Print

Monitorování provozu čerpacích stanic odpadních vod

-- 24.05.13

Firma zabývající se zpracováním masných výrobků uvažuje o vybudování nové moderní čističky odpadních vod. Vzhledem k dennímu množství vyprodukovaných odpadních vod půjde o velkou investici. K návrhu takové čističky odpadních vod bylo nutné získat maximum informací, ale údaje od zákazníka byly nedostatečné a neověřené.

Před vypracováním návrhu nové čerpací stanice bylo třeba vycházet z pravdivých údajů o provozu současné čističky. Nejrychlejším způsobem, jak získat skutečné údaje bez zá sahu do řídicího systému čističky, bylo připojení modemu eWON na PLC Simatic S7-300 s následným nastavením sběru a archivace vybraných hodnot proměnných z PLC do vnitřní paměti modemu eWON. Veškeré odpadní vody ze závodu přitékají do dvou akumulačních nádrží, odkud jsou dále přečerpávány do původní čističky odpadních vod. Kromě celkového denního objemu odpadní vody bylo dále zapotřebí znát hodnoty pH, minimální a maximální přítoky, výšku hladin v akumulačních nádržích, motohodiny jednotlivých čerpadel atd.


 

 

Obr. 1 Modem eWON

Byl použit modem eWON, zakoupený ve společnosti FOXON, s. r. o. Pro získání co nejpřesnějších údajů pro další zpracování byla perioda ukládání měřených dat nastavena na jednu minutu. Zákazník se nachází téměř 200 km od firmy zpracovávající návrh, a proto byla pro přenos dat mezi ní a modemem eWON využita služba mobilního operátora UMTS 3G. Pro získání požadovaných informací stačilo nainstalovat modem eWON (Obr. 1) na několik dní do rozváděče; poté ho pracovníci firmy vzali zpět. Celá instalace spočívá v připojení napájecího napětí 24 V DC, antény GSM 3G, připojovacího kabelu MPI mezi PLC a modemem a vložení karty SIM mobilního operátora. Výsledkem bylo získání kompletních informací o provozu čističky odpadních vod.

Na první pohled je zřejmé, jak nerovnoměrný je vstupní přítok do čerpacích stanic. Klíčové bylo získat obraz o přítocích během dne. Velká nerovnoměrnost by měla značný vliv na provoz nové čističky. Z grafů je patrné, že právě to denně nastává. V době mezi 10. a 16. hodinou je nárůst přítoku až několikanásobný, zatímco v ranních a večerních hodinách je hluboko pod průměrem (Obr. 5). Obrovskou výhodou je, že firma byla schopna tento negativní faktor řešit již před realizací, což je mnohem levnější, než začít s řešením až po vyrobení a spuštění nové čističky. V případě, že by spoléhala pouze na údaje od zákazníka, který udával jen průměrný průtok, znamenalo by to následně velký problém.

Druhým klíčovým faktorem, který bylo třeba sledovat, byla nerovnoměrnost přítoku v jednotlivých dnech. Čerpací stanice byla sledována sedm dní, aby bylo možné vzájemně porovnat situaci v různých dnech týdne. V neděli byl maximální dosažený přítok 6,3 m3/h, v pondělí však dosahoval více než 20 m3/h. Za tuto dobu stály služby mobilního operátora spojené s přenosem dat přibližně 50 korun.

 Obr. 2 Poloha vody v první akumulační nádrži

Závěr

Z údajů nasbíraných pomocí modemu eWON bylo zjištěno, že při rekonstrukci budou stačit dvě čerpadla místo původních tří. Celkem se tedy na každé čerpací stanici ušetří jedno čerpadlo, což představuje finanční úsporu přibližně 70 000 korun v jedné čerpací stanici.

 

Obr. 3 Trojice čerpadel v čerpací stanici

Modem eWON je velmi efektivní nástroj k monitorování provozu zařízení, sběru dat a jejich vyhodnocení. Umožnil vzdálený pří- stup k PLC Simatic S7-300 prostřednictvím sítě UMTS 3G a firmě dal možnost vybírat si hodnoty, které budou sledovány a archivovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Společný graf výšky hladiny a množství přečerpaných vod: červená – totalizér pro flotátor č. 1 (m3), zelená – totalizér pro flotátor č. 2 (m3), modrá – výška hladiny v akumulační nádrži N1 (cm), fialová – výška hladiny v akumulační nádrži N2 (cm) 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Nárůst přítoku v době mezi 10. a 16. hodinou

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Mgr. Tomáš Šindelář, FOXON s. r. o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI