Print

Nejen úspora energií byla tématem konference Energetický management

-- 18.11.09

Energetické úspory jsou hlavně v době ekonomické recese stěžejním tématem řady akcí. Stejně tomu bylo na konferenci Energetický management – optimalizace spotřeby energie v průmyslovém prostředí pořádané 21. října 2009 v Praze časopisem Control Engineering Česko. Záštitu převzala Asociace energetických manažerů (AEM), která byla zastoupena její výkonnou ředitelkou Zuzanou Šolcovou, jež se zároveň velmi odborně zhostila moderování úvodní části.

V nádherných historických prostorách Paspova sálu v budově Pivovaru Staropramen však energetické úspory nebyly jedinou oblastí, o které se přednášející zmiňovali. Prvním řečníkem byl Ivan Beneš, prezident České společnosti pro ekonomiku energetiky, který se o tomto průmyslovém sektoru zmiňoval především v souvislosti s bezpečností republiky. „Suverenita souvisí s energetikou. Stát, který nemá zabezpečenu energii, není suverénní,“ připomněl nedávné problémy s dodávkami z východních zemí. „Pačesova komise (již neexistující nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky – pozn. autor) dělila energetiku na válečnou a krizovou. I ve válečné energetice má ale stát být schopen zajistit nejen přežití obyvatelstva, ale i jeho základní potřeby zajištěním výroby spotřebního zboží po dobu alespoň několika měsíců,“ uvedl v další části své prezentace Ivan Beneš.

              

 Tematicky na jeho názory navázal viceprezident Hospodářské komory ČR Pavel Bartoš. „Naše generace spotřebovává neúměrné množství produktů a budoucí pokolení budou mít velký problém udržet současnou životní úroveň. Lidé v Asii, ale třeba i v Africe se budou chtít mít stále lépe,“ podotkl k vysoké spotřebě z větší části dovážené energie. „Je důležité snížit energetickou náročnost, ale není to nejlepší způsob, jak omezit emise CO2,“ pokračoval Pavel Bartoš. „Poškozuje to evropský průmysl. Například každoroční nárůst těžby uhlí v Číně převýší úsporu energií ve výši 20 %, které chce EU dosáhnout do roku 2020,“ uvedl viceprezident HK ČR.

Jedním z přednášejících byl Vladimír Janypka ze společnosti Schneider Electric, který se zaměřil na omezení energetické náročnosti z pohledu zvýšení efektivity průmyslových provozů. „Jakýkoli výrobní objekt je živý organismus, kde cyklicky probíhají určité procesy. Pokud je nebudeme sledovat a optimalizovat, budeme slepí a bezzubí,“ upozornil ředitel Služby zákazníkům Schneider Electric. „V dnešní době se investoři v oblasti energetických úspor nedívají na návratnost vynaložené částky v řádu tří let, jak tomu bylo před lety, ale své peníze chtějí zpět za jeden rok,“ připomněl náročnost svých zákazníků Vladimír Janypka.

               

Zuzana Šolcová navázala v následné diskusi na důležitost investic v této oblasti. „Podnikový energetik je jedním z nejdůležitějších lidí a může přinést nezanedbatelné úspory. Je to ale stále dost podceňovaná funkce. Například jeden můj známý tvrdí, že takový pracovník je obyčejná figurka na pobavení mužstva,“ podotkla. Produktová a marketingová manažerka společnosti ABB Naděžda Pavelková zdůraznila potřebu použití motorů s vyšší účinností. „Je to velmi důležitý aspekt při jeho pořízení a cena by zde neměla být rozhodující. Navíc od roku 2012 se již nebudou smět používat motory s nízkou účinností, prostě si je už nebudete moci koupit,“ upozornila.

Naděžda Pavelková také zmínila pozitivní vliv, který má na prodej v tomto segmentu ekonomická recese. „Všude, kam jezdím, zdůrazňuji – používejte frekvenční měniče. A my prodáváme ostošest,“ řekla v průběhu své přednášky. „Tématem příštích let budou energetické úspory, a přestože to nevyřeší všechny ekonomické úspory, doporučuji poslouchat manažery, kteří jsou schopni realizovat pro vás právě takové projekty,“ doplnila moderátorka konference. Úsporám energií ve formě páry byla věnována i přednáška Marka Ledabyla z firmy Spirax Sarco.

               

„Kolega přede mnou zmínil návratnost investic do úspor energií, která se zkrátila za tří let na jeden rok. V případě úniků páry je návratnost počítána na dny, v některých případech dokonce na hodiny,“ uvedl Marek Ledabyl. Zuzana Šolcová pak v této souvislosti připomněla provázanost a diferencování jednotlivých úsporných opatření. „Velké podniky dnes vidí často úspory jen v tom, že překreslí diagramy, ale předmětem jejich zájmu by měly být i jiné oblasti,“ apelovala na firemní manažery. Jedinou výraznou změnou v programu byla změna na moderátorském postu druhé části konference, kdy se pro značné časové zaneprázdnění omluvil Pavel Bartoš a zdatně jej zastoupil další přednášející Petr Duda z Linde Gas.

              

K zajímavým přednáškám pak patřil nejen příspěvek zmíněného ředitele pro výrobu a distribuci Linde Gas, ale i vedoucího oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie Ministerstva průmyslu a obchodu Pavla Gebauera. Velmi zaujala prezentace Bořivoje Dadoka, technologa oddělení zabezpečení údržeb, technických zařízení a elektrodiagnostiky z ocelářské společnosti Třinecké železárny, který vyjmenoval řadu praktických příkladů z oblasti investic do energetických úspor v tomto slezském hutním podniku.

Petr Pohorský


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI