Print

Jste připraveni na výzvy trhu? Pomůže vám standardizace

-- 15.11.17

Firma IS - Industry Solutions a.s., jak již naznačuje samotný název, nabízí pro průmysl řešení všeho druhu. Záběr této žilinské společnosti na trhu elektrotechnických projektů je skutečně široký – od VN projektů přes NN řešení až po řízení technologických procesů. Koncem roku 2013 se začala psát v regulovaném oddělení od společnosti Siemens, čítajícím 44 zaměstnanců, historie IS – Industry Solutions. V současné době společnost s čistě slovenským kapitálem zaměstnává více než 80 pracovníků a kromě slovenské centrály v Žilině a pobočky v Bratislavě má zastoupení také v České republice a v Rusku.

Silný dřevařský průmysl

Kromě dřevozpracujícího průmyslu je možné se s řešeními společnosti IS – Industry Solutions (dále pouze ISSK) setkat také v cementárenském a papírenském průmyslu. Své působení v České republice odstartovala společnost zakázkou pro chemický závod. Dle slov Ing. Stanislava Meluše, vedoucího oddělení projekce, je „přidanou hodnotou a hlavní výhodou společnosti možnost komplexní dodávky řešení od návrhu až po odevzdání a uvedení do provozu“. Na jeho oddělení pracuje 14 projektantů.

Sílící tlak na projekční oddělení

Již dávno jsou pryč doby, kdy se nejdřív projektovalo a teprve pak rozhodovalo o realizaci. Dnešní doba vyžaduje jiný přístup k projektování. Zákazník si kupuje celé řešení a ve většině případů ho nezajímá příprava ani samotná realizace, jen výsledek a termín. Společnost jako ISSK pak má na starost sjednotit všechny činnosti, tj. projektování, realizaci, montáž a uvedení do provozu.

Stejně jako v jiných projektových společnostech prošli také v ISSK různými softwarovými nástroji na přípravu projektů. Pro navrhování dispozice a rozmístění komponentů stále používají AutoCAD. Sílící tlak na kvalitu a efektivitu výstupů z oddělení projekce si však žádal nástroj, jenž by nabízel detailní návrhovou elektrotechnickou stránku projektu s možností kontroly. Oddělení projekce vyzkoušelo na projektování elektrotechnických schémat vícero softwarových nástrojů a různých nadstaveb.

Důkladná analýza

Při hledání vhodného projekčního nástroje se v ISSK poprvé setkali se společností EPLAN. Začínali s jednou licencí, později se dvěma a v současné době jich mají sedm. Začátky byly velmi zajímavé, lehce rozpačité, přesto kreativní. Každý projektant měl svůj styl práce a řešení EPLAN ovládal zpravidla na uživatelské úrovni. To však pro efektivní ovládání softwaru nestačilo. Ing. Stanislav Meluš se k tomuto problému vyjadřuje takto: „Cítil jsem, že potřebujeme nástroj, který nám pomůže zvýšit efektivitu, sjednotit pracovní postupy a dokáže procesy zautomatizovat. Právě společnost EPLAN přišla s řešením, po němž jsem dlouhodobě pátral. Nenabízela pouze software, ale rovnou celou metodiku.“

V první fázi navštívili specialisté z firmy EPLAN společnost ISSK a udělali doslova mikroskopickou analýzu fungování firmy. Společně si prošli celý pracovní proces – odkud a kam směřuje projektová dokumentace, v jakých formátech se v procesech nachází, jaké jsou způsoby odevzdávání informací a podobně. Po podrobné analýze nabídla společnost EPLAN řešení šité na míru ISSK a postavené na softwarovém řešení EPLAN Electric P8 v síťové verzi a na automatizovaném vytváření schémat za pomocí nástroje EEC One (EPLAN Engineering Center One). 

Od uživatele k profesionálovi

Pracovní tým tvořil jeden specialista ze společnosti EPLAN a klíčový projektant z oddělení projekce. Dalším krokem po analýze potřeb byla standardizace, tedy nastavení šablon a kmenových dat pro EEC One. Následující etapou se stala automatizace procesů. Důležité bylo, že s těmito připravenými nástroji byli obeznámeni všichni projektanti. Ještě před samotným spuštěním proběhlo přímo v prostorách firmy intenzivní školení. „EPLAN nám pomohl připravit podrobný manuál. Když k nám teď přijde nový projektant se základními zkušenostmi a znalostmi o EPLAN Electric P8, pomocí uvedeného manuálu se rychleji zaškolí,“ vysvětluje Ing. Stanislav Meluš. Projektantům se najednou otevřely nové obzory, získali nástroj upravený dle vlastních požadavků, na procesy aplikovali definovanou metodiku a velké projekty se začaly automatizovat.

Zkouška ohněm

První „zkouškou ohněm“ se stala velká zakázka pro chemický závod v České republice. Pro oddělení projekce to byla zásadní výzva, protože se jednalo o poměrně složitý projekt s požadavkem na rychlé zpracování. Padlo rozhodnutí, že se celý koncept vyřeší novým způsobem pomocí EEC One. „Při běžném postupu kreslení schémat by nám dokončení samotného projektu trvalo minimálně dva měsíce. My jsme projekt pro výrobu rozváděčů odevzdali již za jeden měsíc. To znamenalo obrovský úspěch, za což vděčíme automatizaci projektování,“ komentuje zvolený postup Meluš.

Standardy nezávislé na průmyslu

Po důsledné přípravě standardů je úplně jedno, zdali se jedná o cementárenský, papírenský anebo dřevozpracující průmysl. Společnost ISSK pomocí EEC One zautomatizovala projektování na dalším velkém konceptu pro firmu Volkswagen na Slovensku. Největší logistická hala (500 × 250 metrů) pro automobilový průmysl na Slovensku obsahovala velký počet světelných rozváděčů s nesmírným množstvím vývodů. Při klasickém způsobu projektování a kopírování jednotlivých prvků by to trvalo delší dobu a hrozilo by vyšší riziko vzniku chyb. Díky automatizaci projektování pomocí EEC One dokázalo oddělení projekce připravit projektovou dokumentaci včas.

Automatizace projektování napříč celou firmou

První fází projektování je analýza vstupních podkladů. Standardní vstup na oddělení projekce představuje seznam pohonů, snímačů a jiných elektrotechnických prvků. Projektant rozdělí tyto prvky podle metodiky do skupin, jednotlivé parametry prvků (například u pohonů) upraví pouze v tabulkovém procesoru a následně pomocí EEC One naimportuje přímo do systému EPLAN Electric P8.

V závěru dokáže návrhář pomocí EPLAN Electric P8 připravit nejen hlavní výkresy, ale také sumární kusovník, který se automaticky zasílá na oddělení nákupu, takže zaměstnanci už nemusejí listovat v projektové dokumentaci. Vygenerované výstupy si pochvalují také na oddělení výroby, protože nyní automaticky získají štítky na přístroje, zařízení a svorkovnice. Předtím ve výrobě manuálně přepisovali údaje z výkresů do Excelu, teprve pak byla tato data rozeznatelná pro specializované tiskárny. Dnes dokáže pracovnice ve výrobě jednoduše poslat štítky na speciální tiskárny, protože je dostane již exportované ze softwaru EPLAN do Excelu přímo z oddělení projekce.

Pevně na vlastních nohou

Společnost ISSK začínala se svou vizí a 44 zaměstnanci již v roce 2014. Aktuálně zaměstnává 80 lidí. „Řešení od společnosti EPLAN pro nás představuje konkurenční výhodu. Momentálně jsme ve stavu, kdy nám implementace EPLAN Electric P8 a EEC One přináší ,první ovoceʻ. Čekají nás velké projekty, ale díky dobře nastavené standardizaci a automatizaci projektování bychom je měli bez problémů zvládnout,“ uzavírá Ing. Stanislav Meluš.

www.eplan.cz


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba 2020
2020-06-09 - 2020-06-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-06-10 - 2020-06-10
Místo: Brno
Marketing 4 Engineering
2020-06-11 - 2020-06-11
Místo: Praha

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI