Print

Kdo vytváří vaše HMI?

-- 03.10.13

Vyškolte své vývojáře v pravidlech pro tvorbu vysoce výkonných rozhraní HMI a dosáhnete vyššího výkonu operátorů, snížíte chybovost při ovládání a potenciálně ušetříte miliony ročně tím, že zamezíte vzniku škod způsobených přehlédnutím kriticky významné informace.

Dennis Brandl
BR&L Consulting

Kdo vytváří váš systém HMI? Jste-li dodavatel, pak kdo jsou návrháři obrazovek vašich standardních rozhraní HMI? Jste-li vlastník či provozovatel, pak kdo navrhuje vaše obslužné obrazovky? Pokud odpovíte, že to jsou vaši programátoři, technici nebo weboví návrháři, pak pravděpodobně máte nízkovýkonné rozhraní HMI.
Jestliže vaše grafické obrazovky vypadají jako potrubní a přístrojová schémata pokrytá stovkami čísel a hýřící mnoha barvami, pak beze vší pochybnosti máte nízkovýkonné rozhraní HMI. Obslužné obrazovky nejsou jako webové stránky,
kde se pestré a blýskavé prvky používají, aby přitáhly pozornost k textu, a kde uživatel může přesouvat myš po obrazovce a objevovat aktivní odkazy. Obslužné obrazovky slouží k poskytování situačního povědomí o procesu.

Nesprávně navržené HMI – zvýšené riziko

Obrazovky HMI se používají pro řízení operací a dohled nad procesem. Špatné fungování systému HMI je bohužel často uváděno jako významný faktor přispívající k velkým průmyslovým incidentům. Americký úřad pro bezpečnost v chemickém průmyslu odhadl celkové ztráty z důvodu chyby operátora na 10 miliard USD ročně a špatně fungující HMI jsou zde hlavní příčinou. Jestliže bylo
vaše rozhraní HMI navrženo před více než pěti lety, pak nyní můžete provozovat závod v hodnotě mnoha milionů dolarů s pomocí rozhraní HMI vytvořených v době, kdy se jen velmi málo vědělo o vhodných postupech a zásadách vytváření HMI. Nově navržená rozhraní se řídí zásadami vysoce výkonných rozhraní HMI. Vysoce výkonné rozhraní HMI je takové, které je navrženo se zřetelem na uživatele a funkční požadavky, s náležitým technickým zohledněním lidského faktoru a které podporuje všechny provozní režimy – normální, abnormální, spouštění, odstavování a přechod na jiný produkt.

Použitelné a bezpečné, nikoli hezky vypadající

Navrhování vysoce výkonného HMI je případem, kdy je důležité dodržovat zásady dobrého softwarového vývoje při tvorbě uživatelského rozhraní, a nikoli jen kopírovat stávající provedení. Zásady dobrého softwarového vývoje zahrnují využívání laboratoří a studií použitelnosti. U studií použitelnosti dostanou uživatelé jen minimální zaškolení, obvykle odpovídající minimálním pracovním dovednostem, a následně jsou požádáni o provedení určitých úkolů pomocí uživatelského rozhraní. Všechny interakce uživatele se zaznamenávají,
včetně chyb a opakovaných pokusů, aby se zjistily dobré a špatné aspekty rozhraní.
Všechny záznamy se pak analyzují, aby se snížila nejistota uživatele, v rozhraní se provedou změny a testy se opakují. Může to vypadat jako spousta práce, ale je to ve skutečnosti jen malé procento celkového úsilí potřebného při navrhování rozhraní HMI. Studie použitelnosti jsou obvykle krátké a představují jen pár hodin testování a přítomnost většinou jen jednoho nebo dvou odborníků na použitelnost.

Standardy pro navrhování HMI
Naštěstí existují pro navrhování vysoce výkonných rozhraní HMI formální standardy i obecná pravidla. K formálním standardům patří: ISA 101 Human Machine Interfaces for Process Automation Systems, NUREG-0700 Rev. 2-2002
Human-System Interface Design Review Guidelines, ISO 11064 Ergonomic design of control center a pokyny sdružení ASM: Effective Operator Display Design. Navzdory těmto vodítkům neexistuje standardní recept pro navrhování  dobré obrazovky. Pro definování přesného souboru pravidel, která by platila ve všech případech, existuje příliš mnoho proměnných, nicméně návrh musí přesně popisovat proces, fungovat v normálních i abnormálních situacích a rozlišovat mezi požadavky bezpečnostního systému a provozními požadavky.
Navrhování vysoce výkonných HMI je získaná dovednost vyžadující častou zpětnou vazbu
z laboratoří a studií použitelnosti. Pokud byla vaše rozhraní HMI navržena bez studií použitelnosti, je možné, že máte rozhraní, která by se hodila více pro programátory než pro operátory strojů. Vyškolte své vývojáře v pravidlech pro vysoce výkonná rozhraní HMI a dosáhnete vyššího výkonu operátorů, snížíte chybovost při ovládání a potenciálně ušetříte miliony tím, že zamezíte vzniku škod způsobených přehlédnutím kriticky významné informace. ce

Dennis Brandl je prezident společnosti BR&L Consulting.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI