Print

Kontrakty na automatizační služby: rozšiřte své interní kapacity technického zajištění

-- 25.05.13

Vzdálená podpora, poskytování služeb přes distributory nebo přímo, upgrady a software patří mezi klíčové aspekty kontraktů na automatizační služby.

Kontrakty na automatizační služby rozšiřují odborné schopnosti interních techniků a zvyšují produktivitu. Mark Lewis, manažer technických služeb společnosti Beckhoff Automation, v článku uvádí klíčové oblasti, nad nimiž byste se měli zamyslet při zvažování kontraktu na automatizační služby. Časopis Control Engineering Marku Lewisovi položil několik otázek týkajících se kontraktů na automatizační služby.


 

 

 

Obr. Mark Lewis je manažer společnosti Beckhoff Automation pro technické služby. Obrázek poskytla společnost Beckhoff Automation.

CFE Media: Změnily se nějak v posledních pěti letech kontrakty na automatizační služby?

Stručně řečeno, kontrakty na automatizační služby jsou nyní důležitější než kdy dříve. Vzhledem k velkému množství techniků blížících se důchodovému věku se kritický význam těchto kontraktů ještě zvýší. Vzhledem ke zvýšené poptávce po provozní efektivitě a skutečnosti, že mnoho výrobců OEM v posledních pěti letech ukončilo činnost, musí více konečných uživatelů vyhledávat servisní pomoc od dodavatelů automatizace nad rámec lokálních smluvních poskytovatelů služeb. Když tyto skutečnosti spojíte s neustálým přísunem rychle se rozvíjejících technologií, často se jako nezbytná ukáže specializovaná pomoc pro doplnění kapacit interního technického oddělení. Nejsnadnější cestou k nalezení této specializované pomoci je samozřejmě především využití pomoci těch dodavatelů, kteří vám zařízení dodali. I když má spolehlivý servisní partner klíčový význam, prozíraví uživatelé by měli aktivně usilovat o zvyšo-vání kvality a spolehlivosti svých výrobních linek díky využívání nových technologií. Uživatelé by měli integrovat moderní hardwarovou platformu, jako je řízení na bázi PC a průmyslový Ethernet. Tím se sníží nadměrné spoléhání na servisní služby, jež doposud udržovaly zastaralá zařízení v chodu u strojů, které nejsou konkurenceschopné.

CFE Media: Kdy bychom měli uvažovat o kontraktu na automatizační služby?

Krátká odpověď zní, že uživatelé by měli vážně uvažovat o kontraktu na automatizační služby vždy, když náklady na ušlou výrobu překročily míru, kterou si daný obchodní model může dovolit. Firmy, jež zavedly dobrý systém pro celkovou účinnost zařízení (Overall Equipment Effectiveness – OEE), by v této oblasti měly mít náskok. Tato ušlá výroba může mít několik mechanických nebo elektrických příčin. Avšak může být způsobena i překročením rozpočtu technických projektů nebo překročením termínů kvůli nedostatečným zkušenostem pracovníků. Ani ta nejlepší kalkulace OEE na světě vám v takové situaci nepomůže. Když je ohrožena finanční životaschopnost závodu, skutečně se vyplatí svěřit realizaci kontraktů na kriticky významné služby zkušenému dodavateli automatizace.

CFE Media: Na co se klienti v souvislosti s kontrakty na automatizační služby vždy ptají?

Na prvním místě je to samozřejmě cena služby, takže je nezbytné, aby výrobci strojů a koneční uživatelé našli dodavatele automatizace, s nimiž se dobře spolupracuje a kteří mají férové ceny i smluvní podmínky.

Další důležitá otázka: Uživatelé by se měli také ptát na dostupnost zásob náhradních dílů svého dodavatele/servisního partnera a na reakční dobu pro dodání dílů a služby samotné, ať už v telefonické formě, nebo ve formě poskytnutí podpory mechanikem nebo technikem na pracovišti.

CFE Media: Na co by se měli klienti v souvislosti s kontrakty na automatizační služby ptát?

a) Dokáže dodavatel poskytovat vzdálenou podporu prostřednictvím internetového spojení?

b) Poskytuje veškerý nabízený servis a podporu přímo dodavatel/výrobce, nebo je to prostřednictvím distribučního kanálu? To je důležité, protože distributoři mohou mít horší přístup ke klíčovým odvětvovým odborníkům, nebo dokonce i k produktovým vývojářům výrobce.

c) Jak se budou realizovat další modernizace? Přenese mě platforma, kterou dnes instaluji, tak daleko do budoucnosti, jak potřebuji, a kolik mě to bude stát, když přijde čas na další modernizaci?

d) Budu muset platit za software, který už jsem jednou zakoupil? Zbytečná a drahá správa softwarových licencí je jednou z nejběžnějších frustrací, která nutí uživatele změnit dodavatele.

CFE Media: Jaké jsou podle vašich zkušeností hlavní ponaučení, která jste získali při práci s klienty na kontraktech na automatizační služby?

Nejlepších výsledků se dosahuje, když klienti ke svým poskytovatelům automatizačních služeb přistupují jako k úzce integrovaným partnerům a nepovažují je jen za „obyčejné dodavatele“. Nejlepší je spolupracovat s dodavateli automatizace, kteří dokážou skutečně spolupracovat se svými zákazníky, aby technologie posouvali kupředu, ale přitom respektovali duševní vlastnictví zákazníka.

Mějte se na pozoru před dodavatelem, který chce „vlastnit“ váš programový kód, což v podstatě znamená celý váš stroj. Co se stane, když je návrh dokončen a na strojích v provozu se musí provést servis? Jak potom vypadají náklady na podporu? Co se stane, když se dodavatel začne na vaši firmu dívat jako na „malého zákazníka“? Co když dodavatel ukončí činnost? Nejdůležitějším ponaučením ze všech je chránit duševní vlastnictví u vašich strojů, když upřesňujete podrobnosti jakéhokoli velkého servisního kontraktu.

CFE Media: Jak/kdy je kontrakt splněn nebo dokončen?

Servisní kontrakt je splněn, když bylo dosaženo všech cílů a úkolů popsaných ve stanovené projektové časové linii, a to ke spokojenosti uživatele.

Skutečně vynikajícím výsledkem každého servisního kontraktu je, když se uživatel stane soběstačným a dokáže přecházet na autonomní operace se svou výrobou běžící s optimální efektivitou a se zabezpečenou integritou svého duševního vlastnictví.  

 

Mark Voigtmann

Chcete dobrý výchozí bod pro posuzování, zda akceptovat smluvní podmínky jiné společnosti?

Podívejte se na těchto dvanáct „nečistých vad“ kontraktů. Jste-li integrátorem nebo externím technikem a v navrhované smlouvě některé z nich najdete, měl by se vám v hlavě rozeznít varovný zvonec (na druhou stranu, pokud jste konečný uživatel, možná si s kolegy můžete poblahopřát).

1. Legální přivlastnění produktu vaší práce

2. Neférový přesun rizika

3. Odškodnění a ochrana ostatních před následky jejich vlastních chyb

4. Začlenění jiných kontraktů odkazem

5. Bezpodmínečné záruky

6. Specifikování na bázi funkčnosti

7. Neomezení výše náhrady škod

8. Ukončení kontraktu bez udání důvodu

9. Pasti v podobě krátkých termínů pro oznamování

10. Výhoda domovského soudu pro případ řešení sporů

11. Pozdější poplatky

12. Placení až po obdržení peněz od třetí strany

Další informace ke každému bodu naleznete na adrese bit.ly/g7PaO6.

Mark Voigtmann

Právní rizika pro firmy v oblasti automatizace: Přidejte těchto osm „ošklivých smluvních ustanovení“ ke dvanácti nečistým vadám a dostanete 20 velmi vážných právních rizik.

1. „Bez vad“

2. Gumové paragrafy

3. Zádržné platby

4. Zajištění týkající se stavu pracoviště

5. Práva na audit/zajištění finančních podmínek

6. Požadování kauce

7. Doplňkové pojistné ručení

8. Právo na vlastní opravu práce Další informace ke každému z těchto osmi ošklivých smluvních ustanovení naleznete na adrese bit.ly/T764j9.

PRÁVNÍ ASPEKTY AUTOMATIZACE: Smluvní formulování vztahů pro poskytování údržby

Mark Voigtmann

Zjistěte více o pěti základních právních ustanoveních: Jak by měl poskytovatel automatizace smluvně formulovat vztah „poskytování údržby a servisu“? Ustanovení charakteristická pro údržbové kontrakty se týkají platby, definic pojmů, záruk, vyloučení a tzv. „reakčních mezí“.

1. Platba. Platební podmínky pro kontrakty na servis a údržbu jsou na první pohled stejné jako podmínky pro automatizační kontrakty obecně – paušální částka, zaručené maximum a náklady + zisková přirážka – avšak se dvěma důležitými varováními.

2. Definice pojmů. Pro zajištění úspěšného vztahu pro poskytování údržby a servisu nelze nechat určité smluvní pojmy bez precizního definování.

3. Záruky. Ze všech vymezení, od původního rozsahu (návrh/instalace) až po údržbu, není obtížnějšího odstavce než definování záruk.

4. Vyloučení. S tím souvisí potřeba určit, co už do údržbového kontraktu nespadá.

5. Reakční meze. Posledním typem je vymezení týkající se reagování na potřeby konečného uživatele. Vztah poskytování údržby má už ze své podstaty aspekt žádosti-reakce, který je minimalizován, když je integrátor na pracovišti přítomen, ale maximalizován, když na pracovišti není. Další informace ke každému z těchto pěti základních právních ustanovení naleznete na adrese bit.ly/Rqg9Jt. 

Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel, CFE Media, Control Engineering, mhoske@cfemedia. com.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI