Print

Nové bezpečnostní normy znamenají nové příležitosti

-- 14.03.17

Průmyslové roboty si často spojujeme s těžkými stroji, které vyžadují zvláštní opatření, pokud mají v jejich blízkosti pracovat lidé. Nic nemůže být dál od pravdy, hovoříme-li o kolaborativních robotech, jejichž účelem je právě spolupráce s člověkem, než tvrzení o robotickém ramenu pracujícím bok po boku s lidskou rukou. 

Takzvané coboty přinášejí nové příležitosti pro automatizaci ve zpracovatelském průmyslu a zlepšují pružnost výrobních procesů nejen ve velkých podnicích, ale také v malých a středně velkých firmách. Tyto roboty zároveň způsobily převrat v přístupu k bezpečnosti. Umožnily vytvořit prostředí, v němž se musí lidský pracovník a stroj nacházet v těsné vzájemné blízkosti.

Ačkoli jsou možnosti kolaborativních robotů známy již několik let, teprve nedávno došlo k rozšíření ISO norem o technické specifikace související s těmito stroji. V únoru roku 2016 zveřejnila Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) technickou specifikaci ISO/TS 15066 jako podpůrný dodatek normy ISO 10218, jenž je znám jako „Bezpečnostní požadavky na průmyslové roboty“. Na přípravě tohoto dodatku se podílela také společnost Universal Robots – známý výrobce kolaborativních robotů –, jejíž zástupci byli členy standardizačního výboru, jenž dokument ISO/TS 15066 sestavoval.

Nový dokument ISO/TS 15066 přesně definuje prvky, které ovlivňují bezpečnost člověka pracujícího v těsné blízkosti robotu. Specifikace také popisuje, jaké podmínky musejí být splněny ve fázích návrhu a implementace. Poslední revize normy ISO 10218, zveřejněná v roce 2011, byla zaměřena na tradiční průmyslové roboty. „Kolaborativní roboty“ byly tou dobou teprve ve vývoji, pročež tehdy nebyly v tomto dokumentu detailněji zmiňovány. Vedle popisu standardů pro coboty představuje tento dokument také užitečný návod na analýzu rizik a jejich vyhodnocování během procesu instalace těchto strojů.

Jak vyhodnotit riziko?

Před zapojením robotu do výrobního provozu je potřeba analyzovat a vyhodnotit riziko. V praxi to znamená identifikovat veškerá rizika a omezit je na přijatelnou míru, což podrobně popisuje norma ISO 12100. Specifikace ISO/TS 15066 obsahuje cenné postupy k vyhodnocování rizik pro integrátory kolaborativních robotů. Obsahuje také prezentaci výzkumné studie míry bolesti, kterou se může integrátor dobrovolně rozhodnout použít. Přímým výsledkem vyhodnocení rizik je pak výběr perfektního robotizovaného řešení.

Dobrým příkladem může být společnost Etalex, která v Kanadě vyrábí regálové systémy. Společnost potřebovala flexibilní řešení s robotickým ramenem, které by bylo možno použít pro vícero úkolů a jež zároveň v provozu zabere co nejméně cenného prostoru. Jedním z úkonů, které robot provádí, je manuální obsluha ohraňovacího lisu osm hodin denně. Fyzicky náročná činnost je náchylná k nehodám. Vzhledem k tomu, že jsou před ohraňovacím lisem pouze dva metry prostoru, bylo zcela zásadním požadavkem navrhnout toto řešení bez bezpečnostní klece. Etalex zvolil robot UR10, který na rozdíl od dalších 25 robotů používaných ve firmě nevyžaduje žádné ochranné zábrany, jež by zabíraly místo.

Richard Clive, operátor strojů ve firmě Etalex, zdůrazňuje, jak přispěl robot UR10 k výraznému zlepšení bezpečnosti na jejich pracovišti: „Předtím jste museli vkládat ruce příliš blízko k lisu. Při tomto úkonu hrozila každou chvíli nějaká nehoda. Díky robotu společnosti Universal Robots teď není ani ta nejmenší šance, že by se zde někdo zranil.“

Jak zkombinovat úsporu nákladů s bezpečností?

Zajištění bezpečnosti robotizované výroby nabírá na významu zejména tehdy, když je nutné zvýšit výrobní kapacitu ekonomickým způsobem. Zohledňování nízkých nákladů nesmí za žádnou cenu znamenat ústupky stran požadované bezpečnosti.

Firma Paradigm Electronics vyrábí vysoce výkonné reproduktory a subwoofery. S uvedením nové produktové linie reproduktorů, které si zákazníci rychle velmi oblíbili, čelila firma potřebě vyrobit více těchto produktů, než původně předpokládala. Výrobní proces zahrnoval spoustu ruční práce, přičemž byl problém najít dostatek schopných pracovníků. Společnost se proto rozhodla implementovat kolaborativní roboty, které umožnily bezpečnou spolupráci lidí s roboty v jednom pracovním prostoru. Nyní se výroba odehrává kyvadlovým způsobem, který umožňuje, aby člověk zkontroloval, zda robot odvedl požadované množství práce; finální úkony pak provádějí lidé. Tento způsob spolupráce se ukázal jako zcela ideální.

„Všechny bezpečnostní zábrany vyžadované k zajištění bezpečnosti robotizovaného pracoviště a k ochraně zdraví člověka se obvykle pojí s velkou časovou náročností implementace. U našeho karteziánského robotu to bylo pět měsíců. Zato v případě robotu UR zabralo jeho zavedení do výroby jen o trochu více než měsíc,“ konstatuje John Phillips, řídící pracovník výrobních služeb v Paradigm Electronics.

Implementace firmě pomohla vyřešit rezervy při výrobě populárních skříní zvýšením výrobní kapacity o 50 % a současně zajistila bezpečnost pro zaměstnance pracující v okolí robotu.

Směrnice o strojních zařízeních

Roboty jsou a mohou být bezpečným řešením, které pomáhá zlepšovat výrobní produktivitu. Zaměřme se nakonec na směrnici o strojních zařízeních Evropského parlamentu a Rady Evropy 2006/42/EC, přesněji na směrnici 2006/42/WE ze 17. května 2006 a na novelu směrnice 95/16/WE, která je věnována bezpečnosti robotů. Tento dokument harmonizuje standardy ISO 10218-1, ISO 10218-2 a ISO 13849-1. Lze předpokládat, že pokud stroj vyhovuje takto harmonizovanému standardu, je zároveň v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.

Všechny stroje a zařízení instalované v Evropské unii musejí být ve shodě se základními zásadami o zdraví a bezpečnosti, jež jsou uvedeny v příloze I. této směrnice.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

27. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2018
2018-05-23 - 2018-05-25
Místo: Hotel Voroněž I, Brno
B&R Innovation Day 2018
2018-05-24 - 2018-05-24
Místo: Zámecký pivovar Litomyšl
EPLAN Efficiency days
2018-05-24 - 2018-05-24
Místo: Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 945/33, Praha 9 – Vysočany
SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava

Katalog

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI