Print

Myslím si, že záujem o automatizáciu na Slovensku pramení zo zásadnějších potrieb výroby

-- 11.10.16

Súčasťou prvého čísla časopisu Control Engineering Slovensko bol tiež úvodný vstup názorov popredných dodávateľov automatizačnej techniky na zmeny tamojšieho trhu. V avizovanom on-line pokračovanie teraz pridáva svoj názor tiež Milan Raček, riaditeľ divízie robotiky a automatizácie v spoločnosti ABB.

Ako by ste zhodnotili súčasný stupeň automatizácie naprieč slovenskym priemyslom?

ABB je popredný dodávateľ technológií pre energetiku a priemysel. Automotive  je hlavný segment slovenského priemyslu a tu je vysoký stupeň automatizácie. V ostatných priemyselných odvetviach stále vidím veľké rezervy. Aj keď – nájdu sa aj svetlé výnimky – napríklad IKEA  Industry v nábytkárskom alebo Mondelez v potravinárskom priemysle.

Ktoré odbory sú ťahúňmi zavádzania nových technológií do výroby? V prvom rade to zrejme bude odbor automotive...

Súhlasím.  Automotive je už z princípu ťahúňom zavádzania nových technológií do výroby. Ale paradoxne v dnešnej dobe sa do popredia tlačia aj ďalšie priemyselné odvetvia. Súčastný trend úzkej spolupráce robota a člověka otvára možnosti pre inovácie naprieč všetkými odvetviami výroby. Na slovenskom trhu sa prvý záujem o tieto technológie obajvuje z elektrotechnického priemyslu. Aj náš inovatívny robot YuMi sa práve testuje vo výrobe televízorov vo firme Foxxcon v Nitre.

Slovensko už tiež prijalo vlastný akčný plán spojený s Priemyslom 4.0. Ako táto iniciatíva ovplyvňuje záujem o automatizáciu.

Myslím si, že záujem o automatizáciu na Slovensku pramení zo zásadnějších potrieb výroby. Ide hlavne o zvyšovanie efektivity, znižovanie nákladov, zrýchľovanie procesu výroby a v neposledním rade dôraz na kvalitu. Každá podpora zo strany štátu  je vítaná a verím, že akčný plán Priemysel 4.0 podporí záujem o automatizáciu.

Výroba sa presúva od hromadnej výroby smerom k hromadnej individualizácií a schopnosť pružne reagovať na zmeny a prispôsobiť sa im nadobúda na doležitosti. To si žiada intenzívnejšiu spoluprácu medzi ľudmi a robotmi, medzi jednotlivými technológiami a tiež medzi výrobnými závodmi, takže silnejú tlaky aj na digitalizáciu. Toto sú reálne aspekty, ktoré postupne tlačia výrobu do trendu inteligentného priemyslu.

Realizovali ste už nejakých projekt, ktorý by sa dal označiť ako "Priemysel 4.0"?

Všetky naše technológie a riešenia sú pripravené a kompatibilné na využitie v inteligentnom priemysle.

Spolupracujete s českými firmami? Existujú nejaké rozdiely v prístupe k automatizácii narozdiel od slovenského?

Sme zodpovední za slovenský trh.  S českými firmami spolupracujeme ako s dodávateľmi. Zásadný rozdiel nevidím. Všetci výrobcovia a dodávatelia sme najednej lodi.

Ktoré trendy v automatizácii všeobecne sledujete a ktoré z nich budú čoskoro všeobecne prijímané slovenských firmami?

My, robotizéri,považujeme za aktuálne trendy najmä spoluprácu robota a človeka, bezpečnosť a prepojenosť. Spoluprácu robota s človekom ztelesňuje v ABB dvojramenný robot YuMi, ktorý ako prvý robot umožnuje priamu spoluprácu robota s operátorom. Bezpečnosť je v našom ponímaní tiež o niečo ďalej.  Tento rok sme predstavili systém SaveMove2, ktorý má niekoľko bezpečnostých funkcií, ako nastavenie rýchlostných limitov, bezpečné monitorovanie kľudového stavu, nastavenie rozsahu osí robota a súsatvného dohľadu nad pozíciou a orientáciou. Prepojenosť a digitalizáciu u robotov ABB predstavuje Connected Services,  ktoré zaisťujú dlhšiu životnosť robotov a optimalizujú výkon robotických stytémov.

Jeden z trendov, ktorý osobne citlivo vnímame vďaka nášmu sesterskému časopisu (Riadenie a údržba) je prelínanie odborov automatizácie a údržby. Snažíte sa svoju produktovú ponuku prispôsobovať tiež požiadavkám údržby?

V ABB kladieme veľký dôraz na servis a údržbu. Sme pyšní na ucelený súbor služieb Connected Services, ktoré zaisťujú dlhšiu životnosť robotov a optimalizujú výkon robotických sytémov. Tieto služby sú poskytované cez jediné intuitívne rozhranie ABB Myrobot. Vďaka tomu sa zvyšuje spoľahlivosť, zkracuje reakčná doba a urýchľuje odstránenie potenciálních technických problémov.

S Priemyslom 4.0 sa do výroby snažia presadiť čoraz viac tradičných IT dodávateľov. Vnímate tieto snahy pozitívne smerom k možnej spolupráci alebo ide skôr o konkurenčné tlaky?

Vnímame to pozitívne.  Know-how jednotlivých firiem sa vzájomne dopĺňa.

Aké najväčšie prekážky dnes sú na strane vyšších investícií do moderných technológií?

Možno vás to prekvapí, ale v poslednej dobe pociťujeme čoraz menej prekážok. Slovenské firmy sa čím ďalej, tým viac zameriavajú na kvalitu, rýchlosť a bezpečnosť... Dnes si už väčšina firiem nechá vyrátať návratnosť investície do novej technológie. Obavy investovať sa postupne rozplývajú.

Spolupracujete s akademickou pôdou? Považujete vzdelávanie v odbore za postačujúce?

Intenzívne spolupracujeme s vysokými, ale aj strednými školami.  Vo viacerých slovenských školách nájdete  roboty ABB, ktoré slúžia študentom na výúčbu. ABB ponúka školám aj voľnú verziu softvéru RobotStudio, vďaka ktorému sa študenti dokážu naučiť programovať priemyselných robotov , takpovediac,  od stola.  Okrem toho prijímame aj stážistov z technických škol.  V súčastnosti máme v tíme veľmi šikovného študenta zo strojníckej fakulty STU.V dobe keď sú trendy rýchlejšie ako školstvo nebude vzdelávanie nikdy postačujúce.  Preto treba nájsť cestu, ako k študentom „prepašovať“skúsenosti z reálneho života.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI