Print

Na nadcházející období je možné pohlížet ze dvou úhlů pohledu

-- 19.06.20

Momentálně prožíváme jedno z nejzajímavějších období. Dramatickým způsobem se mění svět. Nastupují nové trendy, ale ne všichni rozumějí, co si pod terminologií, jako je Průmysl 4.0, digitalizace či automatizace, mají v rámci firmy představit. Cílem ostravské společnosti Key2business je firmám a lidem pomoci, aby tyto změny lépe pochopili a v měnícím se prostředí neviděli jen hrozby, ale především příležitosti a do svých strategií tak implementovali jen to, co jim pomůže zvýšit úspěšnost v podnikání. Firma těží především z více než dvacetiletých zkušeností jejího jednatele Kamila Košťála, kterého jsme požádali o krátký rozhovor.

Na začátek bychom mohli všem, kteří ještě neznají společnost Key2business, představit zaměření a rozsah vašeho podnikání.

Hlavním posláním společnosti je pomáhat firmám vytvářet nové konkurenční výhody, a to prostřednictvím digitalizace a automatizace, jejichž smyslem je skokové zvyšování efektivity vnitřních procesů, vymýšlení nových produktů a služeb, popř. vytváření zcela nových  business modelů. Start‑upům i dalším inovativním společnostem pomáháme s uváděním nových produktů na trh, kdy jsme jim po ruce při získávání všech nezbytných oprávnění. V neposlední řadě se věnujeme minimalizaci rizik budováním tzv. antifragility, což je schopnost vytěžit i z nepříznivých podmínek maximum.

Sídlíte v Ostravě. Znamená to, že většinu svých aktivit realizujete v Moravskoslezském kraji?

To hodně záleží na poskytované službě, která je zase závislá na velikosti klienta. Velcí klienti, kteří hledají složitější, a tedy i dražší řešení, jsou situováni převážně mimo Moravskoslezský kraj. Menší klienti, jimž pomáháme nacházet jednodušší řešení, již pocházejí povětšinou z Moravskoslezského kraje.

Aktuální vydání časopisu Control Engineering se věnuje fenoménu Průmysl 4.0 v Česku. Jak vnímáte rozvoj tuzemské průmyslové digitalizace a automatizace z vašeho pohledu?

Mezi firmami existují zásadní rozdíly v připravenosti, a to jak mezi těmi velkými, tak i těmi malými. Ty, které jsou součástí velkých nadnárodních skupin, mají většinou velmi dobré povědomí o tom, co digitalizace či automatizace znamenají a co jim v jejich podnikání mohou přinést. Digitalizace i automatizace tvoří nedílnou součást jejich strategie, mají ve svých týmech odborně zdatné zaměstnance a většinou disponují i dostatkem kapitálu na realizaci konkrétních investic. Velké firmy, které nemají zázemí nadnárodní společnosti nebo které nepracují ve vysoce inovativních oborech, jsou na tom většinou hůře. Nemají jasnou strategii využití digitalizace či automatizace pro zvýšení své konkurenceschopnosti, popř. pro vytvoření nových služeb či modelů podnikání, investují ad hoc především do „ostrůvkových“ řešení, která se zabývají konkrétním problémem, ne uceleným systémem, a nemusejí mít ani dostatek kapitálu na nezbytné investice.

U malých a středních firem je situace ještě složitější. Pokud se nejedná o firmy podnikající vyloženě v oborech digitalizace či automatizace, nevěnují těmto oblastem tolik pozornosti jako velké firmy. Statistiky uvádějí, že v EU je dobře připraveno pouze cca 20 % malých a středních firem. Důvodem je nedostatečné povědomí majitelů a manažerů těchto firem o přínosech digitalizace a automatizace, pokládají je za „drahé hračky“; významný je taktéž nedostatek kapitálu na investice – investice do strojů má pro ně vyšší prioritu i návratnost, stejně jako nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by byli schopni projekt připravit a realizovat – rozhodování i realizace leží především na majiteli. Nicméně i tyto firmy budou muset digitalizovat, buď proto, že to po nich bude vyžadovat trh, nebo proto, že přijdou o dosavadní konkurenční výhody, jakými jsou kvalita a flexibilita za nízkou cenu. Automatizovaná pracoviště budou umět totéž, a to rychleji a levněji.

S čím se na vás zákazníci nejčastěji obracejí?

Robotizace, popř. využití umělé inteligence v procesech, jakými jsou plánování výroby a skladových pohybů, preskriptivní údržba, popř. nastavování linek, zajímají především velké firmy, kterým tyto aplikace mohou pomoci zvýšit flexibilitu a ušetřit náklady. Jedná se o větší investice a tyto firmy vědí, proč si je pořizují.

Služby v oblasti osvěty, zpracování strategie digitalizace a automatizace, popř. přípravy podkladů pro dotační projekty využívají především střední a menší firmy. Jejich majitelé jsou specialisté na svůj obor podnikání, nicméně nemají jasnou představu, co všechno může digitalizace či automatizace obnášet a v čem by jim v jejich podnikání mohly pomoci. Těchto firem je samozřejmě mnohem více než těch velkých.

Jednou z činností, kterou poskytujete, je audit digitální připravenosti firmy. Co vše ve vašem podání tento proces představuje?

Smyslem všech investic by mělo být vytváření nebo posilování firemních konkurenčních výhod, tzn. že v prvním kroku zjišťujeme, jaká je strategie firmy, jaké jsou její cíle, kde vidí příležitosti a ohrožení. V dalším kroku prověřujeme, nakolik si firma uvědomuje změny, které digitalizace a automatizace v jejím oboru přinesou, a zda se na ně systematicky připravuje, nebo ne. V dalším kroku pak procházíme jednotlivé firemní procesy a ukazujeme si, co všechno se u nich dá digitalizovat nebo automatizovat, a to od nejjednodušší a nejlevnější úrovně až po naprostou špičku. Součástí je zmapování výchozího stavu a rozhodnutí, které činnosti a procesy a do jaké cílové úrovně technické vyspělosti má smysl v dané firmě digitalizovat či automatizovat. Ne vždy je totiž smysluplné, stejně jako finančně realizovatelné, digitalizovat nebo automatizovat vše, popř. na tu nejvyšší možnou úroveň. Výstupem je komplexní zpráva, která navrhuje strategii digitalizace/automatizace v několika krocích, od těch nejlevnějších a okamžitě proveditelných přes krátkodobé investice s nejvyšším přínosem až po investice realizovatelné v delším časovém horizontu. Rozhodnutí, do čeho nakonec půjde, je samozřejmě na klientovi.

Pomáháte rovněž firmám zvyšovat efektivitu za pomoci nástrojů štíhlé výroby a LEAN analýzy. Máte již nějaké konkrétní reference?

Zavádění nástrojů štíhlé výroby se věnuji více než 20 let, zpočátku jako manažer výrobních firem, kde jsme si tyto nástroje implementovali pro sebe, později jako konzultant v jiných společnostech. Těch referencí by byly desítky, především se jednalo o střední firmy z různých oborů, od automotivu přes výrobu strojů a jiných zařízení až po výrobu nábytku. Tyto zkušenosti velmi pomáhají při vytváření strategie digitalizace či automatizace, protože se s majiteli a manažery bavíme jazykem, kterému rozumějí. Navíc jsem schopen podívat se na firemní procesy jako na celek, neřešíme jednu nebo dvě konkrétní technologie nebo aplikace, což jsou zkušenosti, které řadě dodavatelů specializujících se na dílčí řešení v oblasti Průmyslu 4.0 chybí.

V čem se nejčastěji rozcházejí plány a očekávání majitelů s doporučeními, která vycházejí z vaší intervence?

Majitelé většinou mají představu, CO potřebují řešit, hledají ale cesty, JAK by to šlo udělat. Potřebují např. skokově zvýšit produktivitu práce, ale nevědí, jaké nástroje, ať už v rámci LEAN, nebo digitalizace/automatizace, jim mohou pomoci tento úkol vyřešit, popř. nemají představu, jaké dodavatele poptat, v čem se jednotlivá řešení liší, jaká řešení jsou vhodná pro firmu jejich velikosti apod. Jejich hlavním očekáváním tedy je, že jim pomůžeme najít cestu a poradíme, jak se vyhnout slepým uličkám, že je upozorníme na vhodnost jednotlivých řešení, podíváme se na jejich firmu komplexně, z nadhledu a především že jim ušetříme spoustu času a peněz vynaložených na metodu pokus–omyl a na testování různých dodavatelů dílčích technologií. Očekávají, že jim doporučíme prověřená řešení, prověřené dodavatele, popř. zajistíme i dohled nad realizací. A v čem se doporučení mohou od očekávání lišit? Ne vždy je příčina tam, kde ji viděli. Často chtějí technologií řešit něco, co je způsobeno nevhodným vedením, špatnou organizací práce nebo absencí systému výkonových ukazatelů. Ne vždy si uvědomují, že nedosáhnou maximálního efektu, pokud nebudou mít funkční ERP systém a dobře nastavenou práci s daty. A ne vždy si uvědomují, jak úzkou součinnost a podporu dodavatel od firmy potřebuje, protože odpovědnost za úspěšnost realizace leží z velké části na klientovi.

Společnost Key2business je rovněž velmi aktivní na poli odborných konferencí a seminářů, kde se snažíte propojovat výrobní sféru s odborníky a správními subjekty. Jako jedna z mála firem jste v době, kdy řada organizátorů své akce kvůli koronaviru hromadně rušila, pořádali zajímavou konferenci v Ostravě, jež se setkala s velmi pozitivním ohlasem. O jakou akci se jednalo, kdo se prezentoval a jací lidé nebo instituce tvořili auditorium?

V posledních měsících proběhla řada konferencí na téma digitalizace či automatizace. Jejich společným jmenovatelem byla atraktivní jména řečníků, převážně z velkých institucí, popř. nadnárodních firem. Problémem je, že pro naprostou většinu firem jsou tyto přednášky příliš teoretické nebo jsou pro ně prezentovaná řešení z důvodu požadavků na investice a odbornost řešitelů nerealizovatelná. Naším cílem bylo udělat menší konferenci zaměřenou na jednodušší, pragmatická řešení, jež by byla realizovatelná i ve firmách střední nebo menší velikosti. Účastníky byli především zástupci výrobních firem, kteří hledali právě takováto řešení. Menší rozsah zároveň umožnil intenzivnější komunikaci s řečníky.

S jakým závěrem jste z ostravské konference odjížděli vy jakožto pořadatelé? Jak vás motivovala pro následující období, které podle všeho nebude pro investice do digitalizace v řadě firem zrovna ideální?

Na nadcházející období je možné pohlížet ze dvou úhlů pohledu. Firmy budou mít kvůli poklesu ekonomiky méně prostředků na investice, a proto do digitalizace nepůjdou. Nebo si uvědomí rizika, do jakých se dostaly kvůli přílišné závislosti na lidech a na informacích na papírech a v programu Excel, nebo narazí na nedostatečnou schopnost uřídit efektivitu kvůli absenci dat a začnou s tím něco dělat. Z mého pohledu dnešní ekonomická situace naopak investice do digitalizace a automatizace značně urychlí, a to jednak kvůli budoucímu ekonomickému efektu, jednak právě kvůli minimalizaci budoucích rizik. Člověk taky často začne přehodnocovat priority a investovat do svého zdraví, až když onemocní, a u firem to funguje stejně. Proto vidím budoucnost digitalizace i automatizace v České republice velmi optimisticky.

Autor: Vítězslav Fejfar, CE Česko


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Bezpečnost v průmyslu
2020-11-04 - 2020-11-04
Místo: Brno
EX prostředí 2020
2020-11-05 - 2020-11-05
Místo: Brno
Fórum údržby 2020
2020-12-01 - 2020-12-01
Místo: Praha
Amper 2021
2021-03-15 - 2021-03-19
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI