Print

Jak si vybrat správný robot a určit návratnost investice do robotiky

-- 20.11.15

Rozhodli jste se pro roboty? Investujte do robotiky chytře, protože situace se mění velmi rychle. Zvažte nasazení systému využívajícího analýzu kritické cesty, jež zahrnuje roboty, pracovníky a infrastrukturu závodu. Moderní technologie senzorů a bezpečnostních systémů se vyvinuly natolik, že roboty mohou pracovat mimo klece, bezpečně mezi lidmi. Při kalkulaci návratnosti investice do robotiky (ROI) se zaměřte na žádoucí cíl a nenechte se ovlivnit tím, co je módní.

Závody v automatizaci jsou v plném proudu. Je důležité vědět, kdy si vybrat jaký typ robotů, zejména v situaci, kdy toto téma provází silný mediální humbuk. Stále rostoucí konkurence výrobců zvyšuje tlak na zlepšování zkušenosti zákazníků, zkracování doby uvádění produktů na trh, kvalitu a náklady (Experience, Time, Quality, Cost – ETQC).

Nezůstávat pozadu vyžaduje nebývalou míru agility, které je obtížné, ne-li nemožné dosáhnout tradičními obchodními přístupy. Abyste předběhli konkurenci a dostali se ve svém odvětví na čelní pozici, je naprosto nezbytné proces neustále inovovat.

Rychlé změny technologií před nás stavějí výzvu bojovat se zastaralostí. Jak dnes nejlépe najít ten správný autonomní robot, který bude v průběhu času splňovat měnící se nároky a bude se jim přizpůsobovat?

Pro boj se zastaralostí najděte řešení, které vyžaduje minimální investice do změn infrastruktury, řeší hodnotový řetězec ETQC, podporuje strategické plánování a staví interoperabilitu na přední místo. Chytré investice do flexibilní automatizace budou muset být klíčovou ingrediencí vaší celkové strategie k udržení náskoku v oblasti ETQC.

Při investování do nové generace robotiky se držte následujících doporučení a varování pro chytré rozhodování o automatizaci, včetně stanovení návratnosti investice (ROI) do robotiky.

Hledejte hodnotu

VAROVÁNÍ: Nekupujte roboty bezhlavě!
DOPORUČENÍ: Prokoukněte reklamní humbuk. Roboty jsou nyní ve středu zájmu. Nakupování na základě módních trendů nemusí být úspěšnou obchodní strategií. Mnoho z vás možná vyšší vedení firmy požádalo, abyste „formulovali naši strategii pro robotiku“, protože „jsme v tom pozadu“. Tlak na automatizování je reálný a pro mnoho z vás bude chytrá automatizace zásadním předpokladem přežití. Abyste vyhráli, musíte se obrnit před módními vlivy a zaměřit se na skutečný cíl. Nekupujte roboty bezhlavě. Investujte do celosystémových schopností, které přinesou dlouhodobou hodnotu a efektivitu v oblasti ETQC.

Správné důvody

VAROVÁNÍ: Nehoňte se za pozlátkem!

DOPORUČENÍ: Náležitě posuzujte „novost“. Používání robotiky jako „nového impulzu“ může být součástí celkové úspěšné strategie. Avšak postupujte opatrně. „Inovace pro inovaci“ se pozná podle toho, že samotný fakt používání robotů je důležitější než přímá hodnota, kterou roboty skutečně přinášejí. Mnoho zákazníků říká: „Chceme vypadat novátorsky!“ nebo „Potřebujeme našim investorům ukázat, že automatizujeme.“ I když vypadat novátorsky má svou hodnotu, tato hodnota bez skutečné inovace vydrží jen chvilku. Novátorství by se mělo obecně více oceňovat na trhu se spotřebním zbožím. V průmyslu by mělo být prvořadou motivací především konkrétní zdokonalení procesu.

Například dnes jsou dvěma nejúspěšnějšími firmami pro robotiku nové generace společnosti iRobot a Kiva Systems.

Robotický vysavač Roomba společnosti iRobot je s miliony prodaných kusů po celém světě nejprodávanějším robotem všech dob. Společnost iRobot chytře dbá na to, aby lidé v prvé řadě věděli, že jde o robot. Lidé na to dobře reagují a někteří jej dokonce považují za člena rodiny. Textilní průmysl dokonce pohotově začal pro roboty nabízet oblečky. Novost je významnou součástí nabídky hodnoty a většina zákazníků stále kupuje i tradiční vysavače. Kdyby je společnost iRobot prodávala jako  „automatizovaný systém čištění podlah“, lze si snadno představit vlažnější odezvu zákazníků.

Pro společnost Kiva, s jasným zaměřením na trh vychystávání objednávek, hraje novátorství mnohem menší roli. Roboty Kiva svážejí mnoho zboží z objednávek u společnosti Amazon. com k pracovníkovi, jenž je připraví a zabalí. Šetří tak spoustu času, který by jinak pracovník promrhal chozením od regálu k regálu, aby objednávky přichystal. Implementace robotů Kiva přináší značné zdokonalení procesu, přičemž novátorství hraje menší roli.

Mějte na zřeteli systém a ukazatele ETQC

VAROVÁNÍ: Neautomatizujte první, co vás napadne!

DOPORUČENÍ: Mějte na zřeteli celý systém. Odhlédneme-li od faktoru novosti, je lákavé se podívat do provozu, ukázat na určité problémy se stávajícími procesy a koupit robot, který se pokusí tento specifický problém překonat. Ale jak víte, že přidání automatizace v tomto místě vůbec bude mít pozitivní dopad na ukazatele, které vás zajímají?

Analýza kritické cesty zkoumá stávající systém a odpovídá na otázku: „Kde je v systému kritické místo, které je momentálně překážkou zlepšování ukazatelů ETQC?“

Je-li cílem zvýšení objemu produkce výrobního procesu, pak zlepšování kterýchkoli jiných míst v systému, než je kritické místo, je ztrátou peněz, protože to nebude mít na vaše cíle žádný pozitivní dopad. Protože hlavním „omezovačem rychlosti“ je kritické místo, zvyšovat rychlost kdekoli jinde v systému výsledek nijak neovlivní. Analýza kritické cesty je skvělým způsobem, jak zjistit, zda by případné vylepšení stávajícího systému, který již poskytuje přiměřeně uspokojující výsledky, přineslo požadovanou návratnost investice.

Analýza kritické cesty však není všemocná. Doplnění celosystémového plánovače může znamenat obrovský rozdíl v celkové výkonnosti provozu. Myslete na všechny „hráče“ v systému. Dodavatelé, lidé, roboty, strojní zařízení i zákazníci – ti všichni musejí být koordinování, aby se dosáhlo optimálních výsledků. Jen samotný nákup robotů bez centrálního plánovacího a optimalizačního systému pravděpodobně povede k nedostatečnému dlouhodobému výkonu.

Někdy může být robot dobrou volbou pro výkon určitých úkonů, ale jindy může být lepší volbou člověk. Kupříkladu je nutno vychystat urgentní objednávku.

I když by za normálních okolností robotický převoz palet fungoval dostatečně rychle pro dodržení běžných rozvrhů, mohou nastat situace, kdy musí nastoupit člověk a úkol rychle dokončit. Celkový systémový plánovač musí umět zohlednit všechny hráče a všem plánovat aktivity tak, aby bylo dosaženo optimálních výsledků.

Když uvažujete, že roboty, lidé a infrastruktura závodu budou součástí stejného systému, musejí být také takto řízeni, zejména v prostředí, kde se roboty pohybují v prostorách společně s lidmi a často sdílejí odpovědnost. Úkolem systémového manažera je třídit a zpracovávat všechny úkoly v co nejkratší době a s co nejméně zdroji a zároveň zajistit zohlednění všech priorit.

Řešení pro systémový management řídí tempo pracovního toku, aby v každém intervalu bylo pro člověka zajištěno cílové tempo a lidem a robotům bylo umožněno pracovat společně a s maximální efektivitou. Celostní systém managementu bude rovněž autonomně přiřazovat vyžádané úkoly buď robotům, nebo lidem, a to v závislosti na dostupnosti zdrojů a urgentnosti úkolu.

Začne-li docházet k efektu úzkého hrdla, který nelze autonomně vyřešit dočasným odložením, systém může okamžitě informovat nadřízené a doporučit přemístění pracovníků, aby se problém vyřešil. Systémový management poskytuje strategickou výhodu jedné páteřní linie pro splnění nejrůznějších potřeb, včetně vícečetných různorodých autonomních platforem, které hladce spolupracují s lidmi v závodě.

Roboty lze rotovat za účelem doplňkových upgradů komponent a softwaru bez újmy na produktivitě. Systém může využít příležitosti v době sníženého objemu výroby. Při adekvátním pokrytí může systémový manažer upozorňovat vedoucí směny na to, že jednu nebo více robotických platforem lze z provozu odstavit za účelem rutinní údržby nebo aktualizace systému. Tento přístup dovoluje optimální pokrytí robotickým parkem fungujícím s maximální efektivitou bez dopadu na produktivitu hlavní výrobní činnosti.

Usilujte o flexibilitu

VAROVÁNÍ: Neplaťte za drahou infrastrukturu!

DOPORUČENÍ: Investujte do flexibility. Čím více infrastruktury robot vyžaduje, tím je méně flexibilní a těžkopádnější v případě změn. Infrastruktura v sobě často skrývá potenciál k zastarávání. Moderní technologie senzorů a bezpečnostních systémů se vyvinuly natolik, že roboty mohou pracovat mimo klece, tedy bezpečně mezi lidmi. Určité technologie, které se dříve používaly k zajištění bezpečnosti v provozu, například lasery u světelných závor, se nyní montují na roboty a inteligentně používají pro podobné účely.

K senzorům patří nejmodernější technologie 3D vnímání, která robotu dává informace a poskytuje povědomí o okolí. Roboty už umějí více než jen vnímat okolí – dokážou si uvědomovat, co to znamená.

Technický pokrok umožnil implementovat roboty do stávajících závodů bez výrazných investic do infrastruktury. Díky této nízkonákladové implementaci jsou robotická řešení na dosah všem závodům. Řešení s nulovou infrastrukturou umožňuje snadnou výměnu hardwaru, častokrát v rámci leasingového programu zajišťujícího, že se investice do robotiky technicky vyvíjí společně s rychle se měnícími technologiemi.

Zajistěte si pomoc, nejen roboty

VAROVÁNÍ: Nevybírejte si jen roboty!

DOPORUČENÍ: Vybírejte si také partnera pro automatizaci. Na rozdíl od nákupu paletového vozíku nebo dopravníkového pásu mají roboty inteligenci, která při propojení s dalšími prvky dynamického prostředí vytváří ohromný potenciál ke zvyšování efektivity a k úspoře nákladů.

Když roboty neumějí vzájemně spolupracovat, jejich hodnota je omezená. Maximalizace návratnosti investice prostřednictvím automatizace vyžaduje multidisciplinární přístup při tvorbě vize o organizaci provozu a integraci s dalšími systémy v průběhu času. K těmto systémům patří další roboty od stejného nebo jiného výrobce, dveře a výtahy v závodě a software pro vysledovatelnost výrobních prostředků nebo vychystávání objednávek.

Najděte partnera, který přijde s ekosystémem vzájemně kompatibilní automatizace, nikoli jen s jedním robotickým produktem. Tento přístup dovolí rychlou návratnost investice zapojením specifických robotů do kritické cesty a poskytne cestu k plně autonomním oprávněným operacím a dlouhodobé návratnosti investice prostřednictvím integrace kompletního systému.

Automatizační partner vám může pomoci dát věci dohromady. Zajistěte, aby roboty a jejich implementace odpovídaly nastupujícím oborovým standardům pro interoperabilitu. Nikdo si dnes nekoupí počítač, na němž nepoběží software od jiné společnosti. Proč byste měli dělat totéž s roboty? ce


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI