Print

Inteligentná výroba je konvergenciou viacerých faktorov

-- 11.10.16

Inteligentná výroba je konvergenciou spôsobilostí z viacerých oblastí v záujme zlepšenia produktivity. Inteligentná výroba je bodom, v ktorom sa stretávajú inteligentné obchodné procesy s inteligentnými prevádzkovými procesmi, inteligentnými zariadeniami a inteligentnými vymedzeniami výrobku.

Popularita inteligentnej výroby rastie, aj keď sa stále môže jednať o mätúci koncept. Niektorí ľudia vnímajú inteligentnú výrobu len ako aplikáciu technológie inteligentných telefónov, inteligentných domov a áut na výrobné zariadenia.

Pre iných tento pojem znamená využitie technológií v rámci dodávateľských reťazcov a vývoja výrobkov, resp. vývoja inteligentných výrobkov. Existuje množstvo vymedzení inteligentnej výroby, keďže nepredstavuje jedinú vec, ale je konvergenciou spôsobilostí z viacerých oblastí. Takáto konvergencia disponuje potenciálom poskytnúť značné zlepšenie produktivity v rámci procesu prechodu od tradičnej výroby k inteligentnej.

Výroba je ústredným bodom mnohých rôznych biznis životných cyklov. Existujú biznis životné cykly pre vývoj produktu, výrobné zariadenia (aktíva), riadenie objednávok, riadenie zásobovacieho raťazca, a pre riadenie bezpečnosti. Každý z týchto životných cyklov obsahuje určitý prvok výroby alebo prevádzky.

Životný cyklus riadenia zásobovacieho reťazca

Existujú mnohé definície životného cyklu zásobovacieho reťazca, avšak všeobecne používanou definíciou je Supply Chain Council (SCOR) model (Referenčný model operácií v zásobovacom reťazci).

(www.apics.org/sites/apics-supply-chain-council) Ústrednou činnosťou v rámci SCOR modelu je „utváranie,” („make“) ktoré je procesom transformácie výrobkov do hotového stavu z dôvodu splnenia plánovaného alebo aktuálneho dopytu. SCOR sa nepokúša popisovať každý obchodný proces alebo činnosť, ale len tie, ktoré sú spojené so získavaním surovín, ich premenou na finálne výrobky, ich dodávaním zákazníkovi a sledovaním všetkých základných a finálnych materiálov (viz Obrázok 1).

Manažment životného cyklu aktív

Manažment životného cyklu aktív vymedzuje činnosti spojené so získavaním výrobných zariadení, ich prevádzkou a vyradením z prevádzky. Bolo síce vytvorené množstvo modelov manažmentu životného cyklu aktív, avšak všetky dodržujú všeobecnú štruktúru na Obrázku 2.

Manažment životného cyklu produktu

Manažment životného cyklu produktu (PLM) zahŕňa proces riadenia všetkých informácií, týkajúcich sa výrobku, vrátane jeho konceptu, návrhu, výroby a likvidácie. PLM sa používal posledných 25 rokov za účelom zlepšenia vývoja výrobku, jeho výroby a údržby, a jeho poslednou adaptáciou je manažment životného cyklu inteligentného produktu s dôrazom na inteligentné produkty (viz Obrázok 3).

Manažment životného cyklu order-to-cash

Životný cyklus order-to-cash (OTC) začína s objednávkami zákazníkov, pokračuje načasovaním výroby produktu, jeho odoslaním, vystavením faktúry zákazníkovi a končí prijatím platby od zákazníka. OTC procesy sa týkajú početných kľúčových oblastí podnikateľskej činnosti: riadenie predajných objednávok, dokončenie objednávky, fakturácia, riadenie kreditného rizika a riadenie úplnosti príjmov (viz Obrázok 4).

Riadenie zabezpečenia priemyslovej automatizácie a kontrolných systémov (IAC S)

S príchodom inteligentných prístrojov, s nimi spojených podnikov a zvýšenej automatizácie, vznikol ďalší životný cyklus riadenia zabezpečenia IACS. Ako mnoho ostatných životných cyklov v rámci podniku je cyklus zabezpečenia kontinuálnym procesom, reflektujúcim nové zariadenia, nový software a nové hrozby (viz Obrázok 5).

Autor: Dennis Brandl, BR&L Consulting


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI