Print

Plnění požadavků na bezpečnost strojů

-- 17.02.14

V článku popisujeme zásadní hlediska ke zvážení při plnění požadavků na bezpečnost strojů – od ergonomie přes nouzové vypínače až po požadavky organizace OSHA a objem výroby. Bezpečnost začíná návrhem.

Důležitým prvním krokem při uvažování o bezpečnosti jako o součásti návrhu
stroje je porozumět rozsahu toho, co má stroj podle návrhu poskytovat. Bezpečnost při navrhování je významná jak pro konečné produkty, tak pro ziskovost stroje, ať už má zařízení dodávat stlačený vzduch, řezat, nebo tvářet kovové díly, sestavovat díly či vytvářet součástky. Bezpečnost znamená porozumět informaci o výrobní kapacitě stroje (kolik dílů za hodinu). Ve fázi navrhování vyhodnoťte složitost nebo jednoduchost procesu zakládání a vykládání stroje (manuálního nebo automatického) a požadavky na přísun a odběr materiálu (jak se suroviny dostávají do stroje a dokončené výrobky ze stroje).

Také prostorové nároky je nejlépe stanovit během fáze navrhování. Zvažte fyzické nároky stroje, jako je prostor potřebný pro stroj, operátora, přístup ke stroji kvůli manipulaci s materiálem (vysokozdvižné vozíky, dopravníky apod.), vychystávání výrobních součástí, skladování materiálu, přístup pro odebírání
součástí konečných produktů a balicího materiálu a způsob likvidace odpadu. Jaké přívody budou zapotřebí pro napájení a ovládání stroje? Bude potřebný stlačený vzduchttp://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_Unor_2014/bezpecnost1.jpgh, elektřina, voda, podtlak apod.? Zvažte, co je zapotřebí, a také si uvědomte zdroje těchto energií.

Zahrňte do fáze navrhování ergonomii. Nastavitelná zařízení by měla být schopna ovládat jakákoli osoba. Operátorský panel a nakládací místa musejí konstrukčně umožňovat nastavitelnost, která zajistí bezrizikovou, uživatelsky
přívětivou a efektivní obsluhu. Jedním z vodítek pro ergonomická konstrukční řešení je kniha „Kodak’s Ergonomic Design for People at Work“. V současné době neexistují žádné normy OSHA ani European ISO 18001 pro ergonomické navrhování. Přesto organizace OSHA uvádí v rámci předpisu o obecné povinnosti příklady špatného konstrukčního řešení u amerických firem, kde stanovuje, že zaměstnavatel je povinen zajistit pracovní prostředí bez
přítomnosti známých rizik. Pracovní úrazy způsobené opakovaným pohybem patří mezi rizika uznávaná organizací OSHA.

Při navrhování musí být rovněž zohledněn zákon o handicapovaných osobách ADA (Americans with Disabilities). Předpisy kapitol II a III zákona ADA z roku 1990 novelizované Ministerstvem spravedlnosti USA byly publikovány ve Federální sbírce zákonů 15. září 2010. Ministerstvo sestavilo oficiální on-line verzi norem ADA pro navrhování s ohledem na handicapované (ADA Standards for Accessible Design) v rámci „normy z roku 2010“, která shromažďuje informace na jednom snadno dostupném místě. Poskytuje přehled působnosti a technické požadavky pro novou výstavbu a stavební úpravy vyplývající z přijetí novelizovaných norem z roku 2010 v konečných předpisech pro kapitolu III (28
CFR, část 35) a kapitolu III (28 CFR, část 36).

Ministerstvo spravedlnosti sestavilo pokyny pro normy z roku 2010 na základě novelizovaných předpisů pro kapitoly II a III. Tyto vysvětlující informace řeší rozsah působnosti a technická ustanovení norem z roku 2010. Nové požadavky
lze najít na stránce ADA.gov nebo na stránkách oddělení občanských práv Ministerstva spravedlnosti USA.

Hlediska zákonných předpisů

Kromě bezpečného provedení stroje je nezbytně nutný také plán ochrany zdraví, bezpečnosti a ekologické šetrnosti (Health, Safety and Environmental
– HSE). Předběžná analýza, tj. proaktivní přístup pro důkladné plánování, může vynést na světlo vše, co je zapotřebí zvážit. Podrobný plán HSE nastolí vysoké procento bezpečnostních otázek, takže tyto záležitosti je možno řešit v těch
nejranějších fázích. Použijte plán HS pro usnadnění vybudování provozního závodu a také jako pomoc při odpovídání na otázky vznesené v této fázi technického zajištění. Plány HSE nejsou vyžadovány předpisy OSHA 29 CFR 1910 General Industry, 29 CFR 1926 for Construction ani normou ISO 180001. Vyžadují pouze, aby byla rizika rozpoznána a řešena před zahájením výstavby a spuštěním zařízení. Organizace OSHA definuje požadavky na únikové cesty, havarijní akční plány (nouzové vchody, východy a havarijní signalizaci apod.) a protipožární plány v podkapitole E předpisu 29 CFR 1910.33 až 1910.39.

A protože se bezpečnostní normy jednotlivých zemí liší, konstruktéři by při
projektování měli brát v úvahu zemi, ve které bude stroj umístěn a provozován.
Má-li stroj běžící nebo pohyblivé díly, které by vyžadovaly ohrazení, související ustanovení jsou definována v předpisu 29 CFR 1910.211 až 29 CFR 1910.219 v podkapitole O. Všechna provozní rizika musejí být identifikována během navrhování, aby mohly být zahrnuty uzamykatelné zábrany pro ochranu pracovníků obsluhujících stroj a vyžadujících přístup pro úkony údržby. Také elektronické nouzové vypínače (e-stops) musejí být navrženy a označeny tak, aby bylo možno zařízení okamžitě vypnout, hrozí-li situace mimo kontrolu.

Organizace OSHA poskytuje pokyn uzamykání/ označování strojů (Lockout/Tagout – LOTO) a řízení nebezpečných energií v předpisu 29 CFR 1910.147 v podkapitole J. OSHA požaduje, aby nové zařízení bylo navrženo tak, aby pro bezpečnost operátorů strojů nebylo nutné používání ochranných pracovních prostředků (OPP), viz podkapitola I, 29 CFR 1910.132. Norma nařizuje, aby nová zařízení, je-li to možné, svým provedením vylučovala rizika, která by mohla být natolik závažná, že by vyžadovala použití OPP. Je nutno poznamenat, že proveditelnost není nutně otázkou nákladů nebo praktičnosti.

Bezpečnostní normy týkající se elektrické bezpečnosti jsou uvedeny v podkapitole S předpisu 29 CFR 1910.301 až 399. Tyto normy jsou příklady provozních norem OSHA, které popisují, co je nutno učinit pro dosažení shody s předpisy. Norma ISO 18001 poskytuje překlenující vodítko na vyšší úrovni, ale neříká, jak provádět tyto druhy prací.

http://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_Unor_2014/bezpecnost-tabulka.jpg

Výrobní hlediska

Klíčovou složkou funkčnosti stroje je provedení a použitelnost operátorské stanice a dostupnost komponent stroje pro pracovníky údržby, kteří budou muset provádět servis a opravy stroje.

Mnoho strojů je navrženo s ohledem na objem výroby a to může vést k předělávkám, jakmile je zahájen provoz a údržba. Předělávky z důvodu komplikací s operátory nebo jinými pracovníky mohou být velmi nákladné a mohou vést k úrazům, problémům s kvalitou, nízkému objemu výroby a odstávkám stroje. Ke stejným problémům dochází, když je stroj navržen bez ohledu na to, jak se bude muset na stroji provádět servis, opravy a údržba.

Když údržbáři nemohou rychle a snadno přistupovat k těm součástem zařízení, které potřebují servis nebo opravu, může to způsobit prodloužení doby odstávky. Napravování chyb v návrhu zvětšuje rozsah a cenu modernizace nebo předělávek. Neschopnost předělat tyto problémové oblasti nebo i jen vyrovnat se s nimi (problémy, které nebyly brány v úvahu v původním procesu navrhování) může vést ke zhoršení morálky pracovníků, k nespokojenosti zákazníků a ke ztrátě obchodních příležitostí. ce

Al Manzer je technik pro podnikovou bezpečnost společnosti Optimation. Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel, CFE Media, Control Engineering, mhoske@cfemedia.com.

Autor: Al Manzer, Optimation


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI