Print

Měření energie je důležité ve všech oborech

-- 14.03.16

Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále sledovanější veličinou. Společnost Panasonic Electric Works patří mezi výrobce, kteří na trh dodávají měřicí systémy, které začínají u přehledových měřičů spotřeby a končí u systémů, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů a přehled o spotřebě lze získávat kdykoli je třeba.

Panasonic vyvíjí a vyrábí Eco-Power Meters, sloužící k přehlednému zobrazování měřených veličin přímo na místě, kde jsou přístroje instalovány, ale pomocí sběrnice RS485 nebo ethernetovou sítí mohou být měřené údaje předávány tam, kde je třeba s nimi dále pracovat. Systémy na sledování odběru a kvality elektrické energie se využívají nejen v kancelářských prostorách, ale i ve výrobě či v elektrárnách.

Pro podniky i domácnosti

Příkladem může být nasazení měřičů ve výrobním podniku, kde u jednotlivých strojů lze sledovat okamžitý odběr i spotřebu za určitý časový úsek – za hodinu, směnu či za celý pracovní den. Díky analytickému zobrazení dat prostřednictvím programu KW Watcher a širokému rozpětí možnosti měření veličin je pak možné zjistit spotřebu stroje při trvalém běhu nebo v režimu stand-by, kdy není stroj používán. Měřiče Eco Power Meters dodají informaci i o tom, kolik energie je třeba pro rozběh stroje. Porovnáním zjištěných údajů v daném časovém úseku lze následně rozhodnout, která z variant je vhodnější: zda neustálý běh stroje, nebo jeho vypínání na dobu, kdy není používán. Podle toho lze přizpůsobit i technologický postup výrobního procesu, aby například stroj byl zapínán na delší dobu pro zpracování větších výrobních dávek.

Velkým přínosem Eco Power Meters je rovněž zjišťování kvality dodávky elektrické energie. Ukládáním a následným vyhodnocením měření napětí v síti je možné odhalit jeho kolísání, přepěťové špičky nebo naopak poklesy napětí, a tyto údaje poté využít pro návrh řešení. Přepětí může způsobit poruchu stroje, při mimotoleračním podpětí zase stroj nemusí mít dostatečný výkon pro provádění daných operací v požadované kvalitě. Při instalaci většího počtu inteligentních měřičů ve výrobním závodě tak lze zjistit i možnost ovlivňování kvality napájení jednotlivými provozy. Tak lze třeba primárně – před úpravami napájecí linky do továrny – synchronizovat chod strojů v jednotlivých dílnách.

Měřené parametry z Eco Power Meters lze sledovat on-line i na dálku, podle zjištěných hodnot ovlivňovat ihned chod výroby i ukládat do paměti k následnému vyhodnocení a úpravě technologie výroby. Proto mají inteligentní měřiče spotřeby svůj obrovský význam.

Eco Power Meters mohou být ale nasazeny i v chytrých domácnostech, v nichž umožňují dodavateli elektrické energie zjišťovat odběry u zákazníka na dálku. Spotřebitele zase mohou informovat o jeho okamžité spotřebě nebo spotřebě za určité časové období a přizpůsobit tak strategii odběru na základě změřených hodnot.

Chytré měřiče energie mají své opodstatnění i u provozovatelů malých elektráren, kde mohou měřit nejen odběry, ale také dodávky do energetické sítě. Možností použití Eco Power Meters jsou stovky a jejich velkým přínosem je snadná instalace, možnost zobrazit údaje v místě jejich instalace i přenos dat pro pozdější zpracování tam, kde jsou údaje třeba (velíny, oddělení technologie výroby apod.).

Měření od 1 mA až do 65 000 A

Tento model měřicího přístroje je vybaven čtyřřádkovým přehledným LCD displejem, který zobrazuje měřené veličiny pod sebou. Obnovovací doba displeje je 0,1 sekundy, přístroj měří s přesností 0,5 %. Velkou výhodou je i rozsah měřených veličin, kdy například proud může tento přístroj měřit už od 1 mA až do 65 535 A. Lze s ním tedy zjišťovat i spotřebu přístrojů řádově desetin wattu v režimu stand-by, kdy odebírají ze sítě malé proudy. Výhodou Eco-Power metru KW9M je rovněž možnost měření stejnosměrných i střídavých veličin.

Až při nasazení v praxi vynikne jedna maličkost, vyplývající z použití čtyřřádkového přehledného a kontrastního LCD displeje: zobrazované veličiny (například napětí ve třech fázích) se zobrazují na třech řádcích a řádek čtvrtý je pak určený pro zobrazení zprůměrované, nebo součtové hodnoty. U budov nebo zařízení, které odebírají energii, ale mohou ji dodávat zpět do energetické sítě, je tu možnost měření energie jak odebírané, tak i dodávané.

Eco-Power Meter KW9M pracuje se stejnosměrným napětím do 500 V, střídavým do 289 V, dosahuje třídy přesnosti 1 podle EN62053-21 (pro činný výkon) a třídy 2 dle EN62053-23 (pro výkon jalový). Přístroj je schopen měřit až tři okruhy. Komunikace s nadřízenými systémy probíhá přes sběrnici RS485 (Modbus RTU, MEWTOCOL), k dispozici je i USB port pro záznam měřených veličin a jejich možné následné zpracování. Dále lze přímo připojit proudové transformátory 1A/5A (na sekundární straně).

Zobrazované a měřené veličiny: proud, napětí, výkon (zdánlivý, jalový, činný), frekvence, aktivní nebo jalová energie, účiník, součet tří fází (proudu, energie, výkonu), funkce měření poptávky a měření kvality elektrické energie (celkového harmonického zkreslení, Total Harmonic Distorsion, THD v %, harmonická analýza se provádí až do 31. řádu), při použití teplotního čidla je možné měřit teploty v širokém rozsahu. Garantovaný rozsah pracovních teplot od –10 °C do +55 °C předurčuje přístroj pro nasazení v provozech.

Černý gigant mezi analyzátory – KW2M-A

Power-Meter KW2M-A je multifunkční měřič, který může být rozšířen až o tři měřicí jednotky. Díky tomu, že je připojitelný přes ethernetovou síť (má dvě rozhraní, takže v některých modifikacích zasíťování není třeba používat rozbočovač), jsou jeho možnosti opravdu široké. Jeho užitné vlastnosti rozšiřuje možnost ovládat ho pomocí webového rozhraní, které existencí vlastního web serveru podporuje přístroj samotný.

Přes ethernetovou síť lze také přístroj dálkově ovládat nebo naopak přijímat z něj varovné signály, pokud některá veličina překročí nastavenou mez. Samozřejmostí je možnost připojení ke sběrnici RS485.

Základní verze umožňuje měřit dva nezávislé okruhy, každý další přídavný modul rozšiřuje možnosti o další dva, v případě připojení tří rozšiřujících jednotek je tedy počet měřených okruhů osm. Dosahovaná přesnost měření je 0,2 % pro napěťová a proudová měření, nebo 0,5 % pro měření odběrů v kWh. Dále zvládá měřit kvalitu elektrické energie, jako je celkové harmonické zkreslení (THD, Total Harmonic Distorsion) a provádět harmonickou analýzu až do 31. harmonické.

Stejně jako dříve představené modely zvládá i tento přístroj oboustranné měření energie, tedy energii odebíranou ze sítě, nebo naopak do ní dodávanou.

Eco-Power Meter KW2M-A je vybaven jedním pulsním vstupem a dvěma výstupy, má integrovanou funkci počitadla provozních hodin, jeho montáž se provádí na lištu DIN a technici uvítají možnost rychlého zasíťování jednotky pomocí „push-in“ konektorů. Zařízení vyhovuje doporučením IEC61010-1 CAT III.

Eco-Power Metery pro praxi i Průmysl 4.0

Vysokou užitnou hodnotu zařízením dodává přehledný displej v případě KW9M a možnost rychlého zasíťování do realizovaného projektu pomocí konektorů. V obou případech pak lze využívat nadstavbový software pro snadnější vizualizaci měřených hodnot, KW Watcher. Ten je pro uživatele k dispozici zdarma, stejně jako poskytovaná tříletá záruka.

Varianta KW2M-A nabízí rychlejší dokončení projektu díky existenci vestavěného webového serveru, údaje ze zařízení lze získávat i jej ovládat přes webové rozhraní z počítače či tabletu. Samozřejmě s dodržením bezpečnostních opatření – ochranou heslem, které znemožňuje nepovolaným přístup do zařízení „zvnějšku“. Přesto však je možné získávat měřené informace kdekoli, např. na mobilním telefonu.

S rozvojem nutnosti sledování různých veličin, jako je například odběr kancelářských budov, nebo s růstem nároků na sledování efektivity provozů či spotřeby kancelářských prostor, stoupá také význam takových zařízení. Je dobře, že Panasonic přináší sofistikovaná řešení plně přizpůsobená požadavkům moderní doby, s jejichž instalací lze splnit podmínky kladené na provozy, které odpovídají požadavkům Průmyslu 4.0. S použitím těchto přístrojů budete na tuto éru připraveni, protože budete moci okamžitě kontrolovat všechny parametry výroby. Ukládáním měřených hodnot stoupá prokazatelnost výroby, což je zároveň jeden z hlavních požadavků Průmyslu 4.0.

www.panasonic-electric-works.cz 


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI