pokud byste nechtěl predikovat konkrétně za vaši společnost, vezměme to z jiné strany. Když budete při oslavách sfoukávat oněch 20 svíček z dortu, jaké bude vaše přání pro firmu?
Základním kamenem úspěchu každé firmy jsou nejen kvalitní produkty, ale především kvalitní lidé, kteří se o tyto produkty a zákazníky po všech stránkách profesionálně starají. Toto možná zní jako fráze, ale podle mne to je skutečná nezbytnost pro to, abychom se dlouhodobě udrželi na trhu.

Dovolte mi osobní vyznání… jsem velmi hrdý na celý „rodinný“ tým naší firmy, který je svým nadšením, odborností a loajalitou splněním snu každého manažera o lidech, s nimiž by chtěl pracovat.

Takže nám přeji i nadále skvělé produkty, pokračování dlouhodobé stability stávajících zaměstnanců i nové nadšené kolegy, kteří budou pokračovat v nastolené tradici kvalitních služeb našim zákazníkům i v budoucnosti – minimálně dalších 20 let. A samozřejmě všem hodně zdraví a spokojený osobní život, neboť „nejen prací živ je člověk“.

Děkuji vám za příležitost k tomuto rozhovoru a rekapitulaci významné části mého profesionálního života.

Redakce časopisu Control Engineering Česko se připojuje k gratulacím... 

Autor: Lukáš Smelík, Control Engineering ČeskoDvacet


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI