Print

Obecné definice Průmyslu 4.0 už byly vyřčeny a lidé na tyto fráze začínají být alergičtí

-- 20.09.16

Také společnost Schneider Electric již nějaký čas neopomíjí fenomén posledních měsíců. V komunikaci o firemních řešeních se samozřejmě nejčastěji skloňovaný termín současného průmyslového trhu objevuje. Nefiguruje zde však pouze jako vějička vrcholných manažerů, ale jako pohled na reálný přínos technických řešení v pozadí této (r)evoluce. Není proto náhodou, že v našem rozhovoru firmu zastupoval Martin Linhart, který ve společnosti působí na postu vedoucího aplikačních specialistů a iniciativu tak vnímá na úrovni reálných aplikací v praxi.

Jak vnímáte aktuální zvýšený zájem o vše s pomyslnou nálepkou „připraveno pro Průmysl 4.0“?

Pro Schneider Electric jsou principy kolem Průmyslu 4.0 otázkou dlouhodobého vývoje. Zmíním například TransparentReady (aktivní webserver s možností vlastní vizualizace) – funkci přidanou již na konci minulého tisíciletí do PLC vybavených ethernetovým rozhraním. Tenkrát se na nás zákazníci dívali překvapeně. Dnes si dovedu představit ten samý pohled, pokud bych odpověděl, že webserver v našem zařízení chybí. Obecné definice, co by to ten Průmysl 4.0 vlastně měl být, už byly vyřčeny a lidé na tyto fráze začínají být alergičtí. Ale to neznamená, že by zájem o něj opadal, spíše se ptají na konkrétní věci.

Které faktory z minulosti vedly k těmto současným trendům spojeným například s využíváním internetu věcí?

Dnešní svět se postupně propojuje a informace se k nám dostávají v podstatě v reálném čase, stejně tak se průmysl dlouhodobě snaží jednotlivá zařízení propojovat, vzdáleně ovládat a číst z nich data. A protože se cena ethernetového rozhraní stala velice příznivou a připojení k internetu snadným, je právě tento komunikační prostor logickým důsledkem. Odsud už zbývá jen krůček k tomu, abychom nechali zařízení, ať si povídají spolu. A máme tu internet věcí – průmyslový internet věcí. Konkrétním příkladem může být náš nový Altivar Process. Pokud jich propojíme více mezi sebou, mohou si společně vyměňovat informace a řídit kaskádu čerpadel nebo sdílet společnou zátěž.

Dokážete jmenovat nějaké nedávné příklady, které by byly dobrou ukázkou aplikace těchto principů v praxi?

Z poslední doby tu mám hned několik akcí, které tyto trendy názorně dokumentují. „Povídání“ mezi zařízeními, tedy IIoT v praxi, nám hezky funguje při zpracování kamene. Jedná se o velký mlýn, kde jsou zapojeny dva frekvenční měniče Altivar Process do jedné společné zátěže. Vyvstává zde klasický problém, aby jeden pohon netáhl ten druhý, který by vlastně přešel do generátorického režimu. Oba měniče se tedy musejí neustále „domlouvat“ a sdílet svá aktuální data. Z oblasti práce s daty mě napadá právě dokončovaná linka s tzv. Logic Motion Controllerem Modicon LMC078 v našem výrobním závodě v Písku. Konkrétně se jedná o výrobu speciálních vačkových spínačů, jejichž spínací diagram si zákazník vytváří sám. Tato linka pak pracuje nad databází objednávek, vyrobených kusů a potřebného materiálu pro výrobu. Obdobný problém jsme vyřešili u zákazníka, který s námi vytváří stroje na zpracování plastů.

Jakou roli v současné nabídce těchto produktů hrála nedávná akviziční minulost společnosti Schneider Electric? Předpokládám, že například od Invensysu jste získali zajímavé možnosti…

Akvizice vždy přinášejí řadu příležitostí. Technologie, kterou doposud vyvíjela menší společnost, může být nyní otevřena doslova pro celý svět. Ze situace tak těží všechny strany. V poslední době se nejednalo jen o akvizici společnosti Invensys, která doplňuje portfolio nabídky pro velké a náročné procesy, kde je kladen velký důraz na bezpečnost. Schneider Electric navázal spolupráci také s uznávanými softwarovými společnostmi. Zajímavá se jeví například možnost práce programátorů na stroji, který je zatím pouze „na prkně“, tedy existuje jen virtuálně.

Nenarážíte na fakt, že typický český zákazník pohlíží na změny a priori skepticky?

Řekl bych, že český zákazník se k importovaným prohlášením a velkým heslům staví opravdu spíše pochybovačně. Přeci jen s nimi máme historickou zkušenost. Ale rozhodně není skeptický k pokroku a inovacím. A pokud nezačnete jednání slovy, že jdete představit Industry 4.0, ale zmíníte se o otevřené konektivitě, vzdáleném přístupu z jakéhokoli zařízení na webserver nebo třeba o logování dat, najdete společnou řeč. Vždyť ještě nedávno jsem se často setkával s tvrzením, že stroj, který daný zákazník vyrábí, vzdálené připojení nepotřebuje. Dnes je situace naprosto opačná. I v podstatě jednoduchá pila má možnost vzdáleného připojení. Výrobci tím totiž významně klesají náklady za zbytečné servisní výjezdy.

Stejně jako vy máme pocit, že řada čtenářů je již na některé pojmy alergická. Zkuste ještě jednou vysvětlit výhody nové generace automatizace, tak aby se oprostily od tradičního pozlátka kolem Průmyslu 4.0.

Jistě, v podstatě každý větší výrobce již před zrozením pojmu Průmysl 4.0 více či méně „něco takového“ vyvíjel a reflektoval tak potřeby svých zákazníků, opět více či méně úspěšně. Pak německá vláda pojmenovala hlavní trendy vývoje v průmyslu a nazvala je souhrnně jako Industry 4.0. Všichni se pak k této módní vlně začali hrdě hlásit. Počáteční hysterie však pomalu opadá a zůstávají reálné výhody i problémy.

Jako výhodu vidím vzájemné propojení systémů, které umožňuje sběr veškerých dat a jejich automatické vyhodnocování. Je tak možné jít skutečně až do detailu a již v zárodku odchytit vznikající problém. Jako příklad mohu uvést hlídání teploty a odběru motoru ve výrobní lince. Pokud teplota začne oproti normálu narůstat, systém automaticky upozorní pracovníka údržby, aby se na místo zašel podívat. Může jít například o mechanický problém. S tím jsou samozřejmě spojeny nevýhody, jako je zabezpečení. Všechna data máme obrazně řečeno na ulici a je potřeba je dobře chránit. To je jedna z důležitých otázek, které se díky všeobecné diskusi na téma Průmysl 4.0 otevřely. A díky za ně!

Vy sami se otázkám zabezpečení důkladně věnujete?

Společnost Schneider Electric pamatuje na bezpečnost u všech nově vyvíjených automatizačních prvků od domovní automatizace až po průmyslové automaty Modicon. V programovacím prostředí máme integrované nastavení tzv. Cyber security. Můžeme se také pochlubit certifikací Achilles na úrovních 1 a 2, dle typu zařízení. I do budoucna se počítá s dalšími funkcemi na podporu vyššího zabezpečení našich systémů. Nicméně je nutné podotknout, že řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Těmi dalšími články v tomto pomyslném řetězu jsou výrobci strojů a následně i koncoví uživatelé a jejich IT pracovníci. Je tedy nutná osvěta na všech úrovních a v tomto vidím velký přínos rozruchu kolem Průmyslu 4.0, tj. že se tato témata otevřela a medializovala.

Stále častěji je také skloňována nutnost pohlížet na prediktivní údržbu; máte na tuto potřebu v nabídce nějakou odpověď?

Ano. Vypíchnu jeden konkrétní příklad a opět budu mluvit o našem novém a velmi moderním frekvenčním měniči Altivar Process. Ten algoritmy prediktivní údržby obsahuje. Dokáže tak ze změny parametrů, jako jsou odebíraný proud, moment, oteplení motoru a další, vyhodnotit blížící se poruchu a včas ji signalizovat do řídicího systému, případně zobrazit na displeji.

Schneider Electric je také aktivně zapojen do standardizace průmyslového internetu věcí, například účastí v Konscoriu IIC. Chápu správně, že se snažíte jít také cestou větší otevřenosti řešení do celistvějších systémů?

Otevřenost a standardizace jsou důležité vlastnosti. Umožňují prosadit danou myšlenku ve velmi komplikovaném světě průmyslové automatizace. Podívejme se na běžný a rozšířený protokol Modbus – první průmyslový protokol na světě. Díky jeho otevřenosti a jednoduchosti implementace dnes většina prvků v průmyslové automatizaci Modbus obsahuje. Pro nás je tak snadné komunikovat téměř s čímkoli. Schneider Electric dlouhodobě na otevřených standardech staví a utváří je.

Dovedete si představit i širší spolupráci jindy tradičních konkurentů? Jak na vás působí myšlenka, že by se veškerá automatizační technika měnila najednou – pak by bylo třeba být kompatibilní i s pozůstalostí v továrnách.

Pak by bylo optimální stavět na zelené louce a v systému jednoho výrobce. Ale z praxe víme, že takových instalací je jako šafránu a koncový zákazník nebo projektant velmi často kombinuje více dodavatelů. Spolupráce je tedy naprosto klíčová, většinou právě dodržováním definovaných standardů, jako jsou OPC UA a podobně.

Které trendy je do budoucna nutné sledovat? A budou tyto trendy ovlivňovat také vaši nabídku produktů v oblasti průmyslové automatizace?

Chcete po mně pohled do křišťálové koule… Před dvěma lety to vypadlo, že kdo nemá multitouch obrazovku, je mimo hru. Nyní se spíše přemýšlí, zda to v průmyslu k něčemu je. Ale obecně lze říci, že trendy přicházejí ze světa IT. Asi lze očekávat více odklon od klasických PLC k řešením založeným na real time operačních systémech a různých formách iPC. Také v oblasti virtualizace a simulace kompletních průmyslových celků lze očekávat zajímavý vývoj. ce

Autor: Lukáš Smelík, Control Engineering Česko


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Technical Computing Camp 2018
2018-09-06 - 2018-09-07
Místo: Hotel Fontána, Brněnská přehrada
Moderní technologie pro potravinářský průmysl
2018-09-18 - 2018-09-18
Místo: Olomouc
Moderní technologie pro farmaceutický průmysl
2018-09-19 - 2018-09-19
Místo: Olomouc
PROMOTIC SCADA + eWON flexy workshop
2018-09-26 - 2018-09-26
Místo: Hotel Absolutum Boutique Hotel, Praha
MSV Tour 2018
2018-10-01 - 2018-10-04
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI