Print

Kybernetická bezpečnost řídicích a informačních systémů v základních službách

-- 20.08.19

Zákon o kybernetické bezpečnosti přinesl řadu opatření a změn u projektů zaměřených na komunikační a informační technologie. Týká se nejenom státních zakázek, spadají do něj i provozovatelé základních služeb, tedy z oblasti energetiky, plynárenství či dopravy. Jak se na tyto změny připravili vývojáři a výrobci řídicích systémů, kteří zde informační systémy a služby dodávají? Na to jsme se ptali Pavla Kulíka, ředitele útvaru Technický rozvoj společnosti ZAT, která dodává řídicí systémy a know-how pro energetiku a průmysl takřka do 70 států světa.

Vaše společnost nasazuje řídicí systémy ve strategických segmentech z oblasti základních služeb. Jaká opatření jste museli v souvislosti se zákonem přijmout?

Jako dodavatel řídicích systémů do klasické i jaderné energetiky, plynárenství i drážní dopravy jsme tyto požadavky samozřejmě intenzivně řešili. Dodáváme systémy do oborů s nároky na dlouhou životnost a bezporuchovost řídicího systému. S příchodem tohoto zákona k nim přibyly další na zabezpečení proti úmyslnému kybernetickému napadení. Implementovali jsme řadu technických opatření pro zvýšení odolnosti řídicích stanic SandRA proti kybernetickým útokům, zároveň neustále pracujeme na zlepšování interních procesů. Z jaderné energetiky máme mnohaleté zkušenosti s naplňováním specifických požadavků regulačních úřadů v různých zemích. Náš řídicí systém SandRA proto splňuje všechny legislativní požadavky na bezpečnost a spolehlivost. Nicméně pro upřesnění, nejde jen o jedno řešení, které by bylo možné použít u všech projektů. Konkrétní způsob zajištění kybernetické bezpečnosti je vždy závislý na podmínkách provozu řídicího systému. Zákazníci si často specifikují své konkrétní požadavky, které musí řídicí systémy splňovat. Například jaderná elektrárna má jiné požadavky než klasická nebo zákazník z oblasti distribuce plynu.

Které obory jsou na tom z pohledu bezpečnosti nejlépe?

Logicky nejdále v oblasti zabezpečení byla jaderná energetika, kde se požadavky na kybernetickou bezpečnost do značné míry potkávají s již dříve aplikovanými nároky na jadernou bezpečnost. Řídicí systémy jsou zde velmi strukturované. Často se využívají pouze jednosměrné komunikace speciálními protokoly. Rovněž fyzická ochrana – zamezení neoprávněné manipulace se zařízením – je zde na velmi vysoké úrovni. Specifické požadavky včetně těch na kybernetickou bezpečnost v současné době řešíme například na elektrárně Loviisa ve Finsku, kde dodáváme řídicí systém SandRA pro primární část jaderné elektrárny. V klasických elektrárnách byla situace jiná. Systémy řídící jednotlivé části technologie byly často připojeny do jedné komunikační sítě. Dnes dochází právě z důvodu zvýšení kybernetické bezpečnosti k jejímu rozdělení na „komunikační ostrovy“. Komunikace mezi ostrovy je pak striktně omezena a jednoznačně specifikována. Tomu přizpůsobujeme i řešení našich projektů.

V současné době se často skloňuje kybernetická bezpečnost v distribuci plynů. Jak to vypadá v tomto segmentu?

Ač by se laikovi mohl zdát opak, pro nás, výrobce řídicích systémů pro náročné průmyslové procesy, je realizace kybernetické bezpečnosti v oblasti distribuce zemního plynu velkou technickou výzvou. Na rozdíl od výše zmíněných jaderných a klasických elektráren, kde jsou komunikační sítě i samotné řídicí systémy umístěny uvnitř uzavřeného střeženého objektu, v oblasti přepravy zemního plynu jde o rozsáhlé sítě s velkým množství připojených zařízení, často bezobslužných, navíc na rozlehlém území pokrývajícím celou Českou republiku. Komunikační sítě mohou být realizovány mnoha způsoby od privátní optické sítě až po radiové přenosy či GMS modemy. To klade vysoké nároky na zabezpečení nejen komunikačních sítí, ale zejména koncových řídicích stanic. Například pro společnost Net4gas dodáváme řídicí systémy pro velké předávací a regulační stanice i na rozsahem menší tzv. kontrolní a měřicí body tranzitního plynovodu. Do našich řídicích stanic jsou komunikačně připojena zařízení od různých výrobců, zároveň komunikujeme data na centrální dispečink dodaný jinou firmou. To klade značné nároky na zabezpečení.

Jak zde řešíte kybernetickou bezpečnost?

V rámci kybernetické bezpečnosti implementujeme technologie umožňující šifrování komunikace, autorizaci přístupů pro servisní účely, blokování nepoužívaných služeb, kontrolu integrity softwarového vybavení stanic SandRA atd. To platí i pro inženýrské nástroje určené pro tvorbu aplikačního softwaru. Vždy však záleží na charakteru konkrétní aplikace a koncepci zajištění kybernetické bezpečnosti provozovatele, které z opatření je vhodné použít.

Obdobný projekt v současné době řešíme i pro společnost E.ON. Jedním z kritérií, proč nás oslovili pro jeho realizaci, je právě naše kompetence implementovat jejich konkrétní požadavky na zabezpečení řídicích stanic, komunikací a nástrojů vyplývající z celkové zvolené koncepce kybernetické bezpečnosti.

Jaké systémy zde používáte?

Firma Net4gas je náš dlouholetý zákazník. Ročně pro něj realizujeme desítky projektů. Dodávali jsme jim již naše systémy předchozí generace ZAT-DV a ZAT-D, které v rámci obnovy přecházejí na řídicí systém čtvrté generace SandRA Z200 a Z210. Velmi podobná situace je také u distribuční společnosti innogy. Pro společnost E.ON nasazujeme řídicí systém SandRA Z210, komunikačním protokolem s centrálním dispečinkem je IEC 60870-5-104.

U jakých dalších projektů jste v poslední době řešili kybernetickou bezpečnost?

Například vodní elektrárna Lipno I je od loňského roku řízena bezobslužně ze 140 km vzdáleného dispečinku ve Štěchovicích v režimu virtuálního bloku až 120 MWe. Původní systém jsme kompletně nahradili novým řídicím systémem SandRA, který zároveň zajišťuje najetí a nafázování bloků v extrémně krátkých časech. Dalším probíhajícím projektem, kde nasazujeme systémy s požadavky na kybernetickou bezpečnost, je například elektrárna Mělník a již zmiňovaná finská jaderná elektrárna Loviisa.

Jaké jsou vaše další cíle v oblasti kybernetické bezpečnosti?

Uznávaný americký odborník na informační bezpečnost Bruce Schneier řekl: bezpečnost není produkt ale proces. Proto i našim cílem není jen zvyšovat technickou odolnost našich řídicích systémů proti kybernetickým útokům, ale zejména rozvíjet spolupráci s našimi zákazníky na poli kybernetické bezpečnosti. Jedině tak lze dosáhnout funkčního výsledku. Naše vývojové oddělení pracuje na zvýšení odolnosti řídicích stanic SandRA proti kybernetickým útokům dlouhodbě, můžeme tak klientovi dlouhodobě garantovat požadovanou bezpečnost a spolehlivost. Ostatně odolnost instalovaných řídicích systémů proti kybernetickým útokům si standardně testují jak samotné firmy, tak i nezávislé auditorské společnosti.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Moderní technologie ve farmacii
2019-09-24 - 2019-09-24
Místo: Brno
Factory Tour 2019
2019-09-24 - 2019-09-26
Místo: ČR, SK
Moderní technologie v potravinářství
2019-09-25 - 2019-09-25
Místo: Brno
Konference DOCURIDE 2019 „Nejlepší mix pro Váš úspěch"
2019-10-03 - 2019-10-03
Místo: Hotel Park Holiday, Praha
Mezinárodní strojírenský veletrh 2019
2019-10-07 - 2019-10-11
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI