Print

„Jsme nezávislý dodavatel řešení pro automatizaci, kvalitu a IT,“ říká ředitel společnosti ATS

-- 17.02.14

http://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_Unor_2014/ATS_raska.jpgCelkem tři podzimní termíny dokázala zcela naplnit společnost ATS aplikované technické systémy s.r.o. na svých firemních seminářích, které byly určeny pro zájemce o problematiku IT výrobních systémů. Díky bohatým zkušenostem z nasazování rozličných systémů dokážou zaměstnanci společnosti fundovaně rozmlouvat o konkrétních problémech, s nimiž se setkali v českých či slovenských průmyslových provozech. Tím, kdo do všech diskusí zasahoval během seminářů nejvíce, byl jistě výkonný ředitel firmy Vlastimil Raška, který navíc dokázal hovořit směrem ke čtenářům časopisu Control Engineering Česko…

První věc, kterou se návštěvník Vaší webové prezentace dozví, je ta, že poskytujete služby pro všechny tři úrovně automatizační pyramidy. Mohl byste nám tuto pyramidu přiblížit?

Automatizační pyramida ATS je informační grafika, která znázorňuje naše profesní znalosti obsluhy a propojování jednotlivých výrobních a informačních systémů. V pyramidě jsou zakotveny principy standardů ISA 88 a 95, jimiž se řídíme. Vše ostatně vystihují tři úrovně pyramidy: control, execution, information. V kostce lze říci, že se zabýváme automatizačními systémy pro řízení výroby (PLC, SCADA a HMI), databázemi a v neposlední řadě také dílčími i komplexními výrobními informačními systémy, jako jsou MES, LIMS apod. Naše práce zahrnuje konzultace, návrhy, programování, úpravy, údržbu, technickou podporu, vyhledávání chyb a také školení související s těmito systémy. Rád bych také zmínil dodávky jednoúčelových výrobních strojů a komplexních výrobních
technologií (linek). V neposlední řadě nasazujeme špičkové průmyslové aplikace do cloudového prostředí, zákazník si tedy platí pouze jakýsi „pronájem” aplikace a veškeré starosti o IT po stránce HW a SW neseme na svých bedrech my.

Společnost ATS sice produkuje vlastní produktovou řadu, ale ve velké míře spolupracuje s dalšími velkými renomovanými výrobci. Cítíte se být spíše vývojáři řešení, nebo systémovým integrátorem?

Sami sebe označujeme za nezávislého dodavatele řešení. Tato formulace v sobě zahrnuje skutečnost, že pro naše zákazníky hledáme vždy to nejoptimálnější řešení mezi již existujícími a ověřenými produkty. Samozřejmě rozhodující jsou zde projektová kritéria a spokojenost zákazníka. Můžeme říci, že pokud na trhu neexistuje vhodné komerční řešení požadavku, jsme schopni jej vyvinout sami s podporou vlastního týmu i týmů v dalších zemích, kde máme pobočky. Stejně tak čeští vývojáři podporují naše kolegy na zajímavých  projektech po celém světě, což velmi podporuje jejich profesní růst.

Představme si modelovou situaci. Jsem technický ředitel ve firmě XY, rád bych optimalizoval výrobu, ale nevím, jak bych začal. Je to pravá chvíle, kdy se obrátit na Vaši společnost, nebo přistupujete ke klientům až ve chvíli, kdy vědí, co by chtěli a kdy hledají řešení, jak by to udělali?

Setkáváme se s oběma modelovými situacemi a umíme jim vyhovět. Většina realizací a projektů je pro větší průmyslové podniky. Většinou vědí, co chtějí, a my pomůžeme k dosažení jejich cílů.

Dokázal byste jmenovat nějaké konkrétní realizované řešení z poslední doby?

Nedávno jsme úspěšně dokončili projekt nasazení systému sledování kvality na tzv. cloudu pro známého světového výrobce notebooků v čínském závodě. Další zajímavostí je například současný projekt u výrobce luxusních elektromobilů Tesla Motors. Je velmi zajímavé podílet se na inovacích, které pak ovlivňují uživatele na celém světě, a na nových způsobech výroby, které pomalu směřují ke čtvrté průmyslové revoluci. Někdy jsou to velké výzvy – ty ale přinášejí o to více zkušeností.

Na jaké bázi spolupráce při navrhování řešení postavených na produktech jiných výrobců funguje? Máte nějaké smluvní partnery, nebo vždy hledáte řešení na míru a přání zákazníků napříč celkovou nabídkou trhu?

Ano, máme partnery, ale neznamená to, že bychom slepě nasazovali omezenou škálu řešení. Navíc různá řešení bývají optimalizována pro různá průmyslová odvětví. Nejen toto je pro nás vodítkem. Záleží také na stávající technologické infrastruktuře u zákazníka, je toho však mnohem více, co v konečném důsledku ovlivňuje naše doporučená řešení.

Během své prezentace v rámci ATS Knowledge Day jste zmiňoval problematiku vnímání MES systému napříč českými podniky. Jaké zkušenosti máte s rozšířeností těchto systémů?

Obecně lze říci, že rozšíření komplexních MES v ČR je zatím menší, než je běžné v západní Evropě nebo v USA. Ve většině případů zákazníci implementují vybrané klíčové funkce, které jsou nezbytné pro jejich obor a kritické pro soulad s legislativou v daném odvětví (obecně výrobní procesy a kvalita, životní prostředí, hygiena apod.). Neméně podstatnou fází je integrace MES se systémem ERP a se systémy pro řízení a SCADA. Samozřejmě, že architektura MES systému by měla být v ideálním případě otevřená, aby bylo možno dodatečně implementovat další funkce.

Zmiňoval jste také problém v nejednotnosti terminologie – pod jakými názvy můžeme MES systémy v podnicích najít?

Nevnímáme to v žádném případě jako problém. Zákazníci v principu nemají potřebu řídit se standardizovanou terminologií, kterou používají systémoví integrátoři. Pro zákazníka je podstatné, aby jeho MES řešení plnilo požadované klíčové funkce. Setkáváme se s tím, že zákazníci si svůj MES označují korporátními názvy, danými z mateřských koncernů, ale i s případy, kdy pouze část MES systému, či jeho funkce je vnímána jako MES systém samotný.

Mají zákazníci jasno v tom, jaké funkce má MES provádět, jaké informace a kam budou přenášeny apod.?

Ano, management u většiny zákazníků má velmi dobré znalosti o MES systémech a jejich funkčnosti. Pracovníky na nižších stupních řízení podniku je http://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_Unor_2014/ATS_pyramida.jpgtřeba před implementací a během ní školit a zapojit je do implementace tak, abychom naplno využili potenciál MES systému v daném provoze. Většina znalostí o výrobním procesu (specifika dané výroby), které jsou zásadní pro
úspěšné zavedení MES, se ukrývá mezi pracovníky ve výrobě, technologii atd.

Jakou roli dnes hraje MES při propojení jednotlivých informačních systémů v podniku? Měl by být jejich nedílnou součástí a do jaké míry dokážou tyto různé systémy spolupracovat?

Tady záleží v prvé řadě samozřejmě na zákazníkově požadavku. Propojování jednotlivých vrstev systémů u zákazníka, za účelem komplexního sledování procesů, je dle našeho názoru pravým důvodem jejich prvotního nasazení a zároveň logickým vyústěním této snahy. Míra spolupráce všech informačních systémů závisí opět na mnoha faktorech, ale z hlediska integrace nevidím
objektivní překážky pro to, aby systémy spolupracovaly přesně tak, jak požaduje zákazník.

Už jsme zmínili jednu z Vašich aktivit – odborná školení a semináře. Cítíte od Vašich zákazníků, že roste zájem o vzdělání a hledání individuálních řešení pro zajištění konkurenceschopnosti? Přece jen jste měli letos v Novém Jičíně poměrně plno…

Vidíme, že české a slovenské podniky nechtějí zaostávat za konkurenty doma ani ve světě. Přispívají k tomu nejen nákupy nových technologií, ale i zavádění nových přístupů a metod. To vše vyžaduje, aby se personál průběžně doškoloval.

Jaké je postavení novojičínské pobočky v rámci koncernu ATS? Podílíte se na vývoji, nebo jste spíše obchodním subjektem?

V rámci celého koncernu jsme si dokázali najít výbornou pozici a patří za to dík našim skvělým inženýrům, programátorům a všem zaměstnancům, kteří se podílejí na provozu. Naše produkty a řešení ATS spoluvyvíjí a testuje z větší části zde v ČR, Nový Jičín slouží jako taková naše mezinárodní vývojářská centrála. Avšak stejně tak se čeští inženýři účastní projektů u zahraničních a globálních zákazníků. Někdy se jedná o výpomoc našim sesterským pobočkám, jindy vyjíždíme za zákazníkem do zemí, kde nemáme oficiální zastoupení.

Jaké jsou další plány společnosti? Nyní jste otevřeli novou pobočku pro západ republiky, co bude dál?

Rádi bychom pokračovali v úspěšném dosavadním trendu a tím je zvyšování podílu na trhu a akvizice nových zákazníků. Musím říct, že se to daří i díky nové pobočce. Ostatně jedním z našich záměrů pro její zřízení byla snaha být blíže zákazníkům. ce


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI