Print

Jak ušetřit při návrhu technologického zařízení pár týdnů práce… kdo by tohle nechtěl?

-- 13.03.17

Odborné veřejnosti je velmi dobře známo, že platforma Engineering Base (dále EB) díky své jedinečné koncepci usnadňuje projektantům práci a šetří tak čas při projektování elektrických zařízení.

Mimořádnou schopnost tohoto projekčního nástroje můžeme vidět také v možnostech jeho integrace do dalších firemních procesů v oblasti procesní automatizace. EB hraje díky své otevřenosti důležitou roli jak při vytváření projekční dokumentace, tak při parametrizaci, např. při návrhu softwaru pro řídicí systém, a to bez ohledu na to, zda se jedná o PCS7 od společnosti Siemens, popř. 800xA od ABB nebo Ovation od Emersonu.

Dokonalá integrace

Platforma EB je schopna se přizpůsobit jakékoli struktuře, rozsahu a architektuře nejrůznějších řídicích systémů a tím ušetřit týdny práce. Integrace je tak úzká, že mizí hranice mezi oběma spolupracujícími systémy, což potvrzuje i Martin Knabenhans, produktový manažer pro řídicí systém 800xA společnosti ABB.

Souběžné projektování

Při vytváření samotné komplexní dokumentace je projektované zařízení nejdříve zpracováno v EB na základě definovaných parametrů, jako jsou jednotlivá měření, výkony, zatížení atd. Podle druhu zařízení nebo technologie je souběžně zpracovávána kabeláž a jednotlivé signály až po jejich napojení na řídicí systém. „Oba inženýrské systémy se vzájemně doplňují a umožňují mnohem efektivnější řízení a zpracování projektů ve výrazně kratší době a s vyšší kvalitou dat,“ tvrdí Knabenhans, „což je záležitost, která s každým Elektro CAE nástrojem nefunguje.“

Jedinečné možnosti

Aktuálně je EB jediný systém na světě, který nabízí možnost integrace se softwarem všech standardních řídicích systémů pro řízení procesů. Například při integraci s PCS7 (Siemens) jsou hodnoty vložené do databáze EB v různých fázích projektu automaticky zapsány i v softwarových modulech pro PCS7. Na základě takto připravených modulů dokáže EB automaticky vytvořit programové kódy, které jsou pak importovány pomocí IE Wizard pro potřeby PCS7.

EB rovněž podporuje přenos informací prostřednictvím rozhraní AdvES. Pokud je přímo v EB prováděna parametrizace a potřebné přiřazení skupin, pak se automaticky přes integraci aktualizují data v PCS7. Takto jsou čtyři týdny plánované práce na velkém zařízení nahrazeny půldenní prací pro zadání dat do EB. Jiným případem je úzká integrace s řídicím systémem Ovation od firmy Emerson. Jedinečné vlastnosti platformy EB vedly společnost Emerson k tomu, že používá a zároveň distribuuje systém EB globálně jako vlastní modul „Ovation Documentation Builder“.

Harmonie pomáhá i provozu

EB je nejen schopna úzce se propojit s různými řídicími systémy, které pak mohou spolupracovat vedle sebe v rámci jedné databáze. Platforma EB je tak flexibilní, že se použitý řídicí systém může měnit nejen projekt od projektu, ale v rámci jednoho projektu mohou v harmonii existovat i různé hardwarové struktury.

Velmi málo pracovníků obsluhy přichází v průběhu historie zařízení do kontaktu pouze s jedním řídicím systémem. Obvykle se používají dva nebo tři řídicí systémy, zejména u starších strojů nebo technologií. Skutečnost, kdy je dokumentace celého zařízení nebo technologie zpracována i s navigační logikou, výrazně napomáhá pracovníkům provozu a servisu.

Tito pracovníci zajišťující provoz vyprojektovaného zařízení nebo technologie se tak mohou v reálném čase pohybovat ve vizualizačním systému a snadným kliknutím otevírat detailní výkresy s elektrickými schématy zpracované a uložené v EB přímo na monitoru řídicího systému.

Automatizujeme automatizaci

Schopnost vytvářet zdrojový kód přes parametry objektů je krok, který provozní inženýři provádějí opakovaně. V případě generování zdrojového kódu s přiřazením I/O přímo z inženýrského systému EB hovoříme o „nejvyšší úrovni automatizace“. Struktura hardwaru pak může být definována z řídicího systému a odpovídající informace lze odtud přenést zpět do projekčního nástroje. Rozváděče a jednotlivé karty tak mohou být v závislosti na stupni standardizace generovány zcela automaticky.

Díky tomu může být od začátku návrhu rozváděče až po jeho zapojení dosaženo následujících výhod: zkrácení potřebného projekčního času, minimalizace počtu chyb a zefektivnění nezbytné koordinace mezi více systémy. Tento pracovní postup byl v praxi již několikrát proveden a pomocí EB ověřen.

Přidaná hodnota pro EPC společnosti

Během projektování zařízení musejí být neustále předávána data mezi různými softwarovými nástroji a jejich uživateli. Manuální kontrola předávaných dat je stále účinná, ale jen v případě malých projektů, které se týkají menšího počtu projektantů. Je to však vždy neefektivní proces, jenž zahrnuje také čas určený na vyhodnocení, kontrolu chyb při přenosu a následném ručním přepisu nalezených chyb s rizikem přehlédnutí změny apod.

Engineering Base eliminuje tyto činnosti, protože transparentně řídí a koordinuje všechny potřebné procesy – i ty z řídicích systémů. Výsledným přínosem je skutečnost, že projektant provádí všechny práce mnohem rychleji a že nedochází ke zbytečným ztrátám a prodlevám. Poskytovatelé EPC (Engineering, Procurement and Construction), kteří spolupracují s mnoha subdodavateli, tak mohou zefektivnit své procesy díky EB, a to nejen z pohledu konzistence dat, ale i možnosti ekonomického sledování a vyhodnocování navrženého způsobu řešení.

Technodat Elektro, s. r. o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

27. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2018
2018-05-23 - 2018-05-25
Místo: Hotel Voroněž I, Brno
B&R Innovation Day 2018
2018-05-24 - 2018-05-24
Místo: Zámecký pivovar Litomyšl
EPLAN Efficiency days
2018-05-24 - 2018-05-24
Místo: Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 945/33, Praha 9 – Vysočany
SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava

Katalog

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI