Print

Moderní spínací a jisticí přístroje s přidanou hodnotou pro Průmysl 4.0

-- 15.07.19

Digitální přístroje s propojovací technologií typu „plug & work“ nejen zvyšují dostupnost systému, ale podporují také síťový přístup k měřeným údajům a měřicím funkcím. Tím přispívají k udržitelnému snižování výrobních nákladů. Díky širokým možnostem rozhraní, které jsou buď vestavěny, nebo mohou být dovybaveny později, je integrace spínacích a jisticích přístrojů do stávajících nebo budoucích komunikačních struktur snadná. 

V době, kdy se chytré výrobní postupy a Průmysl 4.0 stále více stávají realitou, nabývá digitální řešení ještě většího významu. Vytváří řadu příležitostí pro analýzu a monitorování různých technologických kroků ve výrobním závodě. Díky vestavěným komunikačním funkcím značně usnadňuje shromažďování dat, čímž zlepšuje tok informací jiných elektronicky ovládaných zařízení, jako jsou softstartéry nebo frekvenční měniče. Tím digitální přístroje usnadňují standardizaci komunikace. Některé typy digitálních spínacích a jisticích přístrojů poskytují informace o svém provozním stavu v reálném čase, což pomáhá zlepšit dostupnost systému. Existuje několik důvodů, proč jsou na velmi důležitých místech elektromechanická spínací zařízení nahrazována digitálním řešením.

Zvýšení účinnosti systému pomocí digitálních dat

Elektromechanické spouštěče motorů PKZ společnosti Eaton mohou být snadno nahrazeny digitální verzí PKE. Sledování a měření proudu motoru jsou důležitými ukazateli pro dlouhodobé hodnocení hnací soustavy a procesu jejího stárnutí, jelikož neustále poskytují informace o jejím stavu. A navíc: tyto naměřené hodnoty lze použít také pro doladění příslušné aplikace. Uvádíme praktický příklad: Ve štěrkovně může být zatížení pásového dopravníku automaticky upravováno podle měřeného proudu motoru. Pokud jednotlivé jednotky PKE v hnací soustavě vydají varování ohledně zatížení, pak se toto zatížení příslušným způsobem upraví. Dlouhodobé monitorování hodnoty proudu poskytuje i další informace: Neustálé zvyšování nebo značné kolísání v řádu týdnů a měsíců poukazuje na závadu a může dokonce naznačovat i bezprostředně hrozící selhání systému. Tak je možné rozpoznat, že hrozí výpadek, a reagovat dříve, než dojde k velkým výrobním ztrátám. Kombinace spouštěčů motoru PKE s inteligentním propojovacím systémem SmartWire-DT umožňuje nepřetržité mapování a hodnocení důležitých dat hnací soustavy, aniž by byla nutná nákladná technologie analogových vstupů/výstupů.

Digitální jističe lze také vybavit doplňkovými funkcemi. To zahrnuje velmi přesné měření spotřeby energie a další bezpečnostní funkce pro obsluhu, jakož i monitorování životního cyklu. Tím pomáhá zvyšovat dostupnost systému přesným odhadem zbývající provozní životnosti po každé události.

Digitální proudové chrániče

SmartWire-DT umí nejen integrovat inteligentní spínací přístroje jako je např. spouštěč motoru PKE do digitální komunikace, ale umí také propojit standardní prvky, jako jsou ovládací a signalizační přístroje, polohové spínače, stykače nebo proudové chrániče.

Optimální dostupnost strojů a systémů je stejně důležitá jako bezpečnost osob, které je obsluhují. Proudové chrániče (RCD) jsou navrženy tak, aby zajistily oba požadavky. Ve výrobním závodě umožňuje jejich použití jak lokální, tak vzdálené monitorování s moderním systémem varování a následným snížením prostojů. Jde o technologii, která informuje personál údržby o přesném stavu jakéhokoliv stroje. To umožňuje zavedení prediktivní údržby, což opět snižuje prostoje během výroby. Tuto funkci nabízí nejen proudové chrániče, ale také jističe RCBO. Tato zařízení nepřetržitě měří reziduální proud v reálném čase a v případě odchylek aktivují lokální LED kontrolky a další signály včasného varování přes beznapěťové kontakty. Stav systému je vidět na první pohled a tím se odstraňuje nutnost neplánovaných servisních kontrol. To má za výsledek další úspory nákladů, jelikož bezpečnostní kontroly lze provádět pouze jednou za rok.

K dispozici je široká řada různých proudových chráničů. Obecně společnost Eaton doporučuje instalaci proudových chráničů typu A (nebo vyššího) pro dosažení vysoké úrovně ochrany, která je nutná pro průmyslové použití. Ovšem při použití v kombinaci s elektronicky ovládanými pohony budou ochranné funkce proudových chráničů typu AC nebo typu A rušeny přítomností stejnosměrných (DC) proudů. A když dojde k nejhoršímu, nebudou z tohoto důvodu

v případě poruchy poskytovat žádnou ochranu. Pro aplikace vyžadující frekvenční měniče doporučujeme proudové chrániče typu B, jelikož nabízí dodatečnou ochranu strojů s pohony s proměnnými otáčkami (Bfq), stejně jako v případě nebezpečí požáru (B+).

Koncept „zjednodušené konektivity“ platí i pro jističe. Snadné připojení zařízení MCB, RCCB a RCBO k inteligentním komunikačním technologiím pomocí modulu SWD společnosti Eaton pro jisticí přístroje. Pomocí tohoto způsobu se odstraňuje potřeba oddělených úrovní I/O a jejich připojování. Pro výrobce strojů to zkracuje dobu nutnou k zapojení a snižuje náklady na instalaci.

Zvýšená dostupnost

Od malých strojů až po rozsáhlé instalace zajišťují jističe širokou škálu ochranných funkcí v průmyslových aplikacích, ať jde o jednoduchý pohon motoru nebo o vícestupňový systém rozvodu energie. Co se týče navrhování digitálních konceptů, jističe poskytují hodnotné informace dvěma způsoby: O stavu následných procesů nebo součástí, jakož i o své vlastní dostupnosti a zbývající provozní životnosti.

Na rozdíl od odpínačů jsou jističe nejen schopny přerušit provozní proudy, ale v případě poruchy také bezpečně vypnou při přetížení nebo zkratu. To je jediný způsob, jak zabránit poškození přiřazených komponent v průmyslových závodech.

Použitím digitálních jističů lze snadno zvýšit dostupnost systému, protože lze spolehlivě předvídat zbývající životnost spínacích kontaktů. Složitá měření, manuální počítání, dokumentace událostí nebo prostojů v důsledku neplánovaných (a nepotřebných) výměn odpínačů jsou nyní minulostí. Dnešní digitální přístroje mohou zaznamenávat libovolnou událost, od ručního vypnutí až po silné zkraty a automaticky vypočítat její dopad na kontakty. Díky komunikačnímu rozhraní jističe může obsluha stroje okamžitě po události přejít na tyto hodnoty a to buď lokálně na zařízení nebo přímo z velínu výroby. Kromě informací o zbývající provozní životnosti poskytuje tato technologie obsluze komplexní přehled: jaký byl důvod vypnutí – zkrat nebo přetížení? Jaký byl maximální proud? Údaje zaznamenané v průběhu spuštění události vedoucí k vypnutí jsou uloženy v jističi a lze je dálkově vyčíst. Jakmile je problém vyřešen, může se obnovit bezpečný provoz systému. Podle zbývající provozní životnosti jističe může obsluha rozhodnout, zda by měl být objednán nový přístroj za účelem výměny při následující události, nebo pro preventivní výměnu během následující plánované servisní odstávky.

Použití doplňkových funkcí

Digitální jističe NZM společnosti Eaton se vyznačují kompaktní konstrukcí a funkčností a díky tomu se jističe včetně příslušenství mohou snadno instalovat a jednoduše se s nimi manipuluje. Různé typy vypínacích prvků, ať už jsou založeny na bimetalech nebo elektronice s komunikací, mají různé ochranné funkce: od jištění kabelů až po ochranu motorů a generátorů v sítích AC i DC. Odpínače mohou být použity jako hlavní vypínače, nouzové vypínače a přepínače. Nová generace digitálních jističů poskytuje uživatelům také další funkce: Ty zahrnují velmi přesné měření spotřeby energie (třída 1), bezpečnostní funkce chránící obsluhu a snižující riziko vzniku oblouku během údržby a zvýšenou dostupnost systému díky možnosti přesného předvídání zbývající provozní životnosti jističe po každé události.

Komunikační rozhraní je důležitou charakteristikou digitálních jističů. Díky různým komunikačním modulům nepředstavuje přenos dat zaznamenaných přístrojem na vyšší řídicí struktury vůbec žádný problém. Komunikační rozhraní, buď vestavěná nebo doplněná externě přes svorky, usnadňují připojení jističe ke všem běžným sběrnicovým systémům. Tato flexibilita komunikace zjednodušuje integraci digitálních jističů do stávající infrastruktury. Jednoduše řečeno: digitální technologie umožňuje zajistit připravenost spínacích a jisticích přístrojů pro Průmysl 4.0.

www.eatonelektrotechnika.cz


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba 2020
2020-06-09 - 2020-06-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-06-10 - 2020-06-10
Místo: Brno
Marketing 4 Engineering
2020-06-11 - 2020-06-11
Místo: Praha

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI