Print

Kolaborativní roboty v období po ekonomické konjunktuře

-- 19.06.20

Řada ekonomických předpovědí hovoří o tom, že dlouhá konjunktura  průmyslové výroby, kterou jsme v České republice a na Slovensku zažívali, pomalu končí. Výrobní společnosti z celé střední Evropy těžily z příznivé situace a jejich růst byl limitován pouze jejich schopností zvýšit své výrobní kapacity, přičemž nejužším místem byl nedostatek pracovní síly. Nyní se nabízí otázky: Pokud zpomalí ekonomika, bude na trhu více potenciálních pracovníků? Začne se snižovat význam kolaborativní robotiky?

Intenzivní diskuse o nedostatku pracovní síly ve výrobním sektoru a úspěšné řešení tohoto problému pomocí robotizace mohly posílit názor, že hlavním přínosem kolaborativní robotiky je náhrada chybějících pracovníků. Jakmile se růst poptávky sníží, tento přechodný stav skončí a lidé se opět vrátí do výrobních provozů – pak se sníží i význam a poptávka po kobotech, potažmo po řešeních průmyslové automatizace.

Tento názor je však mylný a vychází z chybného předpokladu, že firmy poptávají robotická řešení pouze proto, aby eliminovaly manuální práci ve svých provozech. Avšak kolaborativní roboty integrují mnoho dalších charakteristik, které významným způsobem zlepšují efektivitu firmy, a to v jakékoli fázi ekonomického cyklu.

Nedostatek kvalifikované síly nekončí

Je pravdou, že se zpomalením ekonomického růstu se zvyšuje nezaměstnanost a tím pádem i dostupná pracovní síla. Avšak to neznamená, že tito lidé budou automaticky žádat o pracovní místa ve výrobních provozech. Ochota lidí zastávat těžké, nekvalifikované manuální práce se již nevrátí, takže ani hypotetická ekonomická krize nemusí vyřešit problémy s nedostatkem personálu, který bude hledat atraktivnější pozice.

Navíc podniky hledají spíše kvalifikované pracovníky, těch je vskutku chronický nedostatek. Například pro českou společnost 2K Trend bylo hledání kvalifikované síly velkou výzvou. „Na trhu je obrovský nedostatek kvalifikovaných a schopných zaměstnanců, což do velké míry limituje dynamický rozvoj celé společnosti,“ komentuje situaci Jiří Koláček, ředitel společnosti 2K Trend, a. s. Proto firma nasadila kobot UR10, který nyní zajišťuje kompletní obsluhu vstřikovacího stroje na  výrobu velmi přesných plastových dílů.

Výrobní flexibilita a konkurence na trhu

Se zpomalením ekonomického tempa se zpomalí i poptávka, avšak konkurence na trhu se nesníží, spíše naopak; výrobní podniky budou ještě pod větším tlakem na zlepšení provozní efektivity a zvýšení flexibility. Místo otázky „Jak rozšířit výrobu, abychom zvládli nárůst zakázek?“ budou výrobní firmy spíše řešit, jak se vyrovnat se stále větší variabilitou poptávky a kratšími výrobními dávkami a přitom dodržet dodací termíny. Požadovanou flexibilitu, včetně rychlejšího zprovoznění, nastavení a opakovaného nasazení na různé úkoly, dokážou poskytnout koboty s využitím stále se rozšiřujícího portfolia
koncových nástrojů a komplementárních technologií.

Konzistentní kvalita

Ekonomické i politické podmínky se dnes rychle mění, ale jedna konstanta zůstává: zákazníci stále požadují vysoce kvalitní produkty za konkurenceschopné ceny. Výrobní firmy tím pádem potřebují zvyšovat kvalitu za stejných, ba dokonce nižších nákladů. Dosažení konzistentně vysoké kvality dnes lze zajistit prakticky jen robotizací výroby.

Například slovenská společnost Magneti Marelli, která se specializuje na navrhování a výrobu hi‑tech systémů pro automobilový průmysl, hledala způsob, jak omezit chybovost na své výrobní lince. Tu obsluhovali vesměs zaměstnanci, kteří v rámci své práce prováděli únavné, jednorázové činnosti, což se projevovalo nevyrovnanou kvalitou produktů. Díky nasazení kobotů UR10, UR5 a UR5e s inteligentními uchopovači firma eliminovala problémy s kvalitou a zvýšila rychlost linky o 25 %. Koboty pracují nepřetržitě 24 hodin denně bez přestávek a s konzistentně vysokou kvalitou.

Rychlejší návratnost investice

Dřívější jednoúčelové automatizační linky byly určeny do prostředí masové výroby a jakékoli výrobní změny byly velmi problematické jak z pohledu technické proveditelnosti, tak z hlediska finanční návratnosti. Naopak kolaborativní roboty jako víceúčelové, univerzální nástroje umožňují flexibilně reagovat na okamžité výrobní požadavky, díky čemuž se lépe hodí i do období nestabilní poptávky. Reálná návratnost investice do kobotu se pohybuje okolo 1 roku. Navíc možnost aktualizace řídicího softwaru dovoluje přizpůsobit kobot i na budoucí úkoly bez nutnosti pořizovat nový stroj a tím dále prohloubit jeho návratnost.

Zvyšující se dostupnost technologií

A nakonec odpověď na zřejmě klíčový dotaz zejména ze strany SMB výrobní firmy: Kde vezmu investice do robotizace pracoviště v případě nejistého ekonomického výhledu? Řada našich partnerů disponuje finančními programy umožňujícími lépe rozložit náklady do technologie tak, aby byly dostupné i malým firmám. Právě období pomalejšího ekonomického růstu často slouží k analýze a zefektivnění nákladů a ke zvýšení optimalizace provozu. S průměrnou návratností 1 rok jsou koboty ideální technologií do každého ekonomického „počasí“.

Autor: Pavel Bezucký, Universal Robots


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Bezpečnost v průmyslu
2020-11-04 - 2020-11-04
Místo: Brno
EX prostředí 2020
2020-11-05 - 2020-11-05
Místo: Brno
Fórum údržby 2020
2020-12-01 - 2020-12-01
Místo: Praha
Amper 2021
2021-03-15 - 2021-03-19
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI