Print

Měření krouticího momentu pomocí senzorů

-- 16.05.18

Díky nástupu nových indukčních senzorů úhlové polohy se nyní k měření krouticího momentu opět začínají používat úhlové senzory.

Měření krouticího momentu nepřetržitě rotujícího hřídele je obtížné a lze je provádět několika způsoby. Nejobvyklejším způsobem je odvodit krouticí moment z velikosti síly potřebné k otáčení hřídelem. To obvykle znamená měření proudu dodávaného do motoru způsobujícího pohyb. Je to jednoduchá metoda, ale nepřesná, protože odběr proudu závisí i na dalších faktorech, jako je rychlost, přiváděné napětí, stav ložisek a teplota.

Přesnější metodou je měřit zkrut hřídele pomocí tenzometrů nebo zařízení pro měření povrchových akustických vln (Surface Acoustic Wave – SAW). Ačkoli je to metoda přesná, vyžaduje buď sběrací kroužek, nebo určitou bezdrátovou metodu přenosu signálu mezi tenzometry na hřídeli a vnějším světem.

Tenzometry mívají významné teplotní koeficienty a nepříjemný sklon k odpojování za náročných podmínek. Měření krouticího momentu pomocí tenzometrů nebo zařízení SAW je často použitelné v laboratoři, avšak nerealistické v mnoha průmyslových aplikacích.

V 50. letech minulého století se krouticí moment motoru měřil podle zkrutu, a tedy i krouticího momentu na hřídeli měřením fázového posunu mezi dvěma „vícerychlostními“ dekodéry namontovanými a zarovnanými na hřídeli. S tím, jak se hřídel otáčí, produkuje každý dekodér dva signály; jeden z nich se mění jako sinusoida a druhý se mění jako kosinusoida. Na obrázku 1 je znázorněn demodulovaný sinusoidní signál.

Když je aplikován nulový krouticí moment, signály ze dvou dekodérů vykazují nulový fázový posun. Podle toho, jak je aplikován krouticí moment, fáze jednoho výstupu vykazuje posun vůči druhému. Fázový posun je přímo úměrný aplikovanému krouticímu momentu. Při použití vícerychlostního dekodéru s vysokým počtem cyklů je pro dosažení významného fázového posunu zapotřebí jen malý zkrut.

Proto jde o velmi citlivou metodu vhodnou pro měření zkrutu menšího než 1 stupeň, nebo dokonce menšího než 0,1 stupně. Není nutné, aby byl hřídel příliš dlouhý – délka hřídele potřebná pro tuto metodu může být menší než 25 mm. Toho lze dosáhnout použitím záměrně pružného hřídele nebo koncentrickým uspořádáním dekodéru – jednoho uvnitř druhého – a propojením vnitřní a vnější části hřídele pomocí tuhé zkrutné pružiny. 

Nová generace senzorů

Dekodéry se stále více nahrazují modernějšími řešeními – indukčními enkodéry neboli „inkodéry“. Inkodéry pracují na stejném indukčním principu jako dekodéry, ale využívají tištěné obvody namísto konstrukce s transformátory s drátěným vinutím. To je důležité pro minimalizaci rozměrů, hmotnosti a ceny inkodéru při současné maximalizaci jeho měřicího výkonu. Inkodéry rovněž nabízejí jednoduché a snadno použitelné elektrické rozhraní – vstup stejnosměrného napájení a výstup sériových dat.

Protože inkodéry využívají stejné základní fyzikální principy jako dekodéry, nabízejí obdobné provozní výhody. Jsou ploché a mají velký otvor uprostřed, což odstraňuje potřebu sběracích kroužků, stejně jako u dekodérů. Obrázek 2 znázorňuje měření krouticího momentu a absolutního úhlu pomocí indukčních enkodérů.

Protože veškerá elektronika inkodéru je již v jeho statoru, není nutno specifikovat a nakupovat samostatnou elektroniku. Dostupné jsou také inkodéry až se čtyřmi miliony pulzů na otáčku, takže i nepatrný úhlový zkrut je dostatečný pro měření krouticího momentu s vysokým rozlišením. Tepelný koeficient inkodéru je malý v porovnání s tím, čeho lze dosáhnout při použití tenzometrů. Jakékoli případné efekty dynamické deformace od hřídele s vysokou úhlovou rychlostí lze eliminovat použitím stejného signálu hodin pro spouštění odečtu v obou enkodérech.

Nehrozí nebezpečí poškození zařízení z důvodu nadměrného nebo rázově aplikovaného krouticího momentu. Tato metoda rovněž poskytuje dvě měření – úhlu a krouticího momentu – za menších nákladů než při měření krouticího momentu pomocí tenzometru. Měření krouticího momentu pomocí senzorů úhlové polohy může být starou metodou, nicméně nástup nových indukčních enkodérů přispívá k obrození využívání indukčních fyzikálních principů pro měření úhlu a této účinné metody pro měření krouticího momentu a úhlové polohy. 

Darran Kreit je technický manažer společnosti Zettlex UK. Tento článek byl původně publikován 12. prosince 2017 na webové stránce společnosti Control Engineering Europe. Upravil Chris Vavra, redaktor časopisu Control Engineering, CFE Media, cvavra@cfemedia.com.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Úspory v průmyslu
2019-03-05 - 2019-03-05
Místo: Hotel STEP ****, Praha
AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno
AMPER TOUR - komentované prohlídky
2019-03-19 - 2019-03-21
Místo: Výstaviště Brno
Výroba nové generace: Evoluce v signalizační technice
2019-03-19 - 2019-03-19
Místo: Brno, Veletrh Amper

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI