Print

Jedničky a nuly průmyslu si na semináři z nikoho nestřílely

-- 25.04.14

Na úvod je nutné zdůraznit, že jedničky a nuly zde neznázorňují označení úspěšných či nezpůsobilých průmyslníků. Jejich kombinace v binárním pojetí nás měla spíše vtáhnout do světa informačních technologií a jejich využití ve výrobě, což byla nosná myšlenka semináře, který proběhl 1. dubna 2014 v Brně. Přestože datum vybízelo k nejapným legráckám, obsah semináře IT v průmyslu ukázal, že možnost zvyšování konkurenceschopnosti na základě implementace těchto systémů rozhodně není žádný vtip.

Jakožto redakce se sídlem nedaleko Ostravy (kde již dávno nejede Baník na sparťany, pokud nejde o rvačku na stadionu) jsme byli rádi, že na úvod zazněla informace o další zdejší chloubě… po zmíněném torzu fotbalového mužstva. Není to tak dávno, co spatřil světlo světa superpočítač Anselm, jehož jméno  bylo odvozeno od názvu nejstaršího ostravského uhelného dolu. A jak lze ohromující výpočetní kapacity využít pro průmyslové aplikace, přednesl v úvodním vstupu dne Tomáš Kozubek z národního superpočítačového centra IT4Innovations. „Za přidanou hodnotu považujeme schopnost řešit náročné inženýrské úlohy prostřednictvím superpočítačů za zlomek času oproti běžným pracovním stanicím. To umožní partnerům zrychlit vlastní vývoj a snížit potřebné náklady,“ nastínil základní myšlenku využití superpočítání Kozubek.

Téma, o kterém se sice již o něco více píše, ale pořád se o něm málo ví, respektive se mu věnuje nedostatečná pozornost, jsou kybernetické hrozby. Další program konference byl důkazem toho, že sběr dat a práce s nimi jsou ve výrobě klíčové. „Troufám si říct, že 99,5 % dat je dnes v podnicích v digitální podobě,“ uvedl Zbyszek Lugsch ze společnosti Dimension Data Czech Republic v úvodu svého vstupu, v němž se dále soustředil na kontinuitu provozu společností z pohledu IT. Jeho přednáška se tak nesoustředila čistě na hrozby, ať už kybernetické, nebo jiné, ale také na možné nástroje pro rychlou obnovu dat, což je zvláště v průmyslu kritickým faktorem, pokud již nějaké potíže nastanou. O jak akutní záležitost v oblasti kybernetického zabezpečení jde,pak dokládají nejen články v našich časopisech, ale také aktuální návrh kybernetického zákona, na němž spolupracovalo Centrum kybernetické bezpečnosti při NBÚ.

Mírně vyděšení posluchači rádi využili nabídky Miloslava Peterky z firmy BI Expoerts, partnera systému HELIOS Green, který nás v doprovodu Martina Pidrmana, zástupce společnosti Poldi, pozval k nahlédnutí přímo do aktuálního kladenského provozu. Přes rozhraní systému Helios jsme tak mohli sledovat  vytížení strojů, vyhodnotit si, kde je nutný zásah údržby, i projít skladové zásoby – jednoduše funkční model Business Intelligence ve výrobě. O motivaci pro nasazení nového systému hovořil sám Pidrman: „Je potřeba se podívat trochu do minulosti. Předtím než jsme začali používat komplexní BI řešení, proběhlo několik logických kroků. Od roku 2009 jsme zahájili používání řešení Helios Green a jeho implementaci jsme pojali dosti rozsáhle, jelikož jsme chtěli pokrýt veškeré procesy ve výrobě, a to včetně údržby strojů a zařízení. Následně probíhaly další a další úkony převáděné do tohoto systému. Začalo se i s větším sběrem dat skrze stacionární i mobilní terminály. V tuto chvíli nám byl systém, zejména pro reporting, již trochu malý. Ideálním zdrojem dat pro manažerské výstupy se jevila Business Intelligence.“

V podstatě při jakékoli snaze přistupovat k manažerským rozhodnutím na základě reálných skutečností je prvním předpokladem znalost skutečných dat. Možností traceability (sledovatelnosti) výroby s příkladem ze společnosti  Mikroelektronika s. r. o. se zabýval Miroslav Skoumal z ESP holding a. s. „Mezi přínosy dodaného řešení pro sledování výroby patří elektronická kontrola a evidence spotřebovaného materiálu, evidence výrobků v kombinaci s materiálem, dohledatelnost výrobků, jejichž kvalita mohla být ovlivněna vadným materiálem, prokázání původu komponent odběratelům nebo prokazatelná odpovědnost operátorů,“ vyjmenoval přednosti řešení Skoumal. Jak data z výroby dostat fyzicky, demonstroval pro změnu Petr Skřípský ze společnosti noax Technologies AG, který v přednášce o nabídce robustních a spolehlivých průmyslových počítačů pro průmyslové provozy dokazoval, že nejen softwarem je IT živa.

http://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_duben_2014/IT_1.jpg

Následujících dvou přednášek, které zazněly v závěru prvního, respektive počátku druhého bloku, se ujali zástupci firmy B+R automatizace, spol. s r. o. První z nich, Pavel Jaroš, představil posluchačům možnosti spolehlivého řešení pro procesní řízení systému Aprol. „Naše systémy APROL EnMON a APROL ConMON jsou zajímavou volbou pro všechny, kteří mají zájem o monitorování energií a sledování stavu strojů. Ať už je dodán samostatně, nebo jako součást integrovaného řešení, mezi jeho hlavní devizy lze zařadit optimalizaci spotřeby energií, identifikování potenciálních úspor či snižování nákladů za výrobní jednotku,“ vysvětlil Jaroš.

„Mezi běžné požadavky v automatizaci patří rychlejší zpracování, vyšší výrobní kapacita, větší přesnost, lepší spolehlivost, cenově přijatelné řešení a požadavek na jednu síť pro celou automatizaci. Právě tou jednou sítí by se mohl stát Ethernet POWERLINK, který spojuje svět automatizace a IT,“ zaznělo ve druhém příspěvku firmy B+R automatizace, spol. s r. o., tentokráte z úst Zdeňka Švihálka, přičemž tematicky blízko zůstal i další příspěvek v podání Marka Vyklického z firmy PROFIcomms s. r. o., jenž hovořil o nabídce switchů od výrobce MICROSENS, jejichž úkolem je zvyšování spolehlivosti sítě.

Dva pohledy na systémy MES poskytly přednášky Tomáše Zemana ze společnosti ICZ, a. s., a Josefa Duška zastupujícího COMPAS automatizaci, spol. s r. o. Zatímco první jmenovaný se snažil demonstrovat možnosti využití systémů při naplňování principů štíhlé výroby a definovat, co se pod zkratkou MES skrývá, druhá přednáška ukázala, jak mohou systémy napomoci při zvyšování celkové efektivity zařízení, čímž také objasnil další zkratku v obsahu semináře, tedy OEE.

Nejedna z prezentovaných přednášek pojednávala o nutnosti důkladného sběru dat, která slouží k dalšímu rozhodování. Logicky se tak nabízela otázka, kde vůbec tolik dat skladovat. Fenoménem poslední doby je umisťování dat v kyberprostoru, tedy využití cloudových služeb. „Investice českých firem do cloudu jsou nyní rozpačité. Výrobní podniky v současné době cloud testují spíše na menších IT řešeních a v méně důležitých IT oblastech. Většina IT dodavatelů však již nabízí plnou cloudovou podporu i pro klíčové korporátní aplikace, jako je ERP, CRM, SCM, PLM, BI atd.,“ uvedl Martin Kubáň z poradenské firmy IDC Manufacturing Insights a přidal, že do budoucna jsou pro adopci cloudu v  českých výrobních podnicích dobré předpoklady.

http://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_duben_2014/IT_2.jpg

Závěr semináře patřil dvěma tématům, která i v pokročilejším odpoledni přitáhla značnou pozornost. Nejdříve hovořil o digitálním prototypování a všeobecně o současných požadavcích na systémy CAD a PDM/PLM Martin Peňáz z firmy Autodesk v přednášce nazvané „Co dělají nejvýkonnější firmy jinak aneb nejlepší praxe a technologie pro vývoj nových výrobků“. V posledním příspěvku vyvrátil leckteré mýty o 3D tisku a představil řadu již úspěšných realizací v poměrně diskutovaném oboru Jan Homola, šéfredaktor portálu 3D-tisk.cz. Čas aditivní výroby zřejmě ještě úplně nenastal, ale již dnes je možné najít řadu styčných ploch, kde 3D tisk nachází uplatnění napříč výrobními podniky. ce

Pokud vás zaujal stručný výčet témat, kterým se věnoval seminář IT v průmyslu, můžete si vyžádat doprovodné materiály na e-mailové adrese redakce@controlengcesko.com nebo nahlédnout do digitálního vydání našeho časopisu, kde naleznete speciální tematickou přílohu se stejným názvem.

Autor: Lukáš Smelík, Control Engineering Česko


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI