Print

Koupit, nebo nekoupit robot? Pronajmout!

-- 25.09.18

I přes zvyšující se cenovou dostupnost robotických aplikací jsou chvíle, kdy tato nákladová položka není jednoduše možná. Aktuálně se však otevírá i další alternativa, díky níž se nemusíte ihned rozhodnout pro nárazovou investici, ale můžete využít kompromisu. Personal Agancy 4 Robots je název nové robopersonální agentury, kterou představila společnost Amtech, spol. s r. o., jež jejím prostřednictvím nabízí kolaborativní a mobilní roboty z portfolia Universal Robots. Proč o pronájmu a vůbec o robotizaci uvažovat, vysvětlují odpovědní zástupci společnosti Vít Pavelka (VP) a Miroslav Světlík (MS).

Koncept pronájmu robotů již z jiných trhů znám, zejména pak u vámi nabízených značek. Odkud jste čerpali inspiraci?

VP: Nápad pochází od majitele společnosti Radka Nekardy, který tím reagoval na nedostatek zaměstnanců a hledal, jak personálně zajistit některé pozice. Amtech se asi před rokem a půl začal zajímat o robotizaci, takže myšlenka byla, čekala jen na vhodný čas. Jedná se o reakci na situaci na trhu práce a také o snahu zvýšit úroveň automatizace v České republice.

Toto byl tedy hlavní impulz pro spuštění „personální“ agentury?

VP: Jde o expanzi Amtechu jako takového. Svou roli sehrála také čísla spjatá s trhem práce, tedy méně než 3% nezaměstnanost. Agentura se zaměřuje na činnosti, které jsou jednoduché, opakovatelné. Většina agenturních pracovníků je zaměstnána na pozicích, kde něco překládají či přendávají, jde tedy o jednoduché operace. Na to je automatizace cílená, tj. nejjednodušší operace automatizovat a lidi, tedy „ruce, oči a rozum“, pak můžeme přesměrovat na činnosti, které robot nezvládne. 

Kdo je cílový zákazník?

VP: Cílovým zákazníkem je každý, kdo potřebuje automatizovat zcela jednoduché činnosti. Může jít o velkou nadnárodní společnost, ale může to být i malá firma zaměřená na CNC obrábění, kde pracuje pět zaměstnanců. Mohou do výroby nasadit dva roboty, které budou pracovat v režimu 24/7, čímž se jim zvýší produkce, kterou by běžnými zaměstnanci nepokryli. Je tedy libovolné, zda služeb využijí velké firmy nebo ty malé, liší se jen způsob implementace. Menší firmy nemají např. na investice, mohou si tedy roboty pronajmout. Nadnárodní společnosti většinou disponují velkými rozpočty, ale investice plánují na roky dopředu. Když tedy v danou chvíli nemají prostředky, mohou si roboty pronajmout a naplánovat si „odkup“ zařízení na další rok. Také se může stát, že přijde nějaký nápor v projektech, kdy bude potřeba automatizovat procesy pouze na tři roky, pak se určitě vyplatí zařízení pronajmout.

Chápu-li to správně, lze i po dokončení pronájmu stroje odkoupit.

VP: Ano, je to možné.

Je možné už tento koncept někde vidět? Kolik zákazníků procentuálně zajišťujete pronájmem a jaký by do budoucna mohl být poměr mezi prodejem a pronájmem?

VP: V tuto chvíli už první zákazníci používají roboty z pronájmu, nejčastější je pronájem na čtyři roky, tedy na nejdelší dobu. Myslím, že v příštím roce by mohlo jít o 10% až 15% podíl pronajatých robotů, v dalších letech bychom pak chtěli více. Cíl, který jsme si dali, je minimálně 25 %, a pokud by se nám to podařilo v druhé polovině příštího roku, bylo by to skvělé. Myslím si, že až firmy objeví výhody této služby, bude to podle mého názoru cesta k řešení automatizace. V případě pronájmu robotu máte možnost využívat opravdu těch nejnovějších technologií a novinek, dostáváte vždy to nejaktuálnější.

Jaká je vlastně životnost například u robotických ramen? Po jaké době je třeba je vyměnit za novější modely?

MS: Udávaná životnost při maximální zátěži v maximálních rychlostech je 35 000 hodin. Aplikace ale málokdy dosahují těchto plných zátěží, takže životnost při nepřetržitém provozu je až 8 let.

Náhrada by ale asi neměla probíhat až po osmi letech…

VP: Minimální doba pronájmu je jeden rok, maximální pak čtyři. Pokud by robot byl v nepřetržitém provozu, maximální délka pronájmu jsou tři roky. Snažíme se pravidla nastavit tak, aby se k zákazníkovi dostaly opravdu aktuální novinky. Ne pro všechny aplikace to však bude výhodné, někde bude stačit robot „doužívat“. Ale bude i řada takových, které by se daly zlepšit či zpřesnit, a zákazník, pokud by chtěl v pronájmu po čtyřech letech pokračovat, dostane už nový robot. V podstatě bude mít nepřetržitě pod střechou nový robot. Jde taky o to, že po tak dlouhé době užívání už mnohdy stroje nevypadají jako ze škatulky a jsou nahrazeny zbrusu novými.

I když instalace nabízených značek Universal Robots a Mobile Industrial Robots, které máte aktuálně v nabídce, je poměrně snadná, předpokládám, že součástí pronájmu je úvodní instalace robotu a školení personálu; je tomu skutečně tak?

VP: Integrace s veškerou dokumentací, která je k pronájmu nutná, je samozřejmě součástí této služby. 

Jaký čas uplyne od dohody k samotné instalaci a používání robotu?

MS: Pohybujeme se v řádu týdnů, v zásadě 3–6 týdnů. Poté máte připravený stroj, který pracuje.

Při pronájmu robotu jde řada zahraničních „agentur“ ještě dále. Nabízí doprovodné aplikace pro monitoring robotu, nepřetržitou technickou podporu a další. Co s pronájmem získává zákazník u vás?

MS: Podobné služby umíme nabídnout také, naše dceřiná společnost dokonce vyvinula software, který můžete kdykoli spustit na počítači, pokud je robot připojený po ethernetové síti. Můžete sledovat, jestli je v pořádku, zda pracuje, jak dlouho… téměř cokoli. Je možné sledovat i traceabilitu, počet výrobků zpracovaných za směnu. Všechny možnosti je možné hlídat.

VP: Lze sbírat data, která můžete následně zpracovávat; to se týká údržby, chybových stavů i efektivity. V tuto chvíli takovou službu standardně nenabízíme, ale jsme na ni připraveni.

Je možné vyčíslit hodinovou sazbu za práci robotu v porovnání se mzdou zaměstnance? Mzdy určitě porostou, naopak náklady na provoz strojů jsou tlačeny spíše na minimum.

VP: Uvedu modelový příklad. Cena pronájmu je složena z ceny robotu, integrace, gripperu a variabilní složky. Cena za pronájem UR10 se pohybuje od 68 000 za rok do 35 000 za čtyři roky. To je měsíční sazba. Na jednu směnu se to nevyplatí, cena robotu je stále vyšší než mzda pracovníka.

MS: Nevyplatí se to nejen s ohledem na práci člověka, nepochybně se zvýší kvalita, nebudou reklamace apod.

VP: Při zaměstnání robotu na dvě směny od dvou let se úspory pohybují v řádech statisíců, dá se tedy ušetřit 400–600 tisíc ročně při dvousměnném provozu. Při trojsměnném je částka ještě vyšší; nejsou zde započítávány příplatky za práci v noci a další.

MS: Často se do „ceny dělníka na hodinu“ nezapočítává řada faktorů, většinou potřebují nějakého předáka, nadřízeného. Jde o částky, se kterými se často nepočítá, a cena je proto daleko vyšší.

VP: Když se nad tím zamyslíte, pro zaměstnance potřebujete parkoviště, šatny se skříňkami, sprchy, zázemí. Jedná se o neviditelné náklady, ale i s tím by se mělo počítat.

MS: A také je třeba počítat s tím, že dělník onemocní, robot ne.

Pravda, neonemocní… Ale přeci jen, jak rychlý by byl z vaší strany zásah v případě odstávky nebo poruchy?

VP: Standardně se zavazujeme odstranit poruchu či závadu, případně vyměnit robot do 48 hodin. Pokud by např. v automobilovém průmyslu potřeboval zákazník dobu zkrátit, to už by bylo věcí servisní smlouvy. Jsme samozřejmě schopni reagovat i mnohem rychleji.

MS: Servis řešíme výměnou robotu kus za kus,  tak aby odstávka byla co nejkratší. Přehrajeme aplikace, přešroubujeme uchopovače a je hotovo.

VP: Podmínkou je vzdálený přístup; technik často zjistí, že se jedná o drobnou závadu. Ale pokud rozhodne, že je nutný výjezd, automaticky bere robot na výměnu s sebou.

Je současné nastavení trhu také důvodem, proč společnost Amtech vstoupila na pole robotizace teprve nedávno? Co vás k rozšíření vaší tradiční nabídky vedlo?

MS: Součástí portfolia Amtechu jsou také automatické linky, takže od automatizace došlo k přirozenému vyústění nějakého vývoje. K linkám totiž bylo třeba dodat automatizaci pro manipulaci, což plní roboty. Ukázalo se, že podobný přístup lze uplatnit nejen u firem, se kterými Amtech spolupracoval v minulosti (elektrotechnický průmysl), ale že zájem mají i malé společnosti.

VP: Náskok, který snad máme, vyplývá z řešení požadavků trhu. Proto kolaborativní roboty. Nyní se snažíme rozšiřovat a začít i v jiných odvětvích průmyslu (automotive) a u velkých nadnárodních společností.

Jak vnímáte segment mobilní robotiky, který roste snad ještě rychleji, než tomu bylo u kolaborativních robotů?

MS: Určitě intenzivně, je totiž spousta firem, které se zabývají ne přímo výrobou, ale například pouze něco skládají z produktů, které mají skladem. Všechny výrobky je třeba včas dovézt k lince, kde lidé zapojují složité kabely, nasazují paměti, čipy atd. To by bylo pro roboty obtížné a právě tento typ firem hodně poptává robotické vozíky, protože je pro ně nejdůležitější, aby byl materiál včas na místě.

VP: Přes 67 % poptávek registrovaných agenturou šlo na mobilní průmyslové roboty. Firmy řeší tyto problémy, protože sehnat v dnešní době na trhu práce skladníka je naprosto nejobtížnější. Firma si robotem velmi snadno pomůže a navíc se jí to vyplatí. To je možná důvod větší popularity než u šestiosých robotů.

Vytvořili jste i pobočku na Slovensku. Jde o konečný stav? Vždyť agentura se ani nejmenuje česky…

VP: Amtech funguje i na Slovensku, už přes rok. Pobočka nevznikla s agenturou, ale pokrývá stejné služby.

Myslíte si, že robotická nabídka je v současné době pro Amtech ta s větším potenciálem růstu? Jak celkově pohlížíte na oblast robotiky?

VP: Robotika nám v současné době „spolkne“ tak 80 % kapacity, kterou máme k dispozici. Poptávka je aktuálně opravdu veliká.

MS: Počet robotů, které jsme prodali za celý minulý rok, se za letošní půlrok zdvojnásobil. Pokud by se toto tempo udrželo, jednalo by se o čtyřnásobný růst.

Zmínili jste nárůst poptávky, je mezi objednávkami občas něco, co vás zaskočí? Nějaké zajímavé názory na kolaborativní robotiku?

VP: Když jsme testovali MiR, lidé ve výrobě automaticky reagovali na to, že jede vozík, vyhýbali se mu a ustupovali tak, aby se nestřetli. U šestiosých robotů už se také nesetkávám s utkvělým názorem, že jde o zloděje zaměstnání, spíše naopak, všichni vítají tuto možnost jako ulehčení od nezajímavých činností apod. Většinou tedy slyším, že robot velmi pomáhá, že je to nenahraditelný pomocník, který by měl co do pracovních míst zaujímat 3–5 %. Procento činností vhodných pro UR roboty je stále poměrně malé, což způsobuje, že design výrobků není u zákazníků přizpůsoben pro automatizaci. Tady čekám vývoj, v designu výrobků a v jejich lepším přizpůsobení automatizaci.

A co oblast bezpečnosti? Má při pronájmu robotů nějaká specifika?

VP: Pokud bychom zjistili, že robot má pracovat v prostředí nebo s výrobky, které neodpovídají jeho specifikaci, pak do toho nepůjdeme.

MS: Bezpečnost u pronájmu se řeší úplně stejně jako u prodeje. Integrátor musí provést analýzu rizik, na jejím základě dokáže, že je aplikace bezpečná a nikomu se nic nestane.

VP: Robot bude vždy nainstalován dle platné legislativy. Chceme eliminovat jakákoli rizika úrazu.

Možná jsme někoho již inspirovali, ale pro ty nerozhodné: Proč by zákazníci měli v případě zájmu o pronájem zvolit právě vaši agenturu?

MS: Tyto úvahy zůstávají zcela v kompetenci zákazníků, protože proces pronájmu je stejný jako proces nákupu. Náš obchodní zástupce přijede k zákazníkovi, posoudí aplikaci, domluví se s integrátorem, následně provedeme cenovou nabídku ve dvojí variantě: pro koupi a pro pronájem robotu.

VP: V pronájmu jde navíc o to, že pořizujete službu. Garantujeme technické poradenství, servis, sklad náhradních dílů a deset servisních techniků. Vždy se snažíme zákazníkům nabídnout řešení tak, aby jejich aplikace fungovala bez problému.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI